07.11.2017, 10:26Uz Jāņa Vaivoda grāmatas atklāšanas pasākumu tiks norīkots domes autobuss
Uz Jāņa Vaivoda grāmatas atklāšanas pasākumu tiks norīkots domes autobuss

Ceturtdien, no Vecvārkavas uz Vanagiem (uz J.Vaivoda grāmatas atklāšanas pasākumu) tiks norīkots domes autobuss. Izbraukšana plkst. 11.30 no Vārkavas novada domes, atgriešanās plkst. 14.30. Lūdzam braucienam pieteikties iepriekš, zvanot pa tālr. 20385972.

31.10.2017, 15:429. novembrī Jāņa Vaivoda grāmatas "Vanagu vēstures lappuses" prezentācija

31.10.2017, 11:55Lāčplēša dienai veltītie pasākumi (precizēti aktivitāšu laiki)

   10. novembrī:

  14:30 Latvijas okupācijas muzeja lektoru lekcija-nodarbība “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības   atjaunošana” (Vārkavas vidusskolas aktu zāle).

     15:30   Svinīgs atceres brīdis pie Vārkavas vidusskolas kopā ar Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljona  zemessargiem.

     16:00  “Melnās kafijas vakars”  un dokumentālās filmas “Ievainotais jātnieks” demonstrēšana (Vārkavas vidusskolas aktu zāle).

 

Aicinām visus Vārkavas novada iedzīvotājus piedalīties pasākumā un nolikt iedegtu svecīti par godu visiem karavīriem.

 

06.11.2017, 10:20Vārkavas novada dome aicina apmeklēt iedzīvotāju sapulces!
Vārkavas novada dome aicina apmeklēt iedzīvotāju sapulces!

No 13.  līdz  16. novembrim Vārkavas novadā norisināsies Vārkavas novada domes rīkotās iedzīvotāju sapulces, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un atbildētu uz jautājumiem.

 

13.novembrī plkst. 11.00 Rimicānos (Rožkalnu kultūras namā).

13.novembrī plkst. 14.00 Vanagos (Vanagu IAC).

14.novembrī plkst. 10.00 Pilišķos (saietu namā).

14.novembrī plkst. 14.00 Arendolē (bibliotēkas telpās).

16.novembrī plkst. 10.00 Vārkavā (Vārkavas tautas namā).

16.novembrī plkst. 15.30 Vecvārkavā (Kultūras centra zālē).

 

Sapulcēs piedalīsies Vārkavas novada domes vadība, izpilddirektors, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības domes speciālisti.

09.11.2017, 09:08Ģimenes svētku kāzu jubileju gaviļnieki

31.10.2017, 16:05Projekta "Dubnas pieRaksti" prezentācijas pasākums
Projekta

No 2017. gada aprīļa līdz novembrim biedrība “Latgolys Studentu centrs” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Dubnas pieRaksti”, kura laikā tika organizēts laivu brauciens — ekspedīcija. Projekta mērķis bija apvienot Daugavpils, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu jauniešus, izmantojot dažādas mācību metodes pētīt Dubnas upi un tās apkārtni, tādā veidā veicinot jauniešos lokālpatriotismu, pilsonisko iniciatīvu un līdzdalību.

 

Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās jaunieši no Daugavpils, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadiem. Vasaras sākumā –jūnijā jaunieši devās laivu braucienā pa Dubnas upi, tikās ar tās krastos dzīvojošajiem ļaudīm, iepazina upes krastā esošos kultūrvēsturiskos objektus, te sastopamos augus un pētīja Dubnas upi no ģeogrāfiskā, ģeoloģiskā vides viedokļa.

Apkopojot ekspedīcijas laikā iegūto informāciju, intervijas, video un foto materiālus jaunieši izveidojuši filmu, kurā atspoguļoti Dubnas krastos esošie kultūrvēsturiskie objekti un piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāsti. Projekta laikā tapusi arī fotoizstāde ar spilgtākajiem ekspedīcijas mirkļiem, dabu un cilvēkiem, kā arī savdabīga lielformāta karte, kurā attēlots Dubnas upes tecējums, nozīmīgākie objekti piekrastē, kā arī dzīvnieki un augi, kas sastopami upes gultnē un krastos.

 

 

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” ikvienu aicina uz tikšanos ar projekta “Dubnas pieRaksti” dalībniekiem 15. novembrī Vārkavas novada Kultūras centrā, kur tiks prezentēta projekta laikā izveidotā filma, fotoizstāde un karte.

Neatsveramu ieguldījumu projekta īstenošanā devuši Višķu pagasta jauniešu centrs, Līvānu jaunatnes un iniciatīvu centrs “Kvartāls”, Preiļu jauniešu centrs “Četri”, kā arī Vārkavas novada jaunieši. Īpašs paldies par finansiālo atbalstu Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Dienvidlatgales NVO atbalsta centram.

 

 

 

07.11.2017, 12:55Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks š.g. 8.novembrī plkst. 08.15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

18.10.2017, 13:3711. novembrī Vārkavas tautas namā Ģimeņu svētki

01.11.2017, 15:30Veselības diena Vārkavā

30.10.2017, 13:06Mūžībā devies Vārkavas novada domes deputāts, savas dzimtās puses patriots Artūrs Štagars (1962 – 2017)
Mūžībā devies Vārkavas novada domes deputāts, savas dzimtās puses patriots Artūrs Štagars (1962 – 2017)

2017.gada 25.oktobrī pēc cīņas ar slimību, 55 gadu vecumā mūžībā aizgājis Vārkavas novada domes deputāts, bijušās Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs, zemnieku saimniecības “Dolgi-Bors” vadītājs, savas dzimtās puses patriots Artūrs Štagars.

Artūrs ir dzimis 1962. gada 7. aprīlī Zaķīšu ciema “Dolgi-Borā”.  Mācības uzsāka Zaķīšu pamatskolā, kurā nomācījās divus gadus, tad pēc skolas slēgšanas turpināja mācīties Preiļu 1. vidusskolā. 1977.  gadā beidza pamatskolu un turpināja mācības Saukas 9 Lauku profesionāli tehniskajā vidusskolā, kur mācījās trīs gadus un ieguva vidējo izglītību un elektromontiera specialitāti. Darba gaitas uzsāka Preiļu siera rūpnīcā. 1979. gadā no kara komisariāta tiek norīkots uz šoferu kursiem un iegūst autovadītāja apliecību.

No 1980. gada līdz 1982. gadam Artūrs dienēja Padomju armijā, kur dienesta pienākumi viņu aizveda uz Azerbaidžānu, Uzbekistānu un Afganistānu.  

Dzimtā puse Artūru vienmēr ir aicinājusi atpakaļ, atgriezies no dienesta, 1983. gadā Artūrs Štagars uzsāka darbu kolhozā “Vārkava”  kā galvenais elektriķis. Pēcāk strādājis paju sabiedrībā “Vārkava -1” par enerģētiķi.

Artūrs aktīvi iesaistījās tautas frontes darbībā un bija iniciators sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanai Vārkavā. No 1994. gada līdz 2009. gadam Artūrs Štagars bija Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs. Šajā laikā Artūrs ar lielu entuziasmu darbojās Vārkavas pagasta attīstīšanā — sakārtoja ūdens saimniecību, daudz  darba ieguldīja Vārkavas pamatskolas saimnieciskajos darbos, kultūras jomā, ceļu sakārtošanā un Vārkavas centra sakopšanā. 

 

Lasīt vairāk...
27.10.2017, 16:20Vārkavas novada dome izsaka līdzjūtību

         Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
         Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
         Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
         Kur saule nekad vairs nenoriet.

 

Vārkavas novada pašvaldības dome izsaka visdziļāko līdzjūtību Artūra Štagara tuviniekiem, draugiem un kolēģiem sēru brīdī!

 

27.10.2017, 08:24Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks š.g. 30.oktobrī plkst. 13.30 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

24.10.2017, 00:00Veselīga uztura lekcijas

20.10.2017, 10:46Šogad Lūgšanu brokastis Vārkavas novadā

"Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar novadu pašvaldībām jau ceturto gadu pēc kārtas rīko  Lūgšanu brokastis, šogad 27. oktobrī, Vārkavas novada Rimicānos.  Šī gada tēma ir: tuvākmīlestība, labestība…  

Kā katru gadu, tā arī šogad  uz pasākumu tiek aicināti iestāžu un uzņēmumu vadītāji, domes deputāti, biedrību vadītāji, uzņēmēji, ārsti, mākslinieki un sportisti un visu garīgo konfesiju pārstāvji.

 Savu dalību  pasākumā var pieteikt līdz šī  gada 23. oktobrim. zvanot uz tālruni: 22026684, 29988509 vai rakstot  elektroniski uz e-pastu: vlpf@inbox.lv

 

18.10.2017, 14:28Sociālā dienesta paziņojums Vārkavas novada iedzīvotājiem

16.10.2017, 11:06Iespēja atbrīvoties no nevajadzīgajām elektroprecēm

19.10.2017, 14:09Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g.  24.oktobrī plkst. 10:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

02.10.2017, 08:22Ceļojošā festivāla Vadātājs 2017. gada noslēguma pietura Arendoles muižā

Ceļojošā festivāla Vadātājs 2017. gada sezona noslēgsies Leģendu naktī, 28. oktobrī Arendoles muižā. Festivāla programmā – etīžu teātris „Nerten”, multiinstrumentālists Oskars Jansons ar grupu „Jūk”,  indīmūzikas grupa „Sigma”, kā arī Artūrs Punte un Semjons Haņins no tekstgrupas „Orbīta”. Ieeja festivālā bez maksas, sākums – plkst. 18.00.

 Arendoles muiža, ieskauta simtgadīgā parkā, atrodas gleznainā vietā Dubnas upes ielokā. Muiža ir viena no arhitektoniski interesantākajām muižām Latgalē, kas jauno laiku nepārbūvēta saglabājusies līdz mūsdienām un ar greznību un savdabību izceļas Latgales muižu arhitektūrā. Arendoles muižu kopj, veido un ar vēsturiskām metodēm restaurē muižas īpašnieks Arvīds Turlajs, kura neatlaidīgums, ilggadīgs darbs un zināšanas ļāvis saglabāt vēsturiskās liecības un muižas stāstus.

 CF Vadātājs uz Arendoles muižu īpaši aicina visus līdzšinējos festivāla draugus un interesentus, jo līdz ar sezonas noslēgumu festivāls piedzīvos arī konceptuālas pārmaiņas. Etīžu teātra „Nerten” dalībnieki Toms Treibergs un Svens Kuzmins iepazīstinās ar vēl neredzētiem īsstāstiem, multiinstrumentālists Oskars Jansons, kurš uzstājas gan kā solomākslinieks, gan arī kopā ar grupu „Jūk” (tajā bez Oskara muižas koncertā muzicēs arī Edgars Šubrovskis, Dina Skreitule un Raitis Viļumovs), pašlaik gatavo ceturto studijas albumu. Pie jauna albuma ieraksta, kas gaidāms 2018. gada sākumā, strādā arī indīmūzikas grupa „Sigma”. Tekstgrupa Orbīta ir Latvijas krievu dzejnieku, fotogrāfu, mūziķu un multimediju mākslinieku apvienība, un to festivālā pārstāvēs divi priekšnesumi – Semjons Haņins savu dzeju izpildīs kopā ar kontrabasistu Staņislavu Judinu, savukārt Artūrs Punte lasīs dzeju paša radītu skaņu pavadījumā, padarot arī dzejnieka balsi par mūzikas instrumentu. Abus priekšnesumus papildinās arī vizuālas projekcijas.

 Ceļojošais mūzikās un mākslas festivāls „Vadātājs” ir draudzīgs gan ģimenēm ar bērniem, gan jauniešiem. Ieeja pasākumā ir bez maksas, un festivāls gaida ikvienu, kuram ir interese par mūsdienu kultūras aktualitātēm. Festivālu organizē biedrība „HI” un to atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, VEF Radiotehnika RRR un tipogrāfija „Gūtenbergs”.

Informāciju sagatavojusi: projekta vadītāja  Dita Ābola  (T.: 25259213), biedribahi@gmail.com. facebook.com/CelojosaisFestivalsVadatajs

 

 

06.10.2017, 15:51Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" oktobra numurs
Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š. g.  27. oktobrim, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972.

11.10.2017, 11:37Sieviešu vokālā ansambļa "Dziedi līdzi" 15 gadu jubilejas koncerts

22.09.2017, 11:39Aicina pieteikt Goda un Atzinības rakstu saņēmējus

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 13. oktobrim plkst. 16.30 pieteikt pretendentus Goda un Atzinības rakstu saņemšanai. Goda un Atzinības rakstus piešķir par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā. Ierosinājumus piešķirt Goda rakstu var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, novada iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas.

Pieteikums (pretendenta vārdu, uzvārdu un nelielu aprakstu par darba jomu vai īpašiem nopelniem) jāiesniedz Vārkavas novada domē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads) personiski vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), pieteikumu adresējot uz dome@varkava.lv.

  Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtības nolikums

 Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršanas kārtības nolikums. 

Goda un Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas svinībās.

02.10.2017, 13:51Aicinājums novada iedzīvotājiem

 

Tuvojoties svecīšu vakariem, aicinām novada iedzīvotājus savlaicīgi sakopt savu piederīgo kapu kopiņas!

29.09.2017, 08:16Vārkavas novada dome sveic Skolotāju dienā

28.09.2017, 16:11Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks š.g. 29.septembrī  plkst. 13.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

25.08.2017, 14:23Vārkavas novada dome aicina darbā Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes VADĪTĀJU

 

Vārkavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065434, aicina darbā Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes VADĪTĀJU (profesijas klasifikators 1345 03):

Prasības pretendentiem (-ēm): 

-   augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā;

-     pieredze izglītības iestādes vadības darbā;

-     valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;

-     spēja strādāt radoši un inovatīvi;

-     labas komunikācijas un argumentācijas prasmes,  precizitāte un augsta atbildības sajūta;

-     labas iemaņas darbā ar datoru - MS Office, MS Excel, Power Point 

 

Lasīt vairāk...
25.09.2017, 14:41Vuorkovys nūvodā gasteis volūdys pietnīki

 Itymā nedeļgolā Vuorkovys nūvodu apmekleis gosti nu Reigys i Rēzeknis — volūdys pietnīki Sanda Rapa i Armands Kūceņš. Jūs interesej izzynuot Vuorkovys nūvoda dzeivuotuoju volūdys lītojumu i vītvuordu izaceļšonu. Deļ tuo gasteišonys laikā jī gryb tiktīs ar cylvākim, kuri varātumem pastuosteit koč kū par nūvoda vītvuordim, vacvuordim, mutvuordu folkloru.

Sastdiņ 30. septembrī, sešuos stuņdēs vokorā Kulturys centra zalā (Školys īlā 5, Vacvuorkovā) vysi aicynuoti iz vakarēšonu. Vokora gaitā latgalīšu kulturys entuziasts Armands Kūceņš pastuosteis par Sibirejā dzeivojūšajim vuorkavīšim, kuri 1899. godā aizbrauce dzeivuot iz Tomskys apgobola Kryvašeinys rajonu. Ekspedicejis laikā ir pīfiļmāti video i sataiseitys biļdes, kurys vokorā tiks vysim paruodātys. Īspiejams, ka Sibirejā dzievojūšī latgalīši ar pavuordem Dambeits, Dolgais, Gavars, Lozdāns, Onckuļs, Plyuda, Pluoņs, Pūdžs, Rusiņs, Spūļs, Strods, Šnepsts, Vaivods, Vonogs, Vuolonts i Zeile ir niulinejūs Vuorkovys nūvoda dzeivuotuoju rodi.

Latvejis Universiteta Latvīšu volūdys instituta pietneica Sanda Rapa pastuosteis par vītvuordu tolku i instituta pietejumim. Daudzi godu garumā jei pietej dažaidu vītu vītvuordu nūsaukumus i tūs izaceļšonu.

Iz vakareišonu aicynuoti ir vysi, kurim iņteresej volūdys i viesturis vaicojumi. Taipoš gosti gryb dzierdēt ari Vuorkovys nūvoda dzeivuotuoju stuostus, dzīsmis, folkloru i c. Iz itū šaļti jau asam apzynovuš naz cik cylvāku, kuri gryb i var pastuosteit pietnīkim nūdereigu informaceju, tok vysleidze aicynojam atsasaukt ari cytus!

Vaira informacejis zvonūt pa tel. nr.  20385972 (Dagneja).

27.09.2017, 10:59Par godu Latvijas simtgadei novadā ir iestādīti 100 ozoliņi

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Vārkavas novada dome aicināja novada ģimenes savā zemē, pie savas dzimtas mājas iestādīt ozolu. Stādu saņemšanai bija pieteikušās 37 novada ģimenes,  un nu visi 100 ozoliņi ir iestādīti.  

Lai gan sākotnējā akcijas ideja bija ozoliņus stādīt publiski pieejamās vietās, dome nolēma piedāvāt ozoliņu stādus tieši novada ģimenēm, jo Latvijas spēks ir tās cilvēkos.  Iestādītais ozoliņš būs kā atgādinājums, par Latvijas simto gadadienu, par valsts brīvību un iespēju pašiem veidot savus likteņus un vēsturi.

Paldies par atsaucību! Lai iestādītie ozoliņi aug lieli un pulcē ap sevi cilvēkus! Ozolu stādīšanas akciju koordinēja Latgales plānošanas reģions un ozoliņu stādiņus nodrošināja AS “Latvijas valsts meži”.

 

22.09.2017, 15:27Vārkavas novada dome aicina darbā Kultūras centra vadītāju
Vārkavas novada dome aicina darbā  Kultūras centra vadītāju

Vārkavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065434, aicina darbā Vārkavas novada kultūras centra vadītāju (profesijas klasifikatora kods – 1431 01).

 

Galvenie darba pienākumi:

·         vadīt kultūras centra darbu;

·         noteikt galvenos attīstības virzienus un prioritātes kultūras centra darbībā;

·         veikt finanšu plānošanu un piesaisti;

·         nodrošināt iestādes budžeta izpildi un kontroli;

 

 

 

Lasīt vairāk...
21.09.2017, 14:50Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks š.g. 26. septembrī plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.
 

21.09.2017, 11:16Sociālā dienesta paziņojums Vārkavas novada iedzīvotājiem

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Database Error

Description: Can't execute query:

SELECT sm_id FROM 4_stats_main WHERE session_id='5pu2b7tt63pnl1eateu4lji0a7'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_main (session_id, ip, referrer, user_agent, lang, is_proxy, time) VALUES ('5pu2b7tt63pnl1eateu4lji0a7', '54.167.253.186', '', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '', 0, 1510965920)

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_pages (sm_id, time, page_path) VALUES ('0', 1510965920, '/lv/zinu-arhivs/')

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_pages' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_main` WHERE time<'1479429920'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_pages` WHERE time<'1479429920'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_pages' is marked as crashed and should be repaired