Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 06.07.2022 09:33
Anrijs, Arkādijs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

VĀRKAVAS APVIENĪBAS PĀRVALDE

Vārkavas apvienības pārvaldes administrācija

 

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV–5335

E-pasta adrese: varkava@preili.lv
Tālrunis: 65329632 (lietvede)
Mobilais tālrunis: 28239646 (lietvede)
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00. Sestdien, svētdien - brīvs.

 

 

Amats

 Vārds, uzvārds

Tālrunis,  mobilais tālrunis

 E-pasta adrese

Vārkavas apvienības
pārvaldes vadītāja

Inta
Kivleniece

 26543751

 inta.kivleniece[et]varkava.lv

Lietvedība

 

 

varkava@preili.lv

Izpildinstitūcija

 

Lietvede

Antoņina Rusiņa

65329632,
28239646

antonina.rusina [et] varkava.lv

Galvenā grāmatvede

Vija Šmeikste

 27089606

vija.smeikste [et] varkava.lv

Grāmatvedes

Anna Usāne

27089606


anna.usane [et] varkava.lv

Kasiere

Laila Lazdāne

27089606

laila.lazdane [et] varkava.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Dudarjonoka

20385972

info [et] varkava.lv

dagnija.dudarjonoka[et] varkava.lv

Zemes lietu speciāliste

Irina Vaivode

26562334

irina.vaivode [et] varkava.lv

Automobiļa vadītājs

Ernests Praņevskis

26268803

 

Autobusa vadītājs

Andris Jakimovs

29501967

 

Autobusa vadītājs

Aivars Dambītis


 29409820

 

Autobusa vadītājs

Jāzeps Kokorīts

29501857

 

Darba aizsardzības speciāliste

Veronika Dombrovska

65329632,
28239646  

veronika.dombrovska [et] varkava.lv

Automobiļa vadītājs

Antons Onckulis

27820577


Lopkopības pārraudze

Janīna Poplavska

26160719

 janina.poplavska [et] inbox.lv

Lopkopības pārraudze

Terēzija Jaunromāne

26484385

terezija.jaunromane [et] varkava.lv

Projektu koordinators

Sabīne Landsmane

20399639

 sabine.landsmane [et] varkava.lv

Kultūras centra vadītājs


Andris Lazdāns


27016344


andris.lazdans [et] varkava.lv

Jaunatnes lietu speciālists

Eva Kondavniece

 20004979

eva.kondavniece [et] varkava.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu administrators

Jānis Bruss
65329725

janis.bruss [et] varkava.lv

Iecirkņa inspektors (Vārkavas, Rožkalnu un Upmalas pagastos)

Sandis Upenieks

Valsts policijas Latgales reģiona Preiļu iecirknis

tālr.: 65302825

65302822

Iedzīvotājus pieņem mēneša 2.nedēļas  otrdienā, Rožkalnu pagasta pārvaldē (Rimicāni, Saules iela 16) no plkst. 10.00-10.30, tel. 65329211; Vārkavas apvienības pārvaldē (Vecvārkava, Skolas iela 5) no plkst.11.00-11.30, tel. 65329632; Vārkavas pagasta pārvaldē (Vārkava, Kovaļevsku iela 4) no plkst.13.00-13.30. tel. 65329725

  

PAGASTU PĀRVALDES

Rožkalnu pagasta pārvalde  

Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV – 5325

E-pasta adrese: rozkalnupagasts@preili.lv

Tālrunis: 65329211, mobilais tālrunis - 28449248

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja: Mairita Armane, mob. tālr.28449248

Rožkalnu pagasta pārvaldes nolikums


Vārkavas pagasta pārvalde 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

E-pasta adrese: varkavaspagasts@preili.lv
Tālrunis: 65329725, mobilais tālrunis - 28239044

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja: Skaidrīte Medne, mob. tālr.  28239044

Vārkavas pagasta pārvaldes nolikums


Upmalas pagasta pārvalde 

Adrese: Skolas iela 5, Vārkava, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00.

E-pasta adrese: upmalaspagasts@preili.lv
Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja: Inta Kivleniece, mob. tālr. 26543751
 PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
 

Vārkavas apvienības pārvaldes Sociālais dienests 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

Tālr.: 28383161

E-pasta adrese: socialais.dienests@varkava.lv

Sociālā dienesta vadītāja: Baiba Ruča

  • Sociālā dienesta vadītāja apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 9.00 - 16.00 Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā (Vārkavas pagasta pārvaldē)

Sociālie darbinieki:  Liene Guza

Sociālās palīdzības organizatore: Lucija Armane

Apmeklētājus pieņem:

  • Vārkavā - Sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4 - pirmdienās no plkst.8.00 - 16.00; trešdienās no plkst.8.00 - 12.30; ceturtdienās no plkst.8.00 - 16.00; piektdienās no plkst.8.00 - 12.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.30 - 13.00).
  • Vecvārkavā - Vārkavas apvienības pārvaldē, Skolas ielā 5 - pirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00; trešdienās no plkst. 8.00 -12.00;
  • Rimicānos - Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00;
  • Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1.un 3.ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00.

 Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes Vārkavas Sociālā dienesta Sociālās aprūpes centrs "Vārkava"

 

Adrese: Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337 

E-pasta adrese: sac.varkava@preili.lv

Tālr.: 28440356

Sociālā aprūpes centra  vadītāja: Lidija Krasnais

E-pasta adrese: lidija.krasnais [et] varkava.lv

 

 


Vārkavas vidusskola  

Adrese: Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335

Tālrunis: 65326655, 26633979

E-pasta adrese: varkavasvsk@preili.lv

Skolas direktore: Inga Dambīte-Lazdāne

 

 Direktores vietniece izglītības jomā: Sandra Lazdāne, tālr. 65326655, 29416780

Direktores vietniece informātikas jautājumos: Silvija Vingre, tālr. 65326655

Bibliotekāre: Alda Upeniece, tālr. 65326655

Lietvede – arhivāre: Iveta Lazdāne, tālr. 65326655

Ēdnīcas vadītāja: Iveta Kokorīte, tālr. 65326653

 


  Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde 

Adrese: Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325

Tālrunis: 28444927

E-pasta adrese: rimicanupii@preili.lv

 


Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes struktūrvienība "Cimdiņš"

Adrese: Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

Tālrunis:  28444927

  Vārkavas apvienības pārvaldes Kultūras centrs, Kultūras centra zāle

Vadītājs: Andris Lazdāns

Tālrunis: 29361374

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov. LV-5335 

KC struktūrvienība: Vārkavas tautas nams  

Adrese: Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov.  LV-5337

KC struktūrvienība: Rožkalnu kultūras nams

Adrese: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov. LV-5325  


 

Vārkavas novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centrs 

 

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

Vārkavas novadpētniecības muzeja – kultūrvēstures un tūrisma centra vadītāja: Elvīra Āboliņa

Mob.tālr.: 27059046

E-pasts: elvira.abolina [et] varkava.lv vai muzejs [et] varkava.lv


 Upmalas bibliotēka

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335

Tālrunis: 29295225
E-pasta adrese: upmalas.biblioteka [et] varkava.lv
Vadītāja: Alda Upeniece
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 14.00.
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena


 Vanagu bibliotēka 

Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5316

Tālrunis: 28450919

E-pasta adrese: vanagu.biblioteka [et] varkava.lv
Vadītāja: Janīna Praņevska
Darba laiks: otrdienās, trešdienās 8.00 -16.30. ceturtdienās no plkst. 08.00-12.00

Brīvdienas: pirmdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena.  Vārkavas bibliotēka

Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

Tālrunis: 65329725
E-pasta adrese:
varkavas.biblioteka [et] varkava.lv
Vadītāja: Skaidrīte
Trafimova
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30, 13.00 – 16.30
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena


Rožkalnu bibliotēka 

Adrese: Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325

Tālr.: 65329211, 29442909
E-pasta adrese:
rozkalnu.biblioteka [et] varkava.lv
Vadītāja: Iveta Some


 

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” 

 Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5316

Tālrunis: 65326609, 28450919

Fakss: 65326609

E-pasta adrese: vanagupsk [et] pvg.edu.lv vai vanagupsk [et] inbox.lv

 Centra  vadītāja: Janīna Praņevska

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 22.03.2016 15:42:19

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »