Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 10.06.2023 14:24
Malva, Anatols
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

22.12.2016, 15:01Skolēni pārstrādei nodod 209 tonnas makulatūras, Vārkavas vidusskola ir viena no līderēm pēc savāktā makulatūras daudzuma
Skolēni pārstrādei nodod 209 tonnas makulatūras, Vārkavas vidusskola ir viena no līderēm pēc savāktā makulatūras daudzuma


Ar katru gadu kļūstot populārākam zaļajam dzīvesveidam, aizvien vairāk izglītības iestādes iesaistās dažādos vides projektos, paralēli mācību procesam iesaistot skolēnus vides saudzēšanas projektos. Mazinot vides piesārņojumu un nodrošinot otrreizējām izejvielām atkārtotu pielietojumu, simtiem skolu no visas Latvijas jau trīspadsmito gadu piedalās “Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas kampaņā “Tīrai Latvijai!”. Pirmajos trīs konkursa norises mēnešos “Zaļā josta” ar bērnu starpniecību pārstrādei nogādājusi vairāk nekā 209 tonnas nevajadzīgu papīru un kartonu.

 

Lasīt vairāk...
07.12.2016, 13:4916.decembrī Ziemassvētku egles iedegšana

09.12.2016, 08:2817.decembrī Rožkalnu kultūras namā plkst. 12.00 labdarības koncerts

09.12.2016, 12:1518.decembrī Vanagos notiks pašdarbības kolektīvu koncerts

09.12.2016, 11:17Vanagos apskatāma rokdarbnieku izstāde

14.12.2016, 11:28Ziemas fotogrāfiju izstāde
Ziemas fotogrāfiju izstāde

No 16. decembra līdz 15. februārim. Kultūras centra zālē apskatāma novada fotogrāfu amatieru fotoizstāde: “Ziema, ainavas, tradīcijas, sadzīve”. Izstādi veido 16 Vārkavas novada iedzīvotāju fotogrāfijas, kas uzņemtas dažādās novada vietās.

 

           

 

19.12.2016, 08:40Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes Ziemassvētku dievkalpojums

14.12.2016, 15:52Lazdānu ģimenes un novada jauniešu koncerti Ziemassvētku vakarā

28.11.2016, 10:25Donoru diena Vārkavas novadā
Donoru diena Vārkavas novadā

Valsts asinsdonoru centrs aicina 6.decembrī Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava) laikā no 09.00 līdz 12.00 ziedot asinis.


 

14.12.2016, 11:4225.decembrī Rožkalnu kultūras namā Ziemassvētku balle

14.12.2016, 12:0126. decembrī Rožkalnu Kultūras namā muzikālā pasaka "Ziemassvētku vecīša cimdiņš"

14.12.2016, 11:19Biedrība "Vārkavas novada pensionāri" 29.decembrī aicina uz gada noslēguma pasākumu

14.12.2016, 11:44Jaungada svētku uzruna, salūts un balle Vecvārakvā

14.12.2016, 11:43Jaungada nakts balle Vanagos

02.12.2016, 09:42Malnavas koledža organizē bioloģiskās lauksaimniecības kursus
Malnavas koledža organizē bioloģiskās lauksaimniecības kursus

Malnavas koledžā notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem  BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (Licence Nr. P – 14238 izdota 2016.gada 14.jūlijā)  180 stundu apjomā. Mācību sākums: 2017.gada 20. janvārī.  Mācību ilgums: trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 13:0630. novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē notiks seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu
30. novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē notiks seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu

30.novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas novads) notiks MKPC Preiļu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Romualda Maslova (VMD Dienvidlatgales VM virsmežziņa vietniece) stāstīs par ES atbalsta pasākumu projektu izpildes kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši meža nozares normatīvo aktu prasībām un plānotajiem projektu izpildes rezultātiem, Kaspars Vucenlazdāns (Dianvidlatgales VM Preiļu VM mežzinis) stāstīs par jaunaudžu kopšanu (veidiem un mērķiem, agrotehnisko kopšanu, sastāva kopšanu, augošu koku atzarošanu, instrumentiem) un tīraudžu un mistraudžu veidošanas principiem. Mārīte Vucenlazdāne (LLKC Preiļu konsultāciju biroja vadītāja) stāstīs par projektiem un investīcijām: Ieguldījumiem materiālajos aktīvos; jaunajiem lauksaimniekiem; mazo saimniecību attīstību u.c. 

 

Pilns apmācību programmu var skatīt šeit.

Papildu informācija pa E-pastu:  astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz mob.: 26410476

30.11.2016, 15:25Vārkavas tautas namā notika Adventa ieskaņas pasākums

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 25. novembrī Vārkavas tautas namā biedrības ģimenes palīdzības centrs „Ligzda”  organizēja izglītojošu lekciju „Klusais Adventes laiks-pārdomu un sevis izprašanas laiks” un pēc lekcijas notika radošā darbnīca  „Ziemassvētku rotājumu gatavošana”. Radošais process mijās ar stāstījumu par adventa laiku.

 

Lasīt vairāk...
25.11.2016, 15:43Tiek veidots jauns radošo darbu krājums
Tiek veidots jauns radošo darbu krājums

Turpinot aizsākto tradīciju, Vārkavas novada dome plāno izdot nākamo novada iedzīvotāju radošo darbu krājumu. Šajā grāmatā, tiks iekļauta ne tikai dzeja un prozas darbi, bet arī fotogrāfijas un zīmējumi. Tādēļ ikviens, kurš raksta, zīmē vai  fotografē ir aicināts iesūtīt savus radošos darbus.  Katram autoram tiks atvēlētas vairākas grāmatas lapas puses. Viens autors var iesūtīt dažādus radošos darbus.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:19KŪTSMĒSLU UZGLABĀŠANA NO 2017.GADA 01.JANVĀRA

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde atgādina, ka 2016.gada 31.decembrī beidzas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” noteiktais pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām.

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, beidzas 2017.gada 31.decembrī.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:24Valsts vides dienests par lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 apakšpunktam,  krātuves ekspluatācijas laikā reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas jāveic pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē un, atbilstoši minēto noteikumu 13.2. apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jānosaka tādus parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz vietas paraugu noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā jāņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus.Lūgums savlaicīgi veikt minētos pasākumus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.

 

28.11.2016, 11:27Valsts vides dienests par statistikas pārskatu iesniegšanu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 2016. gada 23. februārī stājās spēkā grozījumi 2008. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

Saskaņā ar grozījumiem operatoriem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcai, jāiesniedz pārskats par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Tas nozīmē, ka augstākminētās piesārņojojošās darbības veicējiem turpmāk katru gadu līdz 1. martam jāsniedz pārskats par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcā radīto sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

 

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 10:35Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā
Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (turpmāk –iemaksu objekts), no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 10:17Pieteikšanās izsolei
Pieteikšanās izsolei

Pamatojoties uz  2016. gada 25. oktobra domes    lēmumu  Nr. 213, Vārkavas novada pašvaldība     nodod atsavināšanai izsolē kustamo mantu: 

 

· transportlīdzekli – Audi 80, valsts reģistrācijas  numurs EK 7955 ar nosacīto cenu EUR 180 (viens simts astoņdesmit), kas ir arī izsoles sākumcena.

· transportlīdzekli – Mercedes Benz 811, valsts  reģistrācijas numurs HZ 523 ar nosacīto cenu EUR 550 (pieci simti piecdesmit), kas ir arī izsoles sākumcena.

·  transportlīdzekli – Mercedes Benz 310, valsts reģistrācijas numurs HB 6391 ar nosacīto cenu EUR 310 (trīs simti desmit), kas ir arī izsoles    sākumcena.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads (pie sekretāres), darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst.16.00 līdz 2016. gada 25. novembrim ieskaitot.

 

 

16.11.2016, 11:43AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Vārkavas novadā

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem Vārkavas novadā, AS “Sadales tīkls” šogad novada teritorijā kopumā realizēs 5 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 367 tūkst. eiro. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, šogad novadā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 13,5 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 12,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas.

 

 

Lasīt vairāk...
11.11.2016, 15:59VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Vārkavas novada Sociālais dienests paziņo, ka apmeklētāju pieņemšana Rimicānos – Rožkalnu pagasta pārvaldē 17.11.2016. plkst.12.00  tiek atcelta, sakarā ar pirmssvētku dienu.

 

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 28383161 

 

 Vārkavas novada Sociālais dienests

08.11.2016, 10:42Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!
Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!

Domājot par novada identitātes stiprināšanu un publisko tēlu, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savus priekšlikums novada saukļa izveidošanai. Novada sauklis ir īsa, viegli iegaumējam  frāze vai teikums, kas raksturo novadu, piemēram: „Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī”,  Jēkabpils – „labo pārmaiņu pilsēta”,  Saldus – „medus piliens Kurzemē”,  „Preiļi – vieta, kur gribas atgriezties”. Savas idejas par to, kā varētu izskanēt Vārkavas novada sauklis, aicinām izteikt līdz 29. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi: info@varkava.lv vai zvanot pa tālr.: 20385972 (Dagnija) vai darba laikā atnākot uz Vārkavas novada pašvaldības domes administrācijas ēkas (Skolas iela 5, Vecvārkava) 8. kabinetu.  Viena persona var iesniegt vairākus saukļa variantus.

Lasīt vairāk...
04.11.2016, 09:37Aicina pieteikt nominantus Latgales Gada balvai 2016
Aicina pieteikt nominantus Latgales Gada balvai 2016

2017.gada 28.janvārī Maltas pagasta kultūras namā (1.maija ielā 80, Maltā, Maltas pagastā, LV-4630) notiks trēšā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija. Tā ir lieliska ideja, lai popularizētu cilvēkus, kuri strādā Latgales labā, sekmē reģiona izaugsmi, strādā un mīl savu darbu. Šie cilvēki vienmēr steidz palīdzēt citiem un nelūdz neko pretī.

 

Balvas pasniegšanas ceremonijā visus priecēs gan dejotāji, gan dziedātāji. Uzvarētājiem balvas pasniegs Latvijā un Latgalē pazīstami un ievērojami cilvēki. Pēc pasākuma ikviens varēs nobaudīt īstu Latgales virtuvi, kā arī personīgi apsveikt uzvarētājus.

Lasīt vairāk...
03.11.2016, 13:44Latvijas kopienu iniciatīvu fonds aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus
Latvijas kopienu iniciatīvu fonds aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus

     Latvijas kopienu iniciatīvu fonds aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus:

                        -  kopienu centru attīstībai

                        -  sociāli mazaizsargāto personu atbalstam

                        -  izglītības un kultūras joma

 

      Pieteikuma anketa mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā "Iesniedz projektu".

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »