Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 09:22
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

08.01.2019, 14:12Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vanagi” nosvinējis savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju

5. janvārī vidējās paaudzes deju kopa “Vanagi” aicināja savus draugus un atbalstītājus uz 15 gadu pastāvēšanas pasākumu, kas notika Vārkavas novada Vanagos, informācija un atbalsta centrā “Vanagi”. Skaistajā pasākumā ar priekšnesumiem uzstājās Vārkavas novada vokālais ansamblis “Dziedi līdzi” un folkloras kopa “Vecvārkava” kā arī pasākuma viesi — Vecumnieku vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vēveri”  un “Ondrupīši” no Dagdas.

 

Lasīt vairāk...
08.01.2019, 13:40Vārkavas novada dome aicina iesniegt pieteikumus
Vārkavas novada dome aicina iesniegt pieteikumus

Vārkavas novada dome, aicina iesniegt pieteikumus Vārkavas novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa kandidatūrai.

Motivētu pieteikumu jāiesniedz līdz 2019. gada 18. janvārim uz e-pasta adresi: dome@varkava.lv vai pa pastu Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335.

Ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

 

04.01.2019, 13:10Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 7. janvārī plkst. 08.15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

03.01.2019, 13:49Senioru deju kopas "Dzīves virpulī" pasākums "Zvaigžņu gaismas pieskāriens"

02.01.2019, 13:43Vidējās paaudzes deju kolektīva "Vanagi" jubilejas koncerts

28.12.2018, 13:48Vārkavas novada dome aicina pieteikties uz datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORA amata vietu
Vārkavas novada dome aicina pieteikties uz datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORA amata vietu

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORA amatu kods pēc profesiju klasifikators 2522 01.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā (t.sk. profesionālā) izglītība datorzinībās (pēdējo kursu  students);
 • izpratne par datortīklu uzbūvi un iekārtu darbību, uzstādīšanu, uzturēšanu un problēmu diagnostiku;
 • izpratne par datorprogrammu un sistēmu uzstādīšanu, konfigurēšanu un lietotāju atbalstu;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze IT jomā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Lasīt vairāk...
28.12.2018, 14:14Atjaunota Vanagu Romas katoļu baznīcas fasāde

Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudze 2018. gada vasarā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā saņēma atbalstu projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2204-000008 “Vanagu Svētas Annas Romas katoļu draudzes baznīcas fasādes atjaunošana” īstenošanai.

Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”.

 

 

 

Lasīt vairāk...
21.12.2018, 17:01Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 27. decembrī plkst. 08.15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

18.12.2018, 14:18Biedrība "Dzintars 2007" aicina uz kokapstrādes nodarbību

11.12.2018, 12:03Biedrība "Vārkavas novada pensionāri" aicina uz pasākumu

21.12.2018, 16:58Ziemassvētku koncerts Vārkavas baznīcā

20.12.2018, 11:55Vārkavas novada iedzīvotājam Jāzepam Strodam 104

Vecākais Vārkavas novada iedzīvotājs Jāzeps Strods 18. decembrī nosvinēja savu 104. dzimšanas dienu. Svētkos viņu sveica Vārkavas novada domes, biedrības “Dzintars 2007” pārstāvji, radi, draugi un tuvākie kaimiņi.

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska sirsnīgos apsveikuma vārdus svētku gaviļniekam, noslēdza ar frāzi: “Līdz nākamajai jubilejai!” Patiešām, svētki Jāzepa un Veronikas ģimenē tiek svinēti regulāri. Arī Veronikai šajā gadā ir skaista dzīves jubileja — 90 gadi. Abi viens otru atbalstot, kopā nodzīvojuši jau 39 gadus.

 

Lasīt vairāk...
05.12.2018, 13:44Ziemassvētki pasākums bērniem "Ziemassvētki pasaku mežā"

18.12.2018, 00:00Vārkavas novada domes sēdes
Vārkavas novada domes sēdes

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 18. decembrī  plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

 

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g.  18. decembrī plkst. 10:10 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē.                                             Sēdes darba kārtība.

05.12.2018, 16:28Iedzīvotāju ievērībai!
Iedzīvotāju ievērībai!

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antoņina Rusiņa no 06.12.2018. līdz 12.12. 2018. atrodas atvaļinājumā.
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju var veikt jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

07.12.2018, 11:48Poligona tarifa izmaiņas paaugstinās atkritumu apsaimniekošanas tarifu Vārkavas novadā no 2019. gada 1. janvāra
Poligona tarifa izmaiņas paaugstinās atkritumu apsaimniekošanas tarifu Vārkavas novadā no 2019. gada 1. janvāra

Jau informējām, ka mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa "Clean R" pakalpojuma izmaksas.

 

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.

 

Lasīt vairāk...
05.12.2018, 15:36Vārkavas novada dome izsludinājusi iepirkumu
Vārkavas novada dome izsludinājusi iepirkumu

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada pašvaldībām iestādēm” (identifikācijas Nr. VND  2018/14).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 05.decembra līdz 2018.gada 17.decembrim plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 17.decembrim plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: skaidrite.medne@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Vārkavas novada dome aicina iesniegt pieteikumus
Vārkavas novada dome aicina iesniegt pieteikumus

Vārkavas novada dome, aicina iesniegt pieteikumus Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas  un Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļu kandidatūrai.

 

Iesniegumus sūtīt līdz 2018. gada 17. decembrim uz e-pastu dome@varkava.lv vai pa pastu Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335.

 

Ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

 

05.12.2018, 14:10Vārkavas novada dome meklē Sociālā aprūpes centra "Vārkava" vadītāju
Vārkavas novada dome meklē Sociālā aprūpes centra

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra “Vārkava” vadītāja amatu (uz pilnu darba laiku), kods pēc profesiju klasifikators 1344 01

 

 

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība:

- otrā līmeņa augstākā izglītība;

- pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja amatā, pieredze darbā ar sociālo aprūpi saistītā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Lasīt vairāk...
05.12.2018, 09:14Ziemassvētku balle Rožkalnu Kultūras namā

05.12.2018, 14:17Vārkavas novada dome meklē krājuma glabātāju
Vārkavas novada dome meklē krājuma glabātāju

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz Krājuma GLABĀTĀJA (muzeju jomā) amatu (uz nepilnu darba laiku), kods pēc profesiju klasifikatora 2621 03

 

Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām, kā arī nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas saglabāšanu.
 • Veikt krājuma uzraudzības, uzskaites, glabāšanas darbu un koordinēt restaurēšanas darbu.
 • Organizēt muzeja krājuma komisijas darbu, sagatavojot dokumentus krājuma priekšmetu iepirkšanai, kā arī dokumentējot krājuma komisijas sēdes.

 

 

Lasīt vairāk...
04.12.2018, 16:05Biedrība "Preiļu rajona partnerība" Arendolē rīko forumu
Biedrība

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” aicina visus LEADER programmas ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties forumā  “biedrības “Preiļu rajona partnerība”  SVVA stratēģijas ieviešanas izvērtējums  laika posmā 2016 – 2018”, kas notiks 11. decembrī 2018.  plkst. 10.00 Arendoles muižā,  Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts.

Pieteikšanās uz forumu līdz 10.decembrim pa tālruni 22026684 vai e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv, ppartneriba@inbox.lv

Darba kārtība.

 

30.11.2018, 16:02Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 3. decembrī  plkst. 08.15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

30.11.2018, 16:28Top informatīvā izdevuma "Ozolupe" decembra numurs
Top informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai informatīvajā izdevumā  iesniegt  līdz  š. g.  7. decembrim sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972. Izdevums nonāks pastkastītēs pirms Ziemassvētkiem.

27.11.2018, 14:38Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uz pasākumu

30.11.2018, 09:13Labdarības akcija "Atstarosim prieku!"
Labdarības akcija

Vārkavas novada Sociālais dienests informē, ka no 5. decembra līdz Ziemassvētkiem Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa darbinieki Vārkavas novadā darbosies kā labie rūķi, kuri ir gādājuši Ziemassvētku dāvaniņas un ieradīsies ciemos pie trūcīgajām, daudzbērnu, maznodrošinātajām ģimenēm. Akcija norisināsies no 2018. gada 5. decembra līdz Ziemassvētkiem.

 

29.11.2018, 14:44Vārkavā notika radošās darbnīcas puzuru un sapņu ķērāju izgatavošanā
Vārkavā notika radošās darbnīcas puzuru un sapņu ķērāju izgatavošanā

Biedrība “Ģimenes palīdzības centrs “Ligzda” sadarbībā ar Vārkavas novada Sociālais dienestu 28. novembrī rīkoja tematisku nodarbību “Mana identitāte”, kuras laikā pasākuma apmeklētāji mācījās izgatavot puzurus un sapņu ķērājus. Attīstīt savas radošās prasmes un izgatavot skaistos telpu rotājumus, Vārkavas Tautas namā bija ieradies prāvs pulks interesentu.

 

 

 

Lasīt vairāk...
28.11.2018, 16:24Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” rīko labestības maratonu
Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” rīko labestības maratonu

Nāk 2018. gada Advente. Gada dvēseliskākais laiks. Iemācīsimies viens otram dāvināt ziedus, labus vārdus, mīlestību un pateikt, cik svarīgi Jums ir cilvēki, kas atrodas Jums apkārt. Atcerēsimies cilvēkus, kuri dzīvo līdzās un ir vientuļi. Pat tad, ja ģimenē dzīvo meita vai dēls, arī tad vecāks cilvēks var būt vientuļš un justies nevajadzīgs. Un nesakiet, ka es runāju šķērsām. Darīsim visu, lai varam tikties svētkos, ieiesim pie kaimiņiem, it kā netīšām vai vienkārši tāpat. Dalīsimies priekā un labestībā. Padomājiet, cik ir cilvēku, kas gaida mājās kādu ienākam. Pat tad, ja viņš saka, ka viņam to nevajag, sirdī jūt citādi. Veselība ne vienmēr uzlabojas ar zālēm, ļoti daudz palīdz sirdsmiers, smiekli, labs vārds un mīlestība.

 

Mūsu biedrība organizē labestības un līdzcietības maratonu Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalupe” un  Daugavpils novada pašvaldības sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” cilvēkiem 17. un 19. decembrī. Dāvinājumā būs saziedotās dāvanas un svētku koncerts, ko sniegs senioru deju kopa “Dzīves virpulī” un muzikālais ansamblis “Savādais pagrieziens”. Atrodiet iespēju atbalstīt un ziedot līdzcilvēkiem! Jums palīdzēs nodaļu vadītāji.

 

Esiet ar mums arī  29.12. Rimicānos svētku pasākumā. Gaidām!

 

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri”

valdes priekšsēdētāja Helēna Piziča

 

13.11.2018, 14:11Vārkavas novada dome izsludinājusi iepirkumu (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš)

Vārkavas novada pašvaldība 13. novembrī izsludinājusi iepirkumu „Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana” (identifikācijas Nr. VND  2018/13).

Iepirkums tika izsludināts līdz 2018. gada 30. novembra plkst. 9:00. Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 14. decembra plkst. 9.00.

Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14.decembra plkst. 9.00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 14.decembrī plkst.10:00.

Pielikumā iepirkuma nolikums, būvdarbu apjomu saraksts.

Precizēts: 29.11.2018.

26.11.2018, 12:27Vārkavas novada pašvaldības Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Vārkavas novada pašvaldības Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde, reģistrācijas Nr.4201902774,

aicina darbā Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJU

(profesijas klasifikatora kods 2342 01)

Informācija par vakanci:

 • darba līgums uz 0,958 slodzi ( 38.31 stundas nedēļā);
 • darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku (uz darbinieka bērna kopšanas atvaļinājuma laiku);
 • darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 710.00 par likmi;
 • darba vieta – Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienība “Cimdiņš”, Vārkava, Kovaļevsku iela 6, Vārkavas novads.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • radošums un augsta atbildības sajūta;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »