Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 18:24
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

06.01.2017, 14:46Sadarbības iespējas ar ASV vēstniecību Latvijā
Sadarbības iespējas ar ASV vēstniecību Latvijā
02.01.2017, 14:20Pateicība novada iedzīvotājiem un sadarbības partneriem
02.01.2017, 13:10Janvārī trūcīgām ģimenēm sāks dalīt pārtikas komplektus maziem bērniem

Domājot par ģimenēm un to vajadzībām, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ir rasta iespēja papildus atbalstīt tās trūcīgās un krīzes situācijā nonākušās ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem.

 

Lasīt vairāk...
02.01.2017, 10:223. janvārī plkst. 10.00 Pilišķu saieta vietā notiks Jaungada koncerts

28.12.2016, 13:58Pašdarbnieku teātris "Kulda" aicina uz "Starij Novij god" pasākumu 7. janvārī plkst. 20.00 Vārkavas tautas namā

28.12.2016, 10:57Aicinām piedalīties novada saukļa atlasē!

Paldies visiem par dalību novada saukļa konkursā! Esam saņēmuši 34 skaistus, skanīgus un interesantus saukļus. Saņemtie saukļi ir izanalizēti, izvērtēti un sarindoti pēc iegūto punktu skaita. Lai veiktu tālāku to atlasi, ir vajadzīga jūsu palīdzība! Novada mājaslapā esam izveidojuši aptauju, kur esam publicējuši 5 visvairāk punktu ieguvušos saukļu variantus. Aicinām piedalīties aptaujā un atzīmēt vienu variantu. Sauklis, kurš saņems visvairāk balsu, tad arī kļūs par novada saukli 2017. gadā! Aptauja būs aktīva līdz 6. janvārim.

 

22.12.2016, 15:01Skolēni pārstrādei nodod 209 tonnas makulatūras, Vārkavas vidusskola ir viena no līderēm pēc savāktā makulatūras daudzuma
Skolēni pārstrādei nodod 209 tonnas makulatūras, Vārkavas vidusskola ir viena no līderēm pēc savāktā makulatūras daudzuma


Ar katru gadu kļūstot populārākam zaļajam dzīvesveidam, aizvien vairāk izglītības iestādes iesaistās dažādos vides projektos, paralēli mācību procesam iesaistot skolēnus vides saudzēšanas projektos. Mazinot vides piesārņojumu un nodrošinot otrreizējām izejvielām atkārtotu pielietojumu, simtiem skolu no visas Latvijas jau trīspadsmito gadu piedalās “Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas kampaņā “Tīrai Latvijai!”. Pirmajos trīs konkursa norises mēnešos “Zaļā josta” ar bērnu starpniecību pārstrādei nogādājusi vairāk nekā 209 tonnas nevajadzīgu papīru un kartonu.

 

Lasīt vairāk...
07.12.2016, 13:4916.decembrī Ziemassvētku egles iedegšana

09.12.2016, 08:2817.decembrī Rožkalnu kultūras namā plkst. 12.00 labdarības koncerts

09.12.2016, 12:1518.decembrī Vanagos notiks pašdarbības kolektīvu koncerts

09.12.2016, 11:17Vanagos apskatāma rokdarbnieku izstāde

14.12.2016, 11:28Ziemas fotogrāfiju izstāde
Ziemas fotogrāfiju izstāde

No 16. decembra līdz 15. februārim. Kultūras centra zālē apskatāma novada fotogrāfu amatieru fotoizstāde: “Ziema, ainavas, tradīcijas, sadzīve”. Izstādi veido 16 Vārkavas novada iedzīvotāju fotogrāfijas, kas uzņemtas dažādās novada vietās.

 

           

 

19.12.2016, 08:40Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes Ziemassvētku dievkalpojums

14.12.2016, 15:52Lazdānu ģimenes un novada jauniešu koncerti Ziemassvētku vakarā

28.11.2016, 10:25Donoru diena Vārkavas novadā
Donoru diena Vārkavas novadā

Valsts asinsdonoru centrs aicina 6.decembrī Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava) laikā no 09.00 līdz 12.00 ziedot asinis.


 

14.12.2016, 11:4225.decembrī Rožkalnu kultūras namā Ziemassvētku balle

14.12.2016, 12:0126. decembrī Rožkalnu Kultūras namā muzikālā pasaka "Ziemassvētku vecīša cimdiņš"

14.12.2016, 11:19Biedrība "Vārkavas novada pensionāri" 29.decembrī aicina uz gada noslēguma pasākumu

14.12.2016, 11:44Jaungada svētku uzruna, salūts un balle Vecvārakvā

14.12.2016, 11:43Jaungada nakts balle Vanagos

02.12.2016, 09:42Malnavas koledža organizē bioloģiskās lauksaimniecības kursus
Malnavas koledža organizē bioloģiskās lauksaimniecības kursus

Malnavas koledžā notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem  BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (Licence Nr. P – 14238 izdota 2016.gada 14.jūlijā)  180 stundu apjomā. Mācību sākums: 2017.gada 20. janvārī.  Mācību ilgums: trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 13:0630. novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē notiks seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu
30. novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē notiks seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu

30.novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas novads) notiks MKPC Preiļu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Romualda Maslova (VMD Dienvidlatgales VM virsmežziņa vietniece) stāstīs par ES atbalsta pasākumu projektu izpildes kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši meža nozares normatīvo aktu prasībām un plānotajiem projektu izpildes rezultātiem, Kaspars Vucenlazdāns (Dianvidlatgales VM Preiļu VM mežzinis) stāstīs par jaunaudžu kopšanu (veidiem un mērķiem, agrotehnisko kopšanu, sastāva kopšanu, augošu koku atzarošanu, instrumentiem) un tīraudžu un mistraudžu veidošanas principiem. Mārīte Vucenlazdāne (LLKC Preiļu konsultāciju biroja vadītāja) stāstīs par projektiem un investīcijām: Ieguldījumiem materiālajos aktīvos; jaunajiem lauksaimniekiem; mazo saimniecību attīstību u.c. 

 

Pilns apmācību programmu var skatīt šeit.

Papildu informācija pa E-pastu:  astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz mob.: 26410476

30.11.2016, 15:25Vārkavas tautas namā notika Adventa ieskaņas pasākums

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 25. novembrī Vārkavas tautas namā biedrības ģimenes palīdzības centrs „Ligzda”  organizēja izglītojošu lekciju „Klusais Adventes laiks-pārdomu un sevis izprašanas laiks” un pēc lekcijas notika radošā darbnīca  „Ziemassvētku rotājumu gatavošana”. Radošais process mijās ar stāstījumu par adventa laiku.

 

Lasīt vairāk...
25.11.2016, 15:43Tiek veidots jauns radošo darbu krājums
Tiek veidots jauns radošo darbu krājums

Turpinot aizsākto tradīciju, Vārkavas novada dome plāno izdot nākamo novada iedzīvotāju radošo darbu krājumu. Šajā grāmatā, tiks iekļauta ne tikai dzeja un prozas darbi, bet arī fotogrāfijas un zīmējumi. Tādēļ ikviens, kurš raksta, zīmē vai  fotografē ir aicināts iesūtīt savus radošos darbus.  Katram autoram tiks atvēlētas vairākas grāmatas lapas puses. Viens autors var iesūtīt dažādus radošos darbus.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:19KŪTSMĒSLU UZGLABĀŠANA NO 2017.GADA 01.JANVĀRA

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde atgādina, ka 2016.gada 31.decembrī beidzas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” noteiktais pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām.

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, beidzas 2017.gada 31.decembrī.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:24Valsts vides dienests par lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 apakšpunktam,  krātuves ekspluatācijas laikā reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas jāveic pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē un, atbilstoši minēto noteikumu 13.2. apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jānosaka tādus parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz vietas paraugu noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā jāņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus.Lūgums savlaicīgi veikt minētos pasākumus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.

 

28.11.2016, 11:27Valsts vides dienests par statistikas pārskatu iesniegšanu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 2016. gada 23. februārī stājās spēkā grozījumi 2008. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

Saskaņā ar grozījumiem operatoriem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcai, jāiesniedz pārskats par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Tas nozīmē, ka augstākminētās piesārņojojošās darbības veicējiem turpmāk katru gadu līdz 1. martam jāsniedz pārskats par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcā radīto sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

 

 

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »