Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 11:45
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

 

 1. Iesniegums
 2. Iesniegums par rūpnieciskās zvejas limita piešķiršanu 
 3. Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai
 4. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma sūtīšanu elektroniski 
 5. Iesniegums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju par meža zemi 
 6. Iesniegums par samazinājumu zemes izpirkšanai
 7. Iesniegums par pašvaldības autotransporta izmantošanu
 8. Iesniegums par īpašuma adreses noteikšanu 
 9. Iesniegums par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu
 10. Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
 11. Iesniegums par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
 12. Iesniegums izziņai par deklarēto dzīvesvietu
 13. Iesniegums par zemes nomu
 14. Iesniegums zemes vienības sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības projektu
 15. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības grupā (Vārkavas vidusskola)
 16. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē (Rimicānu PII)
 17. Iesniegums par bērna uzņemšanu pamatizglītības programmas apguvei (Vārkavas vidusskola)
 18. Iesniegums par bērna uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei (Vārkavas vidusskola)
 19. Iesniegums par audzēkņa uzņemšanu sporta skolā
 20. Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
 21. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai)
 22. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai)
 23. Iesniegums Vārkavas novada Bāriņtiesai 
 24. Iesniegums (standarta) Sociālajam dienestam
 25. Iesniegums  par mājokļa pabalstu mājsaimniecībai
 26. Iesniegums par trūcīgā māksaimniecības statusa noteikšanu un GMI pabalsta piešķiršanu
 27. Iesniegums par atbalstu medicīnas pkalpojumu segšanai
 28. Iesniegums par trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu
 29. Iztikas līdzekļu deklarācija (Sociālajam dienestam)
 30. Iesniegums par maznodrošinātas maijsaimniecības statusa piešķiršanu
 31. Iesniegums atbalstam apgādnieka zaudējuma gadījumā
 32. Iesniegums rūpnieciskās zvejas licences saņemšanai (juridiskai personai)

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.10.2015 10:48:00

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »