Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 09:13
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

09.02.2012, 11:31Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Izsludināts iepirkums "Interneta pakalpojumu nodrošināšana Vārkavas novada pašvaldības iestādēm"

 

Fotogalerija "Zemnieku gada balle 2012 Rožkalnu kultūras namā" (foto M.Malnačs)

08.02.2012, 15:09Plānošanas reģions gatavs atrisināt Latgales problēmas
Plānošanas reģions gatavs atrisināt Latgales problēmas

 

Latgales plānošanas reģions ir sagatavojis īstermiņa priekšlikumus Latgales ekonomiskās situācijas glābšanai, kas iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam. Savukārt ilgtermiņa plānošanas dokumenti - Latgales stratēģija 2030 un Latgales programma 2010-2017 - reģiona attīstībai ir izstrādāti un apstiprināti Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē jau 2010. gadā.

 

Lasīt vairāk...
08.02.2012, 14:33Tuvojas referendums, Vārkavas novadā būs 3 vēlēšanu iecirkņi
Tuvojas referendums, Vārkavas novadā būs 3 vēlēšanu iecirkņi

Vēlēšanu iecirknis Nr.726 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, no 08.02.-17.02.Upmalas bibliotēkas telpās, 18.02. - kultūras centra zālē). 

Vēlēšanu iecirknis Nr.727 Rimicānos, Saules ielā 16 (Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā).

Vēlēšanu iecirknis Nr.728 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 4 (Vārkavas pagasta pārvaldes ēkā). 

Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņi no 8.februāra līdz 17. februārim, ieskaitot sestdienu, svētdienu, strādās no plkst.9.00 - 13.00. (Šajās dienās vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.) 18.februārī iesniegumu balsošanai savā atrašanās vietā varēs iesniegt līdz plkst.12.00.)

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā, 18.februārī, būs no pulsten 7.00 līdz 22.00. 

 

Referenduma dienā, kā ierasts, būs novada autobusu reisi nokļūšanai vēlēšanu iecirkņos. Sekojiet informācijai informatīvajā portālā un savās apdzīvotajās vietās! 

03.02.2012, 14:42Darbību Latvijā uzsācis jauns labdarības fonds
Darbību Latvijā uzsācis jauns labdarības fonds

Latvijā savu darbību uzsācis „Fon Rogges labdarības fonds”. Fonds plāno savu darbību īstenot visā Latvijas teritorijā, koncentrējoties un lauku rajoniem un trūcīgo iedzīvotāju atbalsta programmām, kā arī kultūrvēsturisku pieminekļu atjaunošanu. Fonda mērķis ir palīdzēt nelaimē nonākušajiem, atbalstīt cilvēkus ar potenciālu dažādās jomās, centies padarīt šo pasauli kaut mazliet labāku cilvēkiem, kuriem dzīvē nav tik ļoti paveicies.  Ja vēlaties ziedot fondam, vai lūgt palīdzību, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu internetā - www.fonrogge.lv.

03.02.2012, 11:552.februārī Valsts prezidents viesojās Rēzeknē
2.februārī Valsts prezidents viesojās Rēzeknē

2.februārī Rēzeknē viesojās Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš. Vizītes ievadā viņš kopā ar pilsētas mēru nolika ziedus Latgales simbola – pieminekļa „Vienoti Latvijai”, pakājē, tikās ar domes deputātiem. Deputāti, kuru vidū ir Rēzeknes 3.vidusskolas direktore Lidija Ostapceva, īpaši akcentēja nepieciešamību sekmēt kvalitatīvas izglītības ieguvi, kas ir pamats valsts ekonomiskajai attīstībai. Skarts arī jautājums par Valsts ieņēmumu dienesta darbu un latgaliešu valodu, latgaliešu valodas un Latgales aktualitāšu atspoguļošanu nacionālajos masu medijos.

Lasīt vairāk...
01.02.2012, 14:48Zemās gaisa temperatūras dēļ Vārkavas novadā arī 3.februārī nekursēs skolēnu autobusi
Zemās gaisa temperatūras dēļ Vārkavas novadā arī 3.februārī nekursēs skolēnu autobusi

Zemās gaisa temperatūras dēļ Vārkavas novada domes administrācija, saskaņojot ar Vārkavas novada izglītības iestādēm, pieņēma lēmumu arī piektdien,  3.februārī, neveikt skolēnu pārvadājumus. 

02.02.2012, 10:53Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Vārkavas novada dome ir izsludinājusi iepirkumu  „Autoservisa pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības”. 

01.02.2012, 15:15Domes priekšsēdētājas pieņemšanas vietas un laiki februārī
Domes priekšsēdētājas pieņemšanas vietas un laiki februārī

 Domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne 2012. gada februārī pieņems:

 Vanagos, Vanagu pamatskolas telpās, 9.februārī  no plkst.10.00 - 11.00;

 Piliškās, Pilišku saieta vietā, 14.februārī no plkst.10.00 - 11.00. 

01.02.2012, 09:29Vakance (aktuāla līdz 8.februārim)
Vakance (aktuāla līdz 8.februārim)

Vārkavas novada dome Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Speciālistu piesaiste Vārkavas novada pašvaldībā" ietvaros, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127, konkursa kārtībā aicina pieteikties šādu speciālistu: SOCIĀLAIS DARBINIEKS (profesijas klasifikatora kods – 263501). Darba vieta Vārkavas novada pašvaldības Sociālais dienests, adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads. Informācija un prasības pretendentiem (-ēm).

31.01.2012, 13:52Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra aktivitātes un aktualitātes finansējuma piesaistīšanā
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra aktivitātes un aktualitātes finansējuma piesaistīšanā
Lasīt vairāk...
30.01.2012, 15:33Interesanti uzzināt
Interesanti uzzināt

Vārkavas novada dome 2011. gada 17. oktobrī izsludināja iepirkumu "Kultūrvēsturiskās izpētes veikšana vietējās nozīmes kultūras piemineklim "Vārkavas muižas pils"". Par iepirkuma uzvarētāju kļuva arhitekts Ilmārs Dirveiks. Izpēti viņš ir pabeidzis, piedāvājam iedzīvotājiem iepazīties ar paveikto. (Izpēte ir publicēta daļēji - nav iekļauti mūsdienu fotoattēli, vēsturisko projektu attēli un rasējumi). Vārkavas muižas pils kultūrvēsturiskā izpēte - arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.

30.01.2012, 15:06Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Saistošie noteikumi Nr.32 “Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā”.

 

Domes ārkārtas sēdes Nr.1 (27.012012.) protokols

30.01.2012, 14:45Baltijas valstu zemkopības ministri apspriedīs kopīgo nostāju par vienlīdzīgu Kopējo lauksaimniecības politiku visām ES dalībvalstīm
Baltijas valstu zemkopības ministri apspriedīs kopīgo nostāju par vienlīdzīgu Kopējo lauksaimniecības politiku visām ES dalībvalstīm

 30. janvārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma Rīgā tiekas ar Lietuvas lauksaimniecības ministru Kazi Starkēviču (Kazys Starkevičius) un Igaunijas lauksaimniecības ministru Heliru Valdoru Sēderu (Helir-Valdor Seeder), lai pārrunātu Baltijas valstu kopīgo nostāju par nepieciešamību ieviest godīgu un taisnīgu Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) attiecībā uz visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniekiem pēc 2013. gada.

Lasīt vairāk...
30.01.2012, 14:34Aicina uz sanāksmi
Aicina uz sanāksmi

„08.02.2012. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijaiesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu poligonā „Cinīši”. 

Lasīt vairāk...
30.01.2012, 13:44Vārkavas novada vēlēšanu komisijas paziņojums
Vārkavas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

 

2012.gada 18.februāra tautas nobalsošana par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"

 

 

Vārkavas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka 27.01.2012. tika izveidoti trīs vēlēšanu iecirkņi šādā sastāvā:

 

Vēlēšanu iecirknis 726 VECVĀRKAVA : Vija Jakimova – priekšsēdētāja; Sigita Briška – sekretāre; Roberts Brakovskis – loceklis; Alda Upeniece – locekle; Iveta Stivriška – locekle; Inese Salceviča – locekle; Anna Brakovska – locekle.

Vēlēšanu iecirknis 727 ROŽKALNI: Aiga Vingre – priekšsēdētāja; Mairita Stulpiņa – sekretāre; Mārīte Ormane – locekle; Viesturs Upītis – loceklis; Jānis Jēkabsons – loceklis; Iveta Some – locekle; Santa Lazdāne – locekle.

Vēlēšanu iecirknis 728 VĀRKAVA: Aija Bitinas – priekšsēdētāja; Irēna Leikuča – sekretāre; Diāna Stubure – locekle; Skaidrīte Trafimova – locekle; Zinaīda Stubure – locekle; Ainārs Želvis – loceklis; Dagnija Brusa – locekle.

 

Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki no 8. februāra līdz 17. februārim būs zināmi pēc 6. februāra. 

27.01.2012, 18:15Domes kārtējā sēde
Domes kārtējā sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks š.g.31.janvārī plkst.12.00 Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

27.01.2012, 17:24Lūgums palīdzēt
Lūgums palīdzēt

Diemžēl  Vārkavas novadu atkal ir piemeklējusi ugunsnelaime. 23. janvāra rītā postošā stihija plosījās Vārkavas pagasta "Lielajos Klaparos" - Dzerkaļu ģimenei nodega kūts jumts, gāja bojā truši, vistas; taču vislielākais posts nodarīts galdniecības darbnīcai - tā nodega kopā ar gatavajiem pasūtījumiem un darbagaldiem.

Dzerkaļu ģimene būs ļoti pateicīga par jebkura veida palīdzību un sirsnīgi pateicas tiem, kas to jau ir snieguši! Aigara Dzerkaļa tālrunis - 29447731, Marijas Dzerkales tālrunis - 25601292 vai 65329726. Palīdzēt var arī ar Vārkavas novada sociālā dienesta starpniecību, tālr.28383161.

27.01.2012, 14:12Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Vārkavas novada  iepirkumu rezultāti 2011. gadā 

27.01.2012, 13:46Aicina pieteikties erudīcijas konkursam ”eXperiments”
Aicina pieteikties erudīcijas konkursam ”eXperiments”

Latvenergo koncerns izsludina pieteikšanos 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursam ”eXperiments”. Pieteikšanās ilgs tieši astoņas dienas – no 30. janvāra līdz 6. februārim - konkursa mājaslapā www.experiments.lv. Šogad konkurss norisināsies vairākās neklātienes kārtās mājaslapā, bet noslēgums – Latvijas Neatkarīgajā Televīzijā (LNT). Finālā LNT ēterā tiksies sešas erudītākās Latvijas reģionu - Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas reģionu un Rīgas pilsētas skolēnu komandas. Pirmās vietas ieguvēji balvā saņems iespēju doties ārzemju ceļojumā. 

Lasīt vairāk...
27.01.2012, 09:26Finanšu ministrs Andris Vilks izrāda atbalstu īpašu kompleksu risinājumu īstenošanai Latgalē
Finanšu ministrs Andris Vilks izrāda atbalstu īpašu kompleksu risinājumu īstenošanai Latgalē

Šī gada 25.janvārī Latgales reģiona pārstāvji tikās ar Finanšu ministru Andri Vilku, lai iepazīstinātu ar kritisko sociāli-ekonomisko situāciju Latgales reģionā un pārrunātu iespējamos risinājumus, piedāvājot īstenot kompleksu pasākumu kopumu Latgales reģionā, kuri skar uzņēmējdarbības vidi, administratīvā sloga mazināšanu Latgales uzņēmējiem, likumdošanas izmaiņas attiecībā uz pašvaldībām un īpašu pieeju nodokļu politikai.

Lasīt vairāk...
26.01.2012, 10:49Kā virzās Vārkavas novada Attīstības programmas izstrāde?
Kā virzās Vārkavas novada Attīstības programmas izstrāde?

Informatīvs ziņojums par darba grupu darbības rezultātu Vārkavas novadā (PDF 207 KB)

Iedzīvotāju anketu apkopojums

Uzņēmēju anketu apkopojums

Īss Vārkavas novada pašreizējās situācijas raksturojums

26.01.2012, 15:19Janvāra sākumā Vārkavas novadā viesojās Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns"
Janvāra sākumā Vārkavas novadā viesojās Ziemeļlatgales laikraksts

"Vadugunī" publicētais raksts par Vārkavas novadu - 1., 2., 3., 4. lpp.

26.01.2012, 14:14Aicinām uz izstādi

26.01.2012, 09:13Aicinām uz semināru
Aicinām uz semināru

 Š.g. 6.februārī plkst. 10.00 Sutru kultūras namā notiks tomātu audzētāju ziemas seminārs „No sēklas līdz ražai”. Semināra mērķauditorija - tie, kas savos dārziņos vēlas izaudzēt garšīgus, veselīgus un dažādus tomātus.
Semināra tēmas:

-    kad un kā sēt;
-    kā piķēt un stādīt; 
-    kā ravēt un laistīt;
-    kā veidot tomāta krūmu;
-    kā vākt un saglabāt ražu;
-    kā aizsargāt augus.

Tiks demonstrētas tomātu šķirņu augļu fotogrāfijas, papildinātas ar komentāriem. Pasākumos varēs iepazīties ar dārzniecības „NESLINKO” kolekcijas sēklām, tās varēs iegādāties. Dārzniecībā „Neslinko” audzē vairāk nekā 200 tomātu šķirnes, papriku, 10 ķirbju šķirnes, gurķus u.c. Vairāk informācijas http://www.neslinko.lvUz tikšanos Sutros!

Dārzniecības „Neslinko” pārstāve Elga Bražūne

25.01.2012, 14:00Apmācības par Eiropas Jaunatnes stratēģiju „... tikai pasaki, ka tu neesi trAKTORS...”
Apmācības par Eiropas Jaunatnes stratēģiju „... tikai pasaki, ka tu neesi trAKTORS...”

V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA) aicina jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas (piemēram, jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, programmas „Jaunatne darbībā” reģionālie koordinatori, jauniešu līderi un apmācītāji, u.c.) un topošos profesionāļus, kam būtu noderīgi gūt izpratni par jaunatnes politiku (piemēram, jaunatnes darba, karjeras konsultāciju, politoloģijas, Eiropas studiju, sociālās pedagoģijas programmu studentus u.c.) pieteikties uz apmācībām par Eiropas Jaunatnes stratēģiju „... tikai pasaki, ka tu neesi trAKTORS...” [1], kas notiks 2012.gada 16.-18.februārī.

Lasīt vairāk...
20.01.2012, 09:37Sieviešu Tiesību institūts sadarbībā ar biedrību "Vārkavas novada pensionāri" piedāvā iesaistīties jaunos projektos un programmās
Sieviešu Tiesību institūts sadarbībā ar biedrību
Lasīt vairāk...
24.01.2012, 15:21Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

ar Antona Praņevska memuāru "Mani bērnības un Sibīrijas gadi" III daļu 

19.01.2012, 10:31Vairāk nekā puse iedzīvotāju saaukstēšanās gadījumā izvēlas lietot svaigus augļus un ogas
Vairāk nekā puse iedzīvotāju saaukstēšanās gadījumā  izvēlas lietot svaigus augļus un ogas

Latvijas Augļkopju asociācija 2011. gada rudenī veica pētījumu par Latvijas iedzīvotāju augļu un ogu lietošanas paradumiem. Gada laikā popularitātes ziņā āboli ir nokļuvuši pirmajā vietā, mainoties vietām ar zemenēm. Turklāt, lielākā daļa iedzīvotāju saaukstēšanās gadījumā vispirms izvēlas lietot svaigus augļus un ogas.

Lasīt vairāk...
19.01.2012, 08:34Meklē „Pagasta bibliotekāru - gaismas nesēju" (pieteikumi nosūtāmi līdz 2012. gada 23. martam)
Meklē „Pagasta bibliotekāru - gaismas nesēju

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”. 

Lasīt vairāk...
18.01.2012, 09:46Atbalsta iespējas jaunajiem komersantiem Preiļu un kaimiņu novados
Atbalsta iespējas jaunajiem komersantiem Preiļu un kaimiņu novados

2011. gada nogalē tika parakstīts sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un biedrību ”Latgales aparātbūves tehnoloģisko centru”, kas ir Biznesa inkubatora( BI) „Ideju viesnīca” operators un sniedz inkubācijas pakalpojumus programmas ”Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes ”Biznesa inkubatori” ietvaros, ko finansē un koordinē LIAA. 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »