Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 10:46
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

14.01.2014, 10:30Balvu „Senču aicinājums 2013” saņēma Aija Šneidere un Jānis Miķelsons no Limbažu novada! Finālistu vidū arī Vārkavas novada jaunie lauksaimnieki - Gustavs Norkārklis un Aija un Oskars Smirnovi!

 

11. janvārī Jelgavas pilī notika ikgadējā biedrības „Zemnieku saeima” organizētā Lauksaimnieku Jaungada balle, kurā paziņoja 2013.gada jauno lauksaimnieku konkursa „Senču aicinājums” 2013 uzvarētājus – Aiju Šneideri un Jāni Miķelsonu no Limbažu novada.

 

 

 

 

 "Panorāmas" sižets par Smirnovu ģimeni -www.ltv.lv/lv/raksts/11.01.2014-konkursa-senchu-aicinajums-finalisti.id23194/

Lasīt vairāk...
09.01.2014, 13:572013. GADA DARBĪBAS PROGRAMMA ĪSTENOTA

2013. gada 31. decembrī tika pabeigta biedrības „Preiļu NVO centrs” īstenotā projekta  „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (projekta iesnieguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203) 2013. gada  darbības programmas realizēšana.

Lasīt vairāk...
08.01.2014, 12:03Sestdien ceturto reizi tiks pasniegta balva jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums” (finālistu vidū ir arī Vārkavas novada lauksaimnieki)
Sestdien ceturto reizi tiks pasniegta balva jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums” (finālistu vidū ir arī Vārkavas novada lauksaimnieki)

11. janvārī Jelgavas pilī notiks ikgadējā biedrības „Zemnieku saeima” organizētā Lauksaimnieku Jaungada balle, kurā tiks nosaukts šā gada uzvarētājs jauno lauksaimnieku konkursā „Senču aicinājums”.

Lasīt vairāk...
08.01.2014, 11:46IENĀKUMU NODOKĻA ATMAKSA PERSONĀM, KAS STRĀDĀJUŠAS ĀRZEMĒS
IENĀKUMU NODOKĻA ATMAKSA PERSONĀM, KAS STRĀDĀJUŠAS ĀRZEMĒS

Plānojat strādāt ārzemēs? Varbūt jau esat to darījuši? Neaizmirstiet pārbaudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli. Rūpējoties par savu iedzīvotāju labklājību, pašvaldība vēlas atgādināt, par šo, kā par vēl vienu no iespējām, kā varam savus naudas makus padarīt biezākus un gūt papildu ienākumus.

Lielākajā daļā gadījumu, par personām, kas pirmo reizi izbraukušas, lai strādātu ārzemēs, ienākumu nodokli pārmaksā, jo darba devēji nezina, kā likmi pareizi piemērot ienākumiem. Šos nodokļus ir iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo finanšu gadu laikā, atkarībā no valsts, kurā jūs strādājāt.

 

Lasīt vairāk...
02.01.2014, 16:05Pagarināts iesniegumu pieņemšanas termiņš teritorijas plānojumam. Jūsu iesniegumus gaidām visu 2014.gada janvāri!
Pagarināts iesniegumu pieņemšanas termiņš teritorijas plānojumam. Jūsu iesniegumus gaidām visu 2014.gada janvāri!

Ir uzsākta Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijas izstrāde. Vārkavas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, kam pieder īpašumi Vārkavas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu saimniecisko darbību novadā (māju, saimniecības ēku būvniecību vai dīķu rakšanu u.c).

Rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus un ieteikumus par teritorijas plānojuma izstrādi adresējami Vārkavas novada pašvaldībai, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, norādot savu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas datus, adresi, un paredzamās darbības, pievienojot klāt grafisko materiālu, kur ir attēlota paredzētās darbības vieta. Priekšlikumus un ieteikumus iesniegt līdz 2014.gada 31. janvārim Neskaidrību gadījumā zvanīt Lilitai Gavarei, t/f. 65329632,  mob. tel. 29328742, e-pasts: lilita.gavare@varkava.lv vai lilita.gavare@inbox.lv.

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA TERITORIJAS PLĀNOJUMA  DARBĪBĀM

 

12.12.2013, 14:49PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS

Iedzīvotāji, kuri vēlas 2014.gadā zvejot ar tīklu Lielajā Kalupes ezerā, lūgums pieteikties Rožkalnu pagasta pārvaldē no 2014.gada 2. - 10.janvārim pa tālruni 65329211 vai mobilo tālr. 28449248.

18.12.2013, 11:27Projekta aktualitātes

  

 

 

 

Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana

Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203)

 

NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 2

 

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām. Sīkāka informācija

 

Lasīt vairāk...
17.12.2013, 09:00Noderīga informācija

14.12.2013, 09:04PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 03.09.2010. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu, Vārkavas novada domes pirmssvētku – 14.12.2013. (pārcelta no 23.12.2013.) darba dienas laiks būs līdz plkst. 13:00.

12.12.2013, 13:57Sveicam starpnovadu vēstures olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!
Sveicam starpnovadu vēstures olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

Preiļu novadu (Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu) apvienības posmā vēstures olimpiādē mūsu novads bija pārstāvēts ar četriem dalībniekiem - trīs 9.klases skolnieces no Vārkavas pamatskolas un viens 12.klases skolnieks no Vārkavas vidusskolas.

9.klašu grupā Amanda Spūle un Alise Lutinska no Vārkavas pamatskolas ieguva 3.vietu. Viņām palīdzēja sagatavoties skolotāja Solvita Deidule.

 

29.10.2013, 12:58Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm!
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm!

Saskaņā ar Vārkavas novada 22.10.2013. domes sēdes lēmumu Nr. 31/2 par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi un saskaņā ar izstrādāto darba uzdevumu, tiks uzsākta novada plānojuma 1. redakcijas izstrāde.

Vārkavas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, kam pieder īpašumi Vārkavas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu saimniecisko darbību novadā (māju, saimniecības ēku būvniecību vai dīķu rakšanu u.c.).

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ir Vārkavas novada pašvaldības vides inženiere Lilita Gavare, tālr./fakss 65329632,  mob. tel. 29328742, e-pasts: lilita.gavare@varkava.lv vai lilita.gavare@inbox.lv. Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi par teritorijas plānojuma izstrādi adresējami Vārkavas novada pašvaldībai: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, norādot savu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas datus, adresi un paredzamās darbības, pievienojot grafisko materiālu, kur ir attēlota paredzētās darbības vieta.

Priekšlikumus un ieteikumus iesniegt no 2013.gada 30.novembra līdz 2014.gada 6.janvārim. Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam sabiedriskās apspriešanas notiks:

10. decembrī plkst. 10.30 Piliškās, saieta vietā;

10. decembrī  plkst. 13.00 Vanagos, IAC „Vanagi” zālē;

11. decembrī plkst. 10.00 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē;

11. decembrī  plkst. 13.00 Arendolē, krīzes centra zālē;

12. decembrī plkst. 11.00 Vārkavā, tautas namā;

12. decembrī plkst. 13.00 Rimicānos, pagasta pārvaldē.

Vārkavas novada domes ēkā, Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads darbadienās no plkst. 8-12.30 un no 13 -16.30 var iepazīties ar Vārkavas novada un Vārkavas pagasta teritorijas plānojumu, Vārkavas novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam.

 

09.12.2013, 15:20Vidējās paaudzes deju kopai „Vanagi” – 10
Vidējās paaudzes deju kopai „Vanagi” – 10

Andrejdienā informācijas un atbalsta centra „Vanagi” zālē ļoti sirsnīgā, gaišā un draudzīgā gaisotnē aizritēja  vidējās paaudzes deju kopas „Vanagi” 10 gadu jubilejas koncerts. Kolektīvs šos gadus ir darbojies visai ražīgi – tā pūrā ir piedalīšanās divos Dziesmu un deju svētkos, neskaitāmas apgūtas dejas, 3 ārzemju braucieni, viesošanās tuvākās un tālākās Latvijas vietās, lepnums par savu dzimto vietu, liels gribasspēks un milzīga novada skatītāju mīlestība.

Lasīt vairāk...
09.12.2013, 15:13Vārkavas vidusskolas folkloras kopai „Volyudzeite” - 35
Vārkavas vidusskolas folkloras kopai „Volyudzeite” - 35

Andrejdienas priekšvakarā Vārkavas vidusskolas aktu zāli piepildīja senatnes gars – uz grīdām un pie sienām parādījās lupatu un austie deķi, maizes lāpstas, koka karotes, māla podi, petrolejas lampas, dažnedažādu rakstu cimdi, groziņi ar kamoliem, soliņi un beņķīši; uz galdiem – vārīti zirņi un pupas, speķa pīrādziņi un citi mājās gatavoti gardumi. Vairums apmeklētāju tērpti  tautastērpos, un tas viss liecināja tikai par to, ka ilgi gaidītā un Vecvārkavā jau trīs gadu desmitus iecienītā vakarēšana ir klāt. Šoreiz šai kopā būšanai bija ļoti ievērojams iemesls – mazā, bet sparīgā un skanīgā Vārkavas vidusskolas folkloras kopa „Volyudzeite” svinēja īstu brieduma jubileju – 35 gadus. Dalīties ar savu prieku viņi bija paaicinājuši savus labākos un tuvākos draugus – nesen izveidoto novada jauniešu folkloras kopu „Sudobri”, folkloras kopu „Vecvārkava”, kurā dzied arī 2 pirmā „volyudzeišu” sastāva dalībnieces – Daina Mikitāne un Astrīda Dambīte, un Līvānu novada folkloras kopu „Ceiruļeits”, kas bija mīļi un gaidīti viesi arī folkloras kopas 20 un 25 gadu jubilejā.  

Lasīt vairāk...
06.12.2013, 14:39Sveicam veiksmīgākos 2013.gada Vārkavas novada zemniekus!
Sveicam veiksmīgākos 2013.gada Vārkavas novada zemniekus!

29.novembrī Riebiņu novada kultūras centrā notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konsultāciju biroja un Preiļu lauksaimnieku apvienības rīkotā lauksaimnieku gada balle, kurā pulcējās zemnieki no visa bijušā Preiļu rajona pagastiem, kā arī projektu klienti no Daugavpils novada.  Pasākumā daudzi zemnieki  tika apbalvoti par būtisku ieguldījumu lauksaimniecībā, tostarp arī zemnieki no Vārkavas novada:

 

par efektīvu ELFLA līdzekļu piesaisti un būtisku ieguldījumu piena lopkopības nozares attīstību  - Ilgvars Cauna (Rožkalnu pagasta z/s „Nautrāni”);

 

par efektīvu ELFLA līdzekļu piesaisti un būtisku ieguldījumu bioloģiskās piena lopkopības nozares attīstībāJāzeps Lazdāns (Rožkalnu pagasta z/s „Smilgas”);

 

par būtisku ražošanas apjomu kāpinājumu, realizējot projektu „Atbalsts jaunajiem zemniekiem”Solvita Čaunāne (Upmalas pagasta IK KASO).

 

04.12.2013, 13:13Sveicam starpnovadu bioloģijas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!
Sveicam starpnovadu bioloģijas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

Š.g. novembra nogalē notika starpnovadu bioloģijas olimpiāde 9., 11.,12.klašu skolēniem. Tajā labi rezultāti arī Vārkavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem:

9.klašu grupā 1.vieta Vārkavas pamatskolas  skolniecei Alisei Lutinskai (70 punkti) un atzinība  Vārkavas pamatskolas skolniecei  Santai Jukšai (51,8 punkti). Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotāja Dagmāra Skutele.

11.klašu grupā atzinība Vārkavas vidusskolas skolniecei Zanei Lācei (73,8 punkti); 12.klašu grupā 1.vieta Vārkavas vidusskolas skolniecei Laurai Vaivodei (99 punkti) un atzinība Vārkavas vidusskolas skolniecei Santai Annai Lutinskai (59,2 punkti). Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotāja Ingrīda Ločmele.

 

04.12.2013, 12:15Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturtajai daļai Vārkavas novada pašvaldība informē:

 

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 26.11.2013 lēmumu Nr.1 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ilzītei Bisterei, Emīlijai Bojārei - Brakovskai, Albertam Buceniekam, Anna Fedotovai, Veronikai Laizānei, Jānim Vaivodam, Solomejai Vilcānei, Imantam Vilcānam, Bernardam Rusiņam, Vitālijam Stikānam.

 

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 26.11.2013 lēmumu Nr.1 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai kooperatīvai sabiedrībai „Zars", reģistrācijas Nr. 47703002815.

 

02.12.2013, 09:40 Balsojiet labiedarbi.lv par "Vuolyudzeites" jaunajiem tērpiem! Balsošana ir bez maksas, un tā norisinās no 1. līdz 30. decembrim!
 Balsojiet labiedarbi.lv par

 

PROJEKTS "VUOLYUDZEITES" JAUNO RŪTA
 
Jau 35 gadus Vārkavas vidusskolā darbojas folkloras ansamblis ,,Voleudzeite". Klausītājus priecē skanīgas latgaliešu tautasdziesmas, ko šogad izdzied jau 25 dalībnieki. 
 
Un laikam jau tikai skolotājas zina kluso noslēpumu, ka meiteņu tērpi ir tie paši, ko vilka mugurā viņu māmiņas un vecmāmiņas, pirmoreiz uzstājoties tālajā 1978. gadā, ka daži svārki ielāpu ielāpos, blūzes sen zaudējušas spodrumu un meitenēm kājās ielāpainas pastalas un skolotāju rakstainās zeķes. Pāri visam, protams, vēlme dziedāt, lepnums par savu mātes valodu un prieks par uzvarām valsts nozīmes skatēs un iespēju savu tautas dziesmu izdziedāt citos novados. 
 
Draugi, skolas absolventi, Latgales patrioti, atbalstīsim projektu, kas ļauj mazajiem Vārkavas vidusskolas latgaliešiem gan popularizēt latgaliešu valodu, novada tērpu, gan saposties jaunos tautastērpos. Paldies! Satiksimies skolā, svētkos!
 

Balsojiet www.labiedarbi.lv/lv/balso_par_projektu/VOLEUDZEITIS-JAUNO-RUTA.html
SVARĪGI! IKVIENS VAR NOBALSOT VISMAZ TRĪSREIZ - NO TĀLRUŅA AR SMS PALĪDZĪBU (JA IR VAIRĀKI NUMURI, TAD NO KATRA); DRAUGIEM.LV PROFILĀ UN NO INBOX.LV (JA IR VAIRĀKI, TAD NO KATRA)!

 

29.11.2013, 12:59SLUDINĀJUMS
SLUDINĀJUMS

No 2014.gada 1.janvāra būs izmaiņas individuālā pasažieru pārvadātāja Viktora Loča (tālr. 28350935) sniegto pakalpojumu  tarifos: 1 km - 0,30 EUR, par gaidīšanu: līdz 60 minūtēm: 00,00 EUR; no 61 - 120 minūtēm: 2,00 EUR; no 121 - 180 minūtēm: 5 EUR.

Vēlams neplānot braucienus dienas tumšajā daļā. Izņēmuma gadījumā 1 km - 0,50 EUR.

07.11.2013, 09:11Aicinām uz "Latgales Laika" Vārkavas novada dienu!

27.11.2013, 15:35Pasākuma video
Pasākuma video

Piemiņas brīdis Latvijas brīvības cīnītājiem  pie Baltā Atceres krusta Vārkavā un Vārkavas vidusskolas skolēnu svinīga uzņemšana jaunsargu rindās. (Aleksandra Āboliņa video, 08.11.2013.), skatāms šeit.

27.11.2013, 14:55Rimicānos atklāta Seno mantu istaba
Rimicānos atklāta Seno mantu istaba

Valsts svētku priekšvakarā Rimicānu Mūžizglītības centrā notika Rimicānu PII un biedrības „Dzintars 2007” rīkotais pasākums „Mīļa mana tēvu zeme”, kura galvenais notikums bija Seno mantu istabas atklāšana. Iesākumā bija iecerēts, ka senatnes gars mājos vienā no Rimicānu daudzdzīvokļu mājas pašvaldības dzīvokļa istabām, taču veiksmīgas un ļoti prozaiskas sagadīšanās dēļ (senais skapis nekādi nebija iedabūjams pa šaurajām dzīvokļa durvīm) – tika nolemts, ka vispiemērotākā vieta šai ekspozīcijai ir Rimicānu Mūžizglītības centra 2.stāvā, telpā, kas bijušajiem pamatskolas audzēkņiem un darbiniekiem ir zināms kā ģeogrāfijas un vēstures kabinets un atrodas blakus lielajai klasei. Seno mantu istabas iekārtošanas iniciatore ir bijusī Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja un biedrības „Dzintars 2007” valdes locekle Anita Ruča. Viņas lielākā palīdze bija lauksaimniecības konsultante un arī biedrības valdes locekle Silvija Ziemele un, protams, viss draudzīgais, sparīgais un radošais biedrības „Dzintars 2007” kolektīvs, kā arī daudz praktiska darba ieguldīja Mārīte Tarasova, Aigars Kirilovs un tā brīža algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji Rožkalnu pagastā.

Lasīt vairāk...
22.11.2013, 10:01Vidusskolas vecāku pašpārvalde aicina uz radošo darbnīcu!
Vidusskolas vecāku pašpārvalde aicina uz radošo darbnīcu!

27.novembrī  plkst. 14.10 Vārkavas vidusskolā norisināsies „Radošā darbnīca vecākiem kopā ar bērniem”. Gatavosim Adventes vainagus. Līdzi ņemiet: vainaga pamatni, līmes pistoli un materiālus, no kuriem vēlaties gatavot vainagu (sūnas, ķērpji, čiekuri, zīles, kastaņi, melleņu mētras, diegi, pērles, sizals u.c.) Ļoti gaidīsim!

                                                                 

26.11.2013, 15:41Informatīvo sūtījumu par eiro saņems visas mājsaimniecības Latvijā
Informatīvo sūtījumu par eiro saņems visas mājsaimniecības Latvijā

Līdz novembra beigām katra Latvijas mājsaimniecība pastkastē saņems Finanšu ministrijas izstrādāto sūtījumu, kurā apkopota svarīgākā praktiskā informācija par valūtas maiņas norisi Latvijā. Informatīvā izdevuma tirāža ir 1’252’400 eksemplāru. Vienlaikus izdevums pieejams arī lejupielādei www.eiro.lv gan latviešu, gan krievu valodā.

Lasīt vairāk...
25.11.2013, 12:05Projekta pasākums „Mēs vēl esam ceļa sākumā”
Projekta pasākums „Mēs vēl esam ceļa sākumā”

22.novembra pēcpusdienā Vārkavas iedzīvotāji pēc labi darīta darba svinēja svētkus.Vārkavas pamatskolā pulcējās dažādu paaudžu vārkavieši un ciemiņi. Jaunākajam dalībniekam bija pilni 2 mēneši, vecākajam - 80 gadi.

 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »