Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 19:06
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

08.01.2018, 16:28Novada jaunieši Vārkavas novada ciemos labdarības nolūkos sniedza Ziemassvētku koncertus

Pērnā gada nogalē, Ziemassvētku laikā Vārkavas novada jaunieši rīkoja labdarības koncertus Vārkavas novada ciemos “Sniedz roku Ziemassvētkos”. Koncertu laikā ar skaistākajām Ziemassvētku dziesmām skatītājus priecēja Gunita Lazdāne, Amanda Spūle, Lāsma Bramane, Marta Lazdāne, Daina Gailuma, Mairis Ormanis un Andris Lazdāns. Labdarības koncertu laikā savāktās dāvanas – koncertu apmeklētāju ziedojumi – saldumi, rotaļlietas un apģērbi aizceļoja pie novada maznodrošinātā, daudzbērnu un trūcīgā statusa  ģimenēm.

 

Labdarības koncertu galvenā iniciatore Gunita Lazdāne stāsta, ka šāda ideja radusies, jo Ziemassvētki ir labo darbu laiks: “Katrs cilvēks pirms šiem svētkiem pārdomā lietas, kas ir darītas un ir vēlme pasauli darīt kaut nedaudz labāku. Jā, mums, jauniešiem šī ideja radās novembra beigās, vēlējāmies salasīt labu komandu, ar kuru varētu organizēt šos koncertus. Tika izstrādāta ideja. Piedāvājām jau zināmiem jauniešiem dalību, viņi labprāt piekrita. Un tas ļoti priecēja. Taču vēl lielāks prieks bija par to, ka bija jaunieši, kuri paši mūs sameklēja un izrādīja vēlmi piedalīties šajā projektā”.

 

Lasīt vairāk...
03.01.2018, 15:46Samazinājies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Vārkavas novadā

No 2018. gada 1. janvāra lielākajā daļā Latvijas pašvaldību mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Būtiski pieaugot dabas resursu nodoklim (DRN), kas ir daļa no tarifu veidojošās summas, lielākoties kopējais tarifs Latvijas pašvaldībās paaugstināsies.

Turpretī vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" apsaimniekotajā Vārkavas novadā tarifs samazināsies. No 2018. gada 1. janvāra maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 19,40 €/m3 (līdz 01.01.2018 - 19,90 €/m3). Zemāku pakalpojuma maksu novada iedzīvotājiem nodrošina "Clean R", kas, pieaugot citām pakalpojuma maksas komponentēm un respektējot novada iedzīvotāju intereses, ir pārrēķinājis un samazina savu pakalpojumu izmaksu daļu.

Lasīt vairāk...
02.01.2018, 09:17Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks š.g. 2.janvārī plkst. 16.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

06.12.2017, 09:50Vārkavas novada pensionāru biedru un draugu salidojums

06.12.2017, 09:41Novada Jaungada balles

22.12.2017, 15:07Vārkavas novada dome sveic svētkos

28.12.2017, 12:31Viduslatgales pārnovadu fonds īsteno Labdarības programmu „Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem mūzikā mākslā un sportā”
Viduslatgales pārnovadu fonds īsteno  Labdarības programmu „Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem mūzikā mākslā un sportā”

Jau ceturto  gadu pēc kārtas Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” realizē  stipendiju programmu talantīgajiem bērniem un jauniešiem no Aglonas, Līvānu , Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem mūzikā, mākslā un šogad arī sportā. Šajā laikā, pateicoties mūsu sponsoriem,  jau ir atbalstīti 84 talantīgi  jauniešus mākslā un mūzikā. Šīs programmas mērķis ir motivēt jauniešus attīstīt savus talantus un iedvesmot izcilu rezultātu mūzikā , mākslā un sportā sasniegšanai.

2017. gadā fonds ar ziedotāju atbalstu  ir piešķīris  22 stipendijas- mācību maksas  mūzikā un mākslā. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem tika finansiāli atbalstīta sporta nometne. Šogad pirmo gadu tika piešķirtas vienreizējas stipendijas sportā 12 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņiem no Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem.

Vārkavas novada stipendijas- mācību maksas tika piešķirtas Preiļu Mūzikas un Mākslas skolas audzēknei Martai Lazdānei, Špoģu Mīzikas un Mākslas skolas audzēknēm Dainai Gailumai  un Elizabetei Maijai Somei, Stipendijas sportā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņiem Mārim Ceplim un Valijai Vanagai

Fonda vārdā saku sirsnīgu paldies šī gada stipendiju  programmas ziedotājiem -  SIA MANCO ENERGY LATGALE, SIA “ZELTA ZEME”, LATVIJAS LOTO un individuālie ziedotājiem.

 

Viduslatgales pārnovadu fonda

valdes locekle Janīna Beča

27.12.2017, 13:15Rimicānu PII pateicība SIA "Kaso plus"

18.12.2017, 14:09Ziemassvētku pasākumi Vārkavas vidusskolā

06.12.2017, 11:25Ziemassvētku labdarības koncerti novadā

07.12.2017, 08:25Ziemassvētku koncerti novada baznīcās

04.12.2017, 16:30Ziemassvētku balle Rožkalnu kultūras namā

18.12.2017, 09:32Ziemassvētku Vakarēšana Vārkavas Tautas namā

19.12.2017, 13:02Vārkavas novada pašvaldības domes sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks š.g. 21. decembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

14.12.2017, 10:31Sociālā dienesta apsveikums svētkos

15.12.2017, 16:28Egles iedegšana pie Vārkavas muižas pils

12.12.2017, 10:46Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g.  14. decembrī plkst. 15:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

11.12.2017, 11:44Radošā darbnīca vilnas velšanā

12. decembrī plkst. 16. 30 Vārkavas novada Kultūras centra zālē notiks vilnas velšanas radošā darbnīca, kuras laikā būs iespēja apgūt filcēšanas tehniku un pašu rokām izveidot jaukas dāvaniņas, eglīšu mantiņas, rotaslietas un citas krāsainus filcējumus. Uz bezmaksas nodarbību aicināti visi interesenti. 

11.12.2017, 16:14Vanagu IAC aicina atzīmēt Adventa trešo svētdienu ar vietējā pašdarbnieku koncerta apmeklējumu

25.10.2017, 10:06Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina veidot izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto."
Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina veidot izstādi

Ziemassvētku laikā Vārkavas novada kultūras centra zālē veidosim izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto". Izstādei lūdzam iesniegt senas pavārgrāmatas, kā arī fotogrāfijas par tradīcijām Vārkavas novadā. Materiālus varat iesniegt Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītājai Elvīrai Āboliņai (e-pasts:  elvira.abolina@varkava.lv vai elillija@inbox.lv  tālr.:  27059046) vai Aldai Upeniecei Upmalas bibliotēkā (e-pasts alda.upeniece@gmail.com tālr.: 29295225).

11.12.2017, 12:01Rokdarbnieču cimdu izstāde Vanagos

No 15. līdz 31. decembrim Vanagu Informācijas un atbalsta centrā būs skatāma vietējo rokdarbnieču adītu un tamborētu cimdu izstāde “Kulainis, dūrainis, pirkstainis…” Izstādē būs apskatāmi vairāk kā 20 pirkstaiņu un 85 pāri kulaiņu. Cimdiem ir lieliska krāsu un rakstu dažādība. 

06.12.2017, 16:29Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks š.g. 7.decembrī plkst. 16.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

30.11.2017, 11:00Biedrība "Dzintars 2007" rīko labdarības pasākumu

08.12.2017, 14:47Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 2.novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku Līvānu un Vārkavas novados (1 slodze)

Galvenie amata pienākumi:

-            organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;

-            plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-            pirms katra pasākuma novērtēt drošības riskus, sagatavot drošības instrukcijas un organizēt nepieciešamos pasākumus drošības risku novēršanai;

-            veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;

 

Lasīt vairāk...
06.12.2017, 14:47Aizvadīta II Latvijas stāstnieku konference

5. decembrī Latvijas Universitātes bibliotēkas konferenču zālē notika II Latvijas stāstnieku konference "Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas", ko rīkoja Latvijas stāstnieku apvienība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Konferencē tikās pašvaldību bibliotēku pārstāvji, muzeju vadītāji, folkloru kopu vadītāji,  dažādas biedrības un ar stāstniecību saistīti aktīvi kultūras cilvēki. Konferences laikā tika diskutēts par stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pasākuma dalībnieki dalījās ar savu pieredzi stāstu stāstīšanā, uzklausīšanā, apkopošanā, šīs jomas pētniecībā.  Ar saviem vērojumiem, pārdomām un izdarīto dalījās Latvijas aktīvākie stāstniecības pasākumu organizatori no dažādām vietām  Latvijā.

Ar stāstu par Vārkavas novada pieredzi Latgales stāstnieku festivāla “Omotu Stuosti” rīkošanā, piedalījās arī Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle. Vasarā Vārkavas novadā notikušais stāstnieku festivāls esot bijis ļoti labs piemērs kā dažādot stāstniecības festivālu formu un nodrošināt radošumu izpildījumu.  

Pasākuma diskusiju daļā dalībnieki tika aicināti izteikt savu viedokli par stāstniecības nozares attīstīšanu un Latvijas Stāstnieku asociācijas izveidi, kas plānota kā viens no instrumentiem stāstniecības tradīcijas stiprināšanā Latvijā.

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Dudarjonoka

 

 

11.12.2017, 15:25 „Ģimenes atbalsta centra „Ligzda”” un Vārkavas novada sociālā dienesta rīkotā ekskursija

 

Ikviens no mums— Vārkavas novada iedzīvotājiem — zina, kur atrodas tuvākā pilsēta — pārdesmit minūšu braucienā no mājām. Apmeklējot pilsētu,  bez vilcināšanās mēs atrodam nozīmīgas valsts iestādes, lielveikalus, radu un draugu adreses. Dzīvojam mūsu vajadzībām pakārtotu dzīvi, rakstām savu vēsturi.

Tuvojas Latvijas simtgade. Mēs, Latvijā, Latgalē, Vārkavā dzīvojošie, arī esam daļa no mūsu valsts. Apliecinot savu identitāti, mīlestību pret  savu valsti ir jāzina arī tās izcelsme un vēsture. Sadarbībā ar programmu „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020”, 28.novembrī kopā ar nevalstisko organizāciju „Ģimenes palīdzības centrs ”Ligzda””, tika organizēta izzinoša ekskursija uz Preiļiem. Aizejošā rudens noskaņās ekskursijas dalībnieki izgāja pastaigā pa Preiļu muižas parku gida pavadībā. Apmeklēta tika restaurētā Preiļu parka kapela un Preiļu novadpētniecības muzejs.

Lasīt vairāk...
04.12.2017, 16:29Decembris Vārkavas vidusskolā iesācies ar dziesmām, rotaļām un stāstiem

Sanākt kopā, izdziedāt skaistākās dziesmas, iet rotaļās, stāstīt atgadījumus no dzīves, kopīgi jokoties, smieties un muzicēt jau piekto gadu aicināja folkloras kopa “Volyudzeite”.

Šogad tradicionālā “Vakarēšana” pulcēja vairāk kā simts dalībniekus no dažādiem novadiem. Ar savu repertuāru – tautas dziesmām, anekdotēm, stāstiem un rotaļām uzstājās Riebiņu folkloras kopa “Jumalāni”, Salas pamatskolas folkloras kopa „Dzeipureņš”, Aglonas vidusskolas folkloras kopas “Žibacteņa”, Pelēču pamatskolas folkloras kopa “Pelēcīši”, Vārkavas novada folkloras kopas -  “Vecvārkava”,  “Dzeipurs” un “Volyudzāni”.

Protams, ka īstā vakarēšanā neiztikt arī bez neformālām sarunām, tējas un gardiem cienastiem. Pateicamies pasākuma viesiem par sarūpētajiem “ciemakukuļiem”, Vārkavas vidusskolas pavārēm par gardajiem pīrāgiem kā arī SIA “Daugulis & Partneri” par konditorejas izstrādājumiem!

Paldies par atsaucību un dalību pasākumā folkloras kopām un to vadītājiem! Paldies arī vakarēšanas organizatoriem “Volyudzeitei” un Vārkavas vidusskolai! Paldies  par atbalstu arī bērnu vecākiem!  Uz satikšanos nākamajā gadā! 

Pasākuma fotogrāfijas.

 

04.12.2017, 16:25Vārkavas novadā notika tikšanās ar Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku

1. decembrī Vārkavas novada domes Kultūras centrā notika iedzīvotāju tikšanās ar Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku.  Politiķi klātesošos informēja par valstī aktuālajiem jautājumiem – par budžeta plānošanu, lauksaimniecību, veselības un izglītības  reformām.

Nacionālās drošības stiprināšanai salīdzinājumā ar 2017. gadu plānots papildus piešķirt 126,8 miljonus eiro, sasniedzot 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta. Piešķirtais finansējums tikšot izmantots poligonu remontdarbiem un bruņojuma iegādei. Deputāts, kā pozitīvu  sadarbības iniciatīvu minēja valdības sniegto palīdzību lauksaimniekiem plūdu seku likvidēšanai, kad kopīgi sadarbojoties, izdevās panākt, ka par vienu plūdos cietušo hektāru tika piešķirts ap 200 euro liels pabalsts, sedzot kādu daļu no lauksaimnieku ieguldījumiem.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, stacionāros sniegtajiem pakalpojumiem rindu samazinājumam, kā arī veselības nozarē strādājošo speciālistu darba samaksas palielināšanai un citiem svarīgajiem pasākumiem papildus tiks novirzīti 235 miljoni euro. Kopumā veselības nozarei tiks novirzīts 1 miljards euro, kas ir 1/9 daļa no valsts budžeta.

 

Lasīt vairāk...
04.12.2017, 14:50Stāstnieku festivālā “Teci, teci valodiņa” vārkavieši ieguvuši augstas vietas

2. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā bija svētki, tur pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem uz XXI stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” finālu. Šajā konkursā kā ierasts piedalījās arī Vārkavas vidusskolas stāstnieki.  Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, stāstīšanas tradīciju zinātāji un kopēji.  

Vārkavas vidusskolēni kā parasti konkursā bija vieni no labākajiem stāstniekiem! Edvards Vaivods – Šulte (1.klase) un Mārtiņš Upenieks (3.klase)  ieguva 2.pakāpes diplomu “Lielais stāstnieks”.   Elvis Laganovskis   (2.klase)  un Kristians Plots (9.klase) ieguva 1. pakāpēs diplomu ar titulu “Dižais stāstnieks”. Apsveicam mūsu dižos un lielos stāstniekus ar godam nopelnītajiem tituliem! Liels paldies Skolotājai Helēnai Ērglei par skolēnu sagatavošanu konkursam! Un bērnu vecākiem par atbalstu!

 

04.12.2017, 13:46Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" decembra numurs
Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š. g.  14. decembrim, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972.

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »