Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 18.11.2019 14:30
Aleksandrs, Doloresa
Dienas teikums

Pat viss tas zemākais grib kļūt augstāks, nekā viņš ir. Šī griba ir visas cilvēces attīstības pamata spēks . /J. Poruks/

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI

Vārkavas novada pašvaldības domes administrācija

 

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

E-pasta adrese: dome@varkava.lv
Tālrunis: 65329632 (sekretāre, lietvede)
Mobilais tālrunis: 28239646 (sekretāre, lietvede)
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00. Sestdien, svētdien - brīvs.

 

 

Amats

 Vārds, uzvārds

Tālrunis,  mobilais tālrunis

 E-pasta adrese

Dome


Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Anita Brakovska

 26814702

anita.brakovska@varkava.lv 

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9.00 – 12.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā, kā arī katra mēneša pirmajā otrdienā - Vārkavas pagasta pārvaldē un trešajā otrdienā -Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 10.00 – 12.00.

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks

Mindaugas Bitinas

29444503

mindaugs40@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem trešdienās no plkst.9.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā.  

Kancelejas e-pasta adrese

 

 

dome@varkava.lv 
Izpildinstitūcija

 

Pašvaldības izpilddirektors

Elmārs Sparāns

65329632,
29446486

elmars.sparans@varkava.lv  

Pašvaldības sekretāre

Antoņina Rusiņa

65329632,
28239646

antonina.rusina@varkava.lv

Lietvede

Lāsma Ruzģe

65329632,
28239646

lasma.ruzge@varkava.lv  

Datortīkla administrators

 Ainārs Dudarjonoks

 26238816  ainars.dudarjonoks@varkava.lv

Galvenā grāmatvede

Vija Šmeikste

 27089606

vija.smeikste@varkava.lv

Grāmatvedes

Anna Usāne, Laine Mičule

27089606

27089606

 anna.usane@varkava.lv

laine.micule@varkava.lv

Kasiere

Laila Lazdāne

27089606

laila.lazdane@varkava.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Smane

20385972

info@varkava.lv  marika.smane@varkava.lv

Zemes lietu speciālists

Dzintars Cimdiņš

26478052, 26562334

dzintars.cimdins@varkava.lv

Automobiļa vadītājs

Ernests Praņevskis

26268803

 

Autobusa vadītājs

Andris Jakimovs

29501967

 

Autobusa vadītājs

Aivars Dambītis


 29409820

 

Autobusa vadītājs

Jāzeps Kokorīts

29501857

 

Darba aizsardzības speciāliste

Veronika Dombrovska

65329632,
28239646  

veronika.dombrovska@varkava.lv


Automobiļa vadītājs

Antons Onckulis

27820577


Lopkopības pārraudze

Janīna Poplavska

26160719

 janina.poplavska@inbox.lv

Lopkopības pārraudze

Terēzija Jaunromāne

26484385

terezija.jaunromane@varkava.lv


„Valsts Lauku tīkla” lauku attīstības speciāliste

Ilga Ušacka

28621460, 27050168

 ilga.usacka@inbox.lv

Projektu koordinators

Linda Pudule

20399639

 linda.pudule@varkava.lv

Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītājs

Artūrs Poplavskis

29423305

arturs.poplavskis@preili.lv  Apmeklētājus pieņem mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst.10.00 -12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkas (Skolas ielā 5, Vecvārkava) 1.stāvā.

Kultūras centra vadītājs


Andris Lazdāns


27016344


andris.lazdans@varkava.lv

Jaunatnes lietu speciālists

 Iveta Poplavska

 20004979

iveta.poplavska@varkava.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu administrators

Jānis Bruss
65329725
janis.bruss@varkava.lv

Iecirkņa inspektors (Vārkavas, Rožkalnu un Upmalas pagastos)

Sandis Upenieks

Valsts policijas Latgales reģiona Preiļu iecirknis

tālr.: 65302825

65302822

Iedzīvotājus pieņem mēneša 2.nedēļas  otrdienā, Rožkalnu pagasta pārvaldē (Rimicāni, Saules iela 16) no plkst. 10.00-10.30, tel. 65329211; Vārkavas novada domē (Vecvārkava, Skolas iela 5) no plkst.11.00-11.30, tel. 65329632; Vārkavas pagasta pārvaldē (Vārkava, Kovaļevsku iela 4) no plkst.13.00-13.30. tel. 65329725

  

PAGASTU PĀRVALDES

Rožkalnu pagasta pārvalde  

Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325

E-pasta adrese: rozkalnu.parvalde@varkava.lv

Tālrunis: 65329211, mobilais tālrunis - 28449248

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja: Mairita Stulpiņa, mob. tālr.28449248

Rožkalnu pagasta pārvaldes nolikums


Vārkavas pagasta pārvalde 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

E-pasta adrese: varkavas.parvalde@varkava.lv
Tālrunis: 65329725, mobilais tālrunis - 28239044

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja: Skaidrīte Medne, mob. tālr.  28239044

Vārkavas pagasta pārvaldes nolikums


 PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
 

Vārkavas novada Sociālais dienests 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Tālr.: 28383161

E-pasta adrese: socialais.dienests@varkava.lv

Sociālā dienesta vadītāja: Baiba Ruča

  • Sociālā dienesta vadītāja apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 9.00 - 16.00 Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā (Vārkavas pagasta pārvaldē)

Sociālie darbinieki:  Diāna Stubure

Sociālās palīdzības organizatore: Lucija Armane

Apmeklētājus pieņem:

  • Vārkavā - Sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4 - pirmdienās no plkst.8.00 - 16.00; trešdienās no plkst.8.00 - 12.30; ceturtdienās no plkst.8.00 - 16.00; piektdienās no plkst.8.00 - 12.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.30 - 13.00).
  • Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5 - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 -12.00;
  • Rimicānos - Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00;
  • Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1.un 3.ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00.

 Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs "Vārkava"

 

Adrese: Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337 

E-pasta adrese: aprupes.centrs@varkava.lv

Tālr.: 28440356

Sociālā aprūpes centra  vadītāja: Lidija Krasnais

E-pasta adrese: lidija.krasnais@varkava.lv

 

 


Vārkavas vidusskola  

Adrese: Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 65326655, 28238094

E-pasta adrese: varkavasvsk@pvg.edu.lv

Skolas direktore: Inta Kivleniece

 

 Direktores vietniece izglītības jomā: Sandra Lazdāne, tālr. 65326655, 29416780

Direktores vietniece informātikas jautājumos: Silvija Vingre, tālr. 65326655

Bibliotekāre: Melita Pastare, tālr. 65326655

Lietvede – arhivāre: Iveta Lazdāne, tālr. 65326655

Ēdnīcas vadītāja: Iveta Kokorīte, tālr. 65326653

 


  Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde 

Adrese: Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5325

Tālrunis: 28444927

E-pasta adrese: rimicanupirmsk@pvg.edu.lv

Vecākās grupas „Sprīdītis” (5-7 g.) skolotāja Skaidrīte Zelčāne, kontakttālr.: 65329204, 28444927;

vidējās grupas „Zīļuks” (3-4 g.) skolotāja Evita Jaudzema, kontakttālr. 65329211, 28449248;

jaunākās grupas „Cālīši” (1,5-3 g.) skoltāja Līga Lazdāne, kontakttālr. 65329211, 28444927.


Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes struktūrvienība "Cimdiņš"

Adrese: Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

E-pasta adrese: varkavaspsk@pvg.edu.lv

Tālrunis:  28444927

 


Vārkavas novada bāriņtiesa


Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 20384632

E-pasta adrese: barintiesa@varkava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Iveta Stivriška

 Apmeklētājus pieņem:  

  • Vārkavas novada domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā – pirmdienās no plkst.13.00-16.30, trešdienās no plkst.9.00 – 12.30;

 Vārkavas novada Kultūras centrs, Kultūras centra zāle

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 

KC struktūrvienība: Vārkavas tautas nams  

Adrese: Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov.  LV-5337

KC struktūrvienība: Rožkalnu kultūras nams

Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov. LV-5325  


 

Vārkavas novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centrs 

 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Vārkavas novadpētniecības muzeja – kultūrvēstures un tūrisma centra vadītāja: Elvīra Āboliņa

Mob.tālr.: 27059046

E-pasts: elvira.abolina@varkava.lv vai muzejs@varkava.lv


 Upmalas bibliotēka

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 29295225
E-pasta adrese: upmalas.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Alda Upeniece
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.00,12.30 – 16.00
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena


 Vanagu bibliotēka 

Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5316

Tālrunis: 28450919
E-pasta adrese: vanagu.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja pienākumu izpildītāja: Janīna Praņevska
Darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 -12.00.

Brīvdienas: pirmdiena, sestdiena, svētdiena.


  Vārkavas bibliotēka

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Tālrunis: 65329725
E-pasta adrese:
varkavas.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Skaidrīte
Trafimova
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30, 13.00 – 16.30
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena


Rožkalnu bibliotēka 

Adrese: Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5325

Tālr.: 65329211, 29442909
E-pasta adrese:
rozkalnu.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Iveta Some


 

  Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa    

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335

Tālrunis: 65329632, mob.tālr. 28239646
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@varkava.lv
Vadītāja: Antoņina Rusiņa

Pieņemšanas  laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30 un no plkst.13.00 - 16.30.


 

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” 

 Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5316

Tālrunis: 65326609, 28450919

Fakss: 65326609

E-pasta adrese: vanagupsk@pvg.edu.lv vai vanagupsk@inbox.lv

 Centra  vadītāja: Janīna Praņevska

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 22.03.2016 15:42:19

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Marika Smane
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »