Miķeļdienas pasākums Vārkavas Novadpētniecības muzejā