Var pieteikties nomāt Vārkavas novada pašvaldībā esošās iznomājamās zemes vienības

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 28.08.2017. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Sīkāka informācija, zavnot  Vārkavas novada zemes lietu speciālistam (mob. 26562334).

 

Iznomājamās zemes vienības Rožkalnu pagastā:

N. p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta  un karte**

1.

76640040067

*5698,7 m2

Mizovski

2.

76640060157

*1,76

Aptacieši

3.

76640060158

*1534,56 m2

Aptacieši

4.

76640060128

*1,00

Arendole

5.

76640010092

5,0

Līdums

6.

76640040070

1,8

Saliņa

7.

76640030272

0,9

Rimicāni

 

Iznomājamās zemes vienības Upmalas pagastā:

 

N.

p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

1.

76900010401

0,5000

 Pūgaiņi 

2.

76900020202

0,2000

 Zosini

3.

76900050405

0,2000

Vepri 

4.

76900020188

0,9000

 Mačāni 

 

Iznomājamās zemes vienības Vārkavas pagastā:

 

N. p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

1.

76940010200

0,2000

 Mazie Klapari

2.

76940010185

*0,44

Mazie Klapari

3.

76940020489

*0,8000

 Borkava

4.

76940010408

0,1

Vārkava

5.

76940010409

0,02

Vārkava

6.

76940010291

0,64

Sila Čeirāni

7.

76940010333

4,1

Skujauka

8.

76940010406

0,7

Borbaļi

9.

76940020218

1,7

Kaziņi

10.

76940020479

0,6

Kaziņi

11.

76940030326

2,6

Borbaļi

12.

76940010397

1/10 no 1,4451

Vārkava

13.

76940020376

1,8

Šķilteri (Vārkavas pag.)

14.

76940020271

*1,44

Aizpūrīši

15.

76940030184

*5404,39 m2

Piliškas

 

*iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības

** lai atvērtu karti, nospiediet ar kreiso peles taustiņu uz vietas nosaukuma


« Atgriezties pie rakstiem