Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām lauksaimniecībā iznomājamām zemes vienībām un būvēm

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošas būves daļas iznomāšanu. Pieteikšanās termiņš līdz 04.11.2019. Ja uz būves daļu piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob. 26562334).

 

Rožkalnu pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība kv. m.

Būves daļas atrašanās vieta

1.

7664-003-0161-001*

49,4

Rimicāni

  * Lai atvērtu zemes vai būves grafisko pielikumu, nospiediet uz kadastra numura.

 

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām lauksaimniecībā iznomājamām zemes vienībām un būvēm. Pieteikšanās termiņš līdz 04.11.2019. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole.  Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob. 26562334).


Upmalas pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

1.

76900040144*

**1,5

Zabludnīki

2.

76900060353*

0,8

Čeirāni

3.

769000603568*

0,5

Čeirāni

 

**Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības


Vārkavas pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

1.

76940020489*

1,2

 Borkava

2.

76940010409*

0,02

Vārkava

3.

76940010291*

0,64

Sila Čeirāni

4.

76940010333*

4,1

Skujauka

5.

76940010406*

0,7

Borbaļi

6.

76940020218*

1,7

Kaziņi

7.

76940020479*

0,6

Kaziņi

8.

76940030326*

2,6

Borbaļi

9.

76940010397*

1/10 no 1,4451

Vārkava

10.

76940030360*

0,5

Dovole

11.

76940010408* (zeme) ar būvi 76940010408001 (27,0 kv.m.)

0,1

Vārkava

 


« Atgriezties pie rakstiem