Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 23:32
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

NVA atbalsta jauniešu darbu sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra Preiļu filiāle aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties atbalsta pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai.

Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros tiek īstenots atbalsta pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā " (turpmāk - Pasākums).
 
Pasākuma mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā,
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

 Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieki;
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

Iesaistes ilgums Pasākumā - līdz sešiem mēnešiem.

Pasākuma īstenotājiem nevalstiskām organizācijām jāievēro šādi nosacījumi:
• nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
• nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
• pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu noteikumus par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
• nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
• nevalstiska organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
• Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākuma īstenošanai;
• Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
• ja Pasākumā tiks iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota, tam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā veicot nepieciešamos amata pienākumus.

 

 Slēdzot līgumu Aģentūra ar nevalstiskajām organizācijām nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
• noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību Pasākumā;
• nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties dalībai Pasākumā?

1.solis
Lai pieteiktos Pasākuma īstenošanai, nevalstiskā organizācijā jāiesniedz pieteikums tajā Aģentūras filiālē, kuras pārraudzībā esošajā administratīvajā teritorijā nevalstiskā organizācija plāno veidot izveidot darba vietu un sniegtu jaunietim bezdarbniekam darbam nepieciešamās prasmes nevalstiskajā sektorā. (Pieteikuma veidlapa atrodama NVA mājas lapā
www.nva.gov.lv sadaļā “Darba devējiem” pie aktivitātes “Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”)
2.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno norādīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko Aģentūras filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī Aģentūras filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību).
3.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu Aģentūras filiālei.
4.solis
Aģentūras filiāle pieņem darba devēja pieteikumu.
5.solis
Aģentūras filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskai organizācijai Pasākuma īstenošanu.
6.solis
Aģentūras filiāle paziņo nevalstiskai organizācijai par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu.

Informācija par pasākumu

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiālē: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, 7.kab.
NVA Preiļu filiāles Jauniešu garantijas pasākumu koordinējošais eksperts Inga Aleksejeva, tālr.: 65324315; mob.: 25685835; e-pasts: Inga.Aleksejeva@nva.gov.lv; un Inese Šulte tālr.: 65324315; mob.: 20229351; e-pasts: Inese.Sulte@nva.gov.lv;

 


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »