Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 19:47
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

03.05.2016, 09:11Top maija "Ozolupe"
Top maija

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" maija numurs. Lūgums informāciju iesniegt  līdz  š.g. 11. maija plkst. 16.30, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai varkavas.novads@inbox.lv;  paziņojot pa tālruni  26611934 vai 20385972. Izdevums pie iedzīvotājiem nonāks no 18. - 20. maijam.

17.04.2016, 12:3930. aprīlī Vārkavas novadpētniecības muzeja klētī notiks Broņislavas Caunas krustdūrienā izšūto gleznu izstādes atklāšana

Sestdien, 30. aprīlī plkst. 18.00, Vārkavas novadpētniecības muzeja klētī (pie Vārkavas tautas nama, Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā) notiks novadnieces Broņislavas Caunas izšuvumu izstādes atklāšana kopā ar Vārkavas vidusskolas folkloras kopu „Volyudzeite”. Laipni aicināts ikviens interesents! (Izstāde būs apskatāma līdz 21. maijam.)
Broņislavas Caunas (dzim. Nautrānes) – izcilas rokdarbnieces – izstādes sarīkošana  ir viņas tuvinieku iniciatīva, godinot viņu 80 gadu jubilejā, kas tiks svinēta 1. maijā. Broņislava (attēlā) ir dzimusi, augusi un visu mūžu nodzīvojusi Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Cepļukos (netālu no Arendoles). Broņislava piedzima kuplā zemnieku ģimenē. Kopš bērna kājas ir pieradusi daudz strādāt, tāpēc savu dzīvi bez darba nevar iedomāties, taču rokdarbus neuzskata par darbu, bet gan par atpūtu no tā.

Lasīt vairāk...
13.04.2016, 14:44Līdz š.g. 1. jūlijam atkritumus Vārkavas novadā joprojām apsaimniekos „Preiļu saimnieks”
Līdz š.g. 1. jūlijam atkritumus Vārkavas novadā joprojām apsaimniekos „Preiļu saimnieks”

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta 7. punktam, Vārkavas novada pašvaldība bija noslēgusi līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uz trim gadiem. Tuvojoties līguma termiņa beigām, pašvaldība izsludināja iepirkumu par jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Iepirkumā piedalījās trīs uzņēmumi, no kuriem saimnieciski izdevīgākais izrādījās SIA „Clean R”. Pašvaldība ar šo uzņēmumu jau ir noslēgusi līgumu, atbilstoši tā nosacījumiem, „Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sāks 3 mēnešu laikā. Tādēļ Vārkavas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar SIA „Preiļu saimnieks” par līguma pagarināšanu, tāpēc gan aprīlī, gan maijā, gan jūnijā sadzīves atkritumi tiks izvesti pēc ierastā grafika – mēneša iepriekšpēdējā ceturtdienā. Par izmaiņām, kā arī par jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību iedzīvotāji tiks laicīgi informēti! Sekojiet paziņojumiem pašvaldības mājaslapā www.varkava un informatīvajā izdevumā „Ozolupe”!

12.04.2016, 13:46Rožkalnu pagasta pārvalde aicina piederīgos piedalīties kapsētu sakopšanas talkās!
Rožkalnu pagasta pārvalde aicina piederīgos  piedalīties kapsētu sakopšanas talkās!

Rožkalnu pagasta pārvalde aicina piederīgos aktīvi piedalīties pagasta kapsētu sakopšanas talkās, kas notiks š.g.

14. aprīlī plkst. 9.30 Āpšu kapos;

15. aprīlī plkst. 9.30 Strodu kapos;

19. aprīlī plkst. 9.30 Lazdānu kapos!

 

14.03.2016, 17:50Vārkavas novada pašvaldība informē par iznomājamajām zemes vienībām. (Jāpiesakās līdz š.g. 8. aprīlim.)
Vārkavas novada pašvaldība  informē par iznomājamajām zemes vienībām. (Jāpiesakās līdz š.g. 8. aprīlim.)

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām - Upmalas pagastā, Rožkalnu pagastā, Vārkavas pagastā. Pieteikšanās termiņš līdz 08.04.2016. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Zemes iznomāšanas noteikumi. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada domes zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa, mob. tālr. 26562334.


05.04.2016, 13:05Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu/-i (uz nenoteiktu laiku); vakance aktuāla līdz 20. aprīlim
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu/-i (uz nenoteiktu laiku); vakance aktuāla līdz 20. aprīlim

Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties vakantajam jaunatnes lietu speciālista (profesijas klasifikatora kods – 2422 27) amatam.

Lasīt vairāk...
02.03.2016, 12:21Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā kultūras centra vadītāju (jāpiesakās līdz š.g. 18. martam)

VĀRKAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJS/-A (profesijas klasifikatora kods – 1431 01)

Galvenie darba pienākumi: vadīt kultūras centra darbu; noteikt galvenos attīstības virzienus un prioritātes kultūras centra darbībā; veikt finanšu plānošanu un piesaisti; nodrošināt iestādes budžeta izpildi un kontroli; nodrošināt kultūras centra nolikumā noteikto funkciju īstenošanu; nodrošināt kultūras centra personāla vadību; plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vārkavas novadā.

Prasības pretendentiem: prasme kultūras pasākumu vadīšanā; prasme patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, analizēt un plānot, pieņemt lēmumus; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas prasmes; augsta atbildības sajūta; praktiska pieredze darbā kultūras vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā jomā būs uzskatāma par priekšrocību.

Dokumenti jāiesniedz līdz 18.03.2016. plkst.12.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335 vai jāsūta uz e-pastu - dome@varkava.lv. Nepieciešamie dokumenti: CV, izglītības dokumentu kopijas, pieteikums (motivācijas vēstule), vīzija par Vārkavas novada kultūras centra darbību (ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā). Vairāk informācijas pa tālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors E.Sparāns).

 

18.03.2016, 08:49 Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro - 2016” īstenošanu un aicina piedalīties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. (Jāpiesakās līdz š.g. 10. aprīlim.)
 Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro - 2016”  īstenošanu  un aicina piedalīties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. (Jāpiesakās līdz š.g. 10. aprīlim.)

Acis darba izbijās,

Rokas darba nebijās,

Rokas darba nebijās

Zinājās padarīt.

...ar latviešu tautasdziesmas viedajiem vārdiem šajā pavasarī uzsākam sociālās līdzdalības projektu „Pavasara diena gadu baro - 2016”.

 

Lasīt vairāk...
15.03.2016, 16:12Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā vides inženieri (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā vides inženieri (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim

Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties vakantajam VIDES INŽENIERA (profesijas klasifikatora kods – 214301) amatam.

Galvenie darba pienākumi: piedalīties vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē; sniegt konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē; izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību atbilstoši videi; izstrādāt ar vides aizsardzību saistītos pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; analizēt un ievērot normatīvo aktu prasības; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību, piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; uzraudzīt un apsekot ūdenssaimniecības projektus pēc to realizācijas; sagatavot un nodrošināt statistiskās atskaites un citus dokumentus vides jomā.

 

Lasīt vairāk...
18.03.2016, 08:38Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju (uz pusslodzi, uz noteiktu laiku). Vakancei jāpiesakās līdz 5. aprīlim

Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties vakantajam PROJEKTU VADĪTĀJA (profesijas klasifikatora kods – 0222) amatam.

Galvenie darba pienākumi: nodrošināt finansējuma piesaisti novada attīstības projektiem; izstrādāt projektu pieteikumus; organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības projektu īstenošanu; piedalīties novada attīstības plānošanā; plānot projekta un darba apspriedes; vadīt projekta administrāciju un dokumentēšanu.

 

Lasīt vairāk...
21.03.2016, 14:34No 22. februāra noteikti satiksmes ierobežojumi pa pašvaldības autoceļiem
No 22. februāra noteikti satiksmes ierobežojumi pa pašvaldības autoceļiem

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ceļa pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi (paredzētas sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.), kas apdraud satiksmes drošību un Ministru kabineta 2016.gada 21.janvāra noteikumu Nr.14 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1., 3.2. un 12.2.apakšpunktu, Vārkavas novada dome 2016. gada 16. februāra ārkārtas sēdē nolēma:

  • ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2016.gada 22.februāra līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu;
  • aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustību pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā, saskaņā ar pielikumu (autoceļu saraksts 1.pielikumā);
  • uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai I.Kivleniecei, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītājai M.Stulpiņai, Upmalas pagastā atbildīgajam par autoceļiem Dz.Cimdiņam nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz norādītajiem  pašvaldības autoceļiem un  veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas pārbaudes.
  • Sīkāka informācija pa tālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

 

10.03.2016, 11:08Vārkavas novada dome aicina darbā lietvedi (uz noteiktu laiku); vakance aktuāla līdz 24. martam
Vārkavas novada dome aicina darbā lietvedi (uz noteiktu laiku); vakance aktuāla līdz 24. martam

Darba pienākumi: kvalitatīva kancelejas ikdienas darba nodrošināšana; saņemtās un nosūtītās informācijas saņemšana un koordinēšana; efektīva informācijas un komunikācijas procesa organizēšana; novada domes arhīva kārtošana; personāla un lietvedības dokumentu aprites organizēšana un uzturēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Lasīt vairāk...
09.03.2016, 10:42Aglonas, Preiļu, Vārkavas starpnovadu kombinētajā olimpiādē 4. klasēm Vārkavas vidusskolas skolēniem teicami rezultāti
Aglonas, Preiļu, Vārkavas starpnovadu kombinētajā olimpiādē 4. klasēm Vārkavas vidusskolas skolēniem teicami rezultāti

3. martā Preiļos notika  Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu 4. klašu skolēnu kombinētā olimpiāde.Savas zināšanas parādīt atbrauca sākumskolas skolēni no 10 izglītības iestādēm: Aglonas vidusskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Priežmalas pamatskolas, Šķeltovas pamatskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Vārkavas pamatskolas, Vārkavas vidusskolas. Kopā olimpiādē piedalījās 27 skolēni, viņiem bija iespēja parādīt savas zināšanas latviešu vai krievu valodā un matemātikā. Pēc olimpiādes dalībnieku domām, olimpiādes uzdevumi bija: „interesanti, neparasti, daži sarežģīti, traki, aizraujoši, viegli, nepacietīgi, dīvaini.” Neskatoties uz to, skolēni ļoti veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, uzrādot ļoti labus rezultātus. Pēc olimpiādes darbu pārbaudes, izkristalizējās olimpiādes uzvarētāji:

Lasīt vairāk...
24.02.2016, 18:19Jaunieši Vecvārkavā meistaro savvaļas dzīvnieku barotavu, apmeklē dīdžeju meistarklasi un skatās kino
Jaunieši Vecvārkavā meistaro savvaļas dzīvnieku barotavu, apmeklē dīdžeju meistarklasi un skatās kino

20. februāra pēcpusdienā Vārkavas novada jaunieši pulcējās pie novada domes ēkas, lai sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu, projekta “PRIEKS par BRĪVU!” ietvaros, izveidotu un Dubnas upes krastā uzstādītu savvaļas dzīvnieku barotavu. Šīs aktivitātes mērķis bija  vērst novada jauniešu uzmanību uz cilvēka un vides mijiedarbību, veicinot jauniešu izpratni par dabas īpašo nozīmi mūsu labklājības nodrošināšanā un iemācīties saudzīgi izturēties pret dabu. Ideja par savvaļas dzīvnieku barotavas izveidi jauniešiem radās, ievērojot  stirnu biežo viesošanos Vecvārkavas ciemata apkārtnē. Kā atzina paši jaunieši, šīs aktivitātes laikā, viņi  ir iemācījušies popularizēt savas idejas un darboties komandā.

Lasīt vairāk...
18.02.2016, 11:43Līdz 10. martam var pieteikties zālāju sēklu iegādei
Līdz 10. martam var pieteikties zālāju sēklu iegādei

SIA "Latvijas šķirnes sēklas" ir nākusi klajā ar zālāju sēklu piedāvājumu 2016. gadam (apraksts lejuplādējams - šeit). Pieteikties iegādei var pie lauku attīstības speciālistes Ilgas Ušackas līdz š.g. 10. martam. (I.Ušackas tālr. 2705016827050168).

11.02.2016, 19:09Apkopoti sacensību rezultāti
Apkopoti sacensību rezultāti

Apkopoti "Vārkavas balvas" vieglatlētikas trīscīņā (10.02.2016.) rezultāti

10.02.2016, 10:33Vanagos izremontēta informācijas un atbalsta centra zāle, 7. martā tajā koncertēs Kaspars Znotiņš un Juris Vaivods
Vanagos izremontēta informācijas un atbalsta centra zāle, 7. martā tajā koncertēs Kaspars Znotiņš un Juris Vaivods

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” ir Vārkavas novada pašvaldības iestāde, kas tika izveidota 2012. gadā pēc Vanagu pamatskolas reorganizācijas un darbojas bijušās skolas ēkā. Šobrīd tajā mājvietu  rod arī Vanagu bibliotēka, kā arī biedrība „Vēlme”. Centra zāle, kas skolas pastāvēšanas laikā bija gan sporta, gan svinību zāle, ir arī novada kultūras pasākumu norises vieta, kā arī pašvaldība to piedāvā izīrēt dažādiem privātiem pasākumiem. Zālē notiek arī vietējo pašdarbības kolektīvu – tautas deju kopas un sieviešu vokālā ansambļa – mēģinājumi, vingrošanas un citas nodarbības.

Lasīt vairāk...
08.02.2016, 15:36Apkopoti Vārkavas novada čempionāta volejbolā 2016 rezultāti
Apkopoti Vārkavas novada čempionāta volejbolā 2016 rezultāti

1. vieta komandai „Daiļrāpotāji” – Vilcāns Arvis, Ormanis Mairis, Sola Jānis, Gorins Dainis; 2. vieta komandai „Talantu neskartie” – Sparāns Elmārs, Vaivods Ēvalds, Šulte Rihards, Laganovskis Gunārs; 3. vieta  komandai „H2O” – Zalāns Egons, Šulte Oskars, Šulte Ojārs, Bulatovs Alvis; 4. vieta komandai „Atriebēji” – Gavars Dinārs, Spuriņš Raitis, Ceplis Māris, Rudzāts Sandis; 5. vieta komandai „Pa pusei pilna”- Cimdiņš Dzintars, Vilcāns Jānis, Zagorskis Aldis, Purviņa Liene; 6. vieta komandai „Amatieri” – Purviņš Matīss, Birulis Renārs, Birule Ieva, Purviņš Ēriks. Čempionāta rezultātu tabula.

 

08.02.2016, 11:21Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu

Darba pienākumi

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, vadīt bāriņtiesas sēdi pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma, kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

 

Prasības pretendentiem

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu: 1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 5) kurai ir nevainojama reputācija. Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības prasmes, atbildība, precizitāte, pamatiemaņas darbā ar datortehniku (Word, Exel).

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2016. gada 19. februārim plkst.16.30. Tālr. informācijai 20384632.

 

01.02.2016, 14:01 IAC "Vanagi" top jauna izstāde, kurā gods tiks parādīts lakatiņiem
 IAC

Šobrīd lupatu deķi, celiņi, paliktņi aizstāj dārgos paklājus. Tie ir plaši pieprasīti ne tikai košo krāsu un pieejamās cenas dēļ – lupatu celiņi īpaši izceļas uz dabiska koka dēļu grīdas.

Lupatceliņu gatavošanas tehnoloģijas apgūst arī Vanagos, informācijas un atbalsta centrā: sākot ar februāri – trešdienās 15.00 Ināras Kļavinskas vadībā.

Februāra beigās skatītāju vērtējumam tiks nodota jauna izstāde, kurā gods tiks parādīts lakatiņiem.  Pagājušā gadsimta 50., 60. un pat 70. gados Vanagu pusē ir darbojušās audējas, kuras audušas skaistus lakatiņus: Anna Vjakse, Domicelija Vaivode, Monika Kļavinska, Veneranda Patmalniece, Anastasija Vilcāne …

Arī vēl tagad 70, 80 gadus vecās sievas uzsien šādus lakatiņus, ejot uz baznīcu, braucot ciemos vai kādās citās darīšanās uz pilsētu vai arī ikdienā, kad uzņem ciemiņus savās mājās.

IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska

 

29.01.2016, 11:35Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu

Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 19. februāra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. uzziņām 28239646.

27.01.2016, 09:51Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini

Prasības pretendentiem: vidējā vai vidējā speciālā (vēlams tehniskā jomā) izglītība; vēlama profesionālā pieredze ēku apsaimniekošanā, saimniecības pārziņa vai līdzīgā amatā vismaz vienu gadu; „A” kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība; „B” kategorijas autovadītāja apliecība, precizitāte, rūpīgums.

Galvenie darba pienākumi: patstāvīgi veikt ikdienas saimniecisko darbu izpildi; siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  ikdienas uzturēšanu un bojājumu novēršanu, telpu un inventāra sīko remontu; sadarbībā ar autovadītāju – saimniecības pārzini plānot un kontrolēt  tekošos un kapitālos remontus un nodrošināt atbilstošu to izpildi; plānot un ieviest pasākumus ēku ekspluatācijas izdevumu samazināšanai; realizēt mazos tehniskos projektus u.c.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2016. gada 10. februārim plkst.16.30. Tālr. informācijai 2944648629446486.

 

25.01.2016, 14:02Nākamā atkritumu izvešana - 2016. gada 18. februārī
Nākamā atkritumu izvešana - 2016. gada 18. februārī

Pamatojoties uz vienošanos starp Vārkavas novada domi un SIA „Preiļu saimnieks”, SIA „Preiļu saimnieks” turpina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā, līdz pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā būs izvēlējusies jaunu apsaimniekotāju.