Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 19:06
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

21.03.2017, 08:131. aprīlī Arendoles saietu nama zālē novadniekiem veltīts pasākums "Manas mājas un puse no sirds"

31.03.2017, 08:24Uzmanību, pašvaldību vēlēšanu sarakstu iesniedzējiem!

Kandidātu sarakstus šogad ir jāsagatavo elektroniski kandidātu sarakstu iesniegšanas sistēmā BALSIS. Potenciālajam sistēmas lietotājam jāiesniedz iesniegums Vārkavas novada vēlēšanu komisijai. 1-2 dienu laikā, sistēmas lietotājam uz e-pastu tiks nosūtīti pieejas dati. Reģistrējoties sistēmā un kļūstot par tās lietotāju, būs pieejama rokasgrāmata sarakstu gatavotājiem un kandidātu pārstāvjiem.

 

Interesentiem, būs iespēja iepazīties ar programmu un iesniegt iesniegumu pieejai, šī gada 3.aprīlī Vārkavas vidusskolas 3. stāvā latviešu valodas kabinetā plkst.16.00.

 

Iesnieguma veidlapa.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par kandidātu sarakstu veidošanu.

 

Vārkavas novada vēlēšanu komisija

Priekšsēdētāja Aija Bitinas tālr. 29443794

 

27.03.2017, 08:1530. martā notiks seminārs deputātu kandidātu sarakstu sagatavotājiem un iesniedzējiem
30. martā notiks seminārs deputātu kandidātu sarakstu sagatavotājiem un iesniedzējiem

Gatavojoties š.g. 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību š.g. 30. martā organizē semināru deputātu kandidātu sarakstu sagatavotājiem un iesniedzējiem. Seminārā būs iespēja uzzināt svarīgāko, kas jāievēro, sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, kā arī iepazīties ar sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.

Lasīt vairāk...
20.03.2017, 10:0424. martā plkst. 14.15 Vārkavas vidusskolā rādīs dokumentālo filmu "Kur palika tēvi?"

23.03.2017, 14:42Top informatīvā izdevuma "Ozolupe" marta numurs
Top informatīvā izdevuma

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" marta  numurs. Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š. g. 31.  marta. 16.30, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972. Izdevums pie iedzīvotājiem nonāks aprīļa sākumā.

17.03.2017, 13:2716. martā notika pašvaldību vadītāju tikšanās ar Zemkopības ministru

16. martā Daugavpils novada domē  tika rīkota Zemkopības ministra J. Dūklava, Pārtikas un Veterinārā dienesta ģenerāldirektora Māra Baloža,  Latgales pašvaldību vadītāju un lauksaimnieku tikšanās. Sanāksmes laikā tika apspriesti aktuālākie jautājumi  par zemkopības nozari, par slikto ceļu stāvokli lauku reģionos un dzīvnieku izplatītajām infekciju slimībām.

Sapulces laikā pašvaldību pārstāvjiem tika pasniegtas  PVD Pateicības par ieguldīto operatīvo darbu, aktīvu palīdzību un sadarbību Āfrikas cūku mēra apkarošanā un profilakses pasākumos. Pateicību saņēma arī Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska. Kā vēlāk atzina A. Brakovska, šo pateicību ir pelnījuši visi tie novada iedzīvotāji, kuri spēja operatīvi reaģēt un aktīvi iesaistījās cūku mēra apkarošanas pasākumos pērnajā vasarā.

   

17.03.2017, 10:40Nosacījumi darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Kopš 2014. gada 1. novembra lauksaimniecības zemes iegādei spēkā ir atsevišķi nosacījumi, ko nosaka likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ pants (turpmāk – Likums).

Šie nosacījumi paredz, ka personai, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jāiesniedz iesniegums tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā jānorāda zemes turpmākās izmantošanas mērķis, jāpievieno darījuma akts un dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, piemēram, dokumenti par iegūtu lauksaimniecības izglītību.

Lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņem Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas  komisija (turpmāk – Komisija). Īpašumu zemesgrāmatā var ierakstīt tikai tad, ja ir saņemta pašvaldības atļauja (izziņa).

Lasīt vairāk...
16.03.2017, 15:37Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017”
Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017”

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs".

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

- Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana;
- Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes;
- Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
- Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem; 
- Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 16. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim.


Nolikums.

Pieteikuma veidlapa.

Vairāk informācijas:  www.vlpf.lv

16.03.2017, 14:30Tamborējumu izstāde Vanagos
Tamborējumu izstāde Vanagos

Par spīti pārmaiņu vējiem, kas sapūš pilnas acis un ausis ar svešām nostādnēm, palaikam noniecinot pašu mājās saražoto, pašu rokām izgatavoto, ir sasparojušās Vanagu puses rokdarbnieces un IAC „Vanagi” rīko tamborējumu izstādi „Skaties un priecājies”. Izstādē ir skatāmi pašmāju rokdarbnieču tamborējumi un no vecmāmiņu pūra lādes saglabājušies unikālie darinājumi. Izstāde skatāma no 8. marta līdz mēneša beigām, darba  dienās no 08. 00 līdz 16.30.

 

IAC „Vanagi” vadītāja J. Praņevska

13.03.2017, 11:57 Sāksies pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”
 Sāksies pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau sesto gadu pēc kārtas rīko projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”.

Pieteikumu pieņemšana sāksies 15.martā un tos varēs iesniegt līdz 18.aprīlim.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, kroņlukturi u.c.

Lasīt vairāk...
13.03.2017, 11:39Mini Ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”
Mini Ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”

Ideju konkursa mērķis Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu novadu nevalstiskajām organizācijām, iniciatīvu grupām, sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā – Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.

Lasīt vairāk...
08.03.2017, 09:47Uzņēmuma „Evolution Latvia” sadarbība ar Vārkavas novada Sociālo dienestu

28. 11. 2016. Vārkavas novada Sociālajā dienestā saņēmām elektronisku vēstuli no uzņēmuma „Evolution Latvia” pārstāves Zanes Lukstiņas. Viņa mūs informēja, ka 2016. gada nogalē tiks rīkota Ziemassvētku akcija- drēbju un rotaļlietu ziedošana. Darbinieki tika aicināti ziedot drēbes, kas kādu iemeslu dēļ netiek valkātas, kā arī rotaļlietas un bērnu drēbītes, no kurām pašu bērni ir „izauguši.”

 

    

Lasīt vairāk...
28.02.2017, 14:31Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 21.februārī izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2017", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

Lasīt vairāk...
28.02.2017, 15:38Rimicānu PII aizvadīta projektu nedēļa

Februārī daudzās izglītības iestādēs norisinās projektu nedēļas, kuru laikā tiek veidoti projekti dažādās jomās. Arī šogad Rimicānu PII izmēģināja dalību projektu nedēļā, apskatot tēmu – profesijas.

Ar lielu uztraukumu bērnudārzā tika gaidīti policisti POLICIJAS DIENĀ. Par lielu pārsteigumu ar policistiem reizē ieradās runcis Rūdis un bebrs Bruno. Bērni tika iepazīstināti ar policistu mašīnu,bērniem bija iespēja iekāpt mašīnā iekšā.

 

   

Lasīt vairāk...
21.02.2017, 14:15Vārkavas novada amatnieku darbu izstāde

24.02.2017, 10:37Aicinājums uz Zemnieku saeimas kongresu 10. martā Ādažos!
Aicinājums uz Zemnieku saeimas kongresu 10. martā Ādažos!

Šī gada 10. martā Ādažu kultūras centrā, Gaujas ielā 33A norisināsies biedrības "Zemnieku saeima" ikgadējais kongress. Kongresa sākums plkst.11:00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 09:30.

Lasīt vairāk...
20.02.2017, 11:41Biedrība "Vārkavas novada pensionāri" 8. martā aicina uz biedru sapulci un pasākumu

15.02.2017, 10:53No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu
No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) no 2017. gada 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu EDS. Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta datni.

Lasīt vairāk...
15.02.2017, 09:1311. martā Rožkalnu Kultūras namā sieviešu dienai veltīts koncerts un balle

14.02.2017, 12:11 112 informē
 112  informē

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa 2017. gada janvārī saņēma 16 operatīvos izsaukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem un 11 ugunsgrēkiem, sešiem no tiem iespējamais iemesls varētu būt apkures iekārtu ekspluatācijas pārkāpumi (sodrēju aizdegšanās dūmvadā, krāsns pārkurināšana).

Jāpiebilst, ka jaunie Ugunsdrošības noteikumi Nr.238, kuri stājušies spēkā 01.09.2016., paredz, ka Sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).

   

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - VUGD 

 Latgales reģiona brigādes - LRB

 Preiļu daļas inspektors Ēriks Pastars

14.02.2017, 10:22Aizvadīts Vārkavas novada čempionāts volejbolā
14.02.2017, 10:00Preiļūs nūtiks latgalīšu rokstu volūdys nūdarbeibys
Preiļūs nūtiks latgalīšu rokstu volūdys nūdarbeibys

Jaunīšu bīdreiba  “Latgolys Studentu centrs”  aicynoj iz latgalīšu rokstu volūdys nūdarbeibom Preiļūs 25. februarī i 1.aprelī. Nūdarbeibuos varēs uzzynuot latgalīšu rokstu volūdys pamatlykumus i uzlobuot raksteitprasmi kasdīnys saziņā.

Vālams apmeklēt obys nūdarbeibys, jo 1. apreļa nūdarbeiba byus turpynuojums īprīkšejai. Nūdarbeibys paradzātys cylvākim bez prīkšszynuošonom pareizraksteibā i interesentim, kas gryb atsvaidzynuot jau apgiutuos prasmis. Vītu skaits īrūbežuots, par tū apmekliejumam juodasasoka da 22. februaram, rokstūt iz epostu vineta@lgsc.lv. Daleiba bez moksys.

 

Lasīt vairāk...
14.02.2017, 08:37Vanagos apskatāma novadnieka Jāņa Vaivoda foto izstāde "Ieskaties"
10.02.2017, 16:21Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā apkopēju
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā apkopēju

Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā APKOPĒJU Rožkalnu pagasta pārvaldē (0,75 slodze). Darba pienākumi: pagasta pārvaldes telpu un kultūras nama uzkopšana. Gaidām pieteikumus līdz  17. februāra plkst. 16.30. Pieteikumus ar CV  lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: dome@varkava.lv  vai atnest uz Vārkavas novada pašvaldību (lietvedību).

10.02.2017, 15:27Vārkavas vidusskolā atklāta radošo darbnīcu telpa, kur regulāri notiks mākslas nodarbības
Vārkavas vidusskolā atklāta radošo darbnīcu telpa, kur regulāri notiks mākslas nodarbības

10. februārī Vārkavas vidusskolā tika atklāta jaunā radošo nodarbību telpa, kur regulāri notiks radošās darbnīcas dažādās mākslas jomās.  Stiklotā telpa ir ierīkota trešā stāva foajē, pulciņa apmeklētāji ir nodrošināti ar jauniem molbertiem.

 

Radošās darbnīcas plānotas reizi nedēļā — piektdienās. Divas reizes mēnesī nodarbības notiks plkst. 14.30 un  divas reizes mēnesī  plkst. 16.00. Nodarbības vadīs bijušās    Vārkavas pamatskolas vizuālās     mākslas  skolotāja un  māksliniece Astrīda Spūle.  Lai pieteiktos mākslas nodarbībām lūdzam zvanīt pa tel.:  20335885. Nodarbībās var piedalīties, ne tikai skolas bērni, bet arī ikviens interesents.

 

 

     

 

 

 

 Informāciju sagatvoja: D. Dudarjonoka

10.02.2017, 13:21Aizvadīta 24. Vārkavas trīscīņa vieglatlētikā
08.02.2017, 11:3615. februārī Vārkavas pamatskolas telpās būs iespēja saņemt lieotu apģērbu

07.02.2017, 15:28Ir pieejami bezmaksas mediācijas pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
Ir pieejami bezmaksas mediācijas pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

2017. gadā Latvijā ir pieejams valsts finansiālais atbalsts ģimenes mediācijai, lai puses ar mediatora palīdzību varētu risināt strīdus, kas ietekmē bērnus vai var skart bērnu intereses, informē Sertificētu mediatoru padome.

 

Šis projekts sniedz iespēju pusēm  saņemt valsts apmaksātu sertificēta mediatora pakalpojumu 5 stundu apjomā.

 

Lai pieteiktos bezmaksas ģimenes mediācijas pakalpojumam, aicinām puses izvēlēties mediatoru no saraksta: http://sertificetimediatori.lv/mediatori/?_sft_projekts=gimenes-mediacijas-projekts

 

Vairāk informācijas par projektu: http://sertificetimediatori.lv/bezmaksas-mediacija-gimenem/

 

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu. Mediācijas mērķis ir panākt, lai katra konfliktējošā puse panāktu uz savām interesēm vērstu rezultātu. Ar mediācijas palīdzību konflikts var tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvairīties pavisam.

 

 

07.02.2017, 15:19Novada iedzīvotāji, kuriem ir grūtības pārvietoties, var pieteikties saņemt notāra pakalpojumus savā dzīvesvietā
Novada iedzīvotāji, kuriem ir grūtības pārvietoties, var pieteikties saņemt notāra pakalpojumus savā dzīvesvietā

Notāru padome izteikusi iniciatīvu, ka notāri Notāru dienu ietvaros šā gada martā varētu rast iespēju sniegt atbalstu noteiktam skaitam iedzīvotāju, kam vitāli nepieciešama notāra palīdzība, izbraucot uz viņu dzīves vietām.

Pasākuma mērķis - mazināt nevienlīdzību. Mērķgrupa - cilvēki, kuriem ir fiziskas grūtības pārvietoties; cilvēki, kuriem ir grūtības nokļūt konsultāciju vietās viņu materiālā stāvokļa dēļ (veci cilvēki, daudzbērnu ģimenes, ģimenes ar maziem bērniem).

Ja Jūs atbilst mērķgrupai un vēlaties saņemt notāru palīdzību savā dzīvesvietā, lūdzu līdz 13.februārim, sazinieties ar Vārkavas novada sociālo dienestu  (tālr.:  28383161) vai bāriņtiesu (tālr.: 20384632).

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »