Ierobežota pašvaldībā esošo autoceļu lietošana

2. martā notika Vārkavas novada pašvaldības domes  ārkārtas sēde, kuras laikā tika nolemts  ierobežot pašvaldībā esošo autoceļu lietošanu.  No 2017. gada 3. marta līdz atsevišķam domes   lēmuma par satiksmes ierobežojumu atcelšanu, transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustība pa tabulā norādītajiem pašvaldības autoceļiem  ir aizliegta. Mainoties laika apstākļiem, aizliegums var tikt pārtraukts un uzstādītās ierobežojošās ceļa zīmes aizklātas. Papildu informācija  pa tālruni 29446486 (E. Sparāns) vai 26478052  (Dz. Cimdiņš).

Vārkavas novada „A” grupas ceļu saraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr. p.k.

Ceļa nosaukums un  ceļa numurs pēc teritoriālā plānojuma kartes

Ceļa garums (km)

1.

Vanagi-Kļavinski-Vilcāni (Nr.1)

3,42

2.

Pūgaiņi-Egļupe-Svaļbiškas (Nr.3)

2,15

3.

Raunieši-Slapkava-Svaļbiški-Mačāni (Nr.4)

3,7

4.

Svaļbiški- Mazkursīši (Nr.5)

3,64

5.

Lielkursīši-Dambīši (Nr.6)

1,42

6.

Kazēri-Dzeņi (Nr.7)

1,49

7.

Vārkavas apvedceļš- Ksaverinova-Vecvārkava (Nr.8-9)

4,378

8.

Brokovski-Kaļvi (Nr.11)

3,96

9.

Mežarijas-Upenieki-Panijoņi (Nr.14)

4,0

10.

Augšmukti-Purviņi (Nr.15)

0,13

11.

Alkšņāres-Augšmuktu kapi (Nr.16)

0,6

12.

Līdums-Jaudzemi (Nr.17)

1,4

13.

Kvedervecumi-Romānvecumi (Nr.18)

1,8

14.

Sergunta-Brieži (Nr.19)

3,03

15.

Brieži-Jadvigova-Strodi (Nr.20)

6,13

16.

Brieži-Lapsas (Nr.21)

1,34

17.

Rimicāni-Birži-Vaivodi (Nr.22)

3,11

18.

Lazdāni-Andiņi-Rudinova (Nr.25)

3,30

19.

Lazdāni-Kalēji (Nr.26)

1,5

20.

Kalēji-Arendole (Nr.28)

5,73

21.

Arendole-Aizalksne (Nr.31)

2,3

22.

Vārkavas apvedceļš (Nr.32)

3,30

23.

Gateris-Kaļvi (Nr.33)

2,99

24.

Akmens-Ančkini (Nr.34)

6,37

25.

Novasele-Šustas ezers-Šaripovka (Nr.35)

5,30

26.

Borkava-Aizpūrieši (Nr.36)

2,92

27.

Akmens-Piliški (Nr.37)

1,17

28.

Brišķi-Aizpurieši (Nr.41)

0,46

29.

Dovole-Pilišķi (Nr.43)

1,97

30.

Borkova-Ignalina (Nr.47)

0,204

31.

Spūles-Lidlauks (Nr.48)

3,26

 

Vārkavas novada „B” grupas ceļu saraksts.

 

32.

Apvedceļš – Mazie Klapari (Nr.38)

1,33

33.

Zibergova-Pūtkas-Klapari (Nr.59)

3,48

34.

Līdumnieki-Luterāņu baznīca

1,75

 

Vārkavas novada „C” grupas ceļu saraksts

 

35.

Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca (Nr.60)

2,10

36.

Brokavski-Dolgais Bors

1,03

 
« Atgriezties pie rakstiem