Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 27.04.2017 04:18
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Dienas teikums

Dzīve sašaurinās vai paplašinās proporcionāli drosmei. /A. Nina/

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI

Vārkavas novada pašvaldības domes administrācija

 

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

E-pasta adrese: dome@varkava.lv
Tālrunis: 65329632 (sekretāre, lietvede)
Mobilais tālrunis: 28239646 (sekretāre, lietvede)
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00. Sestdien, svētdien - brīvs.

 

 

Amats

 Vārds, uzvārds

Tālrunis,  mobilais tālrunis

 E-pasta adrese

Dome


Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Anita Brakovska

 26814702

anita_brakovska@inbox.lv

anita.brakovska@varkava.lv 

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9.00 – 12.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā, kā arī katra mēneša pirmajā otrdienā - Vārkavas pagasta pārvaldē un trešajā otrdienā -Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 10.00 – 12.00.

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece

Antra Vilcāne

29133612

antra.vilcane@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem trešdienās no plkst.9.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā.  

Kancelejas e-pasta adrese

 

 

dome@varkava.lv 
Izpildinstitūcija

 

Pašvaldības izpilddirektors

Elmārs Sparāns

65329632,
29446486

elmars.sparans@varkava.lv  

Pašvaldības sekretāre

Antoņina Rusiņa

65329632,
28239646

antonina.rusina@varkava.lv

Lietvede

Lāsma Ruzģe

65329632,
28239646

lasma.ruzge@varkava.lv  

Datortīkla administrators

Māris Malnačs

20044405

 maris.malnacs@varkava.lv
 

Galvenā grāmatvede

Vija Šmeikste

 27089606

vija.smeikste@varkava.lv

Grāmatvedes

Anna Usāne, Dinija Upeniece

27089606

27089606

 anna.usane@varkava.lv

dinija.upeniece@varkava.lv

Kasiere

Laila Lazdāne

27089606

laila.lazdane@varkava.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Dagnija Dudarjonoka

20385972, 28362243

info@varkava.lv dagnija.dudarjonoka@varkava.lv

Zemes lietu speciālists

Dzintars Cimdiņš

26478052, 26562334

dzintars.cimdins@varkava.lv

Automobiļa vadītājs

Ernests Praņevskis

26268803

 

Autobusa vadītājs

Andris Jakimovs

29501967

 

Autobusa vadītājs

Aivars Dambītis


 29409820

 

Autobusa vadītājs

Jāzeps Kokorīts

29501857

 

Darba aizsardzības speciāliste

Veronika Dombrovska

65329632,
28239646  

veronika.dombrovska@varkava.lv


Ugunsdrošības automašīnas vadītājs

Antons Onckulis

28440356


Lopkopības pārraudze

Janīna Poplavska

26160719

 janina.poplavska@inbox.lv

Lopkopības pārraudze

Terēzija Jaunromāne

26484385

terezija.jaunromane@varkava.lv


„Valsts Lauku tīkla” lauku attīstības speciāliste

Ilga Ušacka

28621460, 27050168

 ilga.usacka@inbox.lv

Vides inženiere, projektu vadītāja

Linda Landsmane

20399639

 linda.landsmane@varkava.lv

Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītājs

Artūrs Poplavskis

29423305

arturs.poplavskis@preili.lv  Apmeklētājus pieņem mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst.10.00 -12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkas (Skolas ielā 5, Vecvārkava) 1.stāvā.

Kultūras centra vadītāja

Jolanta Smilga

20004979

jolanta.smilga@varkava.lv
 

Jaunatnes lietu speciālists

Andris Lazdāns

27016344

andris.lazdans@varkava.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu administrators

Jānis Bruss
65329725
janis.bruss@varkava.lv

Iecirkņa inspektors (Vārkavas, Rožkalnu un Upmalas pagastos)

Sandis Upenieks

Valsts policijas Latgales reģiona Preiļu iecirknis

tālr.: 65302825

65302822

Iedzīvotājus pieņem mēneša 2.nedēļas  otrdienā, Rožkalnu pagasta pārvaldē (Rimicāni, Saules iela 16) no plkst. 10.00-10.30, tel. 65329211; Vārkavas novada domē (Vecvārkava, Skolas iela 5) no plkst.11.00-11.30, tel. 65329632; Vārkavas pagasta pārvaldē (Vārkava, Kovaļevsku iela 4) no plkst.13.00-13.30. tel. 65329725

  

PAGASTU PĀRVALDES

Rožkalnu pagasta pārvalde  

Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325

E-pasta adrese: rozkalnu.parvalde@varkava.lv

Tālrunis: 65329211, mobilais tālrunis - 28449248

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja: Mairita Stulpiņa, mob. tālr.28449248

Rožkalnu pagasta pārvaldes nolikums


Vārkavas pagasta pārvalde 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

E-pasta adrese: varkavas.parvalde@varkava.lv
Tālrunis: 65329725, mobilais tālrunis - 28239044

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

 

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja: Skaidrīte Medne, mob. tālr. 28449096

Vārkavas pagasta pārvaldes nolikums


 PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
 

Vārkavas novada Sociālais dienests 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Tālr.: 28383161

E-pasta adreses: socialais.dienests@varkava.lv vai varkavasnov.soc.d@inbox.lv

Sociālā dienesta vadītāja: Baiba Ruča

  • Sociālā dienesta vadītāja apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 9.00 - 16.00 Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā (Vārkavas pagasta pārvaldē)

Sociālie darbinieki: Lidija Krasnais, Diāna Stubure

Sociālās palīdzības organizatore: Lucija Armane

Apmeklētājus pieņem:

  • Vārkavā - Sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4 - pirmdienās no plkst.8.00 - 16.00; trešdienās no plkst.8.00 - 12.30; ceturtdienās no plkst.8.00 - 16.00; piektdienās no plkst.8.00 - 12.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.30 - 13.00).
  • Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5 - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 -12.00;
  • Rimicānos - Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00;
  • Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1.un 3.ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00;
  • Piliškās – Pilišku saieta namā - mēneša 1.un 3.otrdienā no plkst.10.00 - 12.00.

Vārkavas vidusskola  

Adrese: Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 65326655, 28238094

E-pasta adrese: varkavasvsk@pvg.edu.lv

Skolas direktore: Inta Kivleniece

 

 Direktores vietniece izglītības jomā: Sandra Lazdāne, tālr. 65326655, 29416780

Direktores vietniece informātikas jautājumos: Silvija Vingre, tālr. 65326655

Bibliotekāre: Melita Pastare, tālr. 65326655

Lietvede – arhivāre: Iveta Lazdāne, tālr. 65326655

 

Ēdnīcas vadītāja: Iveta Kokorīte, tālr. 65326653

 

 


  Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde 

Adrese: Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5325

Tālrunis: 28444927

E-pasta adrese: rimicanupirmsk@pvg.edu.lv

PII vadītāja: Velta Ziemele

Vecākās grupas „Sprīdītis” (5-7 g.) skolotāja Skaidrīte Zelčāne, kontakttālr.: 65329204, 28444927;

vidējās grupas „Zīļuks” (3-4 g.) skolotāja Evita Jaudzema, kontakttālr. 65329211, 28449248;

jaunākās grupas „Cālīši” (1,5-3 g.) skoltāja Gunita Lazdāne, kontakttālr. 65329211, 28449248.


  Vārkavas pirmskolas izglītības iestāde "Cimdiņš"

Adrese: Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Tālrunis:  28449096

E-pasta adrese: varkavaspsk@pvg.edu.lv

PII vadītāja: Skaidrīte Medne, t.:29288632

 


Vārkavas novada bāriņtiesa


Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 20384632

E-pasta adrese: barintiesa@varkava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Iveta Stivriška

 Apmeklētājus pieņem:  

  • Vārkavas novada domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā – pirmdienās no plkst.10.00-15.00, trešdienās no plkst.9.00 – 16.00;
  • Vārkavas pagasta pārvaldē – Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā – otrdienās no plkst. 9.00 – 12.00;
  • Rožkalnu pagasta pārvaldē – Saules ielā 16, Rimicānos – otrdienās no plkst.13.00 – 16.00.

 Vārkavas novada Kultūras centrs, Kultūras centra zāle

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 

Kultūras centra vadītāja: Jolanta Smilga

Mob. tālr. 20004979, e-pasts:  jolanta.smilga@varkava.lv

KC struktūrvienība: Vārkavas tautas nams  

Adrese: Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov.  LV-5337

KC struktūrvienība: Rožkalnu kultūras nams

Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov. LV-5325  


 

Vārkavas novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centrs 

 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Vārkavas novadpētniecības muzeja – kultūrvēstures un tūrisma centra vadītāja: Elvīra Āboliņa

Mob.tālr.: 27059046

E-pasts: elvira.abolina@varkava.lv vai elillija@inbox.lv


 Upmalas bibliotēka

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 29295225
E-pasta adrese: upmalas.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Alda Upeniece
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.00,12.30 – 16.00
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena


 Vanagu bibliotēka 

Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5316

Tālrunis: 27057344
E-pasta adrese: vanagu.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Laima Pūga
Darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 -12.30, 13.00 -16.30; piektdienās no plkst.8.00 -14.00.

Brīvdienas: pirmdiena, sestdiena, svētdiena.


  Vārkavas bibliotēka

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Tālrunis: 65329725
E-pasta adrese:
varkavas.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Skaidrīte
Trafimova
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30, 13.00 – 16.30
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena


Rožkalnu bibliotēka 

 Adrese: Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5325

Tālr.: 65329211, 29442909
E-pasta adrese:
rozkalnu.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Iveta Some


Arendoles bibliotēka 

Adrese: Arendole, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

Tālrunis: 27055960
E-pasta adrese: arendoles.biblioteka@varkava.lv
Vadītāja: Marija Salceviča
Darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 -12.30, 13.00 -16.30; piektdienās no plkst.8.00-14.00

Brīvdienas: pirmdiena, sestdiena, svētdiena


  Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa    

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335

Tālrunis: 65329632, mob.tālr. 28239646
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@varkava.lv
Vadītāja: Antoņina Rusiņa

Pieņemšanas  laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30 un no plkst.13.00 - 16.30.


Vārkavas novada sporta skola

2010. gada jūlijā tika nodibināta Vārkavas novada pašvaldības profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde – „Vārkavas novada sporta skola”

Adrese: Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335

Direktora p. i. : Staņislavs Stankevičs

Tālrunis: 2641392

E-pasta adreses: sporta.skola@varkava.lv


Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” 

 Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5316

Tālrunis: 65326609, 28450919

Fakss: 65326609

E-pasta adrese: vanagupsk@pvg.edu.lv vai

vanagupsk@inbox.lv

 Centra  vadītāja: Janīna Praņevska

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 22.03.2016 15:42:19

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Tuberkuloze (TB) ir ārstējama infekcijas slimība, ko izraisa tuberkulozes nūjiņa Mycobacterium tuberculosis. TB izplatās gaisa – pilienu ceļā no cilvēka uz cilvēku. TB ierosinātājs apkārtējā vidē izplatās pa gaisu – TB pacientam klepojot, šķaudot, spļaujot, runājot, dziedot, elpojot. Ar TB nevar inficēties sarokojoties vai sasveicinoties, no kukaiņu un dzīvnieku kodumiem, skūpstoties, kopīgi lietojot virtuves piederumus, apģērbu un citus sadzīves priekšmetus, pārlejot asinis. TB visbiežāk skar plaušas, bet var skart arī citas ķermeņa daļas, piemēram, nieres, kaulus, limfmezglus vai smadzenes.

Visbiežāk TB simptomi sāk izpausties pakāpeniski. Sākumā tie ir praktiski nemanāmi, bet ar laiku progresē un kļūst izteiktāki. Izteiktākie TB simptomi ir klepus ar vai bez krēpām, kas ilgst vairāk kā trīs nedēļas, paaugstināta ķermeņa temperatūra, svara zudums, svīšana naktīs, ēstgribas zudums, nespēks un nogurums. Retāk TB saslimšanas gadījumā novērojams: asiņu piejaukums krēpām, elpas trūkums, sāpes krūtīs. Noteikti jāvēršas pie ārsta, ja 3-4 nedēļas ir vismaz viens no šiem simptomiem.

TB simptomi var būt praktiski nemanāmi, tāpēc nepieciešams rūpēties par savu veselību un veikt profilaktiskās veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta reizi gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »