Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 10:45
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

04.11.2013, 15:20VAKANCE (aktuāla līdz š.g.15.novembrim)
VAKANCE (aktuāla līdz š.g.15.novembrim)

Vārkavas novada dome izsludina atklātu konkursu uz juriskonsulta amatu. Informācija un prasības pretendentiem (-ēm).

31.10.2013, 14:57Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle aicina pieteikties dalībai pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālas mobilitātes veicināšana”
Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle aicina pieteikties dalībai pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālas mobilitātes veicināšana”

2013.gada 08. martā stājās spēkā 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" grozījumi, kuri nosaka preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (turpmāk – Pasākums) īstenošanas nosacījumus.

Lasīt vairāk...
31.10.2013, 10:59Pateicoties projektam, Upmalas bibliotēka ir tikusi pie latviešu oriģinālliteratūras kolekcijas
Pateicoties projektam, Upmalas bibliotēka ir tikusi pie latviešu oriģinālliteratūras kolekcijas

Augustā Vārkavas novada Upmalas bibliotēka, pārstāvot novada bibliotēkas, piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. Tā mērķis – sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedarbību un sniegt iespēju satikt savu lasītāju, gūstot iedvesmu jaunu darbu radīšanai. 27.augustā iesniegtos projektus izvērtēja pārstāvji no VKKF, LNB, LBB un Latvijas Universitātes. No konkursam iesniegtajiem 76 projektiem tika atbalstīti 59 projekti, tajā skaitā arī Vārkavas novada Upmalas  bibliotēkas projekta pieteikums. Projekta rezultātā bibliotēka ir saņēmusi oriģinālliteratūras kolekciju, kura ietver 73 vērtīgus dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras izdevumus. Tajā ir jau pazīstamu rakstnieku G.Repšes, L.Muktupāvelas, Ē.Hānberga, N.Ikstenas, I.Baueres prozas darbi, I.Ziedoņa, O.Vācieša, I.Auziņa dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās paaudzes rakstnieku rakstnieku K.Želves, P.Draguna, M.Gūtmanes u.c. literārie darbi. Blakus literārajiem darbiem kolekcijā ir grāmatas par rakstniekiem R.Blaumani, I.Ziedoni, G.Bereli, par sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu Preiļu rajonā, Latvijas mūzikas dzīvi un jaunradi 1940.-1945. gados u.c. vērtīgas kultūrvēsturiskas grāmatas.

                                                       

29.10.2013, 13:05Rimicānos būs aktīvās atpūtas laukums
Rimicānos būs aktīvās atpūtas laukums

Šajās dienās biedrība „Dzintars 2007” saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Aktīvās atpūtas laukuma pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un atpūtas nodrošināšanai Vārkavas novada Rimicānos” iesnieguma apstiprināšanu. Sakarā ar to, ka biedrībai  no 2011.gada 21.jūlija ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss,  būs iespēja saņemt 100% publisko finansējumu LVL 4690. Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada 30.maijam. Šis projekts tapa sadarbībā ar Vārkavas novada domes jaunatnes lietu speciālistu Mārci Rukmani.

Projekta veiksmīgas realizācijas rezultātā tiks labiekārtots un aprīkots Rimicānu sporta laukums. Projekta ietvaros tiks iegādāti futbola vārti, futbola vārtu tīkli, futbola bumbas, basketbola grozs un bumbas, pievilkšanās stieņi, vingrošanas līdztekas, preses sols, mazā zviedru siena, līdzsvara stieņi, kā arī teritorijas sakopšanai traktors – zāles pļāvējs. Līdz ar to tiks atbalstītas jauniešu idejas par aktīvās atpūtas dažādošanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

                                         Velta Ziemele, biedrības „Dzintars 2007” valdes priekšsēdētāja

29.10.2013, 08:39SLUDINĀJUMS
SLUDINĀJUMS

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu "Skujevka", Jaunbērzē, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, kadastra Nr.7694 003 0386. Izsoles sākumcena: Ls 600 (853,72 euro), nodrošinājums Ls 60 (85,37 euro), reģistrācijas maksa Ls 10 (14,23 euro). Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2013.gada 20.decembrī plkst.13.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2013.gada 3.decembrim plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.

 

24.10.2013, 15:45Aizraujoši un krāšņi aizritējis Vārkavas novada pašdarbnieku ikgadējais tematiskais koncerts
Aizraujoši un krāšņi aizritējis Vārkavas novada pašdarbnieku ikgadējais tematiskais koncerts

Vārkavas novadā par tradīciju kļuvis novada pašdarbības kolektīvu tematiskie gada koncerti, kurus novadā ieviesa bijusī Kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne. Koncerti parasti norit oktobra beigās, kad lielie rudens darbi ir aiz muguras, un pirms nopietnā un pārdomu pilnā novembra, kad domas un darbi vairāk vērsti uz patriotismu un valsts svētku atzīmēšanu. Pirmoreiz piedalīties tematiskajā pasākumā pašdarbnieki tika aicināti 2010.gadā Vanagos, kur viņi izspēlēja tobrīd ļoti aktuālo un populāro šovu tēmu ar „zvaigžņu” piedalīšanos, 2011.gadā kolektīvi apspēlēja ainiņas no kinofilmām par trako, dullo mīlestību, pērn Vārkavas tautas namā iejutās kantrī stila ritmos, melodijās un tērpos, bet šogad, 19.oktobrī,  novada dziedošie, dejojošie un teātri spēlējošie ļaudis kļuva ar kruīza kuģa „Fantāzija” pasažieriem, un pasākuma scenārija pamatā bija  viņu uzņemšana uz klāja.

Lasīt vairāk...
23.10.2013, 13:14Rožkalnu pagasta pārvaldes maiņa

No šī gada 15.oktobra Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītājas amatā stājusies Rožkalnu pagasta iedzīvotāja Mairita Stulpiņa (attēlā). Mairita vairākus gadus ir strādājusi arī Vārkavas novada pašvaldībā.

Vārkavas novada domes sēdē, kas notika 3.oktobrī, deputāti, atklāti balsojot,  ievēlēja Mairitu Stulpiņu par Vārkavas novada Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāju.

Iepriekšējā Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Ruča, kas Rožkalnu pagasta pārvaldes institūcijās strādāja kopš 1973.gada jūlija, 17.septembrī iesniedza domei iesniegumu par atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās. Anita ir sasniegusi pensionēšanās vecumu un drīzumā dosies pelnītā atpūtā.

Mairita Stulpiņa ir strādājusi par sociālo darbinieci, vēlēšanu komisijas sekretāri, uz atvaļinājuma laiku ir aizvietojusi pagasta pārvaldes vadītāju. Mairita Preiļu arodvidusskolā  ieguva grāmatveža kvalifikāciju, vēlāk studēja Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē, kur ieguva bakalaura profesionālo grādu un mājturības skolotāja kvalifikāciju. Viņai ir labas datorprasmes, ir B kategorijas autovadītājas tiesības, un viņa nemitīgi tiecas sevi pilnveidot.

Mairitas kandidatūru ieteica bijusī pagasta pārvaldes vadītāja Anita Ruča, lauksaimniecības konsultante Silvija Ziemele, kā arī par viņu bija ļoti labas atsauksmes gan no novada Sociālā dienesta, gan no Bāriņtiesas, gan no vēlēšanu komisijas.

23.10.2013, 13:16Mainījies deputātu sastāvs

Vārkavas novada dome š.g. oktobrī saņēma novada domes deputātes Ilgas Pokšānes iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku. Domes ārkārtas sēdē, kas notika 8.oktobrī, deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot Ilgu Pokšāni (ievēlēta no vēlētāju apvienības „Mūsu laiks”) no Vārkavas novada domes deputāta pilnvarām un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekles pienākumu pildīšanas uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku no 2013.gada 15.oktobra. Vārkavas novada vēlēšanu komisija š.g.10.oktobrī nozīmēja nākamo deputātu no vēlētāju apvienības „Mūsu laiks” saraksta, un  tas ir Ainārs Želvis (attēlā).

22.10.2013, 11:48Iespēja iegūt līdz pat Ls 5000 lielu finansējumu savas idejas realizācijai
Iespēja iegūt līdz pat Ls 5000 lielu finansējumu savas idejas realizācijai

Latvijā dzīvo daudz uzņēmīgu un mērķtiecīgu cilvēku, kuriem ir idejas, kā padarīt savu un līdzcilvēku dzīvi labāku, tomēr bieži vien šo ideju realizācijai trūkst nepieciešamā finansējuma. Tieši tāpēc tika izveidots labdarības projekts LabieDarbi.lv, kuršik mēnesi publiska balsojuma konkursa rezultātā sniedz iespēju saņemt līdz pat Ls 5000 lielu finansējumu no SMScredit.lv projektu realizācijai tādās jomās kā izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports un vide.

Lasīt vairāk...
21.10.2013, 11:53VAKANCE

Vārkavas novada dome Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Speciālistu piesaiste Vārkavas novada pašvaldībā" ietvaros, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127, konkursa kārtībā aicina pieteikties šādu speciālistu: SOCIĀLAIS DARBINIEKS (profesijas klasifikatora kods – 263501). Darba vieta Vārkavas novada pašvaldības Sociālais dienests, adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads. INFORMĀCIJA UN PRASĪBAS PRETENDENTIEM (-ĒM).

21.10.2013, 10:33Kadastrālo vērtību izmaiņas Vārkavas novadā 2014. gadā (3 pagasti)
Kadastrālo vērtību izmaiņas Vārkavas novadā 2014. gadā (3 pagasti)

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietānoteiktās zemesun būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

 

Lasīt vairāk...
16.10.2013, 13:08Vārkavas vidusskolā Labo darbu nedēļa
Vārkavas vidusskolā Labo darbu nedēļa

14.-18.oktobris Vārkavas vidusskolā ir Labo darbu nedēļa, kad katra klase pieliek roku pie skolas apkārtnes sakopšanas!

11.10.2013, 11:45Vārkavas novada seniori atpūtās kopīgā pasākumā
Vārkavas novada seniori atpūtās kopīgā pasākumā

Oktobra pirmajā sestdienā, Starptautiskās veco ļaužu dienas atskaņās, Vārkavas novada Rožkalnu kultūras namā notika novada senioru jeb pensionāru pēcpusdiena, ko rīkoja Vārkavas novada dome un Vārkavas novada Kultūras centrs sadarbībā ar biedrību „Vārkavas novada pensionāri”. Uz pasākumu ikvienam novada pensionāram vai pensionāru ģimenei tika nosūtīts ielūgums (kopumā tika nosūtīti apmēram 450 ielūgumi). Pateicoties šai cieņpilnajai attieksmei un transporta pakalpojumiem, ko nodrošināja pašvaldība, kā arī novada senioru izsenis pazīstamajai aktivitātei un dzīvespriekam, uz pasākumu ieradās ap 120 senioru.

Lasīt vairāk...
10.10.2013, 11:33PATEICĪBA
PATEICĪBA

Paldies Vārkavas novada Kultūras centra vadītājai Antrai Skutelei un kultūras darbiniekiem Ivetai Somei un Mārcim Rukmanim par seniora pasākuma organizēšanu un ieguldīto darbu.


Biedrības "Vārkavas novada pensionāri"
valdes priekšsēdētāja Janīna Ancāne un biedrības valde

 

04.10.2013, 11:53Vārkavas pagasta Mazajos Klaparos, iespējams, izaudzēts lielākais ķirbis novadā

Vārkavas pagasta Mazajos Klaparos, piemāju saimniecībā „Tauriņi”, Grigaļu ģimenes mazdārziņā izaudzēti vairāki milzīgi ķirbji  - lielākais no tiem sver 49 kg (attēlā). Gan šis milzenis, gan vēl otrs – nedaudz vieglāks – 37 kg – smags jau aizceļojuši uz Vārkavas pamatskolu, kur ir izstādīti rudens ražas izstādē un vēlāk, visticamāk, no tiem ceps gardas pankūkas vai spiedīs sulu.

Kā pavēstīja māju saimniece Valentīna Grigale, nekāda īpaša kopšana ķirbjiem nav bijusi. Ķirbju stādiņi pavasarī izaudzēti podiņos, tad iestādīti vecās kūts vietā.  Gan šis, gan vēl viens ļoti svarīgs apstāklis ļoti veicināja ķirbju augšanu un briešanu, proti, mazdēliņš             Dinārs tos visu pavasari un vasaru cītīgi laistīja.  

Ja kāds Vārkavas novadā var palepoties ar vēl lielāku un smagāku ķirbi, dodiet ziņu, zvanot pa tālruni 20385972.

Attēlā: Dināra mamma Daiga un māsiņa Alise priecīgas par brāļa, auglīgās zemes un vasaras brango veikumu.

 

02.10.2013, 15:08Vārkavas pamatskola - pārmaiņu skola
Vārkavas pamatskola - pārmaiņu skola

Septembra fokuss, kā jau jaunu mācību gadu uzsākot, ir SFL iniciatīva "Pārmaiņu iespējas skolām". Iniciatīvas galvenie varoņi ir pašvaldību - skolu komandas no visas Latvijas, kas kopīgi meklē jaunus, radošus un efektīvus veidus kā izmantot esošos resursus, pārveidojot un atdzīvinot skolas, lai tās kļūtu par satikšanās un sadarbošanās vietu visiem vietējās kopienas iedzīvotājiem.
Latvijas Lauku forums ir sagatavojis informatīvu materiālu par iniciatīvu - to meklē pielikumā, savukārt pieredzes stāstus, idejas iedvesmām un informāciju par to, kas, iespējams, notiek tepat Tev kaimiņos, lasi parmainuskolas.lv. PIELIKUMI - LLF Pārmaiņu skolas septembrī; Pārmaiņu skolu mainīšanās ; Pārmaiņu skolu radošums; Pārmaiņu skolu pilsoniskums; Pārmaiņu skolu sastapšanās

02.10.2013, 14:44Oktobrī Vārkavas novada skolās ciemosies mobilais zobu busiņš
Oktobrī Vārkavas novada skolās ciemosies mobilais zobu busiņš

11.oktobrī zobu busiņš jeb zobārstniecības autobuss darbosies pie Vārkavas pamatskolas, 16., 17., 22., 23.oktobrī - pie Vārkavas vidusskolas. Latgales Mutes veselības centra speciālisti skolēniem bez maksas diagnosticēs mutes veselības stāvokli, kā arī ar vecāku vai aizbildņu atļauju labos zobus.

01.10.2013, 11:32Tuvojas noslēgumam projekts „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Vārkavas novada pašvaldība uzsāka projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim.

Lasīt vairāk...
27.09.2013, 12:13Kāpēc 2014.gadā tiek prasīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas maiņa par labu pašvaldībām?
Kāpēc 2014.gadā tiek prasīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas maiņa par labu pašvaldībām?

2014.gadā valdība turpinās īstenot darbaspēka nodokļu reformu. Plāns paredz, ka no nākošā gada 1.janvāra par 0,5 procentpunktiem tiks samazināts sociālais nodoklis gan darba devējam, gan darba ņēmējam, par 8 latiem tiks palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums un par 36 latiem IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu.Šo pasākumu rezultātā nodokļu ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos kopumā saruks par 87 milj. latu, no tiem 41,9 milj. latu veido IIN ieņēmumu samazinājums. Ņemot vērā, ka šobrīd pašvaldību budžetā nonāk 80% no visiem IIN ieņēmumiem, tad, protams, IIN ieņēmumu samazinājums galvenokārt skar pašvaldības. Negatīvā fiskālā ietekme uz valsts budžetu no neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšanas ir aprēķināta 8,4 milj. latu (20% no 41,9 milj. latu), savukārt uz pašvaldību budžetu – 33,5 milj. latu (80% no 41,9 milj. latu). Proti, jašādas izmaiņas IIN politikā netiktu veiktas, pašvaldību ieņēmumi 2014.gadā no IIN pie 80% daļas būtu par 33,5 milj. latu lielāki par tagad plānotajiem.

Lasīt vairāk...
26.09.2013, 09:03Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203)

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām.

Lasīt vairāk...
24.09.2013, 15:21 Vecvārkavā dalīs humāno palīdzību
 Vecvārkavā dalīs humāno palīdzību

Š.g. 27.septembrī pulksten 9.30 Vārkavas novada Sociālais dienests, bijušajās Krosa telpās, Padomes ielā 49, Vecvārkavā, dalīs Betānijas Dominikāņu māsu klostera un Sarkanā krusta humānās palīdzības preces. Preces var saņemt ikviena persona, kurai ir nepieciešama humānā palīdzība.

23.09.2013, 11:05Vārkavas novada attīstības plānošana

 

 

 

 

 

 

2010.gada 27.decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vārkavas novada domi tika parakstīta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/028/066 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”.

Lasīt vairāk...
19.09.2013, 10:43Domes priekšsēdētājas vietnieces iedzīvotāju pieņemšanas laiki septembrī un oktobrī
Domes priekšsēdētājas vietnieces iedzīvotāju pieņemšanas laiki septembrī un oktobrī

Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Antra Vilcāne iedzīvotājus š.g. septembrī, oktobrī pieņems:

23.septembrī no plkst.10.00-12.00 Vanagos, IAC "Vanagi";

26.septembrī no plkst.10.00 - 12.00 Arendolē (bibliotēkā);

30.septembrī no plkst.10.00 - 12.00 Vārkavā (pagasta pārvaldes telpās).

8.oktobrī no plkst.9.00 - 12.00 Piliškās (saieta vietā),

8.oktobrī no plkst.13.00 - 16.00 Rimicānos (pagasta pārvaldes telpās).

18.09.2013, 12:13Vecvārkavā pirmoreiz notika asins donoru diena
Vecvārkavā pirmoreiz notika asins donoru diena

17.septembrī  Vārkavas novada administratīvajā centrā Vecvārkavā, Vārkavas novada domei sadarbojoties ar „Latvijas Sarkanā krusta” Preiļu nodaļu, pirmoreiz notika asins donoru  diena, kuras laikā asinis nodeva vairāk kā 30 iedzīvotāji. Asinis pieņēma Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles darbinieki, kas bija apmierināti gan ar diezgan lielo iedzīvotāju aktivitāti, gan ļoti patīkamo gaisotni.

Lasīt vairāk...
11.09.2013, 11:55Vārkavas senioru deju kopai "Odziņas" - 5
Vārkavas senioru deju kopai

Septembra pirmā nedēļa bija dāsna – saule vēlīgi ripoja pa zemes virsu, sildīja un lutināja pirms rudens drēgnuma un tumsas. Saules un sirsnības piepildīta bija arī 7.septembra pēcpusdiena Vārkavas tautas namā, kur jubilejas koncertu „Puķu dārzā skaisti ziedi, katrs savā laikā zied” sniedza Vārkavas novada Vārkavas pagasta senioru kopa „Odziņas”. Tā kā jubilejas pasākums bija ieplānots pašā skaistākajā rudens ziedu laikā, tad tā scenārijs bija balstīts uz Annas Sakses daiļrades motīviem. Scenārija autore bija kolektīva vadītāja Elvīra Āboliņa, bet to uz skatuves emocionāli un krāšņi izspēlēja Inta Kivleniece un Oļegs Vaivods.

Lasīt vairāk...
09.09.2013, 13:11„Vārkavas bezceļi” nemainīgi pulcē vairākus desmitus dalībnieku
„Vārkavas bezceļi” nemainīgi pulcē vairākus desmitus dalībnieku

Jau astoto gadu septembra pirmajā piektdienā pulksten 15.00 Vārkavas vidusskolas stadionā uz starta līnijas stājās piedzīvojumu skrējiena „Vārkavas bezceļi” dalībnieki, kuriem šogad laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi – tik silts un saulains laiks šī skrējiena vēsturē sen nebija pieredzēts. Šogad sacensībās piedalījās 69 skrējēji – Vārkavas vidusskolas skolēni, Vārkavas pamatskolas skolēni, vietējie iedzīvotāji, Preiļu izglītības iestāžu audzēkņi un mācībspēki, Preiļu jaunsargu vienības pārstāvji, kaimiņu novada iedzīvotāji. Skrējienu rīko Vārkavas novada sporta skola un Vārkavas vidusskola.

Lasīt vairāk...
05.09.2013, 14:35Aicinām uz ziedu izstādi Vanagos!
Aicinām uz ziedu izstādi Vanagos!

IAC "Vanagi" no 10.-12.septembra plkst.9.00 - 17.00 aicina apmeklēt ziedu izstādi "Mana dārza skaistākā rudens puķe". Izstādē būs pārstāvētas dālijas, gladiolas, asteres. Būs zināmi arī puķu saimnieki, un varēs sarunāt arī stādmateriālu nākošajai sezonai.

                                               IAC "Vanagi" vadītāja Janīna Praņevska

04.09.2013, 09:50Atbalstu Mūžizglītības pasākumiem var saņemt bezdarba riskam pakļautas nodarbinātās personas

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas, iesaistoties neformālās izglītības vai profesionālās pilnveides programmu apguvē, kas tiek piedāvātas ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros.

 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »