Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 21.04.2018 18:25
Marģers, Anastasija
Dienas teikums

Uzveiktas bailes piešķir mums spēku. /V. Igo/

Nosacījumi darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Kopš 2014. gada 1. novembra lauksaimniecības zemes iegādei spēkā ir atsevišķi nosacījumi, ko nosaka likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ pants (turpmāk – Likums).

Šie nosacījumi paredz, ka personai, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jāiesniedz iesniegums tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā jānorāda zemes turpmākās izmantošanas mērķis, jāpievieno darījuma akts un dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, piemēram, dokumenti par iegūtu lauksaimniecības izglītību.

Lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņem Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas  komisija (turpmāk – Komisija). Īpašumu zemesgrāmatā var ierakstīt tikai tad, ja ir saņemta pašvaldības atļauja (izziņa).

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr. 748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” (turpmāk – Noteikumi). Lai atvieglotu komisiju darbu, ir izstrādāta programma, kas sevī ietver visu ienākošo iesniegumu reģistrēšanu un nepieciešamo atzinumu saņemšanu no valsts institūcijām. Saskaņā ar šiem noteikumiem, saņemot pašvaldībā iesniegumu izziņas izsniegšanai, programmā tiek pieprasīti dati par pircēju:

  •   no Valsts ieņēmumu dienesta - par valsts obligāto maksājumu parādu esamību vai neesamību fiziskām un juridiskām personām, savukārt par fiziskām personām papildus – vai pircējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
  • 2.    no Lauku atbalsta dienesta – par to, vai pircējs pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmis vienotos platību maksājumus;
  • 3.    no valsts Nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzes – par pircēja nekustāmā īpašuma nodokļu parādu esamību vai neesamību visā valstī;
  • 4.    no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzes – par pircēja īpašumā esošo lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatību, kas nedrīkst pārsniegt 2000 ha;
  • 5.    no Uzņēmuma reģistra datu bāzes – par to, vai pircējs ir darījuma ar zemi tiesīgais subjekts atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta nosacījumiem (juridiskām personām).

 Saskaņā ar Likumu zemes ieguvējam, ja tā ir fiziska persona, papildus iesniegumam jāpievieno arī dokuments par lauksaimniecisko izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību arodizglītības programmā profesionālās vidējās izglītības programmā vai profesionālās pilnveides izglītības programmā, apgūstot augkopības, lopkopības vai citus atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 160 stundu apmērā. Juridiskām personām šāds pats dokuments ir jāiesniedz par vienu no īpašniekiem vai pastāvīgo darbinieku par iegūto izglītību ne mazāk kā arodizglītības programmā vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

 Izskatot iesniegumu Komisija nosūtīta pieprasījumu Akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum) par lēmuma pieņemšanu – izmantot vai neizmantot Likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības. Pieprasījums nav jāsūta, ja pircējs pirms tam noslēdzis nomas līgumu par zemes nomu un nomas līgums mēneša laikā reģistrēts pašvaldībā. Šādā gadījumā, saskaņā ar Likumu, zemes pirmpirkuma tiesības pieder nomniekam.

 Pēc visu atzinumu saņemšanas Komisijas sēdē izskata dokumentus un attiecīgi pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu iegādāties lauksaimniecības zemi.

 Komisija vērš uzmanību, ka bieži darījumā iesaistītās personas, iesniedzot iesniegumu, izsaka vēlmi saņemt atļauju tuvāko dienu laikā, jo pirkuma līgumā atrunājuši īsu termiņu naudas norēķiniem.

Komisija lūdz tomēr ņemt vērā, ka Altum un zemes nomnieks (ja tāds ir) savas pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Noteikumu 5.punktu var īstenot divu mēnešu laikā no dienas kad saņemta darījuma akta kopija, tātad Komisija nevar pieņemt lēmumu pirms nav saņemts atteikums no Altum un zemes nomnieka (ja tāds ir).

 

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Komisijas priekšsēdētājai  Ligitai Laganovskai pa tālruni 28291966 vai  Komisijas sekretārei Astrīdai Dambītei pa tālruni 29467696.

 


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 12.09.2016 16:04:54

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »