Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 28.10.2021 22:52
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

04.01.2013, 10:25Vecvārkavā atkal būs mobilais mamogrāfs
Vecvārkavā atkal būs mobilais mamogrāfs

Mobilais mamogrāfs Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (stāvlaukumā pie pils), darbosies 21., 22. februārī un 25., 26.aprīlī. Par mobilā mamogrāfa izbraukuma grafiku interesēties, kā arī pierakstīties pa tālruni 67142840, 27866655 (Diagnostikas centra reģistratūra) vai e-pastu info@mamografija.lv.

04.01.2013, 10:15VAKANCE (aktuāla līdz 21.01.2013)
VAKANCE (aktuāla līdz 21.01.2013)

Vārkavas novada dome Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Speciālistu piesaiste Vārkavas novada pašvaldībā" ietvaros, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127, konkursa kārtībā aicina pieteikties šādu speciālistu: SOCIĀLAIS DARBINIEKS (profesijas klasifikatora kods – 263501). Darba vieta Vārkavas novada pašvaldības Sociālais dienests, adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads. Galvenie darba pienākumi un prasības pretendentiem.

02.01.2013, 15:56Vārkavas pamatskola aicina pirmsskolas vecuma bērnus uz nodarbībām!
Vārkavas pamatskola aicina pirmsskolas vecuma bērnus uz nodarbībām!

Vārkavas pamatskola Sorosa fonda - Latvija projekta "Skola mazam un lielam" ietvaros aicina Vārkavas novada pirmsskolas vecuma bērnus uz koriģējošās vingrošanas, mūzikas studijas un svešvalodas (angļu valoda) nodarbībām! Pirmā tikšanās ar vecākiem, pirmsskolēniem un nodarbību vadītājiem notika jau š.g. 2.janvārī, tajā tika apspriesta nodarbību norise un citi svarīgi jautājumi. (Vārkavas pamatskola atvainojas, ka svētku dēļ nevarēja šo informāciju izplatīt laicīgi!) Taču jūs vēl neko neesat nokavējuši - interesējieties pa tālr.29288632, kā arī sekojiet informācijai pašvaldības informatīvajā portālā, kur tiks publicēta visa nepieciešamā informācija par šīm nodarbībām. Būsiet mīļi gaidīti!

02.01.2013, 11:064.janvārī Ziemassvētku pasākums Vārkavas vidusskolā NENOTIKS!
4.janvārī Ziemassvētku pasākums Vārkavas vidusskolā NENOTIKS!

Kā zināms, š.g. 21.decembrī nopietnas tehniskas kļūmes dēļ nenotika Ziemassvētku pasākums Vārkavas vidusskolas 7.-12.klases skolēniem. Izglītības iestādes kolektīvs, skolēni un viņu vecāki nolēma, ka pasākumu pārcels uz  2013.gada 4.janvārī, taču svētku nedēļas laikā vairums vidusskolēnu un vecāku šo lēmumu pārskatīja un secināja, ka 4.janvārī pulcēties uz eglītes pasākumu nav lietderīgi. Vienošanās par turpmākajiem plāniem notiks š.g. 7.janvārī skolēnu parlamenta sēdē.

 

                      Skolēnu parlamenta prezidente Zane Gavare, 12.klases kolektīvs un vecāki

21.12.2012, 08:58Noslēdzies iepirkums par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu
Noslēdzies iepirkums par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu

18.decembrī veiksmīgi noslēdzās iepirkums par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu Vārkavas novadā. Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA „Preiļu saimnieks”. Vārkavas novada pašvaldība šajās dienās jau ir slēgusi līgumu ar šo uzņēmumu, ar novada iedzīvotājiem uzņēmums līgumus slēgs līdz 2013.gada 31.janvārim. Atkritumu savākšanas un izvešanas cena par 1 m³ būs Ls 11,98 (ar PVN).Tālr. informācijai: 29420721 vai 65307086 (atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece).

20.12.2012, 09:18Rimicānu PII kolektīvs sveic gada sirsnīgākajos svētkos
Rimicānu PII kolektīvs sveic gada sirsnīgākajos svētkos

Ar gaišām domām un mirdzošām svecīšu liesmiņām Adventes vainagā esam ceļā uz pašiem sirsnīgākajiem un mīļākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Ikviena sirds jūtas pacilāta, savāda nemiera pilna. Arī Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes un filiāles „Vanadziņi” saimei gatavošanās Ziemassvētkiem ir īstas rūķu dienas, tas ir kā svētku priekšdarbu virpulis – bērni, skolotājas, skolotāju palīgi kopīgiem spēkiem darina telpu rotājumus, ielūgumus, dāvaniņas vecākiem, katru pirmdienu grupiņās „Zīļuks”, „Sprīdītis” un „Vanadziņi” tiek iedegtas svecītes Adventes vainagā, kā arī tiek gatavoti priekšnesumi, kuri priecēs vecākus un ciemiņus Ziemassvētku eglītes pasākumos 20. decembrī Rimicānu PII un 21.decembrī filiālē „Vanadziņi”. Ziemassvētku un gadu mijas laikā gribas atcerēties labākās, vērtīgākās aizejošā gada dienas. Neizsakāmi liels prieks bija, kad uzzinājām, ka esam to desmit bērnudārzu skaitā, kuri uzvarēja projektu konkursā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”. Kaut gan viss prasīja daudz pūļu un darba gan no iestādes darbiniekiem, vecākiem un sabiedriskā darba veicējiem, tomēr tas ir vislielākais gandarījums par grupiņu „Zīļuks” un „Sprīdītis” izremontētajām brīnišķīgajām un mājīgajām telpām. Ne tikai mūsu mazos ķiparus, iestādes darbiniekus un vecākus, bet arī ciemiņus priecē pirmsskolas skolotāju Evitas Jaudzemas un Annas Butleres mākslinieciski noformētās sienas. Vēlreiz liels paldies visiem bērnudārza darbiniekiem, vecākiem un sabiedriskā darba veicējiem par ieguldīto darbu, kā arī Vārkavas novada domei par sniegto finansiālo atbalstu šī projekta realizēšanā! 2012.gads atmiņā paliks ar pasākumu „Rimicānu skolai – 100”, kura ietvaros tika atklāta Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīcija. Šis pasākums – neaizmirstama absolventu, bijušo kolēģu un darbinieku tikšanās, atkalredzēšanās prieks! Mēs esam Ziemassvētku un Jaunā gada gaidās. Mums katram ir iespēja atskatīties un izvērtēt, kāds bija 2012.gads. Mans novēlējums Vārkavas novada iedzīvotājiem:LAI ZIEMASSVĒTKU GAIŠUMS, MIERS UN  PRIEKS DOD SPĒKU UN VESELĪBU JAUNIEM DARBIEM 2013.GADĀ!

 
Rimicānu PII vadītāja Velta Ziemele
 
P.S. Tehniskas kļūmes dēļ šis raksts netika ievietots pašvaldības informatīvā izdevuma decembra numurā,tādēļ tagad tiek publicēts informatīvajā portālā. Ļoti atvainojos raksta autorei. (Inform.izdevuma red.)
17.12.2012, 11:59Nedēļas nogales sajūtas
Nedēļas nogales sajūtas

PUTENIS
No baltām pārslām,
no zila gaisa
vējš milzu katlā
puteni maisa.
Maisa bez pārstājas,
maisa un maisa,
vējš milzu katlā
puteni taisa.
Kad putenis gatavs,
vējš atvelk elpu,
ber puteni maisā.
Ber puteni maisā
rauj maisu gaisā.
 
 
Un tad no maisa
pār zemi kaisa,
pār kokiem kaisa,
pār zvēriem kaisa,
pār ielām kaisa,
pār namiem kaisa,
pār lieliem kaisa,
pār maziem kaisa.
Un atkal no jauna
no baltām pārslām,
no zila gaisa
vējš milzu katlā
puteni maisa.
Maisa un maisa,
un zemē kaisa.
        /J. BALTVILKS/
 

12.12.2012, 09:12Radošā darbnīca Vārkavas vidusskolā
Radošā darbnīca Vārkavas vidusskolā

14.decembrī plkst.14.00 Vārkavas vidusskolu piepildīsim ar Ziemassvētku smaržu... 3. un 8. klases vecāki ielūdz uz radošo darbnīcu vecākiem kopā ar bērniem - cepsim piparkūkas. Mīkla jau būs sagatavota! Līdzi jāņem: kāda interesanta piparkūku formiņa, priekšauts, naudiņa par mīklu, ko izdalīsim atbilstoši cilvēku skaitam. Ļoti gaidīsim!

11.12.2012, 15:31Vārkavas novada kultūras centra pasākumi 2012.gada decembrī
Vārkavas novada kultūras centra pasākumi 2012.gada decembrī

Ziemassvētku eglītes novada bērniem: 21.decembrī plkst.13.00 Vārkavas tautas namā; 28.decembrī plkst.11.00 Rožkalnu kultūras namā.

25.decembrī plkst.22.00 Rožkalnu kultūras namā Ziemassvētku balle.

27.decembrī plkst.12.00 Vārkavas tautas namā Ziemassvētku koncerts.
30.decembrī plkst.22.00 Vārkavas tautas namā Gada nogales balle – parūku karnevāls.
31.decembrī plkst.23.00 informācijas un atbalsta centrā „Vanagi” Jaungada karnevāls.
Sīkāka informācija - afišās. Būsiet ļoti gaidīti!
11.12.2012, 09:31PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS

Iedzīvotājus, kuri vēlas 2013.gadā zvejot ar tīklu Lielajā Kalupes ezerā, lūdzam pieteikties Rožkalnu pagasta pārvaldē no 02.01.2013 - 11.01.2013 pa tālruni 65229211 vai mobilo tālruni 28449248.

 
11.12.2012, 09:09SLUDINĀJUMS
SLUDINĀJUMS

Piedāvājam Ziemassvētku galdam iegādāties mājas kūpinājumus (vista, cūkgaļa). Varam nokūpināt arī Jūsu produkciju (kūpinātava atrodas Vecvārkavā). Zvaniet droši, sarunāsim! Tālr. 29175044 (LMT); 28741936 (Tele 2).

06.12.2012, 15:02Par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu Vārkavas novadā
Par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu Vārkavas novadā

Novembra beigās Vārkavas novada pašvaldība no vides pārvaldības un īpašumu uzturēšanas pakalpojumu  uzņēmuma SIA "L&T" saņēma vēstuli, kurā uzņēmums informē, ka dažādu iemeslu dēļ SIA "L&T" vairs nesniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Latgales teritorijā. Līgumu ar mūsu pašvaldību uzņēmums lauzīs 2012.gada 31.decembrī.

Līdzīga satura vēstuli saņēmāt arī jūs, cienījamie Vārkavas novada iedzīvotāji, SIA "L&T" klienti, tajās par turpmāku sadzīves pakalpojumu izvešanas kārtību uzņēmums lūdza interesēties savā pašvaldībā.

Vārkavas novada pašvaldība informē, ka š.g. 4.decembrī ir izsludinājusi iepirkumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, un 18.decembrī notiks piedāvājumu atvēršanas atklātā sēde, kurā Vārkavas novada domes Iepirkumu komisija izvērtēs piedāvājumus - izvēlēsies atbilstošu kritērijiem un izdevīgāko, un, ja visas šīs nepieciešamās darbības noritēs bez aizķeršanās, tad nākamā gada sākumā pašvaldība un tad arī jūs, cienījamie novada iedzīvotāji, varēsiet slēgt līgumu ar jauno sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju.

06.12.2012, 14:24Aicina biedrība "Dzintars 2007"

05.12.2012, 13:32Par asistenta pakalpojumu pašvaldībā
Par asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Labklājības ministrija vērš uzmanību, ka ar 2013.gada 1.janvāri, pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu, pašvaldībā pēc personas deklarētās dzīvesvietas personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ārpus mājas aktivitāšu veikšanai. 

Lasīt vairāk...
30.11.2012, 13:55Vārkavas vidusskolas 2.klases vecāki aicina uz radošo darbnīcu!
Vārkavas vidusskolas 2.klases vecāki aicina uz radošo darbnīcu!

Piektdien, 7.decembrī plkst.14.00, Vārkavas vidusskolā norisināsies "Radošā darbnīca vecākiem kopā ar bērniem". 2.klases vecāki ielūdz tieši Jūs! Mācīsimies pagatavot telpu rotājumus un atklātnītes Ziemassvētkiem. Līdzi jāņem: tamboradata, diegi, šķēres, balts papīrs, papīra nazis, paliktnis. Ļoti gaidīsim!

30.11.2012, 08:52SLUDINĀJUMS
SLUDINĀJUMS

Zemnieku saimniecība piedāvā traucējošo koku vai to zaru drošu novākšanu saimniecības ēku, ceļu, elektrolīniju tuvumā, izmantojot rūpnieciskā alpīnisma tehniku. Veicam arī citus darbus augstumā. Zvaniet, vienosimies! Tel.: 29905432.

29.11.2012, 09:45Rimicānu PII un tās filiāles "Vanadziņi" bērni svin svētkus kopā
Rimicānu PII un tās filiāles

Kad rudens darbi bija apdarīti, pirmsskolas grupiņas „Vanadziņi” bērni gaidīja savus vecākus un ciemiņus no Rimicāniem Mārtiņdienas svinēšanai! Mārtiņbērnus sagaidīja Saimniece, aicināja visus klātesošos tikt galā ar Mārtiņdienas uzdevumiem. Tā izpildei sekoja līdzi „Mārtiņdienas gailis”. Uzdevumi bija visdažādākie- izspēlēt, izdziedāt rotaļas par čaklumu, strādīgumu. Tika pārbaudīta veiklība - pupu šķirošanā, zināšanas - dārzeņu atpazīšanā (ar tausti). Ciemiņi iemācīja jaunu rotaļu un dziesmu. Kopīgi devāmies ceļojumā pie interaktīvās tāfeles, kur neparastā veidā ar pirkstu pieskārienu vien tika lasīta ”rudens raža” un tikpat jautrā veidā tika salikts ”Mārtiņdienas gailis”. Čakli padarbojāmies un kopīgam priekam noskatījāmies multfilmu „Ābolu maiss”. Veiksmīgi tikuši galā ar visiem uzdevumiem, nopelnījām Saimnieces uzslavu un aicinājumu baudīt kopīgi sarūpēto Mārtiņdienas mielastu un kārtīgi izdejoties. Par lustīgi nosvinētu Mārtiņdienu pateicamies visiem svētku dalībniekiem! Gaidīsim Mārtiņdienu citugad!

Mārtiņbērni no pirmsskolas grupiņas „Vanadziņi” un skolotāja Natālija
29.11.2012, 08:27Tik daudz iespēju īstenot jauniešu idejas
Tik daudz iespēju īstenot jauniešu idejas

Viens no biežāk sastopamajiem jautājumiem, runājot par finanšu piesaisti idejām jauniešu sektorā, ir „Kur dabūt naudu?” Kuram seko precizējošs jautājums - „Kam tieši ir nepieciešamība piesaistīt finansējumu?”, tad atbildes vietā bieži iestājas klusums...

Lasīt vairāk...
27.11.2012, 12:12Vārkavā jau septiņpadsmito gadu valsts svētkos godina ģimenes kāzu jubilejās
Vārkavā jau septiņpadsmito gadu valsts svētkos godina ģimenes kāzu jubilejās

Vārkavas novada Vārkavas pagastā jau vairāk nekā 20 gadus pastāv tradīcija godināt ģimenes kāzu jubilejās. Septiņpadsmito gadu ģimeņu godināšana notiek pasākuma laikā, kas ir veltīts valsts proklamēšanas gadadienai. Kā pavēstīja šīs tradīcijas ieviesēja, kultūras tūrisma organizatore Elvīra Āboliņa, tradīcijas pirmsākumos nebija viegli pielāgot svinības tādam laikam, kad lauku cilvēkam nav lielo, sezonālo darbu un viņš var atvilkt elpu un ar prieku svinēt. Sākumā šos ģimeņu svētkus svinēja gan Lieldienās, gan 8.martā, gan ap Ziemassvētkiem un Jauno gadu, taču atsaucība nebija liela, līdz kādu gadu pāru sumināšanu iekļāva valsts svētku pasākuma programmā, un tas izrādījās īstais laiks, jo tad cilvēkiem ir gan brīvāks laiks, gan rodas lielāks lepnums un prieks par savu valsti un ģimeni, kas ir viens no valsts stūrakmeņiem. Un tā kopš 1996.gada Vārkavas tautas namā, allaž skatītāju pilnā zālē, vārkavieši, svinot valsts svētkus, sumina arī stiprās un saskanīgās ģimenes.

Lasīt vairāk...
27.11.2012, 12:07Rimicānos bērni spēlējas modernā rotaļu laukumā
Rimicānos bērni spēlējas modernā rotaļu laukumā

Novembra vidū Vārkavas novada Rimicānos biedrība „Dzintars 2007” prezentēja vienu no saviem šīs vasaras veikumiem – uzlabotu bērnu rotaļu laukumu pie Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkas. Pirms vairākiem gadiem izveidotais, no koka konstrukcijām būvētais laukums tika uzlabots un papildināts ar 2 projektu finanšu līdzekļiem.

Lasīt vairāk...
20.11.2012, 11:10PATEICĪBA
PATEICĪBA

... un neaizmirsti/ tai zemē un tautā/ kur tavs šūpulis kārts/ viss tavs mūžs/ jo vai tad citur kur/ iespējams maz... 

 

Visdziļākās cieņas apliecinājums Vārkavas novada pašvaldības Atzinības un Goda rakstu saņēmējiem par to, ka rada iespēju kuplināt svinīgo pasākumu ar savu klātbūtni, kā arī visiem citiem, kas bija ar mums kopā Valsts svētkiem veltītajā pasākumā. Pateicos arī par atbalstu visiem novada domes deputātiem. Sirsnīgs paldies visiem Vārkavas novada pašvaldības darbiniekiem, kas piedalījās Valsts 94.gadadienas svinīgā pasākuma organizēšanā un norisē.
                          Cieņā un pateicībā,Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne
30.10.2012, 11:59Vārkavas novada domes 2012.gada Goda un Atzinības rakstu saņēmēji
Vārkavas novada domes 2012.gada Goda un Atzinības rakstu saņēmēji
Izskatot iedzīvotāju, iedzīvotāju grupu, novada domes deputātu, novada domes nodaļu vadītāju, iestāžu un uzņēmumu vadītāju iesniegtos priekšlikumus un domes komiteju ierosinājumus, Vārkavas novada dome 2012.gada 23.oktobra sēdē pieņēma lēmumu par Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu piešķiršanu.
Lasīt vairāk...
16.11.2012, 13:09Vecvārkavā notiks seminārs par bioloģisko saimniekošanu
Vecvārkavā notiks seminārs par bioloģisko saimniekošanu

LLKC Tālākizglītības nodaļa 22., 23. novembrī, Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (Kultūras centra zālē), rīko izglītojošu semināru "Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas". Semināra programma

01.11.2012, 08:12Vakance
Vakance

Vārkavas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja amatu. Konkursa nolikums. Konkurss aktuāls līdz š.g. 30.novembrim.

 

07.11.2012, 15:35Aicinājums Vanagu senioriem
Aicinājums Vanagu senioriem

4.decembrī plkst.11.00 informācijas un atbalsta centrā „Vanagi” Vārkavas novada pensionāru biedrība aicina uz tikšanos (pie kafijas tases) Vanagu seniorus. Darba kārtība: iepazīšanās ar biedrības darbību, pasākumu plānošana nākamajam gadam, jaunu dalībnieku iesaiste biedrībā, dažādi jautājumi. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, jebkurā laikā zvaniet: 20330657 (Tele2), 20265729 (LMT). Uz tikšanos Vanagos! Ar patiesu cieņu biedrības valdes priekšsēdētāja: Janīna Ancāne.

07.11.2012, 15:27Aicina uz nūjošanas nodarbību Vanagos!
Aicina uz nūjošanas nodarbību Vanagos!

 Veselā miesā mājo vesels gars! Tagad, tumšajā gadalaikā, iemācies ieklausīties sevī, mācies sevi palutināt. Varbūt palīdzēs arī kāda jauna nodarbe, piemēram, nūjošana.Informācijas un atbalsta centrā „Vanagi” aicinu uz pirmo nūjošanas nodarbību instruktora vadībā 23. novembrī plkst. 15:00 (tikšanās ar instruktoru, nūju pielaikošana).

IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska, tālr.: 28450919
02.11.2012, 08:59IAC "Vanagi" aicina seniorus piedalīties projektā
IAC

Informācijas un atbalsta centrs "Vanagi" turpina Vanagu pamatskolas iesākto dalību projektā "G&G Update", "Vecvecāki un mazbērni", kura mērķis ir ar skolēnu palīdzību sniegt vecāka gadagājuma cilvēkiem pamatzināšanas un prasmes datoru un moderno tehnoloģiju izmantošanā (informācijas sameklēšana internetā, rēķina apmaksa, sazināšanās ar Skype u.c.). Vēlamies aicināt Jūs piedalīties šai projektā, kā arī noskaidrot Jūsu viedokli par to, ko Jūs vēlētos apgūt šī projekta ietvaros.

Lūdzam pieteikties dalībai projektā pie IAC "Vanagi" vadītājas Janīnas Praņevskas personīgi vai pa tālr.: 65326609 vai 28450919.

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »