Database Error

Description: Can't execute query:

SELECT body FROM 4_ctemplates WHERE page_id=7 AND template_id=1

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_ctemplates' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM 4_ctemplates WHERE page_id=7

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_ctemplates' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_ctemplates (body, template_id, page_id) VALUES ('




 {%component:title:title%}
 
 
 

 

 {%header%}
 
 
  
  

  
{%component:varkavaslideshow:slides%}
\"\"
Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas {%component:date:date%}
{%component:nameday:nameday%}
Dienas teikums
{%component:varkavarandomtext:dienasteikums%}
{%component:menutwoleveltemplate:leftMenu%}
{%component:bannerlisttemplate:leftBanners%}
{%component:formatedtext0:mainText%} {%component:newnewstemplate:jaunumi%} {%component:sitemap3:sitemap%} {%component:articlelist:notikumi%} {%component:search:search%} {%component:varkavapoll:pollarchive%} {%component:varkavalemumi:lemumi%} {%component:varkavaveidlapas:veidlapas%} {%component:varkavaiepirkumi:iepirkumi%} {%component:documentsupload:iesniegtdokumentu%} {%component:menuoneleveltemplate:galerijuSaraksts%} {%component:gallerytemplateex:galerija%} {%component:VarkavaForum:VarkavaForum%}
\'wheat\'
{%component:varkavacalendar:kalendars%}
{%component:menuoneleveltemplate:rightMenu%}
Aptauja
{%component:varkavapoll:poll%}
{%component:contactform:contactForm%}
', 1, 7)

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_ctemplates' is marked as crashed and should be repaired
Pašvaldība
Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 31.10.2014 22:25
Valts, Rinalds, Rinalda
Dienas teikums

Vispatīkamāk gāzt tos kalnus, kuru virsotnes nav izdevies sasniegt.  /Francis Usāns/

 

 

 
Vārkavas novada dome
 
 
 
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335
 
Informatīvais portāls: www.varkava.lv
Informāciju ievietošanai mājas lapā sūtīt uz e-pasta adresi varkavas.novads@inbox.lv
 
E-pasta adrese: dome@varkava.lv
 
Tālrunis/fakss: 65329632 (sekretāre, lietvede)
 
Mobilais tālrunis: 28239646 (sekretāre, lietvede)
 
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.
 
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja: Anita Brakovska (attēlā), mob. tālr. 26814702
 
 
 


 
Vārkavas novada domes rekvizīti
 
      Nosaukums: Vārkavas novada dome
 
      Reģistrācijas numurs: LV90000065434
 
      Adrese: Skolas iela 5,Vecvārkava,
      Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335
 
Banka: SEB bankas Preiļu filiāle
 
      Kods: UNLALV2X
 
Konta numurs: LV 31 UNLA 0026000130410
 
 
 

Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu konts:

 

Nosaukums: Vārkavas novada dome

 

Reģistrācijas numurs: LV90000065434

 

Adrese: Skolas iela 5,Vecvārkava,

Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335

 

Banka: „Swedbank” AS

 

Kods: HABALV22

 

Konta numurs: LV 45 HABA 0551035080324

 


 
 
Rožkalnu pagasta pārvalde
 
 
 
Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325
 
 
Tālrunis: 65329211, mobilais tālrunis - 28449248
 
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.
 
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja: Mairita Stulpiņa (attēlā), mob. tālr.28449248
 
 
 
 

 
 
Vārkavas pagasta pārvalde
 
 
 
Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337
 
 
Tālrunis/fakss: 65329725, mobilais tālrunis - 28239044
 
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.
 
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja: Inta Kivleniece (attēlā), mob. tālr. 28239044
 
 
 

 

wheat