Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 12:18
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

Izveidota jaunā Preiļu novada Būvvalde

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika nolemts Apvienot Preiļu novada Būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta Būvvaldi un Riebiņu novada Būvvaldi un rezultātā, uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot Preiļu novada Būvvaldi, kas ir visu reorganizēto novadu Būvvalžu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Preiļu novada domes sēdē 30. septembrī tika apstiprināts jaunās Būvvaldes nolikums, kā arī akceptēts amatu saraksts, kurā iekļautas četras štata pozīcijas: būvvaldes vadītājs, arhitekts/būvvaldes vadītāja vietnieks, būvinspektors, arhitekts/lietvedis – arhivārs. Sēdes laikā deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu Preiļu novada Būvvaldes vadītajā amatā apstiprināt līdzšinējo vadītāju Aivaru Klismetu. Aivara Klismeta kandidatūru vadītāja amatam virzīja pašvaldības izpilddirektors, kuram iepriekš tika uzdota reorganizējamo institūciju vadītāju  izvērtēšana.

Lēmumi pieņemti pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības nolikums”, kā arī Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 27.10.2021 10:54:26

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »