Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 19:35
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

28.11.2016, 10:35Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā
Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (turpmāk –iemaksu objekts), no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 10:17Pieteikšanās izsolei
Pieteikšanās izsolei

Pamatojoties uz  2016. gada 25. oktobra domes    lēmumu  Nr. 213, Vārkavas novada pašvaldība     nodod atsavināšanai izsolē kustamo mantu: 

 

· transportlīdzekli – Audi 80, valsts reģistrācijas  numurs EK 7955 ar nosacīto cenu EUR 180 (viens simts astoņdesmit), kas ir arī izsoles sākumcena.

· transportlīdzekli – Mercedes Benz 811, valsts  reģistrācijas numurs HZ 523 ar nosacīto cenu EUR 550 (pieci simti piecdesmit), kas ir arī izsoles sākumcena.

·  transportlīdzekli – Mercedes Benz 310, valsts reģistrācijas numurs HB 6391 ar nosacīto cenu EUR 310 (trīs simti desmit), kas ir arī izsoles    sākumcena.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads (pie sekretāres), darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst.16.00 līdz 2016. gada 25. novembrim ieskaitot.

 

 

16.11.2016, 11:43AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Vārkavas novadā

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem Vārkavas novadā, AS “Sadales tīkls” šogad novada teritorijā kopumā realizēs 5 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 367 tūkst. eiro. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, šogad novadā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 13,5 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 12,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas.

 

 

Lasīt vairāk...
11.11.2016, 15:59VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Vārkavas novada Sociālais dienests paziņo, ka apmeklētāju pieņemšana Rimicānos – Rožkalnu pagasta pārvaldē 17.11.2016. plkst.12.00  tiek atcelta, sakarā ar pirmssvētku dienu.

 

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 28383161 

 

 Vārkavas novada Sociālais dienests

08.11.2016, 10:42Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!
Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!

Domājot par novada identitātes stiprināšanu un publisko tēlu, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savus priekšlikums novada saukļa izveidošanai. Novada sauklis ir īsa, viegli iegaumējam  frāze vai teikums, kas raksturo novadu, piemēram: „Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī”,  Jēkabpils – „labo pārmaiņu pilsēta”,  Saldus – „medus piliens Kurzemē”,  „Preiļi – vieta, kur gribas atgriezties”. Savas idejas par to, kā varētu izskanēt Vārkavas novada sauklis, aicinām izteikt līdz 29. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi: info@varkava.lv vai zvanot pa tālr.: 20385972 (Dagnija) vai darba laikā atnākot uz Vārkavas novada pašvaldības domes administrācijas ēkas (Skolas iela 5, Vecvārkava) 8. kabinetu.  Viena persona var iesniegt vairākus saukļa variantus.

Lasīt vairāk...
04.11.2016, 09:37Aicina pieteikt nominantus Latgales Gada balvai 2016
Aicina pieteikt nominantus Latgales Gada balvai 2016

2017.gada 28.janvārī Maltas pagasta kultūras namā (1.maija ielā 80, Maltā, Maltas pagastā, LV-4630) notiks trēšā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija. Tā ir lieliska ideja, lai popularizētu cilvēkus, kuri strādā Latgales labā, sekmē reģiona izaugsmi, strādā un mīl savu darbu. Šie cilvēki vienmēr steidz palīdzēt citiem un nelūdz neko pretī.

 

Balvas pasniegšanas ceremonijā visus priecēs gan dejotāji, gan dziedātāji. Uzvarētājiem balvas pasniegs Latvijā un Latgalē pazīstami un ievērojami cilvēki. Pēc pasākuma ikviens varēs nobaudīt īstu Latgales virtuvi, kā arī personīgi apsveikt uzvarētājus.

Lasīt vairāk...
03.11.2016, 13:44Latvijas kopienu iniciatīvu fonds aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus
Latvijas kopienu iniciatīvu fonds aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus

     Latvijas kopienu iniciatīvu fonds aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus:

                        -  kopienu centru attīstībai

                        -  sociāli mazaizsargāto personu atbalstam

                        -  izglītības un kultūras joma

 

      Pieteikuma anketa mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā "Iesniedz projektu".

01.11.2016, 13:22Vārkavas kapsētā atklāta un iesvētīta kapliča
Vārkavas kapsētā atklāta un iesvētīta kapliča

Sen lolotais sapnis beidzot ticis īstenots – ar zvana skaņām, dziesmām un pateicības vārdiem 29. oktobra pēcpusdienā pēc Svecīšu vakara pasākuma, tika atklāta Vārkavas kapsētas kapliča.

Šis lielais darbs tika veikts kopīgiem spēkiem – kapličas celtniecības darbus Sergeja Vorobjova vadībā veica SIA “Borg” komanda, vietējais uzņēmējs Ainārs Gavars veidoja iekšējo interjeru, neatsveramu palīdzību kapličas tapšanā sniedza Vārkavas draudzes prāvests Onufrijs Pujats, visus kapličas tapšanas darbus no idejas līdz uzceltai ēkai   koordinēja, organizēja un palīdzēja veikt Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska.

Lasīt vairāk...
21.10.2016, 14:26Prezentēts iniciatīvu grupas “Mans Mazais” projekts “Pašiem savs teātris”
Prezentēts iniciatīvu grupas “Mans Mazais” projekts “Pašiem savs teātris”

14.oktobrī ar izrādi “Kur ņemt vienu apkampienu?” /Pēc D.Mellinga/ tika prezentēts Iniciatīvu grupas “Mans Mazais” projekts “Pašiem savs teātris”.

Šis projekts tika realizēts pateicoties Vārkavas novada domes un Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstam. Projekta ietvaros izveidots bērnu leļļu teātris – ar lielu skatuvi, sintezatoru, roku lellēm un kostīmiem. Projekta realizācija notika kopš vasaras sākuma līdz pat oktobra vidum.

Lasīt vairāk...
20.10.2016, 14:30Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde notiks š.g. 21.oktobrī plkst. 7.30 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

18.10.2016, 15:34Aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte
Aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte
Līdz šī gada 31. oktobrim 113 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.
Lasīt vairāk...
04.10.2016, 08:34Aicina pieteikt pretendentus novada Goda un Atzinības rakstu saņemšanai (pagarināts pieteikšanas termiņš)
Aicina pieteikt pretendentus novada Goda un Atzinības rakstu saņemšanai (pagarināts pieteikšanas termiņš)

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 21. oktobrim plkst. 16.30 pieteikt pretendentus Goda un Atzinības rakstu saņemšanai. Goda un Atzinības rakstus piešķir par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā. Ierosinājumus piešķirt Goda rakstu var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, novada iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas.

Lasīt vairāk...
17.10.2016, 10:07VLPF projekta „Pavasara diena gadu baro” noslēguma pasākums
VLPF projekta „Pavasara diena gadu baro” noslēguma pasākums

 Rudens sāk iekrāsot koku lapas. Gājputni māj mums atvadu sveicienus, un  pagalmos viens pēc otra zālē ieripo tikko  izšķīlušies  brūnie kastanīši. Dzērves debesīs aizkliedz vasaru.... Tas liecina, ka Miķeļdiena ir  klāt! Šajā laikā saimnieki cenšas pabeigt  visus lauka  darbus, ļaujot zemei atpūsties līdz pavasarim. Visa raža ir jābūt  zem jumta, jo Miķelis uz balta zirga atjājot pārbaudīt vai viss ir  izdarīts, tā iezīmējot rudens saulgriežus un aicinot ļaudis  svinēt svētkus  par godu ražas novākšanai ar bagāti klātiem galdiem, dziesmām, dejām un rotaļām.  

Lasīt vairāk...
04.10.2016, 14:10Mūžībā aizgājis sporta žurnālists Arturs Vaiders (1955–2016)
Mūžībā aizgājis sporta žurnālists Arturs Vaiders (1955–2016)

Ar vislielākajām skumjām paziņojam, ka 2016. gada 3. oktobra rītā no mums aizgājis vīrs, tētis un opis, sporta žurnālists Arturs Vaiders.

Arturs Vaiders piedzima 1955. gada 28.augustā Latgalē. Tur sāka nodarboties ar sportu, kas vēlāk kļuva par viņa kaislību un profesiju līdz pēdējam elpas vilcienam.

Pieaugoša interese par sportu un olimpisko kustību Arturam bija jau skolas laikā, viņa uzstādītais Vārkavas vidusskolas rekords tāllēkšanā noturējās vairāk par 40 gadiem. Pēc vēsturnieka diploma iegūšanas Latvijas Universitātē arī profesionālais ceļš savijās ar sportu, strādājot Sporta komitejā un pasniedzot sporta vēsturi Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (tagad – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Lasīt vairāk...
04.10.2016, 10:00Top informatīvā izdevuma "Ozolupe" oktobra numurs
Top informatīvā izdevuma

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" oktobra numurs. Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š.g. 13. oktobra plkst. 16.30, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972. Izdevums pie iedzīvotājiem nonāks no 19. līdz 21.oktobrim.

 

03.10.2016, 15:45Vārkavas pagastā tiek īstenots vecāku un vecvecāku iniciatīvas grupas „Mans Mazais” projekts „Pašiem savs teātris”
Vārkavas pagastā tiek īstenots vecāku un vecvecāku iniciatīvas grupas „Mans Mazais” projekts „Pašiem savs teātris”

Vecāku un vecvecāku iniciatīvu grupa “Mans Mazais” ar savu projektu “Pašiem savs teātris” piedalījās Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo Grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2016” un guva finansiālu atbalstu 550 EUR apjomā projekta īstenošanai.

Lasīt vairāk...
29.09.2016, 08:54Informatīvais materiāls bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem par bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām diagnosticēšanas iespējām
Informatīvais materiāls bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem par bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām diagnosticēšanas iespējām

Ja jūs novērojat, ka bērna uzvedība:

 •  neatbilst vecumposmam, piemēram, neveido acu kontaktu, nespēj pabeigt iesākto darbību, nespēj sadraudzēties ar vienaudžiem;
 • ir sociāli nepieņemama, piemēram, lamājas, sit, kniebj, spļauj vienaudžiem un/vai pieaugušajiem, smēķē, lieto atkarību izraisošas vielas, atklāti konfliktē ar vienaudžiem  un/vai pieaugušiem, bez vecāku atļaujas nakts laikā uzturas ārpus mājām, izdara likumpārkāpumus individuāli vai grupā;
 •  noturīga, piemēram, gandrīz katru dienu kādam sit, regulāri skolā lamājas, bērnam klasē ilgstoši nav neviena drauga, katrreiz, kad bērnam aizrāda, viņš kļūst uzbudināts vai dusmīgs. vai sāk raudāt.
Lasīt vairāk...
26.09.2016, 14:52Aicina iesūtīt fotogrāfijas ziemas fotoizstādes veidošanai
Aicina iesūtīt fotogrāfijas ziemas fotoizstādes veidošanai

Vārkavas novadpētniecības muzejs un Upmalas bibliotēka laipni aicina ņemt dalību ziemas fotoizstādes veidošanā. Līdz š.g. 1.decembrim visi novada iedzīvotāji lūgti iesūtīt vai atnest nokopēšanai fotogrāfijas par tēmu „Ziema: ainavas,  tradīcijas, sadzīve”, norādot arī fotogrāfijas nosaukumu un autoru. Saņemtie foto tiks izmantoti ziemas fotoizstādes veidošanai Vārkavas novada Kultūras centra zālē. Fotogrāfijas var iesūtīt uz e-pastu: elillija@inbox.lv  vai alda.upeniece@gmail.com  (Foto: G.Lazdāne)

 

22.09.2016, 14:24Rimicānu PII norisinājās iluzionistu apvienības "Abrakadabra" šovs "Brīnumu kalēji"
Rimicānu PII norisinājās iluzionistu apvienības

20 .septembra rītā Rimicānu PII norisinājās iluzionistu apvienības "Abrakadabra" šovs "Brīnumu kalēji". Šova vadītājs ieveda bērnus maģijas prieka un jautrības pasaulē. Triki bija dažādi - tika hipnotizētas lietas, tās tika pazudētas un pēc tam atrastas. Grāmatu lappuses mainīja krāsu un zīmējumus, papīra tūtiņā pazuda piens un pēc tam atradās. Tukšā papīra maisiņā tika uzburtas krāsainas kastītes, balonam tika caurdurta liela adata, bet tas nesaplīsa.

 

Lasīt vairāk...
22.09.2016, 10:51Rudens krosa stafešu sacensību rezultāti
Rudens krosa stafešu sacensību rezultāti

21. septembrī Vārkavas novada sporta skolā tika aizvadīts Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolu rudens krosa stafešu sacensības.

Lasīt vairāk...
19.09.2016, 14:21 Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidātu pieteikšanos uz divdesmit sezonas vakancēm - APKURES/KRĀŠŅU KURINĀTĀJS
 Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidātu pieteikšanos uz divdesmit sezonas vakancēm - APKURES/KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidātu pieteikšanos uz divdesmit sezonas vakancēm  (uz noteiktu laiku) - APKURES/KRĀŠŅU KURINĀTĀJS (profesijas kods: 818204).

Lasīt vairāk...
19.09.2016, 14:08Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu

Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 7.oktobra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. uzziņām: 28239646.

Lasīt vairāk...
19.09.2016, 13:10Uzmanību! Mainīti skolēnu autobusu maršruti Nr.1 un Nr.2!
Uzmanību! Mainīti skolēnu autobusu maršruti Nr.1 un Nr.2!

19.09.2016. mainīti un saskaņoti skolēnu autobusu maršruti Nr.1, un Nr.2. Plānots, kad autobusi pēc jaunā grafika sāks kursēt trešdien 21.09.2016.

 

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts

(Augšmukti – Rimicāni – Vecvārkava – Arendole – Vecvārkava)

(šoferis Andris Jakimovs, t.: 29501967)

 

7.25      Neicenieki

7.30      Augšmukti

7.33      Alkšņāres

Lasīt vairāk...
16.09.2016, 00:00Vārkavas novada ģimenes atkārtoti saņem atbalstu no Fonda „Gloria patri”
Vārkavas novada ģimenes atkārtoti saņem atbalstu no Fonda „Gloria patri”

21. jūlija pēcpusdienā  pie Vārkavas novada domes ēkas pieripoja auto, kas atveda mazlietotus datorus. Fonds „Gloria Patri”, kura darbības mērķis ir nozīmīga labuma sniegšana sabiedrībai,  turpina veiksmīgu sadarbību ar Vārkavas novada Sociālo dienestu un atbalsta daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kas zaudējušas kādu no apgādniekiem, trūcīgas ģimenes. Nu jau otro reizi tika sniegts atbalsts  15 ģimenēm – dāvinot mazlietotu datortehniku.

Lasīt vairāk...
20.09.2016, 10:48Piedzīvojuma skrējiena "Vārkavs bezceļi” un 8.atklātā vieglatlētikas čempionāta rezultāti
Piedzīvojuma skrējiena

9. septembrī notika tradicionālais piedzīvojumu skrējiens „Vārkavas bezceļi” un 17.septembrī - Vārkavas novada 8. atklātais čempionāts vieglatlētikā.

Piedzīvojumu skrējienā piedalījās 127 dalībniek,pārstāvot Vārkavas novadu, Preiļus, Līvānus, Daugavpili, Riebiņus, Rožupi, Aknīsti, Viesīti, Jēkabpili u.c. Dalībnieki skrējienam tika reģistrēti 6 vecuma grupās. Ar sacensību rezultātiem var iepazīties šeit. (Pasākuma fotogrāfijas var apskatīt sadaļā „Fotogalerija”.)

Lasīt vairāk...
16.09.2016, 08:36Latgales skolēniem un skolotājiem no Latvijas Okupācijas muzeja
Latgales skolēniem un skolotājiem no Latvijas Okupācijas muzeja

Minsteres Latviešu ģimnāzijas bijušo skolēnu un draugu biedrība ir ziedojusi Latvijas Okupācijas muzejam ar mērķi skaidrot vēsturi skolēniem un skolotājiem Latgalē.

Lasīt vairāk...
15.09.2016, 13:46 Vārkavas novada domes komiteju apvienotā sēde
         Vārkavas novada domes komiteju apvienotā sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g. 20. septembrī  plkst. 10:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

13.09.2016, 09:10Atkritumu izvešana septembrī

Vārkavas novada Vārkavas un Upmalas pagastā sadzīves atkritumus izvedīs 22. septembrī, Rožkalnu pagastā sadzīves atkritumu izvešana notiks 26. septembrī.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar sadzīves atkritumu izvešanu, var sazināties ar SIA "Clean R", tālrunis: 67111001.

 

 

09.09.2016, 16:20Precizēti skolēnu autobusu maršruti!

    

Skolēnu autobusu maršruta Nr.1 saraksts

( Arendole – Vecvārkava – Vanagi -  Vecvārkava) 

( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820)


7.15    L. Stradiški

7.20    Arendole

7.30    Aizalksne

7.40    Cimuški

7.45    Mizovski

7.50    Lazdāni

8.00    Vārkavas vidusskola

 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »