Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 19:31
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

18.03.2016, 08:49 Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro - 2016” īstenošanu un aicina piedalīties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. (Jāpiesakās līdz š.g. 10. aprīlim.)
 Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro - 2016”  īstenošanu  un aicina piedalīties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. (Jāpiesakās līdz š.g. 10. aprīlim.)

Acis darba izbijās,

Rokas darba nebijās,

Rokas darba nebijās

Zinājās padarīt.

...ar latviešu tautasdziesmas viedajiem vārdiem šajā pavasarī uzsākam sociālās līdzdalības projektu „Pavasara diena gadu baro - 2016”.

 

Lasīt vairāk...
15.03.2016, 16:12Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā vides inženieri (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā vides inženieri (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim

Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties vakantajam VIDES INŽENIERA (profesijas klasifikatora kods – 214301) amatam.

Galvenie darba pienākumi: piedalīties vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē; sniegt konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē; izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību atbilstoši videi; izstrādāt ar vides aizsardzību saistītos pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; analizēt un ievērot normatīvo aktu prasības; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību, piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; uzraudzīt un apsekot ūdenssaimniecības projektus pēc to realizācijas; sagatavot un nodrošināt statistiskās atskaites un citus dokumentus vides jomā.

 

Lasīt vairāk...
18.03.2016, 08:38Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim

Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties vakantajam PROJEKTU VADĪTĀJA (profesijas klasifikatora kods – 0222) amatam.

Galvenie darba pienākumi: nodrošināt finansējuma piesaisti novada attīstības projektiem; izstrādāt projektu pieteikumus; organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības projektu īstenošanu; piedalīties novada attīstības plānošanā; plānot projekta un darba apspriedes; vadīt projekta administrāciju un dokumentēšanu.

 

Lasīt vairāk...
21.03.2016, 14:34No 22. februāra noteikti satiksmes ierobežojumi pa pašvaldības autoceļiem
No 22. februāra noteikti satiksmes ierobežojumi pa pašvaldības autoceļiem

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ceļa pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi (paredzētas sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.), kas apdraud satiksmes drošību un Ministru kabineta 2016.gada 21.janvāra noteikumu Nr.14 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1., 3.2. un 12.2.apakšpunktu, Vārkavas novada dome 2016. gada 16. februāra ārkārtas sēdē nolēma:

  • ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2016.gada 22.februāra līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu;
  • aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustību pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā, saskaņā ar pielikumu (autoceļu saraksts 1.pielikumā);
  • uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai I.Kivleniecei, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītājai M.Stulpiņai, Upmalas pagastā atbildīgajam par autoceļiem Dz.Cimdiņam nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz norādītajiem  pašvaldības autoceļiem un  veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas pārbaudes.
  • Sīkāka informācija pa tālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

 

10.03.2016, 11:08Vārkavas novada dome aicina darbā lietvedi (uz noteiktu laiku); vakance aktuāla līdz 24. martam
Vārkavas novada dome aicina darbā lietvedi (uz noteiktu laiku); vakance aktuāla līdz 24. martam

Darba pienākumi: kvalitatīva kancelejas ikdienas darba nodrošināšana; saņemtās un nosūtītās informācijas saņemšana un koordinēšana; efektīva informācijas un komunikācijas procesa organizēšana; novada domes arhīva kārtošana; personāla un lietvedības dokumentu aprites organizēšana un uzturēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Lasīt vairāk...
09.03.2016, 10:42Aglonas, Preiļu, Vārkavas starpnovadu kombinētajā olimpiādē 4. klasēm Vārkavas vidusskolas skolēniem teicami rezultāti
Aglonas, Preiļu, Vārkavas starpnovadu kombinētajā olimpiādē 4. klasēm Vārkavas vidusskolas skolēniem teicami rezultāti

3. martā Preiļos notika  Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu 4. klašu skolēnu kombinētā olimpiāde.Savas zināšanas parādīt atbrauca sākumskolas skolēni no 10 izglītības iestādēm: Aglonas vidusskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Priežmalas pamatskolas, Šķeltovas pamatskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Vārkavas pamatskolas, Vārkavas vidusskolas. Kopā olimpiādē piedalījās 27 skolēni, viņiem bija iespēja parādīt savas zināšanas latviešu vai krievu valodā un matemātikā. Pēc olimpiādes dalībnieku domām, olimpiādes uzdevumi bija: „interesanti, neparasti, daži sarežģīti, traki, aizraujoši, viegli, nepacietīgi, dīvaini.” Neskatoties uz to, skolēni ļoti veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, uzrādot ļoti labus rezultātus. Pēc olimpiādes darbu pārbaudes, izkristalizējās olimpiādes uzvarētāji:

Lasīt vairāk...
24.02.2016, 18:19Jaunieši Vecvārkavā meistaro savvaļas dzīvnieku barotavu, apmeklē dīdžeju meistarklasi un skatās kino
Jaunieši Vecvārkavā meistaro savvaļas dzīvnieku barotavu, apmeklē dīdžeju meistarklasi un skatās kino

20. februāra pēcpusdienā Vārkavas novada jaunieši pulcējās pie novada domes ēkas, lai sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu, projekta “PRIEKS par BRĪVU!” ietvaros, izveidotu un Dubnas upes krastā uzstādītu savvaļas dzīvnieku barotavu. Šīs aktivitātes mērķis bija  vērst novada jauniešu uzmanību uz cilvēka un vides mijiedarbību, veicinot jauniešu izpratni par dabas īpašo nozīmi mūsu labklājības nodrošināšanā un iemācīties saudzīgi izturēties pret dabu. Ideja par savvaļas dzīvnieku barotavas izveidi jauniešiem radās, ievērojot  stirnu biežo viesošanos Vecvārkavas ciemata apkārtnē. Kā atzina paši jaunieši, šīs aktivitātes laikā, viņi  ir iemācījušies popularizēt savas idejas un darboties komandā.

Lasīt vairāk...
18.02.2016, 11:43Līdz 10. martam var pieteikties zālāju sēklu iegādei
Līdz 10. martam var pieteikties zālāju sēklu iegādei

SIA "Latvijas šķirnes sēklas" ir nākusi klajā ar zālāju sēklu piedāvājumu 2016. gadam (apraksts lejuplādējams - šeit). Pieteikties iegādei var pie lauku attīstības speciālistes Ilgas Ušackas līdz š.g. 10. martam. (I.Ušackas tālr. 2705016827050168).

11.02.2016, 19:09Apkopoti sacensību rezultāti
Apkopoti sacensību rezultāti

Apkopoti "Vārkavas balvas" vieglatlētikas trīscīņā (10.02.2016.) rezultāti

10.02.2016, 10:33Vanagos izremontēta informācijas un atbalsta centra zāle, 7. martā tajā koncertēs Kaspars Znotiņš un Juris Vaivods
Vanagos izremontēta informācijas un atbalsta centra zāle, 7. martā tajā koncertēs Kaspars Znotiņš un Juris Vaivods

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” ir Vārkavas novada pašvaldības iestāde, kas tika izveidota 2012. gadā pēc Vanagu pamatskolas reorganizācijas un darbojas bijušās skolas ēkā. Šobrīd tajā mājvietu  rod arī Vanagu bibliotēka, kā arī biedrība „Vēlme”. Centra zāle, kas skolas pastāvēšanas laikā bija gan sporta, gan svinību zāle, ir arī novada kultūras pasākumu norises vieta, kā arī pašvaldība to piedāvā izīrēt dažādiem privātiem pasākumiem. Zālē notiek arī vietējo pašdarbības kolektīvu – tautas deju kopas un sieviešu vokālā ansambļa – mēģinājumi, vingrošanas un citas nodarbības.

Lasīt vairāk...
08.02.2016, 15:36Apkopoti Vārkavas novada čempionāta volejbolā 2016 rezultāti
Apkopoti Vārkavas novada čempionāta volejbolā 2016 rezultāti

1. vieta komandai „Daiļrāpotāji” – Vilcāns Arvis, Ormanis Mairis, Sola Jānis, Gorins Dainis; 2. vieta komandai „Talantu neskartie” – Sparāns Elmārs, Vaivods Ēvalds, Šulte Rihards, Laganovskis Gunārs; 3. vieta  komandai „H2O” – Zalāns Egons, Šulte Oskars, Šulte Ojārs, Bulatovs Alvis; 4. vieta komandai „Atriebēji” – Gavars Dinārs, Spuriņš Raitis, Ceplis Māris, Rudzāts Sandis; 5. vieta komandai „Pa pusei pilna”- Cimdiņš Dzintars, Vilcāns Jānis, Zagorskis Aldis, Purviņa Liene; 6. vieta komandai „Amatieri” – Purviņš Matīss, Birulis Renārs, Birule Ieva, Purviņš Ēriks. Čempionāta rezultātu tabula.

 

08.02.2016, 11:21Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu

Darba pienākumi

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, vadīt bāriņtiesas sēdi pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma, kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

 

Prasības pretendentiem

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu: 1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 5) kurai ir nevainojama reputācija. Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības prasmes, atbildība, precizitāte, pamatiemaņas darbā ar datortehniku (Word, Exel).

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2016. gada 19. februārim plkst.16.30. Tālr. informācijai 20384632.

 

01.02.2016, 14:01 IAC "Vanagi" top jauna izstāde, kurā gods tiks parādīts lakatiņiem
 IAC

Šobrīd lupatu deķi, celiņi, paliktņi aizstāj dārgos paklājus. Tie ir plaši pieprasīti ne tikai košo krāsu un pieejamās cenas dēļ – lupatu celiņi īpaši izceļas uz dabiska koka dēļu grīdas.

Lupatceliņu gatavošanas tehnoloģijas apgūst arī Vanagos, informācijas un atbalsta centrā: sākot ar februāri – trešdienās 15.00 Ināras Kļavinskas vadībā.

Februāra beigās skatītāju vērtējumam tiks nodota jauna izstāde, kurā gods tiks parādīts lakatiņiem.  Pagājušā gadsimta 50., 60. un pat 70. gados Vanagu pusē ir darbojušās audējas, kuras audušas skaistus lakatiņus: Anna Vjakse, Domicelija Vaivode, Monika Kļavinska, Veneranda Patmalniece, Anastasija Vilcāne …

Arī vēl tagad 70, 80 gadus vecās sievas uzsien šādus lakatiņus, ejot uz baznīcu, braucot ciemos vai kādās citās darīšanās uz pilsētu vai arī ikdienā, kad uzņem ciemiņus savās mājās.

IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska

 

29.01.2016, 11:35Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu

Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 19. februāra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. uzziņām 28239646.

27.01.2016, 09:51Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini

Prasības pretendentiem: vidējā vai vidējā speciālā (vēlams tehniskā jomā) izglītība; vēlama profesionālā pieredze ēku apsaimniekošanā, saimniecības pārziņa vai līdzīgā amatā vismaz vienu gadu; „A” kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība; „B” kategorijas autovadītāja apliecība, precizitāte, rūpīgums.

Galvenie darba pienākumi: patstāvīgi veikt ikdienas saimniecisko darbu izpildi; siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  ikdienas uzturēšanu un bojājumu novēršanu, telpu un inventāra sīko remontu; sadarbībā ar autovadītāju – saimniecības pārzini plānot un kontrolēt  tekošos un kapitālos remontus un nodrošināt atbilstošu to izpildi; plānot un ieviest pasākumus ēku ekspluatācijas izdevumu samazināšanai; realizēt mazos tehniskos projektus u.c.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2016. gada 10. februārim plkst.16.30. Tālr. informācijai 2944648629446486.

 

25.01.2016, 14:02Nākamā atkritumu izvešana - 2016. gada 18. februārī
Nākamā atkritumu izvešana - 2016. gada 18. februārī

Pamatojoties uz vienošanos starp Vārkavas novada domi un SIA „Preiļu saimnieks”, SIA „Preiļu saimnieks” turpina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā, līdz pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā būs izvēlējusies jaunu apsaimniekotāju.

Klientiem, kuriem ar SIA „Preiļu saimnieks” ir noslēgti līgumi par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nākamā atkritumu izvešana būs 2016. gada 18. februārī.

 

 

08.01.2016, 10:48NVO aktualitāšu kalendārs Nr.10
NVO aktualitāšu kalendārs Nr.10

Biedrība "Preiļu NVO centrs" projekta "Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015 ietvaros sagatavojusi NVO aktualitāšu kalendāru. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām.

07.01.2016, 15:41Aicinām barikāžu dalībniekus pieteikties uz bezmaksas atceres pasākumu - koncertu “Bulvārī brīvība”!
Aicinām barikāžu dalībniekus pieteikties uz bezmaksas atceres pasākumu - koncertu “Bulvārī brīvība”!

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju un 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību organizē atceres pasākumu 1991. gadā notikušajām barikādēm. Pasākums notiks 2016. gada 16. janvārī no plkst. 15.00 – 19.30 Ķīpsalas hallē. Pasākuma režisori: Juris Jonelis un Uģis Brikmanis. (Turpinājums nākamajā lappusē.)

Uz šo pasākumu varat doties gan patstāvīgi, gan ar pašvaldības atbalstu. Pašvaldība nodrošinās ar transportu. Piesakieties braucienam pie Elvīras Āboliņas pa tālr. 27059046 līdz 2016. gada 8. janvārim!

Lasīt vairāk...
07.01.2016, 15:25Aicina iepazīties ar jauno vietējās attīstības stratēģiju
Aicina iepazīties ar jauno vietējās attīstības stratēģiju

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” 2015. gada nogalē ir izstrādājusi un iesniegusi apstiprināšanai Zemkopības ministrijā jauno sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. – 2020. gadam. Lai arī tā vēl nav apstiprināta un, iespējams, ka šim dokumentam būs veiktas kādas izmaiņas, biedrība aicina iedzīvotājus ar to iepazīties: Biedrības „Preiļu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam.

16.12.2015, 11:08Noslēdzies projekts „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados”

Divarpus gadus biedrība „Preiļu NVO centrs” īsteno Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)  projektu „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015, kura ietvaros notikušās aktivitātes bija vērstas uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldi un paaugstinot  nevalstiskā sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinot iedzīvotāju līdzdalību, brīvprātīgā darba popularizēšanu, rosinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un jaunas pieredzes iegūšanu organizāciju turpmākās darbības pilnveidošanai. Šī gada 1. decembrī notika projekta noslēdzošā aktivitāte- konference „Pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences Latvijā”.

Lasīt vairāk...
10.12.2015, 11:33Janvārī trūcīgās vai krīzes situācijā nonākušās ģimenes varēs saņemt skolas piederumu komplektu
Janvārī trūcīgās vai krīzes situācijā nonākušās ģimenes varēs saņemt skolas piederumu komplektu

Skolas piederumu komplektu piegāde tiks uzsākta 2016. gada janvārī. Līguma ietvaros tiks piegādāti 2 (divu) veidu skolas piederumu komplekti - saņemot jāizvēlas viens. Katra komplekta cena -13.49 EUR. 2015.gada skolas piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot izziņu par 2015.gadu, varēs saņemt līdz pat 2015./2016. mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā. Pielikumā: 2 (divu) veidu skolas komplektu sastāvs.

 

07.12.2015, 16:01Vanagos apskatāma vietējo rokdarbnieču izstāde
Vanagos apskatāma vietējo rokdarbnieču izstāde

No 6. - 30. decembrim IAC "Vanagi'' skatāma vietējo rokdarbnieču rokdarbu izstāde "Iepriecini sevi vai kādu citu Ziemassvētkos"!

04.12.2015, 14:58Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina apmeklēt rokdarbu izstādi. Izstādes apmeklējumu termiņš pagarināts līdz 30. decembrim!

19.11.2015, 11:48Iegādājies jauniešu foto dienrādi - 16 un Tu būsi atbalstījis talantīgos bērnus un jauniešus!
Iegādājies jauniešu foto dienrādi - 16 un Tu būsi atbalstījis talantīgos bērnus un jauniešus!

Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu Ideju laboratorija (JIL) ir izveidojusi Foto Dienrādi 2016.gadam - ērtu un praktisku galda kalendāru, ko var ikdienā izmantot gan darbā, gan mājās, gan kā dāvanu draugiem. Kalendārā ir jauniešu uzņemti foto, aktuāla informācija par Fonda akcijām un sirsnīgi novēlējumi vai atziņa katram mēnesim.

Lasīt vairāk...
05.11.2015, 08:03Kapu talka Āpšu kapos, šodien, 5. novembrī
Kapu talka Āpšu kapos, šodien, 5. novembrī

&S