Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 03.10.2023 00:06
Elza, Ilizana
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

Novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums „Ašinieku purvs”, dabas liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks”.
 
Dabas liegums „Ašinieku purvs” atrodas Upmalas pagastā, tā platība ir 1577 ha, aizsardzībā kopš 1977. gada, teritoriju apsaimnieko VAS „Latvijas Valsts meži”. Dabas liegumam „Ašinieku purvs” ir ne tikai valsts mēroga aizsardzības statuss, bet ir arī starptautiska vērtība - dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Natura 2000” tīklā. Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES nozīmes un Latvijā aizsargājamus meža, pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju ielejas, kas Latgalē ir reti sastopamas.
  
Dabas liegums „Dubnas paliene” atrodas Upmalas un Rožkalnu pagastā, tā platība ir 377 ha, aizsardzībā kopš 2004. gada. Dabas liegums iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Natura 2000” tīklā. Teritorija izveidota, lai saglabātu izcilas, sugām bagātas, mēreni mitras pļavas un upju palieņu pļavas, kas aizņem lielas platības. Teritorijā sastopamas 3 īpaši aizsargājamas augu sugas: jumstiņu gladiola, rūgtā drudzenīte un stāvlapu dzegužpirkstīte. Dubnas palienes pļavas apsaimnieko to zemju īpašnieki.
 
 
Īpaši aizsargājamais augs - jumstiņu gladiola.
 
 
 
Īpaši aizsargājamais augs - rūgtā drudzenīte.
 
 
 
Īpaši aizsargājamais augs - stāvlapu dzegužpirkstīte.
 
Dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks” atrodas Upmalas pagastā, tā platība ir 2,7 ha, aizsardzībā kopš 2001. gada, teritoriju apsaimnieko Vārkavas novada dome. Parks ierīkots 19. gs. Sākumā, spriežot pēc lielākiem ozoliem ( ap 200 g. veci), pārējie stādījumi ierīkoti 19.gs beigās. Parkā aug vietējās koku un krūmu sugas - kļavas, oši, egles, apses, ozoli, trauslais vītols, liepas, gobas, lazdas, Eiropas segliņi, ievas u.c., kā arī parkā aug vairāk nekā 10 eksotu koku un krūmu sugas, nozīmīgākās no tām – aslapu kļava, cukura kļava, pūkainais filadelfs, smaržīgā apse, sudrabvītols, Ungārijas ceriņš, Krimas liepa, platlapu liepa.
 
 
 
 
 Skats uz Vārkavas parku, trejstumbru liepa, kas redzama fotogrāfijas priekšplānā, 2010. gada 8. augusta vētrā tika nolauzta.Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 20.11.2015 15:27:58

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »