Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 17.11.2019 08:12
Hugo, Uga, Uģis
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

 

 

Domes darbības nodrošināšanai un lēmumprojektu izstrādei dome no deputātiem ievēl un izveido 3 pastāvīgās komitejas. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

 


 

Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. 1. Finanšu komiteja:
 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo
 • komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanaI domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā
 • neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
 • sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma
 • atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, sniedz atzinumu par līdzekļu pieprasījumiem no pašvaldības budžeta;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par
 • līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;
 • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai
 • izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
 • izstrādā gada pārskata projektu;
 • savas kompetences ietvaros sagatavo jautājumus izskatīšanai domē;
 • kontrolē pašvaldības administrācijas un iestāžu finansiālo darbību;
 • veic citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.
Vārkavas novada domes finanšu pastāvīgā komiteja: Anita Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Aldis Upenieks, Pēteris Šņepsts, Mindaugas Bitinas, Inta Kivleniece.
 

 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
 • par sociālo palīdzību;
 • par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par dzīvojamo telpu izmantošanu;
 • par veselības aprūpi un aizsardzību;
 • par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba
 • grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām.
 • izskata citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos jautājumus. 

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Antra Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Inta Kivleniece.

 


 
 
3. Attīstības un infrastruktūras komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
 • par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • par zemes lietām;
 • par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • par teritorijas apstādījumu plānošanu;
 • par vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
 • par starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • izskata citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos jautājumus. 

Vārkavas novada attīstības un infrastruktūras pastāvīgā komiteja: Andris Lazdāns (komitejas priekšsēdētājs), Mindaugas Bitinas, Ainārs Želvis.

 


 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 13:25:40

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Marika Smane
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »