Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 09:15
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

03.05.2012, 08:38 Izstrādāti vienoti noteikumi aizsargjoslu ekspluatācijai ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecības un meža zemē
 Izstrādāti vienoti noteikumi aizsargjoslu ekspluatācijai ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecības un meža zemē

2.maijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos noteikumus "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs". 

Lasīt vairāk...
02.05.2012, 12:20Uzsākta projektu pieņemšana konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2012”
Uzsākta projektu pieņemšana konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2012”

Ekonomikas ministrija aicina valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2012”.  

Lasīt vairāk...
02.05.2012, 08:43"Latvijas Pašvaldību savienības" jaunā infolapa (28.04.2012)

"LPS" infolapa (28.04.2012), tās pielikumi

28.04.2012, 10:55Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu
Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu

 


 

 

 

 

Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim. 

Lasīt vairāk...
28.04.2012, 08:22Iznācis jaunais "Lauku e-Lapas" numurs
Iznācis jaunais

"Lauku e - Lapa" (27.04.2012.)

27.04.2012, 12:22Lauksaimniekiem liela interese par jaunu uzņēmumu radīšanu
Lauksaimniekiem liela interese par jaunu uzņēmumu radīšanu

Lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem nav pamata satraukumam par pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" projektu pieņemšanas sākuma pārcelšanu par trijām nedēļām. 

Lasīt vairāk...
27.04.2012, 12:08Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu

                      

 

                              

 

 

 

Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim.

Projekts tiks īstenots uz kopējo summu 347 845.13 LVL, no kuras Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda 242 351.12 LVL.

Projektā tiek paredzēts sakārtot ūdenssaimniecību un kanalizācijas sistēmu Vārkavas novada Vecvārkavas ciemā. Projekts tiek sadalīts divās daļās. 2012.gadā plānots sakārtot ūdensapgādes sistēmu, projekta ietvaros uzbūvējot jaunu atdzelžošanas stacija ar ražību 7.2 m3/h esošā ēkā, tiks rekonstruēts esošais artēziskais urbums un esošais ūdenstornis „Centrs”, notiks esošo maģistrālo cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu cauruļvadu būvniecība 1929 metru garumā, apvienojot abas pašlaik ciema teritorijā darbojošās ūdensapgādes sistēmas vienā sistēmā, ar vienu ūdensapgādes vietu „Centrs.” 2013.gadā projekta ietvaros tiek plānota jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 50m3/dn, izbūvējot dūņu rezervuāru to uzkrāšanai un priekšattīrīšanas iekārtas, izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju ar 2 sūkņiem, kā arī ir paredzēta kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 520 metru garumā, vietās, kur notiek būtiskas noplūdes.


Novada domes projektu vadītāja

Vija Šmeikste

 

Lasīt vairāk...
27.04.2012, 11:51Jūrmalas profesionālā vidusskola un Koledža nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespēju apgūt piemērotu profesiju
Jūrmalas profesionālā vidusskola un Koledža nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespēju apgūt piemērotu profesiju

Paralēli mācībām tiek sniegtas speciālistu konsultācijas un veselības uzlabošanas procedūras. Cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas tiek nodrošinātas mācības, dzīvošana dienesta viesnīcā, ēdināšanas pakalpojumi, autovadīšanas apmācības. Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācija.

26.04.2012, 08:17Komiteju komiteja
Komiteju komiteja

Vārkavas novada Finanšu komitejas sēde notiks š.g. 27.aprīlī plkst.9.00 Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

26.04.2012, 00:54Domes sēde
Domes sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes sēde notiks š.g. 27.aprīlī plkst.10.30 Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

23.04.2012, 10:31Vārkavā būs pieejami psihologa pakalpojumi
Vārkavā būs pieejami psihologa pakalpojumi

Trešdien, 25.aprīlī plkst. 14.00, Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6, tiks atklātas Psiholoģiskās palīdzības telpas. Atklāšanas svētkos piedalīsies psiholoģe Ilze Čamane. Projekts "Psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu labiekārtošana" tika īstenots ar  "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai" finansējumu  un Vārkavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. 

23.04.2012, 14:33Izsludināts fotokonkurss "Latvijas lauku ainiņas" portālā Farming.lv
Izsludināts fotokonkurss

Portāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv izsludina pavasarīgāko fotokonkursu „Latvijas lauku ainiņas” ar mērķi iesaistīt Latvijas iedzīvotājus līdz pat jūnija vidum dalīties savos iespaidos par Latvijas laukiem, iestājoties pavasarim un vasarai ar fotogrāfiju starpniecību. Fotokonkurss būs lieliska iespēja dalīties ar savu interesanto, netradicionālo, dažkārt varbūt pat ironisko, smieklīgo vai jautro skatījumu uz Latvijas lauku darbiem, ikdienu, lauku iedzīvotāju ikdienu, emocijām, svētkiem un citiem dzīves mirkļiem, ko gribas parādīt citiem. 

Lasīt vairāk...
23.04.2012, 14:11Latvijas Vēstneša portāls „Par likumu un valsti” piedāvā kārtējo publikāciju izlasi
Latvijas Vēstneša portāls „Par likumu un valsti” piedāvā kārtējo publikāciju izlasi
Lasīt vairāk...
23.04.2012, 13:45LDDK Biznesa resursu centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi organizē bezmaksas mācību programmas Latgales reģiona darba devējiem
LDDK Biznesa resursu centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi organizē bezmaksas mācību programmas Latgales reģiona darba devējiem

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi darba devējiem piedāvā trīs bezmaksas mācību programmas. Daugavpilī 8.maijā sāksies jau otrā mācību programma „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”.

Lasīt vairāk...
23.04.2012, 13:41No 23.aprīļa - 8.maijam Rožkalnu bibliotēkā norisinās Bibliotēku nedēļa

 

23.04.2012, 12:12No 23.-28.aprīlim Vārkavas bibliotēkā norisinās Bibliotēku nedēļa
No 23.-28.aprīlim Vārkavas bibliotēkā norisinās Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļas norise:

Grāmatu dāvināšanas akcija "Grāmata maina dzīvesvietu" (23.04.-28.04.);

 

tematisks pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem "Mazā raganiņa aicina draugus uz lielo saietu" (28.04.plkst.10.00);

 

"Bibliotēkas un pašvaldības sadarbība: iespējas un rezultāti" - tikšanās ar Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietnieci Anitu Brakovsku (25.04.plkst.11.00);

 

"Kad atdzīvojas grāmata..." krēslas stundu pasākums jauniešiem (27.04.plkst.19.00)

12.04.2012, 14:40Vārkavas novada pašvaldības dome aicina iedzīvotājus uz sapulcēm par pašvaldības darbu
Vārkavas novada pašvaldības dome aicina iedzīvotājus  uz sapulcēm par pašvaldības darbu

17.aprīlī plkst.10.00 Piliškās, Pilišku saieta vietā;

19.aprīlī plkst.10.00 Vārkavā, Vārkavas tautas namā.

 

18.aprīlī plkst.10.00 Vecvārkavā, Vārkavas muižas pils zālē;

18.aprīlī plkst.13.00 Vanagos, Vanagu pamatskolas zālē. 

 

24.aprīlī plkst.10.00 Rimicānos, Rožkalnu kultūras namā;

24.aprīlī plkst.12.00 Arendolē, Arendoles saietu zālē. 

19.04.2012, 08:35Aicinām uz nodarbību!
Aicinām uz nodarbību!

20.aprīlī plkst.11.00 Rimicānos, biedrības "Vārkavas novada pensionāri" sabiedriskajā centrā (Saules ielā 16), projekta "Senioru ceļš" ietvaros notiks bezmaksas tamborēšanas nodarbības. Nodarbībai nepieciešamo darbarīku un materiālu saraksts

16.04.2012, 13:38Latvijas Pašvaldību savienības jaunā infolapa
Latvijas Pašvaldību savienības jaunā infolapa

LPS infolapa (13.04.2012.), tās pielikumi 

16.04.2012, 13:35Jaunais "Lauku e-Lapas" numurs
Jaunais

"Lauku e-Lapa" (13.04.2012.)

16.04.2012, 09:59Komiteju sēdes
Komiteju sēdes

Vārkavas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotās sēdes notiks 17.aprīlī plkst.14.30 - Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

12.04.2012, 14:47Sestdien, 28.aprīlī, strādāsim; pirmdien, 30.aprīlī, atpūtīsimies
Sestdien, 28.aprīlī, strādāsim; pirmdien, 30.aprīlī, atpūtīsimies

Atbilstoši Vārkavas novada domes darba koplīgumam Vārkavas novada pašvaldības domes administrācija  un domes pakļautībā esošās iestādes sestdien, 28.aprīlī, un ceturtdien, 3.maijā, strādās no plkst.8.00 - 13.00. (Pirmdiena, 30.aprīlis, būs brīva - šī darba diena, saskaņā ar MK rīkojumu Nr.146, ir pārcelta uz š.g. 28.aprīli.) 

12.04.2012, 09:58Iznācis jaunais "Lauku e-Lapas" un "Zivju Lapas" numurs
Iznācis jaunais

"Lauku e-Lapa" (10.04.2012.) un "Zivju Lapa" (10.04.2012.).

12.04.2012, 09:09Tiek izsludināta pieteikšanās “Finanšu piesaistes programmai 2012”
Tiek izsludināta pieteikšanās “Finanšu piesaistes programmai 2012”

Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) piedāvā interesentiem iesaistīties “Finanšu piesaistes programmā 2012” (FP programma), kuras mērķis ir sagatavot topošos projektu vadītājus jaunatnes darba atbalstam Latvijas pašvaldībās un īstenot finanšu piesaisti jaunatnes darba jomā Latvijā. 

Lasīt vairāk...
11.04.2012, 11:43Mārtiņš Landsmans – novada izteiksmīgās runas konkursa uzvarētājs
Mārtiņš Landsmans – novada izteiksmīgās runas konkursa uzvarētājs

6. aprīlī trešo reizi aizritēja Vārkavas novada izglītības iestāžu izteiksmīgās runas konkurss, kas pulcēja 16 labākos daiļlasītājus no Vārkavas vidusskolas, Vārkavas un Vanagu pamatskolas. Konkurss, kā ierasts, noritēja Vārkavā, taču šoreiz ne skolas telpās, bet gan Vārkavas tautas namā, kas jau gadu priecē ar skaisti izremontētām un plašām telpām.  

Lasīt vairāk...
11.04.2012, 11:15Iznācis jaunais "Lauku e-Lapas" numurs
Iznācis jaunais

"Lauku e-Lapa" (05.04.2012.)

11.04.2012, 11:10Latvijas Pašvaldību savienības jaunā infolapa un informatīvais izdevums "Logs"
Latvijas Pašvaldību savienības jaunā infolapa un informatīvais izdevums

LPS infolapa (05.04.2012.) un tās pielikumi, informatīvais izdevums "Logs" (2012.gada februāris)

11.04.2012, 10:12Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs informē par aktuālajiem projektu konkursiem
Lasīt vairāk...
11.04.2012, 09:33 Jauns projektu konkurss
  Jauns projektu konkurss

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Stratēģijas īstenošanai 2012. gada VII kārtai piešķirtais finansējums ir  154946.69 LVL. Septītā projektu iesniegšanas kārta notiks  no 2012.gada 16.maija  līdz 2012.gada 16.jūnijam  darba dienās no 9.00 līdz 16.00. Projekta apraksts.

Lasīt vairāk...
11.04.2012, 09:10Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Domes sēdes Nr.5 (27.03.2012.) un domes ārkārtas sēdes Nr.6 (30.03.2012.) protokols.


Vārkavas novada bāriņtiesas atskaite par 2011.gadu.


Fotogalerija  ""Savādi gan" 10 gadu jubilejas koncerts Rožkalnu kultūras namā".

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »