Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 19:59
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

06.06.2013, 22:19Šodien, 7.jūnijā, Preiļos 1. Lauku kopienu parlaments pulcina vienkopus lauku attīstības atbalstītājus no visas Latvijas
Šodien, 7.jūnijā, Preiļos 1. Lauku kopienu parlaments pulcina vienkopus lauku attīstības atbalstītājus no visas Latvijas

Centrālajā 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietā – Preiļos šodien pulcējas ap 190 cilvēku, to skaitā lauku iedzīvotāji, pašvaldību pārstāvji, deputāti un lauku attīstības jautājumu speciālisti, lai savstarpējās diskusijās radītu veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.

 

Lasīt vairāk...
06.06.2013, 08:59Atkritumu izvešanas akcijas rod atsaucību
Atkritumu izvešanas akcijas rod atsaucību

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novada iedzīvotājus maijā aicināja piedalīties lauksaimniecībā izmantoto plēvju un nolietotās sadzīves tehnikas izvešanas akcijā.

Lasīt vairāk...
05.06.2013, 00:10Mācību gada pēdējā dienā apbalvo labākos skolēnus, sportistus un klases
Mācību gada pēdējā dienā apbalvo labākos skolēnus, sportistus un klases

Vārkavas novada izglītības iestāžu skolēni, pedagogi un vecāki mācību gada pēdējā dienā, 31.maijā,  pulcējās Vecvārkavas estrādē, kur notika svētku koncerts, kurā savus labākos priekšnesumus rādīja skolu interešu pulciņu dalībnieki, bet labākie skolēni, klases un sportisti saņēma pašvaldības atzinības rakstus un naudas balvas.

 

 

Lasīt vairāk...
04.06.2013, 21:27Izlaidumi Vārkavas novada skolās

23.05.2013, 08:40Paziņojums par Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam sabiedrisko apspriešanu

Projekta „Vārkavas novada Attīstības programmas izstrāde” ietvaros

Ar vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/028/066

Paziņojums par Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam sabiedrisko apspriešanu
Vārkavas novadā nesen ir pabeigta attīstības programmas izstrāde. Pašlaik dome ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes. Šis ir ļoti interesants un nozīmīgs uzdevums – plānot sava novada attīstību ilgtermiņā, līdz 2030.gadam. 2013.gada 21.maijā ārkārtas sēdē Nr.15, ar lēmumu Nr.1, tika apstiprināta Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam pirmā redakcija un tiek noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 22.maijam līdz 2013.gada 21.jūnijam. Ar Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam var iepazīties Vārkavas novada domē pie pašvaldības sekretāres vai pie projektu vadītājas, vai pašvaldības portālā www.varkava.lv.
Tāpat kā pārējā Latvija, Vārkavas novads saskaras ar ļoti nopietniem nākotnes izaicinājumiem, un mēs apzināmies, ka būsim veiksmīgi tikai tad, ja rīkosimies gudri un aktīvi. Mūsu resursi ir ierobežoti, bet mums ir salīdzinoši labs un daudzveidīgs attīstības potenciāls. Aicinām Jūs piedalīties Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes semināros, kas notiks:
  • 2013.gada 5.jūnijā plkst.10.00 – Vārkavas tautas namā, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā, Vārkavas pagastā;
  • 2013.gada 5.jūnijā plkst.12.00 – Vārkavas novada kultūras centra zālē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā;
  • 2013.gada 5.jūnijā plkst.14.00 – Rožkalnu kultūras namā, Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pagastā.
Esiet laipni aicināti izvēlēties sev piemērotāko semināra norises vietu un laiku! Tāpat gaidīsim Jūsu komentārus un priekšlikumus, iesūtot tos pa pastu vai ierodoties Vārkavas novada domē personīgi, vai sūtot uz e-pasta adresi vija.smeikste@varkava.lv. Labprāt atbildēsim uz Jums interesējošiem jautājumiem jau pirms semināra: SIA „AC Konsultācijas” projektu vadītāja Kristīne Vībane, Vārkavas novada pašvaldības projektu vadītāja, tālr.:27089606, e-pasts: vija.smeikste@varkava.lv, Kristīne Vībane, SIA „AC Konsultācijas”, projektu vadītāja, tālr.67873810, 26647117, e-pasts: kristine.vibane@ack.lv.

              Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam

03.06.2013, 11:00Veidojam seno svaru un mēru izstādi!
Veidojam seno svaru un mēru izstādi!

Vārkavas novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas centrs veido seno svaru un mēru izstādi un aicina novada iedzīvotājus, kuriem ir  šādi priekšmeti, piedāvāt tos topošajai izstādei. Jūsu piedāvājumus gaidīs pa tālr. 27059046 līdz š.g. 6.jūnijam plkst.16.30!

03.06.2013, 10:48Novada amatnieki, mājražotāji un ikviens, kas var piedāvāt savu preci tirgum!
Novada amatnieki, mājražotāji un ikviens, kas var piedāvāt savu preci tirgum!

Novada amatnieki, mājražotāji un ikviens, kas var piedāvāt savu preci tirgum! Aicinām jūs piedalīties 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta ietvaros rīkotajā Labo lietu, ideju un pieredzes tirgū, kas norisināsies š.g. 8.jūnijā no plkst.10.00 - 12.00 Preiļos, laukumā pie Preiļu kultūras nama. Pieteikties lūdzam pa tālr. 27059046 (Elvīra Āboliņa).

02.06.2013, 08:37Pašvaldību vēlēšanu provizoriskie rezultāti Vārkavas novadā
Pašvaldību vēlēšanu provizoriskie rezultāti Vārkavas novadā

Vārkavas novada pašvaldības domē ir ievēlēti šādi deputātu kandidāti (alfabētiskā secībā): Anita Brakovska ("Mūsu laiks"), Antra Vilcāne ("Jaunais kalums"), Artūrs Štagars ("Mēs savam novadam"), Edgars Vaivods ("Mēs savam novadam"), Helēna Ērgle ("Mēs savam novadam"), Ilga Pokšāne ("Mūsu laiks"), Inta Kivleniece ("Mūsu laiks"), Mindaugas Bitinas ("Mūsu laiks"), Pēteris Šņepsts ("Par saimniecisku rīcību").

Sīkāka informācija (balsu sadalījums, balsotāju aktivitāte u.c.) - www.pv2013.cvk.lv/ResNovPart-7691.html

22.05.2013, 14:19VAKANCE
VAKANCE

Vārkavas novada pašvaldība no 22.05.2013.- 31.05.2013 izsludina konkursu uz galvenā grāmatveža amata vakanci. Konkursa nolikums. Kontakttālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

17.05.2013, 17:45Upmalas pasta nodaļa pārcēlusies uz Vārkavas muižas pili
Upmalas pasta nodaļa pārcēlusies uz Vārkavas muižas pili

No šg. 20.maija VAS "Latvijas Pasts" Upmalas pasta nodaļa atradīsies Vārkavas muižas pilī, 1.stāvā  (iepretim Upmalas bibliotēkai), Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Laipni lūgti!

16.05.2013, 09:32Mobilais, digitālais mamogrāfs Vecvārkavā IR ATCELTS
Mobilais, digitālais mamogrāfs Vecvārkavā IR ATCELTS

MAMOGRĀFS IR ATCELTS MAZĀS ATSAUCĪBAS DĒĻ. TURPMĀK VĀRKAVAS NOVADĀ TAS VIESOSIES VIENREIZ GADĀ. ORGANIZĒTĀJI ATVAINOJAS PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM!

 

Vecvārkavā 17.-18.jūnijā un 16.-17.septembrī Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (stāvlaukumā pie Vārkavas muižas pils), darbosies mobilais, digitālais mamogrāfs. Pierakstīties par tālruni 67142840 vai 27866655. 

15.05.2013, 09:42Izsole
Izsole

Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Vārkavas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Vecpagasts”, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, kadastra apzīmējums Nr. 766400300276, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums Nr.7664003014101) kopējā platībā 201,9 m2 un šķūņa (kadastra apzīmējums Nr.7664003014102) 39,2 m2 un no 6446 kvm zemes (kadastra apzīmējums Nr.766400300276). Īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) - Ls 1100. Izsoles reģistrācijas maksa Ls 50 un nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – Ls 110 apmērā jāiemaksā Vārkavas novada domes kontā LV31UNLA0026000130410, A/S SEB Banka. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami 100% latos viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2013.gada 11.jūlijā plkst.11:00 Vārkavas novada domes Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija administrācijas kancelejā Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 2013.gada 4.jūlija plkst.16:00. Izsoles noteikumi pašvaldības mājaslapā internetā www.varkava.lv sadaļā Jaunumi. Tālrunis uzziņām, īpašuma apskates saskaņošanai 28449248 (Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Ruča). IZSOLES NOTEIKUMI.

13.05.2013, 14:4415.maijā Vanagos Stādu diena
15.maijā Vanagos Stādu diena

Siltā saulīte un vīterojošo putnu balsis vēsta, ka nu ir laiks stādīšanas priekam!  Ir īstais laiks, lai savā dārzā izveidotu jaunu, izsapņotu puķu dobi vai stādījumu, kas priecētu sirdis! 

Aicinām uz Stādu dienu Vanagos - 15.maijā plkst.13.00 - tirgošanās IAC "Vanagi" pagalmā - varēs apmainīties stādiņiem, varēs tos nopirkt un arī kopīgi iestādīt. Plkst.15.00 apzaļumošana - piedalīšanās talkā - puķu dobju sakārtošana un jaunu stādījumu veidošana pie Vanagu baznīcas ansambļa "Dziedi līdzi!" meiteņu vadībā. Plkst.18.00 talcinieku kopīga tējas dzeršana un desiņu cepšana pie ugunskura.

03.05.2013, 20:314.maijā plkst.19.30 skatieties diskusiju raidījumu "Latgale balso" par Vārkavas novadu!
4.maijā plkst.19.30 skatieties diskusiju raidījumu

4.maijā plkst.19.30 LTV7 reģionālajos logos – Latgales Reģionālajā televīzijā, Dautkom TV, Vidusdaugavas TV - būs skatāms diskusiju raidījums "Latgale balso", kurā piedalīsies Vārkavas novada vēlētāju apvienību pārstāvji un novada iedzīvotāji. Nepalaidiet garām, vairāk informācijaswww.lrtv.lv/node/2149 

13.05.2013, 22:50Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņi un to sastāvs
Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņi un to sastāvs

Vārkavas novada Vēlēšanu komisija paziņo, ka š.g. 22. aprīlī tika izveidoti trīs vēlēšanu iecirkņi. Vēlēšanu iecirknis 726 VECVĀRKAVA. Vija Jakimova – priekšsēdētāja, Iveta Stivriška – sekretāre, Māris Malnačs – loceklis, Alda Upeniece – locekle, Lilita Gavare – locekle, Jānis Volonts – loceklis, Anna Klindžāne – locekle.

Vēlēšanu iecirknis 727 ROŽKALNI. Laila Lazdāne – priekšsēdētāja, Aiga Vingre – sekretāre, Mārīte Ormane – locekle, Viesturs Upītis – loceklis, Jānis Jēkabsons – loceklis, Jolanta Augšpūle – locekle, Santa Lazdāne – locekle.
Vēlēšanu iecirknis 728 VĀRKAVA. Aija Bitinas – priekšsēdētāja, Irēna Leikuča – sekretāre, Diāna Stubure – locekle, Skaidrīte Trafimova – locekle, Zinaīda Stubure – locekle, Jānis Spūlis – loceklis, Jānis Vilcāns – loceklis.
13.05.2013, 22:40Kļūsim par audžuģimeni!
Kļūsim par audžuģimeni!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē, ka 2013. gada maijā visā Latvijā tiek plānots uzsākt audžuģimeņu apmācības! Šodien Latvijā ir vairāki tūkstoši bērnu, kuru vienīgās mājas ir bērnu nams. Pajautājot bērniem, vai viņi vēlas dzīvot mājās, ģimenē atbilde skan – jā. Apstiprinājums bērna ilgām pēc mīlestības, nedalītas uzmanības, pēc nepieciešamības kādam būt vajadzīgam. Liekas tik maz, bet bērnam ir tas vajadzīgs. Šobrīd ļoti trūkst ģimeņu, kuras vēlētos būt par audžuģimeni, līdz ar to uzņemties rūpes par šiem bērniem. Ja arī Jūsu ģimene vēlas kļūt par audžuģimeni vai viesģimeni, varat griezties Vārkavas novada bāriņtiesā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā (tālrunis20384632) vai pie Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu referentes Latgales reģionā Ineses Upes (tālr. 64623389), 18.Novembra ielā 16, kab.210, Rēzekne, LV- 4601. 

13.05.2013, 10:0115.maijā sāksies ūdenssaimniecības attīstības projekts Vecvārkavā
15.maijā sāksies ūdenssaimniecības attīstības projekts Vecvārkavā

Vārkavas novada pašvaldība informē, ka no š.g.15.maija sāksies projekta “Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana. Atvainojamies Vecvārkavas ciema iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām darbu veikšanas laikā!

10.05.2013, 21:20VAKANCE, aktuāla līdz š.g.17.maijam (ieskaitot)
VAKANCE, aktuāla līdz š.g.17.maijam (ieskaitot)

Vārkavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto amatu „Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais grāmatvedis”. Konkursa nolikums. Vairāk informācijas pa tālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

08.05.2013, 13:24Topošās māmiņas (arī mūsu novadā) varēs saņemt grāmatu „Gribu būt māmiņa” bez maksas
Topošās māmiņas (arī mūsu novadā) varēs saņemt grāmatu „Gribu būt māmiņa” bez maksas

SIA „Roche Latvija” un A Fonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds) maija vidū izdos bezmaksas bukletu / grāmatu “Gribu būt māmiņa” topošajām un jaunajām māmiņām. Grāmatiņas radītas kā sociālās atbildības projekts ar mērķi, izglītojot topošās māmiņas, samazināt jaundzimušo mirstību un palielināt dzimstību. Grāmatas autore ir Latvijā labi pazīstamā ārste Dace Rezeberga. Grāmatas „Gribu būt māmiņa” atklāšanas svētki būs š.g.15.maijā un tie notiks Rīgas Dzemdību namā. Grāmata "Gribu būt māmiņa" (PDF 1,22 MB)

08.05.2013, 12:24No 1.maija sācies meža ugunsnedrošais laikposms
No 1.maija sācies meža ugunsnedrošais laikposms

Informējam, ka pamatojoties uz 2013.gada 26.aprīļa Valsts meža dienesta rīkojumu Nr. 69 „Par ugunsnedrošo laikposmu” visā valsts teritorijā sākot ar 1.maiju ir noteikt meža ugunsnedrošais laikposms.*

Lasīt vairāk...
08.05.2013, 11:41Nacionālo partizānu apvienība ielūdz uz piemiņas zīmes atklāšanu
Nacionālo partizānu apvienība ielūdz uz piemiņas zīmes atklāšanu

Š.g. 17.maijā plkst.13.00 Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Krievu purva „Avotnīcā” notiks piemiņas zīmes „Latvijas Tēvijas sargu (partizānu)” apvienības cīnītājiem, kritušiem 1948.gada aprīlī, ATKLĀŠANA. Turpinājums Vārkavas novada Rožkalnu kultūras namā. Pasākums saskaņots ar Līvānu un Vārkavas novadu domēm.

 

08.05.2013, 10:01Aicinām uz plānošanas sanāksmi!
Aicinām uz plānošanas sanāksmi!

Pirmdien,13.maijā 10.00 - 12.30, Vecvārkavā, Vārkavas novada domē (Skolas iela 5) būs plānošanas sanāksme „Vārkavas novads – kādam novadam būt ilgtermiņā?”Kādu ekonomiku vēlamies redzēt novadā? Kā gribam izskatīties telpiski? Kādi irmūsu kā novada mērķi? Kādas ir novada stiprās puses, salīdzinot ar kaimiņunovadiem?Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības pārstāvjus izteikt savu redzējumu par Vārkavas novadaekonomisko specializāciju, attīstības vīziju, telpisko attīstību u.c. novada attīstībai svarīgiem jautājumiem. Priecāsimies, ja informēsiet par savu līdzdalību sanāksmē līdz š.g. 10.maijam Vijai Šmeikstei pa tālr. 27089606. Gaidīsimarī tos darboties gribētājus, kuri sanāksmei nebūs pieteikušies, jo ikviena redzējums novada nākotnē ir būtisks!Sanāksmē nodrošināsim radošu un omulīgu atmosfēru, kā arī kafiju un kūkas.Sanāksme tiek organizēta Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros.

07.05.2013, 14:13Piedalieties projektu konkursā! Pieteikumu pieņemšana pagarināta līdz 29. maijam!!!
Piedalieties projektu konkursā! Pieteikumu pieņemšana pagarināta līdz 29. maijam!!!

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Lasīt vairāk...
30.04.2013, 11:41Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieces E.Upenieces iedzīvotāju pieņemšanas laiks š.g. maijā
Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieces E.Upenieces iedzīvotāju pieņemšanas laiks š.g. maijā

7.maijā no plkst.9.00 – 11.00 Vārkavā, Vārkavas pagasta pārvaldē; no plkst.11.15 – 13.00 Piliškās, Pilišku saieta vietā;

9.maijā no plkst.9.00 – 13.00 Rimicānos, Rožkalnu pagasta pārvaldē;
13.maijā no plkst.10.00 – 13.00 Vanagos, IAC „Vanagi”;
20.maijā no plkst.10.00 – 13.00 Arendolē, Arendoles bibliotēkā;
23.maijā no plkst.9.00 – 13.00 Rimicānos, Rožkalnu pagasta pārvaldē.
29.04.2013, 14:32Vārkavas tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim „Melodīvas” – 5
Vārkavas tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim „Melodīvas” – 5

Aprīļa nogalē Vārkavas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Melodīvas” uzdzirkstīja, svinot 5 gadu jubileju. Koncerta apmeklētāji ansambli ieraudzīja citā, neparastā  gaismā – savu ierasto nopietnību viņas šoreiz meta pie malas un parādīja, kā prot „likt bēdu zem akmeņa”, kas bija koncerta ievaddziesma un vadmotīvs. 

Lasīt vairāk...
29.04.2013, 10:36Pašvaldības paziņojums
Pašvaldības paziņojums

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 03.09.2010. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu, Vārkavas novada domes pirmssvētku - 30.04.2013 un 03.05.2013 - darba dienu laiks būs līdz plkst.13.00. 

28.04.2013, 19:39Bērni iepazīst bišu dzīvi
Bērni iepazīst bišu dzīvi

25.aprīlī Vārkavas muižas pils kultūras centra zālē noritēja pasākums „Stāsts par biti”, ko sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldību organizēja Valsts Lauku tīkla lauku attīstības speciāliste Ilga Ušacka, Upmalas bibliotēkas bibliotekāre Alda Upeniece un Vārkavas vidusskolas bibliotekāre Melita Pastare.

Lasīt vairāk...
24.04.2013, 13:24Lielā talka 2013 Vārkavas novadā!
Lielā talka 2013 Vārkavas novadā!

Vārkavas novadā cītīgi talkos 25., 26., 27. aprīlī:

25.aprīlī plkst.9.30 Vārkavas baznīcas draudze, pašvaldības darbinieki, APSD programmas dalībnieki, Vārkavas pamatskolas pedagogi un skolēni sakops Vārkavas baznīcas apkārtni. Aicinām piedalīties šajā talkā visus draudzes locekļus! Šādi jūs varat pagodināt draudzes prāvestu  80 gadu jubilejā! 

26.aprīlī Vecvārkavā – Vārkavas vidusskolēni sakops skolas  apkārtni, ceļmalas virzienā uz Vanagiem, Vārkavu un Rimicāniem, Vārkavas kapos sakops bijušo skolotāju un baznīckungu kapavietas; pašvaldības domes administrācijas darbinieki sakops pieturvietas Vecvārkavā. Vanagos talcinieki kops baznīcas un daudzdzīvokļu mājas apkārtni, Pūgaiņos – daudzo un neapzinīgo zemledus makšķernieku piedrazoto Dubnas krastu. Rimicānos talkošana notiks ap pirmsskolas un pagasta pārvaldes ēkām, pie trīsstāvu un divstāvu mājām. Vārkavas pamatskolas skolēni, pedagogi un pašvaldības darbinieki Vārkavas pagasta Skujovkā, "Meža dienu" ietvaros, stādīs mežu.

27.aprīlī Vārkavā Jauniešu studija parūpēsies, lai pievilcīgāka un tīrāka top viņu iemīļotā atpūtas un pastaigu vieta (apvedceļš) Lielajos Klaparos!
Jebkurš talkotājs šī gada sarkanos talkas maisus var saņemt, sākot no šodienas, 24.aprīļa, novada domē, pagastu pārvaldēs un IAC „Vanagi”. (Gan šos sarkanos, gan pērnā gada dzeltenos maisus atkritumu apsaimniekotāji izvedīs bez maksas!) Atkritumu izvešana notiks sadarbībā ar SIA „Preiļu saimnieks”, visdrīzāk - 28.aprīlī. Lai maisu savākšana un  izvešana notiktu veiksmīgi, talkas koordinatoram jāzina maisu novietošanas punkti. Ja kāds no iedzīvotājiem vēlas šajā dienā talkot ārpus augstāk minētajām talkošanas vietām, lūdzu, protams, vispirms novada domē vai pagastu pārvaldēs, vai IAC „Vanagi” paņemiet maisus un pēc talkas ziņojiet par to skaitu un atrašanās vietu Maijai Praņevskai pa tālr. 26611934.
Vārkavas novada pašvaldība ļoti aicina piedalīties Lielajā talkā ikvienu novada iedzīvotāju – sakopiet savu māju pagalmus un apkārtni! Saposieties pavasarim! Lai mums sokas!
23.04.2013, 15:4528.aprīlī Vārkavas draudzes prāvestam Onufrijam Pujatam - 80!

23.04.2013, 18:0528. maijā vāks lauksaimniecībā izmantotās plēves
28. maijā vāks lauksaimniecībā izmantotās plēves

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa informē, ka šī gada 28. maijā tiks organizēta skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves savākšana, par ko nebūs papildus jāmaksā.

Plēvju izvešanu obligāti jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tel. 65307086 vai 29420721.

Jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti, tām jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras u. c. piejaukumiem, tās nevar būt izmirkušas dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem vai ko citu. 

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »