Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 06.03.2021 01:01
Vents, Centis, Gotfrīds
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

25.02.2021, 15:53Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 26. februārī plkst. 8.15 attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

19.02.2021, 09:48Informatīvais pasākumus "Viedās pašvaldības - iespējas un izaicinājumi" 23.02.2021.
Informatīvais pasākumus

Latgales plānošanas reģions informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija “Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros 2021” šī gada 23.februārī plkst.13.00 organizē informatīvu pasākumu “Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi”, kas būs skatāms tiešraidē šajā saitē: https://youtu.be/wq7N_DK0Wok .

Pasākums būs skatāms bez iepriekšējas reģistrācijas.

Lasīt vairāk...
18.02.2021, 14:21Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 23. februārī plkst. 10:00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

08.02.2021, 08:43Vārkavas novada dome aicina medmāsu darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.
Vārkavas novada dome aicina medmāsu darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.

Vārkavas novada dome ( reģ. Nr.90000065434) aicina medmāsu (prof. kods 3221 01 ) darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt sociālās aprūpes centra klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;

 • Sniegt klientam medicīnisko palīdzību pēc ārsta norādījuma (t.sk. veikt injekcijas, pārsiešanas klientiem) un sekot pareizai medikamentu pielietošanai;

 • Veikt pirmo palīdzību klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās;

 • Klientu pavadīšana uz pieņemšanu pie ģimenes ārstiem, uz konsultācijām pie medicīnas speciālistiem (uz slimnīcām), un informācijas sniegšana par klientu veselības stāvokli ;

 • Ziņot ārstam par klientu veselības stāvokļa izmaiņām;

 • Rakstīt pieprasījumu zāļu iegādei un nodrošināt medikamentu izrakstīšanu pie ģimenes ārstiem klientu ārstēšanai;

 • Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu sociālā aprūpes centra klientiem: zāļu un aprūpes līdzekļu iegāde / piegāde no aptiekām u.c.;

 • Veikt Klienta medicīniskās aprūpes dokumentācijas sakārtošanu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība (vidējā speciālā, reģistrācija ārstniecības personu reģistrā).

 

Piedāvājam:

 • stabilu un pastāvīgu darbu uz pilnu slodzi;
 • labus darba apstākļus un sociālās garantijas;
 • atalgojumu 762 EUR.

 

Dzīves aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2021. gada 26. februāra plkst.15:00. Tel. informācijai 28440356.

 

15.02.2021, 13:49Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem
Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties seminārā par jēgpilnu un strukturētu labdarību.

 

Lasīt vairāk...
15.02.2021, 14:04Latvijas dzimtsarakstu sistēmai - 100

Ceturtdien, 18. februārī, Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēs simt gadu. Šajā zīmīgajā datumā notiks Latvijas dzimtsarakstu simtgadei veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija godinās dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus.

Lasīt vairāk...
11.02.2021, 13:27Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 16. jafebruārī plkst. 10:00, attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

11.02.2021, 12:00Skolotāju izglītības projekts „Mācītspēks” aicina uz diskusiju „Meklējot jaudīgu izglītību: Latgale”

Aktualizējot izglītības iespējas un izaicinājumus Latvijas reģionos, projekts „Mācītspēks” īstenos tiešsaistes diskusiju ciklu. Trešā diskusija par jaudīgas izglītības meklējumiem, kas veltīta Latgales reģionam, norisināsies šī gada 11. februārī plkst. 16.00 – 17.00.

 

Lasīt vairāk...
09.02.2021, 10:46Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Vārkavas novada dome

Adrese

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

Reģistrācijas numurs

90000065434

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Elmārs Sparāns, Tālr.: 29446486 , e-pasts:elmars.sparans@varkava.lv

Darba laiks

Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena

 

 

No 08.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16:30

 

2. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

2. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 1 500,00 bez PVN.

3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 28.februāris.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrā daļā kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

5. Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

6. Piedāvājums iesniedzams: līdz 12. februāris plkst.14:00 Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335 vai elektroniski: dome@varkava.lv

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

18.01.2021, 14:14Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par vistas gaļas un bakalejas preču piegādi Vārkavas novada domes iestādēm

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu pasūtījumu no piegādātāja, kas piedāvājis prasībām atbilstošu izdevīgāko piedāvājumu.Jautājumu gadījumā zvaniet

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Skaidrītei Mednei uz tālruņa numuru 28239044 vai rakstiet uz e-pastu skaidrite.medne@varkava.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: dome@varkava.lv

 

līdz 2021.gada 22.janvāra, plkst.15.00 pēc vietējā laika.

 

 
Vispārīgā informācija  “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

 

Pieteikumu cenu aptaujai “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

 

Finanšu tehnisko piedāvājumu “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

 

Līguma projektu “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

03.02.2021, 14:20Donoru diena Vecvārkavā!

Sniedz palīdzību un piedalies donoru dienā 15.februārī, no plkst. 9.00- 12.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, 2. stāvā, Vārkavas novada kultūras centra zālē!

Lasīt vairāk...
18.01.2021, 09:31Ziemas prieki Vecvārkavā

Šogad daba mūs lutina ar biezo sniega kārtu un ne maziem mīnuss grādiem, kas nemanot knieb vaigos. Tāpēc, jāizmanto ziemu visā tā krāšņumā- dažādos ziemas priekos! Vecvārkāvā ir izveidota slēpošanas trase un slidotava – ģērb tik kājās savas slidas un slēpes, un traucies ziemas burvībā. Protams, aicinām gan lielos un mazos izbaudīt šļūkšanas prieku no kalniņa.

 

Lasīt vairāk...
22.01.2021, 14:23VĀRKAVAS NOVADA DOMES SĒDE
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SĒDE

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SĒDES ATTĀLINĀTI VIDEOKONFERENCES VEIDĀ 26.01.2021. plkst.10.00

 

 


Darba kārtība:


1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”.
2. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2020.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”.
3. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu .
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
5. Par jaunas zemes vienības izveidošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par zemes gabala sadalīšanu, adreses, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7. Par zemes ierīcības projekta ,, Dīķi” apstiprināšanu.
8. Par grozījumu Vārkavas novada domes 25.06.2019. lēmumā Nr.102 “Par Vārkavas novadpētniecības muzeja – tūrisma informācijas centra krājuma komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
9. Par grozījumiem Vārkavas novadpētniecības muzeja- tūrisma informācijas centra nolikumā.
10. Par Vārkavas novadpētniecības muzeja – tūrisma informācijas centra darbības dokumentu apstiprināšanu.
11. Par finansējuma piešķiršanu.
12. Par grozījumiem 2018. gada 2. janvāra deleģēšanas līgumā Nr. 1 “Par Būvvaldes funkciju nodrošināšanu”.
13. Par saistošo noteikumu Nr.179 “ Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam ” apstiprināšanu.

Darba kartība.

15.01.2021, 14:05Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 19. janvārī plkst. 10:00, attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

04.01.2021, 09:13Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

 Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 4. janvārī plkst. 13.00 attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

31.12.2020, 22:42Laimīgo jauno 2021. gadu!

30.12.2020, 11:52Vecgada vakara uzruna!

28.12.2020, 09:48Vārkavas novada domes sēde
Vārkavas novada domes sēde

29.12.2020. plkst. 10:00 notiks Vārkavas novada domes sēde attālinātā veidā.

30.12.2020, 09:52Cenu aptauja “Par pārtikas piegādi”
Cenu aptauja “Par pārtikas piegādi”

 

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

 

Par pārtikas piegādi

 


Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par pārtikas produktu piegādi.

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu pasūtījumu no piegādātāja, kas piedāvājis prasībām atbilstošu izdevīgāko piedāvājumu.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Skaidrītei Mednei uz tālruņa numuru 28239044 vai rakstiet uz e-pastu skaidrite.medne@varkava.lv

 

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: dome@varkava.lv

līdz 2021.gada 14.janvāra, plkst.16.30 pēc vietējā laika.

 
Vispārīgā informācija  “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

Pieteikumu cenu aptaujai “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

Finanšu tehnisko piedāvājumu “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

Līguma projektu “Pār pārtikas produktu piegādi” skatīt šeit.

23.12.2020, 10:53Par pašvaldības autoceļu slēgšanu
Par pašvaldības autoceļu slēgšanu

Tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2020. gada 18.decembra līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu.

 

Ceļu saraksts ir pieejams šeit.

 

Ar lēmumu var iepazīties mājaslapas sadaļā Domes sēdes protokoli.

 

Neskaidrības vai citu jautājuma gadijumā zvanīt uz tālruni -  29446486 (Elmārs).

23.12.2020, 09:04Priecīgus Ziemassvētkus!

23.12.2020, 08:54Sveicieni Ziemassvētkos no Vārkavas novada Sociālā dienesta!

22.12.2020, 11:35Domes darba laiks decembrī
Domes darba laiks decembrī

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 23. un 30. decembris ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 23.decembrī un 30. decembrī ir līdz plkst.13.00.

 

24., 25., 26., 31. decembris un 1. janvāris – Brīvdiena

 

Lai priecīgi un gaiši svētki!

 

18.12.2020, 15:47Vārkavas novada vecākajam iedzīvotājam – 106!

Tieši nedēļu pirms Ziemassvētkiem, 18. decembrī savu 106. dzimšanas dienu atzīmē  Vārkavas novada vecākais iedzīvotājs Jāzeps Strods. Šis skaistais notikums priecē it īpaši šajā laikā, kurš ir nedaudz sarežģītāks, kā ir bijis iepriekš.

 

Lasīt vairāk...
18.12.2020, 10:16Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

 Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 18. decembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

17.12.2020, 13:11Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 22. decembrī plkst. 10:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

15.12.2020, 15:52Sākusies pretendentu pieteikšana Latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks 2020“

Latgales vēstniecība GORS izsludina ikgadējās Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks”, kas ir arī zināmākais un gaidītākais latgaliskās kultūras notikums, pretendentu pieteikšanu par padarīto 2020. gadā. Pretendentu pieteikšana iespējama līdz 8. janvārim.

 

Lasīt vairāk...
15.12.2020, 15:14Sabiedrības integrācijas fonds organizē tiešsaistes diskusiju “Labās pieredzes stāsti”

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds organizē tiešsaistes diskusiju “Labās pieredzes stāsti”, kur sarunās ar trīs pagājušā gada konkursa laureātiem varēs noskaidrot Līvānu, Grobiņas un Smiltenes novadu pašvaldību labo praksi, veidojot ģimenisku vidi savos novados.

 

Lasīt vairāk...
15.12.2020, 14:43LRT veido raidījumus par Latgales rakstniekiem

Jau 20. – 24. decembrī Latgales reģionālās televīzijas veidotajos ziņu raidījumos “Runā Latgale” un “Pieci novadi Latvijā” kanālos Re:TV un RīgaTV 24 tiks iekļauti trīs aptuveni 12 minūtes gari raidījumi “Latgalīšu rakstnīceibys kods” latgaliešu valodā par Vladislava Loča Latgales rakstniecības muzeju

Lasīt vairāk...
09.12.2020, 15:47Iedzīvotāju aptauja ''Par Vārkavas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu''

Lai noskaidrotu Vārkavas novada iedzīvotāju viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, no 12. oktobra līdz 12. novembrim Vārkavas novada dome rīkoja iedzīvotāju aptauju "Par Vārkavas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu".

 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »