17.05.2018, 14:30Paziņojumi par domes sēdēm

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g.  22. maijā plkst. 10:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

03.05.2018, 12:0811.maijā Vārkavas vidusskolā koncerts

07.05.2018, 15:06Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 8.maijā  plkst. 08.15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība. 

11.04.2018, 09:10Maijā “Clean R” tīrības dienas Vārkavas novadā

Maijā Vārkavas novada iedzīvotājiem tradicionāli tiek dota lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām un savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.

 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas varēs nodot 2018. gada 6. maijā:  

 

Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!

 

Kāpēc jānodod pārstrādei?

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, Jūs ne vien atbrīvosiet savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes cehos, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas. 

 

"Clean R" tīrības dienas Vārkavas novadā tiek organizēts sadarbībā ar Vārkavas novada domi

20.04.2018, 14:17Paziņojums par Vārkavas novada domes administrācijas darba laiku
Paziņojums par Vārkavas novada domes administrācijas  darba laiku

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 211 darba diena no 30. aprīļa (pirmdiena) pārcelta 21. aprīli (sestdiena).

 

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 30. aprīlis ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 21. aprīlī būs līdz plkst. 13.00.

 

30. aprīlis — brīvdiena.

1. maijs — brīvdiena.

 

20.04.2018, 10:31Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 24.aprīlī  plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

23.04.2018, 11:55Mūžībā devusies ilggadējā Vārkavas vidusskolas skolotāja Veronika Butlere (1935-2018)

Vējš nodzēsis ir dzīves liesmu,   

Par atmiņām nu tagad kļūstu.

Es neaizeju, es neizgaistu,

Es jūsos esmu.

Ir skolai atdots viss, ko atdot var,

Miers sirdi skar, es nebūšu te vairs.

Te paliek mana jaunība un sapņi,

Te spēka zari zarojuši,

Ik rītu darbā saukuši….

Ir piepildījies viss, kas dzīves kausā bijis….                           

                                               /L. Liepdruviete/

 

2018. gada 20. aprīlī, mūžībā devās ilggadējā Vārkavas vidusskolas skolotāja Veronika Butlere (Šļakota).

 

Veronika dzimusi 1935. gada 7. septembrī Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Jaunslobodā. Bērnību aizvadījusi kopā ar māsu vecāku saimniecībā un  skolas gaitas  uzsākusi Kaunatas 7. gadīgajā skolā. Mācības turpinājusi Rēzeknes 1. vidusskolā, bet pēc vidusskolas beigšanas iestājusies Rīgas pedagoģiskajā institūtā, kuru 1959. gadā sekmīgi absolvējusi kā angļu valodas skolotāja.

 

1959. gadā sākas darba gaitas Vārkavas vidusskolā. 1961. gada maijā atskan kāzu valsis, un Veronika dodas līdzi vīram Pēterim. Darba gaitas uzsāk Špoģu vidusskolā. Prieka un rūpju virpuli iegriež meitu Ainas un Intas dzimšana. 1967. gadā Veronika atgriežas strādāt Vārkavas vidusskolā . Šeit piedzimst arī trešā meitiņa Sandra.  Paralēli darbam Vārkavas vidusskolā Veronika dažus gadus aizvieto arī angļu valodas skolotāju Rimicānu astoņgadīgajā skolā.

 

Skolotāja Veronika Butlere nebija runātāja, bet darītāja, jo darbs allaž tika padarīts ar vislielāko atbildību. Veronika darba gados pilnveidoja mācību kabinetu, uzkrāja un sistematizēja mācību līdzekļu klāstu, viņas pūles atalgojās skolēnu rezultātos rajona olimpiādēs un skolēnu iestājeksāmenu vērtējumos, stājoties augstākajās mācību iestādēs. Veronika ilgus gadus skolā pildīja arī audzinātājas pienākumus un vadīja Sarkanā krusta organizāciju. Darba mūžs — garš, piepildīts un dāsns — ir līdz pat 2006. gadam.

 

Skolotāja savu skolēnu un kolēģu atmiņā vienmēr paliks kā sirdsgudra, atsaucīga un dzīves pieredzes bagāta personība. Pavadot skolotāju pēdējā gaitā, Vārkavas vidusskolas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem.

 

Izvadīšana 25. aprīlī plkst. 11.00 no Vārkavas kapsētas kapličas.

20.04.2018, 10:56Vārkavas novada teritorijā notiks militārās apmācības

Informējam, ka šī gada 21. aprīlī no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00 un 22.aprīlī no plkst. 07.00 līdz plkst. 17.00 apdzīvotas vietas Piliškas (Šusta meža masīvs) apkārtnē notiks bataljona personāla apmācības, kuru laikā tiks izmantota salūtmunīcija un pirotehniskie līdzekļi (dūmi), kā arī notiks pastiprināta militārā transportlīdzekļu kustība uz autoceļiem.

Atbildīgais par mācību norisi: majors Aivars Jirgensons, tālr.: 29233665. 

 

19.04.2018, 15:19Informācijas diena par lauksaimniecību Vanagos
Informācijas diena par lauksaimniecību Vanagos

24.04. plkst. 10.00 IAC "Vanagi" notiks tikšanās ar "Valsts Lauku tīkla" lauku attīstības speciālisti Ilgu Ušacku, kura pastāstīs par jaunākajām aktualitātēm lauksaimnieku dzīvē un konsultēs par bloku karšu aizpildīšanu. Bibliotēkā ir iekārtota literatūras izstāde "Gatavojamies dārza darbu sezonai!"

Uz tikšanos IAC "Vanagi"

20.04.2018, 11:22Tipiskās kļūdas, ko cilvēki pieļauj nekustamā īpašuma iegādes procesā
Tipiskās kļūdas, ko cilvēki pieļauj nekustamā īpašuma iegādes procesā

Nesen iegādātajā īpašumā joprojām deklarēts kāds no bijušajiem iemītniekiem, tam  zemesgrāmatā reģistrēts kultūras pieminekļa statuss vai ierakstīts īres līgums – tie ir tikai daži no “pārsteigumiem”, ar ko īpašuma iegādes darījuma noslēgumā var saskarties jaunie īpašnieki, ja mājas, zemes vai dzīvokļa iegādes procesā laikus nav pārbaudīti visi iespējamie apstākļi.

Visbiežāk kāds no faktiem īpašuma iegādes darījuma procesā netiek laikus pārbaudīts nezināšanas pēc – tā lēš Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš: “Tas ir tikai saprotams – cilvēkiem, kuru ikdiena vai profesionālā darbība nav cieši saistīta ar nekustamo īpašumu darījumiem, nevar būt šādas zināšanas. Tomēr situācijas, kādās mēdz nonākt nekustamā īpašuma pircēji, kuri, cenšoties ietaupīt, paļaujas paši uz saviem spēkiem darījuma izvērtēšanā, var būt pat ļoti nepatīkamas. Par jebkādiem liegumiem, apgrūtinājumiem un citiem apstākļiem notārs, apliecinot nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā, protams, informēs, taču darījumam jau būs veltīts pietiekami daudz laika, lai piedzīvotā vilšanās kļūtu par zināmu darvas karoti meduspodā.”

 

Lasīt vairāk...
18.04.2018, 15:58Paldies talkas dalībniekiem, Āpšu kapsēta ir sakopta!

  Paldies, ka nenobijāties no lielā vēja un ieradāties uz pavasara talku Āpšu kapos. Kapsēta rekordlielā ātrumā tika saposta, enerģija virmoja, lapas vējā lidoja. Nu, tagad aizgājušie tuvinieki varēs saposti gulēt  un gaidīt pirmās narcises un  tulpes kopiņu vāzēs.

 

Rožkalnu pagasta pārvalde

 

17.04.2018, 11:17Vārkavas novada dome rīko izsoli
Vārkavas novada dome rīko izsoli

Vārkavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību 16 m2 platībā, kadastra apzīmējums 7664 003 0163, kas atrodas Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pag., Vārkavas novadā (turpmāk-Zemesgabals), bez apbūves tiesības uz 10 gadiem, gāzes balonu tirdzniecības vietas ierīkošanai, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. Zemesgabala nosacītā cena (izsoles sākumcena) - 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro nulle centi) gadā no Zemesgabala kadastrālas vērtības. Izsole notiks 2018.gada 10.maijā plkst.10:00 Vārkavas novada domes sēžu zālē Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads. Dalībnieku pieteikumu reģistrācija administrācijas kancelejā Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 2018.gada 4.maija plkst. 12:00. Izsoles noteikumi. Tālrunis uzziņām, īpašuma apskates saskaņošanai 26562334.

 

18.04.2018, 14:06Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" aprīļa numurs
Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai informatīvajā izdevumā  iesniegt  līdz  š. g.  27. aprīlim, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972.

10.04.2018, 09:02Vokālais ansamblis "Savādi gan" aicina uz dzimšanas dienas pasākumu "Kad man vairs nebūs 16"

12.04.2018, 14:28Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g.  16. aprīlī plkst. 15:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

11.04.2018, 10:26Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās to darīt!
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās to darīt!

Lielā Talka 2018 notiek sestdien, 28.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā  http://talkas.lv/pieteikt-talku/ un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru – zvanot 20399639 vai rakstot linda.pudule@varkava.lv un tikai tad reģistrē talkas.lv lapā.

TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR SARKANĀ KRĀSĀ UN TIE BŪS AIZSIENAMI. Sarkanos maisus bez maksas būs iespējams saņemt līdz 28. aprīlim vienojoties par saņemšanas veidu ar novada Lielās Talkas koordinatoru.

Vari aplūkot reģistrēto talkošanas vietu karti un 28.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām.

Visa informācija par Lielo Talku 2018 pieejama talkas.lv

 

06.04.2018, 08:26Latvijas Goda aplis Vārkavas novadā!

29.03.2018, 12:59"Nameja gredzens" tiks izrādīts Vārkavas novadā

28.03.2018, 11:56Vārkavas novada Sociālā dienesta apsveikums Lieldienās

28.03.2018, 12:04Vārkavas novada dome sveic Lieldienās!

05.04.2018, 11:217. un 8. aprīlī Vārkavas novada teritorijā notiks militārās mācības

7. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 18.00  un 8. aprīlī no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 ZS 35. NBN mācību vietā “Badelka” un apdzīvotu vietu Piliškas un Vārkava apkārtnē notiks bataljona personāla apmācība, kuras laikā tiks izmantota salūtmunīcija un pirotehniskie līdzekļi (dūmi), kā arī notiks pastiprināta militāro transportlīdzekļu kustība uz autoceļiem.

28.03.2018, 13:42Lieldienu koncerts Pilišķos

28.03.2018, 10:14Paziņojums par Vārkavas novada domes administrācijas darba laiku

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 03.09.2010. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 29. marts ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 29. martā būs līdz plkst. 13.00.  30.03.2018. un 02.04.2018. — brīvdiena.

21.03.2018, 13:53SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" rīko informatīvu semināru Vecvārkavā

 

     

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Preiļi, Informatīvais seminārs 

Nosaukums: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Norises vieta: Vārkavas novads, Kultūras centra zāle, Skolas iela 5

Datums. 28.03.2018

Grupas nr. 1Pr-S

Programma / Lektoru uzskaites lapa 

Laiks

Stundas

Saturs

Lektors

10:00 - 10:30

00:30

Izmaiņas tiešmaksājumos un zaļināšanas prasībās. Bioloģiskā lauksaimniecība. Jaunumi integrētajā laukaugu audzēšanā.

Inese Magdalenoka,

Augkopības

konsultante

10:30 - 11:30

01:00

Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.

 

 

 

Lasīt vairāk...
28.03.2018, 09:36Vārkavas novada dome aicina darbā apkopēju
Vārkavas novada dome aicina darbā apkopēju

Vārkavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065434, aicina darbā apkopēju (uz nepilnu laiku), darba vieta - Vārkavas tautas nams.

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Veikt telpu uzkopšanu;
  • Sagatavot telpas viesu uzņemšanai.

Prasības pretendentiem:

  • Pamata vai vidējā izglītība;
  • Vēlama iepriekšējā pieredze uzkopšanas darbos;
  • Vēlme un prieks rūpēties par tīru vidi;
  • Atbildības sajūta;
  • Godīgums, precizitāte un rūpīgums.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz līdz 06.04.2018. plkst.12.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335 vai jāsūta uz e-pastu - dome@varkava.lv.

Ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

 

23.03.2018, 13:31Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 27. martā plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

12.03.2018, 15:58Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" marta numurs

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai informatīvajā izdevumā  iesniegt  līdz  š. g.  21. martam, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972.

15.03.2018, 11:16Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g.  20. martā  plkst. 10:15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

 

08.03.2018, 08:24Kokapstrādes nodarbības Rimicāni MIC

12.03.2018, 15:36Vārkavas vidusskolā 25. reizi notika “Vārkavas balvas” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā

3. martā Vārkavas vidusskolā  25. reizi notika “Vārkavas balvas” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā. 90 sportisti no Vārkavas, Preiļu, Riebiņu, Līvānu novadiem  sacentās 30 m skrējienā, augstlēkšanā un tāllēkšanā. Visi sacensību dalībnieki tika pie gardām pusdienām, mazākajiem sportistiem atpūtas brīžos, tika nodrošināta iespēja skatīties multfilmas.

Kopvērtējumā visaugstāko punktu skaitu vecuma grupā līdz 13 gadiem saņēma Sanija Poplavska  un Valters Pūdžs un  vecuma grupā līdz 18 gadiem –  Valija Vanaga un Artis Rinčs.

   

 

Lasīt vairāk...
» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43