Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 09:17
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

14.09.2012, 13:10PATEICĪBA
PATEICĪBA

 Kaut gan no svētku pasākuma „Rimicānu skolai – 100” pagājušas divas nedēļas, vēl joprojām esmu ar svētku sajūtu sirdī. Tikai nu vēl ir pievienojies gandarījums par pasākumu, kas izdevies jauks un sirsnīgs.

           Paldies Rimicānu PII kolektīvam, visiem biedrības „Dzintars 2007” biedriem, kuri palīdzēja un atbalstīja svētku organizēšanā.
           Sirsnīgs paldies svētku pasākuma vadītājiem – 2007.gada absolventei Santai Lazdānei un 1987.gada absolventam Agrim Somam, kā arī 1997.gada absolventei Mairitai Stulpiņai.
           Pateicība bijušā Rimicānu skolas direktora Jāzepa Drancāna meitai Valērijai Sinkēvičai par dāvātajiem materiāliem Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīcijai, bijušajai skolotājai Zinaidai Krēsliņai par atbalstu Rimicānu skolas vēstures materiālu uzskatāmā noformēšanā, 1974.gada absolventam Ilgvaram Upītim par bukleta „Rimicānu skolai – 100” izveidi.
           Īpašs paldies 1989.gada absolventam Jānim Jēkabsonam par svētku brīnišķīgo uguņošanu.
           Paldies senioru deju kopas „Dzīves virpulī” un deju kopas „Daina” dejotājām, kas priecēja svētku dalībniekus ar raito dejas soli.
           Paldies vokālajam ansamblim „Savādi gan” par skanīgajām dziesmām.
           Atmiņā ilgi paliks dziesmas Maijas Praņevskas un Intas Ziemeles izpildījumā. Paldies!
           Izsaku pateicību Vārkavas novada domei par finansiālo atbalstu, Rožkalnu pagasta pārvaldei par nodrošināšanu ar darbaspēku, jo Rimicānu PII teritorijas sakopšanā un remontdarbu veikšanā tika iesaistīti ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” sabiedriskā darba veicēji: Līga Liepiņa, Veneranda Mičule, Aija Zakareviča, Nellija Elksne, Jānis Lapatjuks, Valērijs Rokjāns, Jānis Baiks. Par centību un lielu atbildības sajūtu remontdarbos projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību” liels paldies bijušās bērnudārza audzēknes Elizabetes Maijas Somes tētim Jurim Somam, Vārkavas novada domes komunālās saimniecības vadītājam Francim Pizičam un viņa komandai, Rimicānu PII skolotājām un tehniskajam personālam, kā arī paldies bijušajam absolventam Pēterim Mičulim par labprātīgu piedalīšanos teritorijas sakopšanas darbos.
 
Rimicānu PII,
biedrības „Dzintars 2007”
valdes vārdā Velta Ziemele
11.09.2012, 09:05Rimicānu skolai 100
Rimicānu skolai 100

Zinību dienā Vārkavas novada Rimicānos valdīja atkalredzēšanās prieks – Rimicānu skolā noritēja salidojums, kas uz dzimto pusi atsauca ap pusotra simta bijušo absolventu, pedagogu un skolas darbinieku. Skolas pastāvēšanas vēsturē šis bija tikai trešais salidojums – pirmais notika 1997. gadā, bet iepriekšējais – 2002.gadā. Lai arī Rimicānu pamatskola jau 3 gadus nepastāv – bērnu čalas Rimicānos nav rimušas – pamatskola tika reorganizēta par Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi, taču skolas vēsture, nozīmība un atmiņas no tā jau nav mazinājušās – absolventiem joprojām ir dzimtā skola, kurp doties, kur satikties un sajusties savējam. Pārmaiņas skolas struktūrā nav vienīgās - pēdējo piecu gadu laikā Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde un Rimicānu skolas ēka var lepoties ar daudziem jauninājumiem, kas iegūti, pateicoties pašvaldībai un biedrības „Dzintars 2007” aktīvai darbībai. Šīs biedrības kodolu veido Rimicānu PII vadība, pedagogi, darbinieki, bijušie pamatskolas pedagogi un vecāki, Rožkalnu pagasta pārvaldes darbinieki un aktīvi vietējie iedzīvotāji, un kopā viņi veido jaunu Rimicānu, Rožkalnu pagasta un Vārkavas novada tagadni un nākotni.

Lasīt vairāk...
10.09.2012, 13:16Piedzīvojumu skrējiens „Vārkavas bezceļi 2012” pulcē desmitiem dalībnieku
Piedzīvojumu skrējiens „Vārkavas bezceļi 2012” pulcē desmitiem dalībnieku

Jau septīto gadu pēc kārtas septembra pirmajā piektdienā pulksten 15.00 Vārkavas vidusskolas stadionā uz starta līnijas stājās paši izturīgākie, drosmīgākie un azartiskākie tālo un neikdienišķo distanču skrējēji – līdzens un labs ceļš viņus sagaida tikai starta sākumā, tālāk 6 km 700 m garā distance aizvijas pa nepļautām un parasti pielijušām pļavām, mežu, purvu un upes malu. Šī tradīcija tika iedibināta pirms 6 gadiem, godinot ilggadējo Vārkavas vidusskolas pedagogu Staņislavu Stankeviču dzīves jubilejā – šis gads izcēlās ar to, ka pirmoreiz šo distanci skrēja arī pats jubilārs, kas īpaši iepriecināja viņa audzināmo 12.klasi. Skrējienu ir iecienījuši gan Vārkavas vidusskolas skolēni, gan skolēni no kaimiņu skolām, gan sportiski vietējie un kaimiņu novadu ļaudis – šogad šo izturības pārbaudi veica 69 skrējēji no Vecvārkavas, Vārkavas, Preiļiem, Dekšāres; par tādu atsaucību ikreiz ir gandarīti pasākuma organizētāji – Vārkavas novada sporta skola ar tās direktoru Edgaru Vaivodu priekšgalā un Vārkavas vidusskolas kolektīvs.

 Kopvērtējumā labākais rezultāts – 31 minūte un 23 sekundes – preilietim Renāram Valdonim, vecvārkavietis Ilmārs Vaivods šo distanci veica 32 minūtēs 2 sekundēs; un trešais labākais rezultāts – 32 minūtes 5 sekundes - arī preilietim Austrim Bogadanovam. Sieviešu grupā labākais rezultāts Vārkavas vidusskolas skolniecei Zanei Gavarei – 37 minūtes 40 sekundes; Dekšāres pamatskolas skolniecei Laurai Sondorei – 41 minūte 10 sekundes; Vārkavas vidusskolas skolniecei Klintai Vaivodei – 41 minūte 49 sekundes.
 
06.09.2012, 14:38Plāno izmaiņas autobusu reisos
Plāno izmaiņas autobusu reisos

SIA "Jēkabpils autobusu parks" Pasažieru pārvadājumu daļa informē, ka plāno no š.g.1.oktobra veikt izmaiņas vairākos autobusu reisos, tai skaitā reisā Nr. 6972 Preiļi - Spričvecumi - Līvāni. Nr.6972 (13) pl.12:15 no Preiļiem, reiss slēgts, vietā noteikts Nr.6972 (05) jauns reiss pl.12:00 no Preiļiem (kursē 3.5.) AUTOBUSA KUSTĪBAS SARAKSTS; Nr.6972 (04) pl.14:30 no Līvāniem, reiss slēgts, vietā noteikts Nr.6972 (06) jauns reiss pl.14:20 no Līvāniem (kursē 3.5.).

05.09.2012, 08:55Lūgums palīdzēt
Lūgums palīdzēt

Vārkavas novada dome un Vārkavas novada Sociālais dienests lūdz palīdzēt ugunsnelaimē cietušajai Kancānu ģimenei! Materiālā palīdzība nepieciešama gan jaunai mājvietai, gan Jāņa Kancāna un viņa meitas Egitas Kancānes ārstēšanai. Ziedojumus pieņem Vārkavas un Rožkalnu pagastu pārvaldēs, Vārkavas novada domes kasē, kā arī tos var pārskaitīt uz Jāņa Kancāna bankas kontu - LV80UNLA0026013702059.

03.09.2012, 00:48"Dzīves virpulī" - 10

„Dzīvojam vienā stropā,dažādas bites esam. Tas jau nekas, ka dažādas esam – medu mēs nesam.” Ar šādu moto un koncerta nosaukumu „Paskaties, kā bites medu vāc” 26.augusta pēcpusdienā Rožkalnu kultūras nama senioru deju kopa „Dzīves virpulī” savu labāko draugu, tuvinieku un atbalstītāju lokā nosvinēja 10 gadu jubileju. Kolektīvs ar savu nopietno attieksmi pret darbu, ļoti plašo repertuāru, uzņēmību, apgūstot dažādu projektu līdzekļus, dzīves gudrību un pieredzi, eleganci, aktīvo koncertēšanu, ļoti uzņēmīgo un enerģisko vadītāju ir kļuvis par pašdarbības kolektīvu etalonu un patiešām līdzinās čaklām bitēm.

Lasīt vairāk...
30.08.2012, 16:18Skolēnu autobusu maršruti no š.g.3.septembra
Skolēnu autobusu maršruti no š.g.3.septembra

Vārkava - Piliškas - Preiļi;

Arendole - Brakovski;

Rimicāni;

Vanagi

 

06.08.2012, 13:20Starptautiskais investīciju forums „Latgale – Eiropas Savienības Austrumu vārti” Daugavpilī 2012.gada 20.- 21.septembrī
Starptautiskais investīciju forums  „Latgale – Eiropas Savienības Austrumu vārti” Daugavpilī 2012.gada 20.- 21.septembrī

Daugavpils pilsētas domes Konferenču zāle, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, Latvija

Foruma darba valoda: latviešu, lietuviešu, krievu un angļu val.

 

Foruma organizatori: Daugavpils pilsētas dome  sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu projekta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” ietvaros. Foruma programma 

02.08.2012, 00:51Aicinām piedalīties fotokonkursā!
Aicinām piedalīties fotokonkursā!

Vārkavas novada kultūras centrs izsludina fotokonkursu "Mēs savā novadā"! Konkursa nolikums

23.08.2012, 21:00Vakance (aktuāla līdz 14.09.2012)
Vakance (aktuāla līdz 14.09.2012)

 

Vārkavas novada dome Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Speciālistu piesaiste Vārkavas novada pašvaldībā" ietvaros, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127, konkursa kārtībā aicina pieteikties šādu speciālistu: SOCIĀLAIS DARBINIEKS (profesijas klasifikatora kods – 263501). Darba vieta Vārkavas novada pašvaldības Sociālais dienests, adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads. Galvenie darba pienākumi, prasības un informācija pretendentiem (-ēm).
Lasīt vairāk...
30.07.2012, 14:49Vakance (aktuāla līdz 03.08.2012)
Vakance (aktuāla līdz 03.08.2012)

Vārkavas novada dome aicina pieteikties vakantajam LIETVEŽA amatam (uz nenoteiktu laiku). Galvenie darba pienākumi, prasības un informācija pretendentiem (-ēm).

13.07.2012, 09:38Apsekos jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus
Apsekos jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai, ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Pieteikties varēs līdz 2013.gada 1. maijam.

Lasīt vairāk...
13.07.2012, 09:30Pārtikas piegāde vistrūcīgākajām personām
Pārtikas piegāde vistrūcīgākajām personām

Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā sākta Eiropas Komisijas (EK) 2012. gada programmas „Pārtikas produktu piegāde no intervences krājumiem labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām” īstenošana.

Lasīt vairāk...
03.07.2012, 10:04Pieņemti zināšanai saistošie noteikumi
Pieņemti zināšanai saistošie noteikumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieņemti zināšanai Vārkavas novada saistošie noteikumi. VARAM vēstule.

25.06.2012, 13:07Aicinām uz Pēterdienas pasākumu!

 

08.06.2012, 14:00Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

 

 

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.9, 7.§. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija un Vides pārskatsnosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā gada 6.jūnija līdz 9.jūlijam.

Ar novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 6.jūnija līdz š.g. 9.jūlijam var iepazīties: 

 • Vārkavas novada domē, 2.stāvā darba dienās no 8.00-12.30 un 13.00-16.30;
 • Vārkavas novada pagastu pārvaldēs;
 • Vārkavas novada domes mājas lapā  - Vārkavas novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Vārkavas novada attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2012.gada 9.jūlijam:

 • Vārkavas novada dome, Vecvārkava, Skolas ielā 5, LV-5335;
 • ANKETU  sūtot pa pastu uz adresi: Vārkavas novada dome, Vecvārkava, Skolas ielā 5, LV-5335.

Komentāru un priekšlikumu sniegšanai lūdzam izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī novada domes mājas lapā www.varkava.lv.

Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:

 • 2012.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Vanagos – Vanagu pamatskolā, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads;
 • 2012.gada 28.jūnijā plkst.13.00 Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Vecvārkava, Skolas ielā 5;
 • 2012.gada 28.jūnijā plkst.15.00 Vārkavā – Vārkavas pagasta pārvaldes telpās, Kovaļevsku ielā 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas novads;
 • 2012.gada 29.jūnijā plkst.11.00 Piliškās – Pilišku saieta vietā, Pilskalna ielā 12-2, Vārkavas novads;
 • 2012.gada 29.jūnijā plkst.13.00 Arendolē – Arendoles saieta vietā,  Arendole, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads;
 • 2012.gada 29.jūnijā plkst.15.00 Rimicānos – Rožkalnu kultūras namā, Saules iela 8, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas novads.

 Par Vārkavas novada attīstības programmas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: SIA Livland Projekta vadītāja Veldze Liepa, tel.: 67289882, e-pasts: veldze.liepa@livland.lv 

Trīs no aizpildītajām aptaujas anketām iegūs pārsteiguma balvu no SIA „Livland”. Sabiedriskās apspriešanas laikā Vārkavas novada domē, Vecvārkava, Skolas ielā 5, notiks pārsteiguma balvu izloze.

Informācijai:Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam tiek sagatavota projekta „Vārkavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Vārkavas novada pašvaldībā izstrādājot Vārkavas novada attīstības programmu.

28.06.2012, 10:32Zemeņu festivālā notiks pasaulē lielākās zemenes audzēšana
Zemeņu festivālā notiks pasaulē lielākās zemenes audzēšana

Šī gada 30. jūnijā un 1. jūlijā jau piekto gadu pēc kārtas Latvijas Augļkopju asociācija aicina visus zemeņu audzētājus un ēdājus uz tradicionālo Zemeņu festivālu, kas kā ierasts notiks pie tirdzniecības centra „Spice”. Šogad visiem festivāla dalībniekiem tiks piedāvāta vēl nebijusi iespēja kopīgiem spēkiem izaudzēt pasaulē lielāko zemeni, kā arī izspēlēt Latvijā lielāko vides spēli „Augļu un ogu labirints”. 

Lasīt vairāk...
27.06.2012, 08:51Studentu celtnieku vienību veterānu salidojums – augustā!
Studentu celtnieku vienību veterānu salidojums – augustā!

3., 4. un 5.augustā notiks kādreizējo studentu celtnieku vienību (SCV) veterānu trešais festivāls. Pirmajā festivālā 1999.gadā draudzīgo augstskolu (Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Valsts Universitātes, Liepājas Pedagoģiskā Institūta un Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas) aktīvākās vienības pulcējās Buses pilskalnā un 2009.gadā – Ķeguma pusē. Tie bija svētki tiem, kuros joprojām mājo studentiskais gars, atmiņas un kopā būšanas vēlme.  

Lasīt vairāk...
26.06.2012, 13:15Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Progress" ietvaros
Izsludināts projektu konkurss ES programmas

ES programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2012/008 Supporting A Partnership For Enhancing Europe's Capacity To Tackle Demographic And Societal Change (Atbalsts partnerībai Eiropas kapacitātes celšanai, risinot problēmas saistībā ar demogrāfiskām un sabiedrības izmaiņām). 

Lasīt vairāk...
26.06.2012, 13:11Sieviešu tiesību institūts gatavo jaunu projektu un aicina pieteikties sadarbības partnerus Latvijā!
Sieviešu tiesību institūts gatavo jaunu projektu un aicina pieteikties sadarbības partnerus Latvijā!

Jūnijā Sieviešu tiesību institūts uzsācis projekta „Partnerība demogrāfiskām un sabiedrības izmaiņām” sagatavošanu, kuru paredzēts iesniegt Eiropas Savienības programmas „Progress” projektu konkursā VP/2012/008 (Supporting A Partnership For Enhancing Europe’s Capacity To Tackle Demographic And Societal Change) Briselē līdz š.g. 10. septembrim.Plānotais budžets 2013.-2015. gadiem EUR 227500,00. Sīkāka informācija

25.06.2012, 13:22Apmācības jauniešiem š.g. augustā, novembrī
Apmācības jauniešiem š.g. augustā, novembrī

Demokrātijai nav jābūt garlaicīgai un abstraktai! Tā neslēpjas tikai Briselē, demokrātiskās valsts institūcijās un politologu diskusijās. Tā var būt it visur. Ja vien paši to vēlamies saskatīt, veidot un aktīvi iesaistāmies!

Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ir iespēja veidot Jauniešu demokrātijas projektus, tomēr šo iespēju izmantojuši tikai nedaudzi.

Tu vari situāciju mainīt, piedaloties apmācībās, kuru laikā Tev būs iespēja ne tikai vairāk uzzināt par Jauniešu demokrātijas projektiem un kā demokrātiju padarīt tuvāku jauniešiem, bet arī sadarbībā ar partneriem izstrādāt jauniešu demokrātijas projektus, ko vēlāk kopā īstenot. Nelaid garām šo iespēju! Apmācību programma.

20.06.2012, 16:14 Notika ārkārtas LPRAP sēde
 Notika ārkārtas LPRAP sēde

18. jūnijā Daugavpils pilsētas domes telpās notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) ārkārtas sēde. Arī šoreiz sēdē piedalījās vides un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs. 

Lasīt vairāk...
20.06.2012, 15:44Top Austrumlatvijas koncertzāle
Top Austrumlatvijas koncertzāle

Ir pabeigti reģionālās daudzfunkcionālās koncertzāles Rēzeknē ēkas korpusa būvdarbi un noslēgumam tuvojas arī jumta seguma, kā arī fasāžu izbūve. Tuvākajā laikā sāksies centra iekšējās apdares darbi, kā arī akustisko paneļu uzstādīšana. Daudzfunkcionālās kultūras būves izveidi plānots pabeigt līdz šā gada beigām, stāsta Rēzeknes domes īstenotā un ERAF, kā arī valsts līdzfinansētā projekta „Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra Rēzeknē” vadītāja Inese Haite. 

Lasīt vairāk...
20.06.2012, 15:18Pīsadoli latgalīšu rokstu volūdys vosorys školā „ROKSTI!”

 

Pošā vosorys vydā – nu 26. da 29. juļam iz latgalisku nedeļgolu aicynoj latgalīšu rokstu volūdys vosorys škola „ROKSTI!” Latgalīšu rokstu volūdys vosorys školā aicynuoti pīsadaleit Latgolys kulturys īstuožu, biblioteku, školu, nūvodu pošvaļdeibu darbinīki, školuotuoji, žurnalisti, studenti i cyti interesenti – potencialī latgalisku rokstu par regiona kulturys dzeivi raksteituoji portalam Latgalīšu Kulturys gazeta www.lakuga.lv, regionalajim medejim i nūvodu sātyslopom.  

Lasīt vairāk...
19.06.2012, 09:47Vārkavas novada dome aicina pieteikties pretendentus elektriķa vakancei
Vārkavas novada dome aicina pieteikties pretendentus elektriķa vakancei

Prasības pretendentiem:

- apliecība par apmācībām darbam ar zemsprieguma tīkliem (spriegums līdz 1000 V);

- "B" elektrodrošības grupai atbilstoša kvalifikācija.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendentam nepieciešama obligātā veselības pārbaude, atbilstoši MK 2009. gada 10. marta noteikumiem Nr. 219.

 

Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš - 2012. gada 03.jūlijs (līdz plkst. 16.00). Nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi vai pa pastu novada domes kancelejā Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 ar norādi “Elektriķa vakancei”.

 

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot pašvaldības domes priekšsēdētājai Antrai Vilcānei, tālr.29133612. 

18.06.2012, 10:57Biedrība „Dzintars 2007” rīko nodarbības „Dzīvā bibliotēka” un aicina uz Jāņu ielīgošanu
Biedrība „Dzintars 2007” rīko nodarbības „Dzīvā bibliotēka” un aicina uz Jāņu ielīgošanu

Kā informē biedrības „Dzintars 2007” valdes priekšsēdētāja Velta Ziemele, Rimicānu mūžizglītības iespēju centrā valda rosība, skan bērnu smiekli, jo no 11.jūnija divu nedēļu garumā notiek biedrības „Dzintars 2007” organizētās nodarbības „Dzīvā bibliotēka” Rimicānu puses maznodrošināto ģimeņu bērniem. Nodarbību laikā 24 bērniem ir iespēja piedalīties šādās aktivitātēs: rīta aplis (Vija Jakimova), šūšanas nodarbības (Daiga Domuļeva), ielūgumu gatavošana un Andreja Eglīša daiļrade (Iveta Some), ceļojumu stāsti (pensionētā skolotāja Genovefa Grigale), tradīciju nodarbības (Inta Ziemele), tehniskās jaunrades nodarbības (Guntars Ormanis), rotaļu laukuma sakārtošana (Anita Ruča, Silvija Ziemele, Līga Liepiņa), tikšanās ar Latgales mutes veselības centra speciālistēm Maiju Valaini un Veltu Benjavu, drošība ikdienā (Karīna Krasņakova), veselīgs dzīvesveids (Anita Lazdāne), matu kopšanas un veidošanas nodarbība (Inguna Kirijenko). Pateicoties Vārkavas novada domei par piešķirto bezmaksas transportu, bērni varēja apmeklēt Vārkavas novadpētniecības muzeju, kur notika novadpētniecības nodarbība Elvīras Āboliņas vadībā un 19.jūnijā kopā ar vecākiem dosies ekskursijā uz Aglonu, kur tiks apmeklēts Kara muzejs, saimniecība „Upenīte”, Velnezers un Karaļa kalns. Bez interesantajām nodarbībām bērniem ir iespēja divu nedēļu garumā saņemt siltas un garšīgas pusdienas, kuras sagatavo Rimicānu PII pavāre Astrīda Stulpiņa kopā ar palīgiem – biedrības „Dzintars 2007” biedrēm Ellu Januševsku, Ingu Somi, Evitu Jaudzemu, Aigu Vingri, Ināru Augšpūli un Rimicānu PII darbinieci Vitu Stikāni. Pusdienām finansiālo atbalstu piešķīra Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais fonds Stokholmā.

       Ir vasara. Tuvojas Jāņi, Līgo vakars – mūsu tautas svētki, kuri saglabājušies un vienmēr pastāvēs. Mūsu organizēto nodarbību „Dzīvā bibliotēka” noslēguma pasākumā kopā ar Rimicānu PII 22.jūnijā plkst. 10.00 sporta laukumā ar dziesmām, rotaļām un cienastu notiks JĀŅU IELĪGOŠANA. Aicinām piedalīties! 

18.06.2012, 10:55Labi panākumu sacensībās „Saules kauss”
Labi panākumu sacensībās „Saules kauss”

Kā informē biedrības „Dzintars 2007” valdes priekšsēdētāja Velta Ziemele, Rimicānu mūžizglītības iespēju centra tehniskās jaunrades nodarbību dalībnieki Adrians un Viesturs Macuļēviči sadarbībā ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centru pedagoga Guntara Ormaņa vadībā piedalījās Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta rīkotajās sacensībās „Saules kauss”. Adrians un Viesturs peldošo modeļu tautas klasē izcīnīja 1.vietu. Sacensību uzvarētāji piedalījās loterijā. Lielākā veiksme brāļiem iegūtā balva – elegants saliekamais velosipēds. 

18.06.2012, 08:40Jaunā "Lauku e-Lapa"
Jaunā

"Lauku e-Lapa" (15.06.2012)

14.06.2012, 11:52Vārkavas novada pašvaldība īstenojusi vēl vienu projektu
Vārkavas novada pašvaldība īstenojusi vēl vienu projektu

 

 

 

 

 

 

Projekts „VĀRKAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA”

 

Vārkavas novada dome saskaņā ar vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 2009/0334/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/596 ir pabeigusi īstenot projektā izvirzītos uzdevumus un sasniegusi projekta mērķus. Projekts tika īstenots divās pašvaldības pamatskolās Vārkavas pamatskolā un Vanagu pamatskolā.  

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »