Var pieteikties nomāt Vārkavas novada pašvaldībā esošās iznomājamās zemes vienības

Pieteikšanās zemes nomāšanai līdz 28.03.2017. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

 

Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob.: 26562334). 

 

Iznomājamās zemes vienības Rožkalnu pagastā:

 

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta

1.

76640030273      Karte

0,3

Vanagi

2.

76640030175     Karte

9,0

Līdumnieki

3.

76640030244*    Karte

0,5

Rimicāni

4.

76640030244*    Karte

0,66

Rimicāni

5.

76640030244*    Karte

2,0

Rimicāni

6.

76640030244*    Karte

0,73

Rimicāni

 *Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības

 

Iznomājamās zemes vienības Upmalas pagastā:

 

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

1.

76900010401   Karte

0,5000

Pūgaiņi

2.

76900020202   Karte

0,2000

Zosini

3.

76900050405   Karte

0,2000

Vepri

4.

76900020188   Karte

0,9000 

Mačāni

 

 

Iznomājamās zemes vienības Vārkavas pagastā:

  

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

1.

76940010200    Karte

0,2000

Mazie Klapari

2.

76940010185   Karte

*0,44

Mazie Klapari

3.

76940020489   Karte

*0,8000

Borkava

4.

76940010364   Karte

*0,1029

Vārkava

5.

76940010408   Karte

0,1

Vārkava

6.

76940010409   Karte

0,02

Vārkava

7.

76940010291   Karte

0,64

Sila Čeirāni

8.

76940010333   Karte

4,1

Skujauka

9.

76940010406    Karte

0,7

Borbaļi

10.

76940020218    Karte

1,7

Kaziņi

11.

76900020479   Karte

0,6

Kaziņi

12.

76900030326    Karte

2,6

Borbaļi

13.

76940010397   Karte

1/10 no 1,4451

Vārkava

 

*Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības

 

 Lai apskatītu zemes vienības kartēs, lūdzu, nospiediet uz vārda "Karte".

 


« Atgriezties pie rakstiem