Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 10:19
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

01.08.2016, 14:57 Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā Vanagu biliotēkas vadītāju (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze, vakance aktuāla līdz 10. augustam)
 Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā Vanagu biliotēkas vadītāju (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze, vakance aktuāla līdz 10. augustam)

Vārkavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065434, izsludina amata vakanci  Vārkavas novada Vanagu bibliotēkas vadītājs/-a (profesijas klasifikatora kods –  1112 36).

 

Lasīt vairāk...
01.08.2016, 15:06Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāju (uz nenoteiktu laiku, vakance aktuāla līdz 19. augustam)
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāju (uz nenoteiktu laiku, vakance aktuāla līdz 19. augustam)

Vārkavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065434, izsludina amata vakanci Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājs/-a (profesijas klasifikatora kods –  1112 36).

Lasīt vairāk...
01.08.2016, 11:59Pēc desmit mēnešu pārtraukuma Vārkavas novadā mājas cūkām konstatē Āfrikas cūku mēri
Pēc desmit mēnešu pārtraukuma Vārkavas novadā mājas cūkām konstatē Āfrikas cūku mēri

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu mājas cūku novietnē Vārkavas novadā.

Lasīt vairāk...
26.07.2016, 13:46SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM VĀRKAVAS NOVADĀ/ PAŠVALDĪBĀ
SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM VĀRKAVAS NOVADĀ/ PAŠVALDĪBĀ

Vārkavas novada/pilsētas pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.


Lasīt vairāk...
15.07.2016, 15:04Projektā „Pavasara diena gadu baro” iesaistīto ģimeņu bērni viesojas Kārsavas novadā

Viduslatgales pārnovadu fonds jau otro gadu pēc kārtas ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu  realizē labdarības projektu „Pavasara diena gadu baro”. Kā viena no projekta aktivitātēm bija paredzēts izglītojošs  brauciens uz Kārsavas novada Mežvidu pagastu. 11. jūlijā 38 bērni no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadiem devās ceļā, lai redzētu  ko savādāku nekā ikdienā savās mājās. Kā pirmo apciemojām SIA "Latgales dārzeņu loģistika".

Lasīt vairāk...
29.07.2016, 09:54VĀRKAVAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
VĀRKAVAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Vārkavas novada/pilsētas sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

1)       “atelpas brīža” pakalpojums; ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts) 

2)      aprūpes pakalpojums; ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts)

3)    sociālās rehabilitācijas pakalpojums. ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts)

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta  „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

Lasīt vairāk...
15.07.2016, 09:23Vārkavas novada pašvaldība aicina līdz 15. augustam pieteikties uz valdījumā esošo zemes vienību nomu
Vārkavas novada pašvaldība aicina līdz 15. augustam  pieteikties uz valdījumā esošo zemes vienību nomu

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām. Pieteikšanās termiņš līdz 15.08.2016. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa (mob. 26562334).

Iznomājamā zemes vienības Rožkalnu pagastā, karte Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3;

Iznomājamās zemes vienības Upmalas pagastā, karte Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4;

Iznomājamās zemes vienības Vārkavas pagastā, karte Nr. 1Nr. 2Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr.10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14.

08.07.2016, 10:58F/k "Vecvārkava" koncerta videoapskats
F/k

Piedāvājam noskatīties folkloras kopas "Vecvārkava" koncerta spilgtākos brīžus video (autors Andris Mačāns, 11 min.) www.youtube.com/watch

07.07.2016, 10:11Vārkavas novada sportistiem teicami rezultāti Latvijas IV olimpiādē

Latvijas IV olimpiādē, kas notiek vienreiz 4 gados, Vārkavas novadu pārstāvēja 5 sportisti: Zane Gavare, Lauris Gavars, Ilmārs Vaivods, Jānis Vaivods un Eglons Raudziņš. Olimpiādē piedalījās arī Ieva Gavare, bet viņa pārstāvēja Rīgu, regbija komandu. Kopumā Vārkavas novada vārds apbalvošanas ceremonijās izskanēja trīsreiz, jo Zane Gavare ieguva 4. vietu 5000 m soļošanā (olimpiādē apbalvoja 1.- 6. vietu ieguvējus); Ilmārs Vaivods tāllēkšanā ierindojās arī 4. vietā, Jānis Vaivods augstlēkšanā ieguva 6. vietu. Labi rezultāti arī Eglonam Raudziņam – 16. vieta 800 m skrējienā, savukārt 4x400 m stafetē Vārkavas novada komandai, kurā piedalījās Ilmārs Vaivods, Jānis Vaivods, Eglons Raudziņš un Lauris Gavars, 11. vieta. Rīgas regbija komanda, kuras sastāvā bija mūsu novadniece Ieva Gavare, ieguva 1. vietu.

Lasīt vairāk...
10.06.2016, 12:56Vārkavas novada pašvaldība aicina līdz 11. jūlijam pieteikties uz valdījumā esošo zemes vienību nomu
Vārkavas novada pašvaldība aicina līdz 11. jūlijam pieteikties uz valdījumā esošo zemes vienību nomu

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām. Pieteikšanās termiņš līdz 11.07.2016. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa (mob. 26562334).

Iznomājamā zemes vienībakarte Rožkalnu pagastā;

Iznomājamās zemes vienības Upmalas pagastā, karte Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5.

Iznomājamās zemes vienības Vārkavas pagastā, karte Nr. 1Nr. 2Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr.10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14.

 

28.06.2016, 13:26 Noslēdzies projekts „Zelta dzīves kausu piepildām – Vārkavā”
 Noslēdzies projekts „Zelta dzīves kausu piepildām – Vārkavā”

Vārkavas  novada    pensionāru biedrība piedalījās   „Borisa  un Ināras  Teterevu   fonda” projektā „Nāc, dari! Tu vari!”.   Projektā darbojamies jau 4 gadus.   Sniedzām  bezmaksas pakalpojumus mūsu novada senioriem.  Šajos projektos izmantojām masāžas pakalpojumus, veselīga dzīves veida, psihologa, nūjošanas, krāsu terapijas lekcijas un apmācības.

Lasīt vairāk...
08.06.2016, 09:35Vārkavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Vārkavas vidusskolas direktora amatu (kods pēc profesiju klasifikatora 1345 08)
Vārkavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Vārkavas vidusskolas direktora amatu (kods pēc profesiju klasifikatora 1345 08)

Konkursa nolikums

Pieteikumus iesūtīt pa e-pastu, norādot adresātu – dome@varkava.lv vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Vārkavas novada domē, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 2.stāvā, Kancelejā, darba laikā (no 8.00 – 12.30; 13.00 – 16.30); uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Vārkavas vidusskolas direktora amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2016. gada 28. jūnijam.

 

18.05.2016, 10:30Sadzīves atkritumu izvešanas datums jūnijā
Sadzīves atkritumu izvešanas datums jūnijā

Sadzīves atkritumus SIA "Preiļu saimnieks"  izvedīs  22. jūnijā.

21.06.2016, 08:23Apsveicam Vārkavas novada jaunsargus ar iegūto 3. vietu!

No 1.-3. jūnijam Višķos norisinājās 2. Novadu jaunsardzes spartakiāde, kurā 29 komandu konkurencē Vārkavas - Preiļu jaunsargu vienības komanda ieguva 3. vietu!

Attēlā jaunsargu komanda pēc apbalvošanas - 1. rindā no kreisās: Ēriks Pūga, Alvis Bulatovs, Dāvis Salcevičs, jaunsargu instruktors Valērijs Pastars; 2. rindā no kreisās: Patriks Pākste, Kārlis Spuriņš, Raivis Tarasovs, Uldis Gavars, Andrejs Paško, Melisa Vanaga, Viktorija Pujiņa, Endijs Pujiņš, Armands Karčevskis, Asnāte Pujiņa.

13.06.2016, 10:25Aicinām visus novada iedzīvotājus līdz 1. jūlijam noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu!
Aicinām visus novada iedzīvotājus līdz 1. jūlijam noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu!

Aicinām visus novada iedzīvotājus, kas vēl nav to paspējuši izdarīt, noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Clean R”. Līgumus iespējams noslēgt Vārkavas novada domē 8. kabinetā pie vides inženieres Lindas Landsmanes (telefona numurs 20399639). Līgumus jānoslēdz līdz 2016. gada 1. jūlijam.

08.06.2016, 09:15Sumināti Vārkavas novada skolu Gada skolēni, sportisti un klases

Jau vairākus gadus Vārkavas novada izglītības iestādes mācību gada beigās izvirza un pašvaldība apbalvo Gada skolēnu, sportistu un klasi. Gada skolēna tituls tiek piešķirts skolēnam, izvērtējot viņa mācību sasniegumus un sabiedrisko aktivitāti, gada sportistam – viņa rezultātus dažāda līmeņa sacensībās, savukārt gada klasi izvērtē, ņemot vērā tās organizēto pasākumu kvalitāti, piedalīšanos citu organizētajos pasākumos, olimpiādēs, konkursos, kavējumus, kā arī klases vidējo atzīmi 1. semestrī.  

Lasīt vairāk...
07.06.2016, 08:57Preiļu novada bērnu un jauniešu centra rīkotajā konkursā „Klases audzinātājs 2016” sākumskolas grupā par labāko atzīta Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle

Lai popularizētu klases audzinātāja darbu, pirmo reizi vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klašu kolektīvi (vai klases skolēnu grupa) tika aicināti stāstīt, cik viņiem ir lielisks klases audzinātājs un izvirzīt viņu balvai “KLASES AUDZINĀTĀJS 2016”. Pašus mazākos, visticamāk, ar vecāku atbalstu, lielākos skolēnus pašus pēc savas brīvas gribas aicinājām rakstīt stāstu “MANS KLASES AUDZINĀTĀJS”. Tas ir stāsts par to, cik svarīgi ir, lai kopā ar klasi priekos, bēdās un visos citos notikumos līdzi dzīvotu audzinātājs. Šī bija iespēja uzdot savam klases audzinātājam arī “Lielo jautājumu”.

Lasīt vairāk...
30.05.2016, 09:12Īrisu un grīdceliņu izstāde Vanagos
Īrisu un grīdceliņu izstāde Vanagos

No 1. - 5. jūnijam IAC "Vanagi" 1. stāvā būs apskatāma īrisu un grīdceliņu izstāde.

26.05.2016, 15:27Vārkavas novada jaunieši gūst atbalstu Mini ideju konkursā
Vārkavas novada jaunieši gūst atbalstu Mini ideju konkursā

No 17. marta līdz 17. aprīlim norisinājās  Viduslatgales pārnovadu fonda Mini Ideju konkurss “Krāsainās bumbas dod iespēju jauniešiem 2016”, kurā savu projekta ideju pieteica arī Vārkavas novada jauniešu iniciatīvas grupa “MANSARDS”.

Lasīt vairāk...
24.05.2016, 09:14Kapusvētki Vārkavas novada katoļu un luterāņu draudžu kapos 2016. gadā
Kapusvētki Vārkavas novada katoļu un luterāņu draudžu kapos 2016. gadā

Borbaļu kapos sestdien, 4. jūnijā plkst. 12.00;

 

Augšmuktu kapos sestdien, 2. jūlijā plkst. 15.00;

Lazdānu kapos sestdien, 9. jūlijā plkst. 12.00;

Strodu kapos sestdien, 9. jūlijā plkst. 14.00;

Pilišku kapos sestdien, 23. jūlijā plkst. 12.00;

Vanagu baznīcā svētdien, 24. jūlijā plkst. 12.00 Svētā mise, kapusvētku procesija Vanagu kapos;

Vārkavas baznīcā sestdien, 30. jūlijā plkst. 11.00 Svētā mise, plkst. 12.00 aizlūgums Vārkavas kapos;

Āpšu kapos sestdien, 30. jūlijā plkst. 11.00.

 

 

24.05.2016, 10:44Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)
Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)

Latgales plānošanas reģions un Latgales fotogrāfu biedrību organizē fotokonkursu "Latgalietis XXI gadsimtā", kas norit Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgades atzīmēšanas pasākumu ietvaros, un viens no tā mērķiem – fotoalbuma izdošana, kurā apkopoti  Latgales reģiona visu novadu cilvēku portreti.

Konkurss ir brīnišķīga iespēja parādīt meistarību, iemūžinot savus labākos darbus unikālā, fundamentālā izdevumā. No 40 labākiem darbiem tiks veidota izstāde, kura tiks kopīgi atvērta, vienlaicīgi suminot un apbalvojot labāko darbu autorus.

Piedalīties tiek aicināti visi Latvijas foto mākslinieki, tāpat arī īpaša cerība uz Latgales aktīvajiem fotogrāfijas mīļotājiem. Jautājumu gadījumā zvanīt  pa tālr. 29121689 (Latgales fotogrāfu biedrības valdes priekšsēdētājs Igors Pličs).

Fotogrāfu misija ir KALPOT CILVĒKIEM. Fotogrāfijas uzdevums arī šoreiz ir ar objektīvu iemūžināt aizejošā laika lieciniekus, atklāt Latgales reģiona un katra novada savdabību un bagātināt mūsu kopējo kultūrvēsturi. Fotokonkursa nolikums.

 

03.05.2016, 12:30Aicinām novada lauksaimniekus līdz 23. maijam pieteikties agroplēvju, polipropilēna maisu un plastmasas kanniņu bezmaksas savākšanai!
Aicinām novada lauksaimniekus līdz 23. maijam pieteikties agroplēvju, polipropilēna maisu un plastmasas kanniņu bezmaksas savākšanai!

Aicinām lauksaimniekus pieteikties nolietoto agroplēvju, polipropilēna maisu (piemēram, minerālmēslu, lopbarības iepakojumu) un plastmasas kanniņu (piemēram, plastmasas ķīmijas kanniņas) bezmaksas savākšanai. Lauksaimniecības iepakojumu savākšanu nodrošinās SIA “Eco Baltia VIDE”.

No nevajadzīgajām plēvēm un polipropilēna maisiem ir jāatdala tīkli un auklas, kā arī savācamais materiāls ir jānovieto vienkopus vietā, kur var brīvi piebraukt specializētā tehnika.

Lauksaimnieki pēc materiālu nodošanas saņem apliecinājumu par iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, kas kalpos kā apstiprinājums Valsts vides dienestam, ka iepakojums nav sadedzināts vai aprakts zemē, bet ir apsaimniekots, atbilstoši vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

Jāpiesakās līdz š. g. 23. maijam pie Vārkavas novada domes vides inženieres Lindas Landsmanes pa tālr. 20399639 vai rakstot uz e-pastu uz linda.landsmane@varkava.lv. Lūgums novērtēt izvedamo lauksaimniecības iepakojumu apjomu.

 

13.05.2016, 08:38No 1. jūlija atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā veiks "Clean R"
No 1. jūlija atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā veiks

No 1. jūlija atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā veiks vides pakalpojumu sniedzējs "Clean R". Novada iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmēji ir aicināti savlaicīgi pārslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar "Clean R".

Lasīt vairāk...
03.05.2016, 09:11Top maija "Ozolupe"
Top maija

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" maija numurs. Lūgums informāciju iesniegt  līdz  š.g. 11. maija plkst. 16.30, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai varkavas.novads@inbox.lv;  paziņojot pa tālruni  26611934 vai 20385972. Izdevums pie iedzīvotājiem nonāks no 18. - 20. maijam.

17.04.2016, 12:3930. aprīlī Vārkavas novadpētniecības muzeja klētī notiks Broņislavas Caunas krustdūrienā izšūto gleznu izstādes atklāšana

Sestdien, 30. aprīlī plkst. 18.00, Vārkavas novadpētniecības muzeja klētī (pie Vārkavas tautas nama, Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā) notiks novadnieces Broņislavas Caunas izšuvumu izstādes atklāšana kopā ar Vārkavas vidusskolas folkloras kopu „Volyudzeite”. Laipni aicināts ikviens interesents! (Izstāde būs apskatāma līdz 21. maijam.)
Broņislavas Caunas (dzim. Nautrānes) – izcilas rokdarbnieces – izstādes sarīkošana  ir viņas tuvinieku iniciatīva, godinot viņu 80 gadu jubilejā, kas tiks svinēta 1. maijā. Broņislava (attēlā) ir dzimusi, augusi un visu mūžu nodzīvojusi Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Cepļukos (netālu no Arendoles). Broņislava piedzima kuplā zemnieku ģimenē. Kopš bērna kājas ir pieradusi daudz strādāt, tāpēc savu dzīvi bez darba nevar iedomāties, taču rokdarbus neuzskata par darbu, bet gan par atpūtu no tā.

Lasīt vairāk...
13.04.2016, 14:44Līdz š.g. 1. jūlijam atkritumus Vārkavas novadā joprojām apsaimniekos „Preiļu saimnieks”
Līdz š.g. 1. jūlijam atkritumus Vārkavas novadā joprojām apsaimniekos „Preiļu saimnieks”

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta 7. punktam, Vārkavas novada pašvaldība bija noslēgusi līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uz trim gadiem. Tuvojoties līguma termiņa beigām, pašvaldība izsludināja iepirkumu par jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Iepirkumā piedalījās trīs uzņēmumi, no kuriem saimnieciski izdevīgākais izrādījās SIA „Clean R”. Pašvaldība ar šo uzņēmumu jau ir noslēgusi līgumu, atbilstoši tā nosacījumiem, „Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sāks 3 mēnešu laikā. Tādēļ Vārkavas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar SIA „Preiļu saimnieks” par līguma pagarināšanu, tāpēc gan aprīlī, gan maijā, gan jūnijā sadzīves atkritumi tiks izvesti pēc ierastā grafika – mēneša iepriekšpēdējā ceturtdienā. Par izmaiņām, kā arī par jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību iedzīvotāji tiks laicīgi informēti! Sekojiet paziņojumiem pašvaldības mājaslapā www.varkava un informatīvajā izdevumā „Ozolupe”!

12.04.2016, 13:46Rožkalnu pagasta pārvalde aicina piederīgos piedalīties kapsētu sakopšanas talkās!
Rožkalnu pagasta pārvalde aicina piederīgos  piedalīties kapsētu sakopšanas talkās!

Rožkalnu pagasta pārvalde aicina piederīgos aktīvi piedalīties pagasta kapsētu sakopšanas talkās, kas notiks š.g.

14. aprīlī plkst. 9.30 Āpšu kapos;

15. aprīlī plkst. 9.30 Strodu kapos;

19. aprīlī plkst. 9.30 Lazdānu kapos!

 

14.03.2016, 17:50Vārkavas novada pašvaldība informē par iznomājamajām zemes vienībām. (Jāpiesakās līdz š.g. 8. aprīlim.)
Vārkavas novada pašvaldība  informē par iznomājamajām zemes vienībām. (Jāpiesakās līdz š.g. 8. aprīlim.)

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām - Upmalas pagastā, Rožkalnu pagastā, Vārkavas pagastā. Pieteikšanās termiņš līdz 08.04.2016. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Zemes iznomāšanas noteikumi. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada domes zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa, mob. tālr. 26562334.