Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 18:00
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)

Par jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādi

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem Nr.23, 20.§ un 21.§ (skat. pielikumā):

 

 • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada;
 • Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam.

 

Ar Preiļu novada domes 2020.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 4-6/140 apstiprināta darba (vadības) grupa šādā sastāvā:

 

 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja

(mob. tālr. 29396610, e-pasts: maruta.plivda@preili.lv);

 

 • Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks, darba grupas vadītājas vietnieks;
 • Aldis Džeriņš – Preiļu novada domes izpilddirektors;
 • Elita Jermolajeva – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja;
 • Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece;
 • Ineta Liepniece – Preiļu novada domes Attīstības daļas vecākā komercdarbības speciāliste;
 • Skaidra Mukāne – Preiļu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja – galvenā grāmatvede;
 • Jolanta Gžibovska – Preiļu novada domes finanšu analītiķe;
 • Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja;
 • Romāns Petrovs – Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
 • Inese Jakovele – Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja;
 • Sabīne Uļjanova – Vārkavas novada projektu koordinatore.

 

Tematiskās darba grupas

 

(Apstiprināts vadības grupā 29.01.2021., papildināts 12.02.2021.)

 

Nr.p.k.

Tematiskās grupas nosaukums

Vadītājs

Kontaktinformācija

1.

Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžets

 

 

Maruta Plivda maruta.plivda@preili.lv       tālr. 29396610
2.

Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, vide

 

Sanita Maļenko sanita.melko@preili.lv       tālr. 26809757
3.

Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbība

Elita Jermolajeva elita.jermolajeva@preili.lv   tālr.  29444989
4.

Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transports

Juris Želvis

juris.zelvis@preili.lv           tālr. 26682971

5.

Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa

Juris Erts        

juris.erts@preili.lv               tālr. 29419475
6.

Izglītības darba grupa

Andrejs  Zagorskis            

preiluipvad@preili.lv       tālr. 29297976
7.

Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa

Lauris Pastars

lauris.pastars@preili.lv     tālr. 26010667

8.

Kultūras darba grupa

Guntis Skrimblis

guntis.skrimblis@preili.lv     tālr. 28694439
9.

Muzeju darba grupa

Tekla Bekeša

tekla.bekesa@preili.lv       tālr. 26056076

10.

Bibliotēku darba grupa

Ilona Skorodihina

ilona.skorodihina@preili.lv   tālr. 26819391
11.

Sporta darba grupa

Edgars Vaivods

edgars.vaivods@preili.lv       tālr. 26549536

12.

Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa

Vita Biezaite

vita.biezaite@preili.lv     tālr. 26178603

13.

Jaunatnes lietu grupa

Santa Ancāne-Novikova

santa.ancane@preili.lv     tālr. 29327010

14.

Sabiedriskās kārtības darba grupa

Maruta Plivda

maruta.plivda@preili.lv     tālr. 29396610

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei adresējami Preiļu novada domei, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301, juridiskām personām norādot nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, bet fiziskām personām – savu vārdu, uzvārdu, adresi.

 

Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski: dome@preili.lv.

 

Pielikumā:

 1. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 20.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gadam izstrādi (PDF)
 2. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi” (PDF)

 

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
(tālr. 29444989, e-pasts: 
elita.jermolajeva@preili.lv


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 09.04.2021 13:14:13

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »