Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 18:55
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

18.05.2012, 13:39Vārkavas novada pašvaldība ir uzsākusi ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi
Vārkavas novada pašvaldība ir uzsākusi ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.pantu un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta 1.daļas.3.punktu., 12.panta 1.daļu, 20. un 21.pantu un Pārejas noteikumu 7.punktu, Vārkavas novada pašvaldība 2012.gada 16.maijā ir uzsākusi ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta „Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija” izstrādi turpmākiem 18 gadiem (no 2012. līdz 2030. gadam).

Lasīt vairāk...
18.05.2012, 09:21Jaunākais "Lauku e-Lapas" numurs
Jaunākais

"Lauku e-Lapa" (15.05.2012)

18.05.2012, 09:12Latgales Plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs informē par aktuālajiem projektu konkursiem
Lasīt vairāk...
18.05.2012, 08:26VARAM ministrs Edmunds Sprūdžs piedalījās LPRAP sēdē
VARAM ministrs Edmunds Sprūdžs piedalījās LPRAP sēdē

16. maijā Vārkavas novada domes sēžu zālē aizritēja kārtējā Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde. Kā allaž, sēde aizritēja spraigās diskusijās. Darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par Latvijas Pašvaldību savienības 23. kongresu, kas notiks Preiļos, par valsts amatpersonu amatu savienošanu, par sabiedriskā transporta organizēšanas funkciju, par konkursu „Eiropas Gada pašvaldība 2012” vērtēšanas komisijas izveidi, taču lielāko interesi no sēdes dalībnieku un klātesošo puses izraisīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža ziņojums par Latgales reģiona rīcības plānu 2012.-2013. gadam un par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības prioritātēm. 

Lasīt vairāk...
08.05.2012, 13:29Biedrība „Dzintars 2007” turpina iepazīstināt ar novadpētniecības ekspozīciju, svin 5 gadu jubileju un gatavojas skolas simtgadei
Biedrība „Dzintars 2007” turpina iepazīstināt ar novadpētniecības ekspozīciju, svin 5 gadu jubileju un gatavojas skolas simtgadei

Aprīlī biedrība „Dzintars 2007” rīkoja kārtējo tikšanos – šoreiz ar bijušajiem kolhoza „Dzintars” darbiniekiem. Šī tikšanās bija jau trešā – pirmoreiz biedrība ciemos aicināja pirms pāris gadiem – tad palūkoties, kas notiek bijušās pamatskolas ēkā bija aicināti skolas, pērn – Rimicānu ciema izpildkomitejas un Rožkalnu pagasta darbinieki. Šajās tikšanās reizēs biedrība stāsta par īstenotajiem projektiem un sabiedrības labā paveiktajiem darbiem, kā arī popularizē vienu no saviem nozīmīgākajiem lolojumiem – Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīciju. Tās atklāšana paredzēta Rimicānu skolas simtgades svinībās, kas notiks šī gada 1.septembrī. 

Lasīt vairāk...
09.05.2012, 09:35Datorologs aicina uz E-veselības dienu!
Datorologs aicina uz E-veselības dienu!

  „Ja katrs Latvijas iedzīvotājs šobrīd pārbaudītu un izārstētu sava datora e-slimības, Latvija jau šonedēļ varētu kļūt par e-veselīgāko valsti Eiropā!” apgalvo Datorologs. Aicinām ikvienu iedzīvotāju, kurš nemāk atklāt un likvidēt datorvīrusus vai kura dators strādā savādi – atnest savu datoru uz bezmaksas konsultāciju – sestdien, 12.maijā, no plkst. 12:00 līdz 16:00 Vērmanes dārzā. Akcija notiek ES Dārza svētku ietvaros, kur Datorologs rosīsies „Digitālās Eiropas” teltī kopā ar kolēģiem no www.lavija.lv, akcijas „Pieslēdzies Latvija” kā arī „e-paraksta”. 

Lasīt vairāk...
11.05.2012, 09:00Aicinām uz semināru!


11.05.2012, 12:20Vārkavas vidusskolas stadionā norisinājās Latgales reģiona vieglatlētikas sacensības
Vārkavas vidusskolas stadionā norisinājās Latgales reģiona vieglatlētikas sacensības

11.maijā Vārkavas vidusskolas stadionā norisinājās  Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" un Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu "Jauno vieglatlētu kauss". "Vidusskolu kausa" rezultāti, "Jauno vieglatlētu kausa" rezultāti

03.05.2012, 08:38 Izstrādāti vienoti noteikumi aizsargjoslu ekspluatācijai ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecības un meža zemē
 Izstrādāti vienoti noteikumi aizsargjoslu ekspluatācijai ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecības un meža zemē

2.maijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos noteikumus "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs". 

Lasīt vairāk...
02.05.2012, 12:20Uzsākta projektu pieņemšana konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2012”
Uzsākta projektu pieņemšana konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2012”

Ekonomikas ministrija aicina valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2012”.  

Lasīt vairāk...
02.05.2012, 08:43"Latvijas Pašvaldību savienības" jaunā infolapa (28.04.2012)

"LPS" infolapa (28.04.2012), tās pielikumi

28.04.2012, 10:55Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu
Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu

 


 

 

 

 

Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim. 

Lasīt vairāk...
28.04.2012, 08:22Iznācis jaunais "Lauku e-Lapas" numurs
Iznācis jaunais

"Lauku e - Lapa" (27.04.2012.)

27.04.2012, 12:22Lauksaimniekiem liela interese par jaunu uzņēmumu radīšanu
Lauksaimniekiem liela interese par jaunu uzņēmumu radīšanu

Lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem nav pamata satraukumam par pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" projektu pieņemšanas sākuma pārcelšanu par trijām nedēļām. 

Lasīt vairāk...
27.04.2012, 12:08Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu

                      

 

                              

 

 

 

Vārkavas novada pašvaldība uzsāk jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim.

Projekts tiks īstenots uz kopējo summu 347 845.13 LVL, no kuras Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda 242 351.12 LVL.

Projektā tiek paredzēts sakārtot ūdenssaimniecību un kanalizācijas sistēmu Vārkavas novada Vecvārkavas ciemā. Projekts tiek sadalīts divās daļās. 2012.gadā plānots sakārtot ūdensapgādes sistēmu, projekta ietvaros uzbūvējot jaunu atdzelžošanas stacija ar ražību 7.2 m3/h esošā ēkā, tiks rekonstruēts esošais artēziskais urbums un esošais ūdenstornis „Centrs”, notiks esošo maģistrālo cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu cauruļvadu būvniecība 1929 metru garumā, apvienojot abas pašlaik ciema teritorijā darbojošās ūdensapgādes sistēmas vienā sistēmā, ar vienu ūdensapgādes vietu „Centrs.” 2013.gadā projekta ietvaros tiek plānota jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 50m3/dn, izbūvējot dūņu rezervuāru to uzkrāšanai un priekšattīrīšanas iekārtas, izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju ar 2 sūkņiem, kā arī ir paredzēta kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 520 metru garumā, vietās, kur notiek būtiskas noplūdes.


Novada domes projektu vadītāja

Vija Šmeikste

 

Lasīt vairāk...
27.04.2012, 11:51Jūrmalas profesionālā vidusskola un Koledža nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespēju apgūt piemērotu profesiju
Jūrmalas profesionālā vidusskola un Koledža nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespēju apgūt piemērotu profesiju

Paralēli mācībām tiek sniegtas speciālistu konsultācijas un veselības uzlabošanas procedūras. Cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas tiek nodrošinātas mācības, dzīvošana dienesta viesnīcā, ēdināšanas pakalpojumi, autovadīšanas apmācības. Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācija.

26.04.2012, 08:17Komiteju komiteja
Komiteju komiteja

Vārkavas novada Finanšu komitejas sēde notiks š.g. 27.aprīlī plkst.9.00 Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

26.04.2012, 00:54Domes sēde
Domes sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes sēde notiks š.g. 27.aprīlī plkst.10.30 Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

23.04.2012, 10:31Vārkavā būs pieejami psihologa pakalpojumi
Vārkavā būs pieejami psihologa pakalpojumi

Trešdien, 25.aprīlī plkst. 14.00, Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6, tiks atklātas Psiholoģiskās palīdzības telpas. Atklāšanas svētkos piedalīsies psiholoģe Ilze Čamane. Projekts "Psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu labiekārtošana" tika īstenots ar  "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai" finansējumu  un Vārkavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. 

23.04.2012, 14:33Izsludināts fotokonkurss "Latvijas lauku ainiņas" portālā Farming.lv
Izsludināts fotokonkurss

Portāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv izsludina pavasarīgāko fotokonkursu „Latvijas lauku ainiņas” ar mērķi iesaistīt Latvijas iedzīvotājus līdz pat jūnija vidum dalīties savos iespaidos par Latvijas laukiem, iestājoties pavasarim un vasarai ar fotogrāfiju starpniecību. Fotokonkurss būs lieliska iespēja dalīties ar savu interesanto, netradicionālo, dažkārt varbūt pat ironisko, smieklīgo vai jautro skatījumu uz Latvijas lauku darbiem, ikdienu, lauku iedzīvotāju ikdienu, emocijām, svētkiem un citiem dzīves mirkļiem, ko gribas parādīt citiem. 

Lasīt vairāk...
23.04.2012, 14:11Latvijas Vēstneša portāls „Par likumu un valsti” piedāvā kārtējo publikāciju izlasi
Latvijas Vēstneša portāls „Par likumu un valsti” piedāvā kārtējo publikāciju izlasi
Lasīt vairāk...
23.04.2012, 13:45LDDK Biznesa resursu centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi organizē bezmaksas mācību programmas Latgales reģiona darba devējiem
LDDK Biznesa resursu centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi organizē bezmaksas mācību programmas Latgales reģiona darba devējiem

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi darba devējiem piedāvā trīs bezmaksas mācību programmas. Daugavpilī 8.maijā sāksies jau otrā mācību programma „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”.

Lasīt vairāk...
23.04.2012, 13:41No 23.aprīļa - 8.maijam Rožkalnu bibliotēkā norisinās Bibliotēku nedēļa

 

23.04.2012, 12:12No 23.-28.aprīlim Vārkavas bibliotēkā norisinās Bibliotēku nedēļa
No 23.-28.aprīlim Vārkavas bibliotēkā norisinās Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļas norise:

Grāmatu dāvināšanas akcija "Grāmata maina dzīvesvietu" (23.04.-28.04.);

 

tematisks pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem "Mazā raganiņa aicina draugus uz lielo saietu" (28.04.plkst.10.00);

 

"Bibliotēkas un pašvaldības sadarbība: iespējas un rezultāti" - tikšanās ar Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietnieci Anitu Brakovsku (25.04.plkst.11.00);

 

"Kad atdzīvojas grāmata..." krēslas stundu pasākums jauniešiem (27.04.plkst.19.00)

12.04.2012, 14:40Vārkavas novada pašvaldības dome aicina iedzīvotājus uz sapulcēm par pašvaldības darbu
Vārkavas novada pašvaldības dome aicina iedzīvotājus  uz sapulcēm par pašvaldības darbu

17.aprīlī plkst.10.00 Piliškās, Pilišku saieta vietā;

19.aprīlī plkst.10.00 Vārkavā, Vārkavas tautas namā.

 

18.aprīlī plkst.10.00 Vecvārkavā, Vārkavas muižas pils zālē;

18.aprīlī plkst.13.00 Vanagos, Vanagu pamatskolas zālē. 

 

24.aprīlī plkst.10.00 Rimicānos, Rožkalnu kultūras namā;

24.aprīlī plkst.12.00 Arendolē, Arendoles saietu zālē. 

19.04.2012, 08:35Aicinām uz nodarbību!
Aicinām uz nodarbību!

20.aprīlī plkst.11.00 Rimicānos, biedrības "Vārkavas novada pensionāri" sabiedriskajā centrā (Saules ielā 16), projekta "Senioru ceļš" ietvaros notiks bezmaksas tamborēšanas nodarbības. Nodarbībai nepieciešamo darbarīku un materiālu saraksts

16.04.2012, 13:38Latvijas Pašvaldību savienības jaunā infolapa
Latvijas Pašvaldību savienības jaunā infolapa

LPS infolapa (13.04.2012.), tās pielikumi 

16.04.2012, 13:35Jaunais "Lauku e-Lapas" numurs
Jaunais

"Lauku e-Lapa" (13.04.2012.)

16.04.2012, 09:59Komiteju sēdes
Komiteju sēdes

Vārkavas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotās sēdes notiks 17.aprīlī plkst.14.30 - Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

12.04.2012, 14:47Sestdien, 28.aprīlī, strādāsim; pirmdien, 30.aprīlī, atpūtīsimies
Sestdien, 28.aprīlī, strādāsim; pirmdien, 30.aprīlī, atpūtīsimies

Atbilstoši Vārkavas novada domes darba koplīgumam Vārkavas novada pašvaldības domes administrācija  un domes pakļautībā esošās iestādes sestdien, 28.aprīlī, un ceturtdien, 3.maijā, strādās no plkst.8.00 - 13.00. (Pirmdiena, 30.aprīlis, būs brīva - šī darba diena, saskaņā ar MK rīkojumu Nr.146, ir pārcelta uz š.g. 28.aprīli.) 

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »