Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 20:01
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

07.05.2014, 10:3411. maijs - Mātes diena

28.04.2014, 13:15Apsveicam!
Apsveicam!

Vārkavas vidusskolas 12. klases skolniece Laura Vaivode Valsts konkursā „Pazīsti savu organismu” ieguva 2. vietu! Paldies bioloģijas un ķīmijas skolotājai Ingrīdai Ločmelei un Lauras vecākiem!

23.04.2014, 11:46Neparasta nedēļa Vārkavas vidusskolā
Neparasta nedēļa Vārkavas vidusskolā

No 14. – 17. aprīlim notika akcijas „Draudzīgā skola” izsludinātā pasākumu nedēļa „Darbojies! Iepazīsti! Radi! Fantazē!”, kuru ar darbiem atbalstījām arī mēs, Vārkavas vidusskolas skolēni. Nedēļas ietvaros skolēni īpaši rādīja savus draudzīgos un labos darbus.

Pirmdien norisinājās kopšanas diena. Skolēni devās sakopt skolas teritoriju un rādīja, cik viņi ir čakli. Otrdien bija sportiskā diena, jo notika pavasara kross, kur gan lieli, gan mazi parādīja, uz ko viņi ir spējīgi. Labiem un jaukiem vārdiem skanot, aizritēja trešdiena, jo skolā norisinājās labo darbu un vārdu diena. Ceturtdien katra klase draudzīgi un atraktīvi sakārtoja un no putekļiem atbrīvoja kādu no mācību kabinetiem.Kopumā šī nedēļa bija prieka, draudzības un darba spara pilna nedēļa!

 

Niks Plots,

 Vārkavas vidusskolas 10. klases skolēns

 

24.04.2014, 10:13Lielās Talkas 2014 norise Vārkavas novadā
Lielās Talkas 2014 norise Vārkavas novadā

26.aprīlī no plkst. 9.00 - 15.00 Latvijā norisināsies Lielā Talka 2014. Arī Vārkavas novadā šajā dienā cītīgi talkos. (Daudzas pašvaldības iestādes, organizācijas un iedzīvotāji, pateicoties labajiem laika apstākļiem, talkoja jau pirms Lieldienām, kā arī ikreiz, kad tas nepieciešams.) Talkas mērķis - lai Latvija kļūst par tīrāko un zaļāko vietu pasaulē - mūsu novadā tiek īstenots soli pa solim un gadu no gada. Līdz šim brīdim ir pieteiktas 6 talkas vietas (mājaslapā talkas.lv tās nav reģistrētas):

 

Vārkavas kapu apkārtnē - talkas atbildīgais Andris Brakovskis, tālr. 26447349;

Piliškās ap daudzdzīvokļu māju - talkas atbildīgā Iveta Znotiņa, tālr. 26074689;

Dubnas krastā Mačānos, Šķiļteros un Pūgaiņos - talkas atbildīgais Kristaps Vīksna, tālr. 26217020;

Rimicānu sporta laukumā - talkas atbildīgais Mārcis Rukmanis, tālr. 26667812;

Vecvārkavā ap skolotāju māju - talkas atbildīgā Anita Vilcāne, tālr. 29495995;

Vanagos un Vanagu apkaimē - talkas atbildīgā Janīna Praņevska, tālr. 28450919.

Lielās Talkas ietvaros 25.aprīļa pēcpusdienā Vārkavas vidusskolas skolēni, pedagogi un darbinieki posīs skolas  apkārtni.

 

Aicinām ikvienu talkotgribētāju pievienoties augstākminētajām talkas vietām! (Citas talkas vietas vēl var pieteikt (tikai pašvaldībā) līdz 25.aprīļa plkst.16.30!)

 

Pašvaldība, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, apmaksās talkā savākto atkritumu izvešanu: tā, sadarbojoties ar SIA "Preiļu saimnieks", tiks nodrošināta 26.aprīļa pēcpusdienā vai 27.aprīļa rīta pusē. Pašvaldībā var saņemt arī sarkanos talkas maisus. Ar jautājumiem vērsties pie Lielās Talkas koordinatores Vārkavas novadā Maijas Praņevskas, tālr. 26611934 vai 20385972.

 

22.04.2014, 12:03Apsveicam!
Apsveicam!

Vārkavas pamatskolas 8.klases skolēnam Jānim Jukšam starpnovadu ķīmijas olimpiādē - atzinība! Paldies skolotājai Dagmārai Skutelei un Jāņa vecākiem!

22.04.2014, 09:28Apsveicam!
Apsveicam!

Vārkavas vidusskolas 8. klases skolniece Evija Vaivode starpnovadu fizikas olimpiādē ieguva 3. vietu, bet ķīmijas olimpiādē  atzinību. Paldies skolotājiem Aijai Apšiniecei, Ingrīdai Ločmelei  un Evijas vecākiem.

15.04.2014, 11:06Priecīgas Lieldienas!

16.04.2014, 14:39No 21.-27.aprīlim

16.04.2014, 08:59Pašvaldības autoceļi vairs nav slēgti
Pašvaldības autoceļi vairs nav slēgti

15.aprīļa Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē tika atcelts domes 2014.gada 18.februāra  lēmums Nr.2/1 "Par pašvaldības autoceļu slēgšanu". Tā kā ir iestājušies labvēlīgi laika apstākļi, tad dome pieņēma lēmumu atcelt ierobežojumu pirms noteiktā laika. Ierobežojošo ceļa zīmju noņemšana notiks no 16.-17.aprīlim.

17.04.2014, 11:04Sadzīves atkritumu izvešanas akcija Vārkavas novadā

No 9. līdz 11. aprīlim SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novadā rīkoja pārstrādei derīgo sadzīves atkritumu izvešanu.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka kopumā tika savākti 42 kubikmetri lauksaimniecības ruļļu plēves, vairāk nekā pus tonna logu un pudeļu stikla, ļoti daudz nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu (ledusskapji, televizori, datori u.c.).

Vineta Igolniece akcentē, ka Vārkavas novada iedzīvotāji ir ļoti apzinīgi, pirms akcijas saņemti daudzi telefona zvani ar jautājumiem, vai stikla burkas pirms nodošanas ir jāizmazgā, vai tām ir jānoskrūvē vāciņi, vai nolietotajai sadzīves tehnikai jābūt tīrai. Ir patīkami strādāt, ja cilvēki tam visam pieiet ar cieņu. Paldies visiem par atsaucību!

Ja gadījumā kāds no Vārkavas novada par atkritumu izvešanas akciju uzzināja novēloti, tad atgādinām, ka Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, ar savu transportu var atvest un bez maksas nodot plēves un citus otrreizējai pārstrādei derīgus sadzīves atkritumus, mūsu darbinieki palīdzēs izkraut. Ja nav sava transporta, pēc lielāka daudzuma plēvju aizbrauksim paši. Aicinām iedzīvotājus atbrīvoties no atkritumiem videi draudzīgā veidā, nevis dedzināt vai aprakt zemē! Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, zvaniet SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.

 

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Attēlā - Vārkavas novada atkritumu ķīpas

 

01.04.2014, 12:05Sociālā dienesta informācija
Sociālā dienesta informācija

Vārkavas novada sociālais dienests paziņo, ka būs iespēja saņemt lietotu apģērbu:

·         14.04. un 16.04. Vecvārkavā, bij. „krosa” telpās no plkst. 9:00 līdz 12:00;

·         15.04. Pilišku saieta vietā no plkst. 10:00 līdz 12:00;

·         15.04. Vārkavas „sociālajā mājā” no plkst. 9:00 līdz 12:00;

·         17.04. IAC „Vanagi” telpās no plkst. 9:00 – 11:00;

·         17.04.  Rožkalnu pagasta pārvaldes telpās no plkst.12:00 līdz 14:00.

 

14.04.2014, 14:44Aizpildiet anketu!
Aizpildiet anketu!

Anna Brakovska ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes maģistra studiju programmas "Vadības zinības" 2. kursa studente. Pašreiz viņa ir  maģistra darba "Zīmola attīstīšanas iespējas Vārkavas novada pašvaldībā" izstrādes procesā. Teritoriālais mārketings pēdējos gados kļuvis arvien aktuālāks un tā nozīmi ir grūti noliegt. Tāpēc ļoti nepieciešams uzzināt mērķauditoriju viedokli.

 
Vārkavas novada iedzīvotājiem un cilvēkiem, kas to vismaz vienreiz apmeklējuši, ļoti liels lūgums aizpildīt anketu:
 
Vārkavas novada uzņēmējiem (tostarp visiem lauksaimniekiem) lūgums aizpildīt anketu:

https://docs.google.com/forms/d/1AKt-qTOZj6p6F6HPL2BiZc78P-4IsT5sCTVJJc8vf_w/viewform

 

14.04.2014, 10:56Piedalieties aptaujā!
Piedalieties aptaujā!

Sarmīte Ušacka  ir Latvijas Universitātes studente, viņa šobrīd izstrādā bakalaura darbu. Bakalaura darba tēma ir „Agrotūrisms Latgalē”, un tajā uzsvars tiek likts arī uz Vārkavas novada saimniecībām.

Nedaudz par agrotūrismu: agrotūrisms ir komerciāls uzņēmums, kas veikts par prieku apmeklētājiem, kas sniedz aktivitātes un savā saimniecībā rada papildu ienākumus īpašniekam. Lielākā daļa pilsētu iedzīvotāju naski patērē lauku produktus, bet daudziem no viņiem nav ne mazākās nojausmas par produktu izcelsmi. Tāpēc arvien vairāk tūristu, dodoties atvaļinājumā, izvēlas nevis laisku gulēšanu pludmalē, bet gan lauku darbus zemnieku saimniecībās. Turklāt ir gatavi par to maksāt. Agrotūrisms kļūst arvien pieprasītāks tādās pasaules tūrisma lielvalstīs kā Francija, Itālija, Spānija, Grieķija un Turcija. Tieši darbs zemnieku saimniecībās pievilina atpūtniekus no citām zemēm. Agrotūrisma ideja ir diezgan vienkārša - tūristu iemet tradicionālā zemnieka dzīvesveidā, liek strādāt tos pašus zemes darbus, ko gadu desmitiem un simtiem veikuši zemnieki, un dod iespēju nobaudīt tradicionālu vietējo virtuvi.

Sarmīte lūdz mājaslapas lasītājiem paust savu viedokli un piedalīties aptaujā. Aptaujas links – http://www.visidati.lv/aptauja/949638819/ Paldies par atsaucību!

 

14.04.2014, 12:06Apstiprināti Eiropas Parlamenta vēlēšanu Vārkavas novada iecirkņu komisijas locekļi
Apstiprināti Eiropas Parlamenta vēlēšanu Vārkavas novada iecirkņu komisijas locekļi

Vārkavas novada Vēlēšanu komisija informē, ka Upmalas vēlēšanu iecirkņa Nr 726 vēlēšanu komisija ir: Iveta Stivriška (komisijas priekšsēdētāja), Alda Upeniece (sekretāre), Jānis Volonts, Anna Klindžāne, Lilita Gavare, Maija Praņevska, Rasma Rusiņa.

Lasīt vairāk...
02.04.2014, 09:56Projektu konkurss
Projektu konkurss

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”

izsludina mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2014”

 

Projektus var iesniegt biedrības, nodibinājumi vai iniciatīvas grupas, kas darbojas Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas  novadu  teritorijā. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2014. gada 01.aprīļa līdz  2014. gada 30.aprīlim. Projektu finansē Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome. Mazo grantu projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa.

Konkursa kontaktpersona: nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds valdes locekle Valija Vaivode, mob. tālrunis  22026684, e-pasts: vlpf@inbox.lv,  adrese - Kooperatīva iela – 6, Preiļi, LV-5301.

 

03.04.2014, 15:46Vārkavas vidusskolas skolēnu jaunākie sasniegumi

Vizuālas mākslas olimpiādē 2. klases skolniece Sandra Brakovska ieguva 2. vietu, 1. klases skolniece Liliāna Gavare 3. vietu.

Starpnovadu olimpiādē angļu valodā 8. klases skolniece Žaklīna Kivleniece un 9. klases skolēns Uldis Valainis ieguva 2. vietu. Angļu valodas runas konkursā 6. klases skolniece Aurēlija Vaivode-Šulte ieguva 3. vietu.

Labus rezultātus ir guvuši arī mūsu skolas skolēni piedaloties folkloras konkursos. Dienvidlatgales novada dziedātāju konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bijaMarita Ērgle (10.kl.) ieguva 1. pakāpes diplomu un 26. aprīlī viņai jādodas uz konkursa finālu Rīgā. Kristiāns Plots (5.kl.) un Zigmārs Lozda (8.kl.) (attēlā) 1. aprīlī piedalījās valsts stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2014.” Zigmārs izcīnīja Dižā smīdinātāja titulu, bet Kristiāns Ekselentā smīdinātāja titulu. Paldies skolotājiem un vecākiem!

03.04.2014, 13:51Paredz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontrolē
Paredz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontrolē

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Izmaiņas šo noteikumu nosacījumos paredz, ka, atbilstoši Zivju fonda nolikumā paredzētajam, turpmāk no Zivju fonda finanšu līdzekļiem būs iespēja izmaksāt atbalstu par pašvaldību un Valsts vides dienesta (VVD) pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē.

03.04.2014, 13:47Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro
Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.

Lasīt vairāk...
03.04.2014, 11:34Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk
Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk

Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas lauksaimniekus šopavasar, kad ziema ir nodarījusi lielus postījumus un lauksaimniekiem - ziemāju audzētājiem ir nepieciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir pieņemts konceptuāls lēmums par risinājumu.

Lauku atbalsta dienests (LAD) strādās tā, lai šogad varētu izmaksāt pārejas posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA par platībām (APL) un atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā tas ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas jūlijā, bet šogad - maija mēnesī līdz 1.jūnijam. Lai saņemtu minēto avansa izmaksu jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas saņemt šo avansu, līdz šā gada 1.maijam ir jāiesniedz platību maksājumu pieteikums. Pieteikumus šajā gadījumā var iesniegt tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), lai LAD tos varētu ātri izskatīt un uzsākt avansu izmaksas. Nekāda papildus informācija vai iesniegums klientiem nav jāsniedz. Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā. Avansa apmērs tiek plānots 50% apmērā.

Gan LAD klientu apkalpošanas speciālisti, gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultanti palīdzēs aizpildīt pieteikumus EPS.

 

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693

 

02.04.2014, 08:35Pavasara atkritumu izvešanas akcija Vārkavas novadā
Pavasara atkritumu izvešanas akcija Vārkavas novadā

Piekritīsiet, ka pavasaris ir piemērotākais brīdis, lai sakoptu apkārtni, tīrītu māju un atbrīvotos no nederīgām lietām, tādēļ SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novada iedzīvotājiem organizē dalīti vākto atkritumu bezmaksas izvešanas akciju. Tā kā Vārkavas novada iedzīvotājiem pagaidām vēl nav iespējas šķirot atkritumus, tad šoreiz tiks vākti tieši dalīti vāktie atkritumi – neizkomplektēta nolietotā sadzīves tehnika (vecie televizori, ledusskapji, gāzes plītis utt.), stikla iepakojums (burkas, pudeles un logu stikls) un tīra, bez dubļiem, mēsliem un citiem piejaukumiem lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēve.

 

Jums līdz šī gada 8. aprīlim jāsazinās ar Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tel. 65307086 vai 29420721un jāpiesakās dalībai akcijā, bet izvešanas datums un laiks tiks saskaņots ar katru akcijas dalībnieku atsevišķi. Esiet aktīvi un izmantojiet iespēju bez maksas atbrīvoties no nederīgajām lietām!

 

01.04.2014, 10:34Piesakieties komisijas locekļa amatam!
Piesakieties komisijas locekļa amatam!

Vārkavas novada dome 2014.gada 28.marta domes sēdē pieņēma lēmumu izveidot Īpašuma atsavināšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.

Vārkavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu. Pieteikumu un CV iesniegt līdz š.g. 10.aprīlim (ieskaitot) plkst.16.00 Vārkavas novada domē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) pie pašvaldības sekretāres.

01.04.2014, 11:51Konkurss 7.-8. klašu skolēniem!
Konkurss 7.-8. klašu skolēniem!

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Preiļu nodaļa sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklu izsludina konkursu "Es, zivis un zivsaimniecība" Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Līvānu novadu lauku teritoriju skolu 7.- 8. klašu skolēniem. Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņš: š.g. 7. - 11.aprīlis. Konkursa nolikums - 1., 2. lpp.

31.03.2014, 10:31Skolēni ar prieku piedalījās akcijā „Skaistākais putnu būrītis Vārkavas novadam”

Ļoti gaišas un pavasarīgas emocijas Vārkavas novada domei sagādāja Vārkavas vidusskolas rīkotā akcija „Skaistākais putnu būrītis Vārkavas novadam”, kurā piedalījās pirmsskolas izglītības grupas bērni, 1.- 4.klašu skolēni un viens 5.klases skolēns. Kā pavēstīja atbildīgā par audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā Helēna Ērgle, skolēni mājās kopā ar vecākiem izgatavoja putnu būrīšus, nogādāja tos uz skolu. 28.marta pēcpusdienā 21 putnu būrīša īpašnieki devās uz Vārkavas novada domi, kur svinīgi nodeva savus darinājumus Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoram Elmāram Sparānam. Skolēni savus putnu būrīšus dāvina visām novada lielākajām apdzīvotajām vietām – Vecvārkavai, Vanagiem, Rimicāniem, Arendolei, Vārkavai, Piliškām. Tikai vienam būrīša izgatavotājam tika atļauts izvēlēties sava būrīša atrašanās vietu: visneparastāko – divstāvu - būrīti bija izgatavojis Rožkalnu pagasta iedzīvotājs, 2.klases skolnieks Elvis Jaudzems. Viņš vēlējās, lai viņa būrītis nonāk Rimicānos. Pirmdienas iestāžu vadītāju un citu atbildīgo darbinieku plānošanas sapulcē putnu būrīši tika sadalīti un nogādāti vēlamajās vietās, kur tos vistuvākajā laikā piestiprinās.

M.Praņevskas teksts un foto

 

28.03.2014, 08:36Biedrība "Preiļu NVO centrs" īsteno projektu
Biedrība

Biedrība "Preiļu NVO centrs" īsteno projektu "Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados", un tā  ietvaros ir  izveidojusi "NVO aktualitāšu kalendāru".

 

27.03.2014, 11:33Būsim pilsoniski aktīvi!
Būsim pilsoniski aktīvi!

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" aicina piedalīties "Vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020."veidošanā, aizpildot anketu un izsakot savu viedokli. Anketa ir sagatavota ar mērķi iegūt informāciju par aktuālākajām problēmām un vajadzībām no, iespējams, dažādām interešu grupām. Tas palīdzēs pilnveidot Vietējās Rīcības Grupas (VRG) darbību, lai varētu rast risinājumus, kā uzlabot lauku attīstību un dzīves kvalitāti laukos. Anketu varat aizpildīt onlainā, izmantojot zemāk norādīto linku
https://docs.google.com/forms/d/1aeX--FbwhX_-1KCuksQ1ASPwCBB0q-DWe0LjHc8zB_0/viewform. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

26.03.2014, 08:21 Līdz 28. martam (ieskaitot) balsojam par Vārkavas novada pastmarku!
 Līdz 28. martam (ieskaitot) balsojam par Vārkavas novada pastmarku!

Piedalies Latvijas Pasta akcijā un nobalso par, Tavuprāt, skaistāko 2013.gada pastmarku! (2013.gadā ir laista klajā pastmarka arī ar Vārkavas novada ģerboni.) Un laimē Apple iPad Mini! Nobalsot var šeit.

13.03.2014, 13:17E-prasmju nedēļas norises Vārkavas novadā
E-prasmju nedēļas norises Vārkavas novadā

Pirmdien, 24. martā, e-prasmju nedēļas ietvaros plkst.10.00 Upmalas bibliotēkā un plkst.13.00 Rožkalnu bibliotēkā,

 

otrdien, 25.martā plkst.10.00 Vārkavas bibliotēkā un plkst.13.00 Vanagu bibliotēkā,

 

ceturtdien, 27.martā plkst.10.00 Arendoles bibliotēkā notiks

 

E - APMĀCĪBAS: LDC elektroniskie pakalpojumi, elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades programma. Apmācības vadīs Terēzija Jaunromāne. Aicināti visi interesenti.

24.03.2014, 11:09Mobilais mamogrāfs Preiļos - 22. un 23. aprīlī
Mobilais mamogrāfs Preiļos - 22. un 23. aprīlī

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 22. un 23.aprīlī.

Pie Preiļu slimnīcas, Raiņa bulvārī 13.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

  • Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
  • Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85
  • Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv
.

 

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »