Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 20:17
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

08.03.2021, 10:41Informācija mājputnu tutētājiem

Ņemot vērā no š.g. 9.februāra līdz 25.februārim konstatētos 29 saslimšanas gadījumus savvaļas putniem ar augsti patogēno putnu gripu dažādās Latvijas vietās, strauji pieaug risks putnu gripas vīrusu ienest mājputnu novietnēs. Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet arī mājputnu un to produktu pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk. eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan reģionos, gan valsts ekonomiku kopumā.

 

Lasīt vairāk...
08.03.2021, 10:22Sievietes vadībā: vienlīdzīgas nākotnes sasniegšana pasaulē ar Covid-19

ANO Dzimumu līdztiesības un iespēju veicināšanas institūcija (UN Women) šogad par Starptautiskās sieviešu dienas tēmu pasludinājusi “Sievietes vadībā: vienlīdzīgas nākotnes sasniegšana pasaulē ar Covid-19”. 

 

Lasīt vairāk...
03.03.2021, 13:103.marts - Pasaules dzirdes diena!

Katru gadu 3.martā tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par novēršamiem dzirdes traucējumiem vai zudumu. Viens no šī gada dzirdes dienas mērķiem ir veicināt izpratni par to, ka dzirdes zudums un ar to saistītās ausu slimības var tikt novērstas ar profilaksi. Svarīgi ir profilaktiski novērst iespējamos dzīves laikā iegūtos dzirdes zudumus, jo lielākā daļa no tiem ir neatgriezeniski un būtiski ietekmē kopējo dzīves kvalitāti.

 

26.02.2021, 13:38Par jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādi
Par jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādi

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem Nr.23, 20.§ un 21.§

Lasīt vairāk...
26.02.2021, 10:30Par pašvaldības autoceļu slēgšanu
Par pašvaldības autoceļu slēgšanu

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ceļa pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi (paredzētas sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.), kas apdraud satiksmes drošību, Vārkavas novada pašvaldība paziņo, ka no 2021.gada 26.februāra slēdz kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 7,0 t (septiņām tonnām) uz Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem (autoceļu saraksts). Kontakttālr. 29446486.

Vārkavas novada pašvaldība aicina mežu izstrādātājus, zemniekus, citus kravu pārvadātājus plānot kravu izvešanu, ņemot vērā minētos ierobežojumus!

 

25.02.2021, 15:53Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 26. februārī plkst. 8.15 attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

24.02.2021, 15:36Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja amatu
Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku), kods pēc profesiju klasifikatora 1112 36

 

Galvenie darba pienākumi:

 • atbild par pagasta pārvaldes institucionālajā pārraudzībā esošo domes iestāžu darba organizēšanu;

 • organizē pagasta pārvaldes funkciju pildīšanu un atbild par to, vada pagasta pārvaldes administratīvo darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

 • noteiktās kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus, pārvalda pagasta pārvaldes finanšu, personāla un citus resursus;

 • pārvalda pagasta pārvaldes valdījumā esošo nekustamo mantu un kustamo mantu;

 • sniedz domei pārskatu par pagasta pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, piešķirto pagasta pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu;

 • atbild par pagasta pārvaldes sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;

 • iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

 • veic citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 

Lasīt vairāk...
24.02.2021, 13:20Par semināru kandidātu sarakstu gatavotājiem 2021. gada pašvaldības domes vēlēšanām

Lai palīdzētu labāk sagatavoties deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, Centrālā vēlēšanu komisija šā gada 1. martā rīkos semināru deputātu kandidātu sarakstu gatavotājiem un iesniedzējiem 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Seminārs notiks tiešsaistē, Webex platformā, piekļuves saite semināra dalībniekiem tiks nosūtīta semināra dienā uz e-pastu, kas tiks norādīts, piesakot uz semināru.

Lasīt vairāk...
23.02.2021, 08:26Algoti pagaidu sabiedriskie darbi – atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi – atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu

Lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un kuriem jāattīsta vai jāuztur darba iemaņas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar pašvaldībām īsteno pasākumu "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi".  Īpaša nozīmē šim NVA aktīvajam nodarbinātības pasākumam ir to pašvaldību teritorijās, kur vāji attīstīta uzņēmējdarbība un trūkst brīvo darba vietu.

 

 

Lasīt vairāk...
23.02.2021, 08:24Tavaklase.lv jauns TV raidījums vecāku atbalstam "Vecāku stunda"

Ar mērķi sniegt vecākiem emocionālu atbalstu attālināto mācību laikā vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ik piektdienu plkst. 14.30 kanālā “Re:TV” piedāvā jaunu TV raidījumu “Vecāku stunda”. Raidījums veidots kā divu speciālistu tematiska saruna, kurā sniegtas atbildes arī uz vecāku jautājumiem. Raidījumu vada pazīstamais psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.

Lasīt vairāk...
19.02.2021, 15:38Labie darbi gaida. "Eņģeļa pasts" darbojas ne tikai Ziemassvētkos / videosižets.
Labie darbi gaida.

Eņģeļa Pasts ideja piedzima 2016. gada 27. septembrī, kā viens no NSUS Labdarības biedrības sociālajiem projektiem un tas sākās ar vēstuļu sūtīšanu uz Sociālās aprūpes centriem. 2017. gada martā tapa sociālais projekts Piepildi sapni - dāvaniņu šūtīšana senioriem.

Lasīt vairāk...
19.02.2021, 09:48Informatīvais pasākumus "Viedās pašvaldības - iespējas un izaicinājumi" 23.02.2021.
Informatīvais pasākumus

Latgales plānošanas reģions informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija “Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros 2021” šī gada 23.februārī plkst.13.00 organizē informatīvu pasākumu “Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi”, kas būs skatāms tiešraidē šajā saitē: https://youtu.be/wq7N_DK0Wok .

Pasākums būs skatāms bez iepriekšējas reģistrācijas.

Lasīt vairāk...
18.02.2021, 14:21Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 23. februārī plkst. 10:00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

16.02.2021, 11:12Jaunizveidojamā Preiļu novada attīstības plānošana
Jaunizveidojamā Preiļu novada attīstības plānošana

 Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumentiem: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”.

Lasīt vairāk...
08.02.2021, 08:43Vārkavas novada dome aicina medmāsu darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.
Vārkavas novada dome aicina medmāsu darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.

Vārkavas novada dome ( reģ. Nr.90000065434) aicina medmāsu (prof. kods 3221 01 ) darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt sociālās aprūpes centra klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;

 • Sniegt klientam medicīnisko palīdzību pēc ārsta norādījuma (t.sk. veikt injekcijas, pārsiešanas klientiem) un sekot pareizai medikamentu pielietošanai;

 • Veikt pirmo palīdzību klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās;

 • Klientu pavadīšana uz pieņemšanu pie ģimenes ārstiem, uz konsultācijām pie medicīnas speciālistiem (uz slimnīcām), un informācijas sniegšana par klientu veselības stāvokli ;

 • Ziņot ārstam par klientu veselības stāvokļa izmaiņām;

 • Rakstīt pieprasījumu zāļu iegādei un nodrošināt medikamentu izrakstīšanu pie ģimenes ārstiem klientu ārstēšanai;

 • Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu sociālā aprūpes centra klientiem: zāļu un aprūpes līdzekļu iegāde / piegāde no aptiekām u.c.;

 • Veikt Klienta medicīniskās aprūpes dokumentācijas sakārtošanu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība (vidējā speciālā, reģistrācija ārstniecības personu reģistrā).

 

Piedāvājam:

 • stabilu un pastāvīgu darbu uz pilnu slodzi;
 • labus darba apstākļus un sociālās garantijas;
 • atalgojumu 762 EUR.

 

Dzīves aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2021. gada 26. februāra plkst.15:00. Tel. informācijai 28440356.

 

15.02.2021, 13:49Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem
Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties seminārā par jēgpilnu un strukturētu labdarību.

 

Lasīt vairāk...
15.02.2021, 14:04Latvijas dzimtsarakstu sistēmai - 100

Ceturtdien, 18. februārī, Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēs simt gadu. Šajā zīmīgajā datumā notiks Latvijas dzimtsarakstu simtgadei veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija godinās dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus.

Lasīt vairāk...
11.02.2021, 13:27Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 16. jafebruārī plkst. 10:00, attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

11.02.2021, 12:16Valsts kanceleja, sadarbībā ar SPKC ir izstrādājusi materiālu kopumu kā pareizi lietot sejas maskas

Apzinoties to, cik liela nozīme ir, lai sabiedrība izprot un seko pareiziem sejas masku valkāšanas noteikumiem, Valsts kanceleja, sadarbībā ar SPKC ir izstrādājusi materiālu kopumu, kas šos noteikumus skaidro. Materiāli izmantojami sociālo tīklu, video ekrānu, iekšējā mārketinga, drukas reklāmas u.c. kanālos.

 

Lasīt vairāk...
11.02.2021, 12:00Skolotāju izglītības projekts „Mācītspēks” aicina uz diskusiju „Meklējot jaudīgu izglītību: Latgale”

Aktualizējot izglītības iespējas un izaicinājumus Latvijas reģionos, projekts „Mācītspēks” īstenos tiešsaistes diskusiju ciklu. Trešā diskusija par jaudīgas izglītības meklējumiem, kas veltīta Latgales reģionam, norisināsies šī gada 11. februārī plkst. 16.00 – 17.00.

 

Lasīt vairāk...
11.02.2021, 11:25Notiks Zemessardzes 3. Latgales brigādes zemessargu pamatapmācības nometne
Notiks Zemessardzes 3. Latgales brigādes zemessargu pamatapmācības nometne

No 13. februāra līdz 5. martam poligonā "Meža Mackeviči" Daugavpils novada Vaboles pagastā notiks Zemessardzes 3. Latgales brigādes organizētā zemessargu pamatapmācības nometne, kurā piedalīsies jaunie zemessargi no visām Zemessardzes 3. Latgales brigādes vienībām.

Lasīt vairāk...
11.02.2021, 11:46Lielā Talka saņem atzinību par pasaulē augstāko talkotāju aktivitāti 2020. gada Pasaules talkā

Lielās Talkas organizatori tikko ir saņēmuši ziņu un balvu no Pasaules talku kustības “Let`s do it!” par to, ka 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu.

Lasīt vairāk...
09.02.2021, 10:46Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Vārkavas novada dome

Adrese

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

Reģistrācijas numurs

90000065434

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Elmārs Sparāns, Tālr.: 29446486 , e-pasts:elmars.sparans@varkava.lv

Darba laiks

Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena

 

 

No 08.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16:30

 

2. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

2. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 1 500,00 bez PVN.

3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 28.februāris.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrā daļā kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

5. Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

6. Piedāvājums iesniedzams: līdz 12. februāris plkst.14:00 Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335 vai elektroniski: dome@varkava.lv

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

18.01.2021, 14:14Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par vistas gaļas un bakalejas preču piegādi Vārkavas novada domes iestādēm

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu pasūtījumu no piegādātāja, kas piedāvājis prasībām atbilstošu izdevīgāko piedāvājumu.Jautājumu gadījumā zvaniet

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Skaidrītei Mednei uz tālruņa numuru 28239044 vai rakstiet uz e-pastu skaidrite.medne@varkava.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: dome@varkava.lv

 

līdz 2021.gada 22.janvāra, plkst.15.00 pēc vietējā laika.

 

 
Vispārīgā informācija  “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

 

Pieteikumu cenu aptaujai “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

 

Finanšu tehnisko piedāvājumu “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

 

Līguma projektu “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

26.01.2021, 15:00Lielā Talka izsludina konkursu skolēniem - kļūsti par idejas nesēju zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā

No 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 15. martam aicinām jauniešus individuāli vai komandās iesniegt radošu 80 sekunžu (horizontāli filmētu) video klipu, kurā akcentē vides lomu un nepieciešamību saglabāt tīru Latviju nākamajām paaudzēm, tādā veidā kļūstot par 2021. gada Lielās Talkas vēstnešiem un ideju nesējiem zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā. Radošākais video projekts kļūst par “Lielās Talkas 2021” informatīvās kampaņas sastāvdaļu: kā reklāma TV kanālā “TV3”, gan kā sastāvdaļa sociālo tīklu kampaņai, sagaidot nākamā gada Lielās Talkas dienu. Kopā ar video klipu, jāiesniedz informācija par autoriem: neliels apraksts un kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), kā arī skolas nosaukums.

Lasīt vairāk...
03.02.2021, 14:20Donoru diena Vecvārkavā!

Sniedz palīdzību un piedalies donoru dienā 15.februārī, no plkst. 9.00- 12.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, 2. stāvā, Vārkavas novada kultūras centra zālē!

Lasīt vairāk...
18.01.2021, 09:31Ziemas prieki Vecvārkavā

Šogad daba mūs lutina ar biezo sniega kārtu un ne maziem mīnuss grādiem, kas nemanot knieb vaigos. Tāpēc, jāizmanto ziemu visā tā krāšņumā- dažādos ziemas priekos! Vecvārkāvā ir izveidota slēpošanas trase un slidotava – ģērb tik kājās savas slidas un slēpes, un traucies ziemas burvībā. Protams, aicinām gan lielos un mazos izbaudīt šļūkšanas prieku no kalniņa.

 

Lasīt vairāk...
22.01.2021, 14:23VĀRKAVAS NOVADA DOMES SĒDE
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SĒDE

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SĒDES ATTĀLINĀTI VIDEOKONFERENCES VEIDĀ 26.01.2021. plkst.10.00

 

 


Darba kārtība:


1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”.
2. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2020.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”.
3. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu .
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
5. Par jaunas zemes vienības izveidošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par zemes gabala sadalīšanu, adreses, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7. Par zemes ierīcības projekta ,, Dīķi” apstiprināšanu.
8. Par grozījumu Vārkavas novada domes 25.06.2019. lēmumā Nr.102 “Par Vārkavas novadpētniecības muzeja – tūrisma informācijas centra krājuma komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
9. Par grozījumiem Vārkavas novadpētniecības muzeja- tūrisma informācijas centra nolikumā.
10. Par Vārkavas novadpētniecības muzeja – tūrisma informācijas centra darbības dokumentu apstiprināšanu.
11. Par finansējuma piešķiršanu.
12. Par grozījumiem 2018. gada 2. janvāra deleģēšanas līgumā Nr. 1 “Par Būvvaldes funkciju nodrošināšanu”.
13. Par saistošo noteikumu Nr.179 “ Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam ” apstiprināšanu.

Darba kartība.

15.01.2021, 14:05Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 19. janvārī plkst. 10:00, attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

04.01.2021, 09:13Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

 Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 4. janvārī plkst. 13.00 attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »