Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 12:06
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi
 

Nr.Pieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsSaistošo noteikumu nosaukums un satursPiezīmes
175. 29.12.2020. 30.12.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
174. 24.11.2020. 25.11.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 
173. 24.11.2020. 25.11.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
172. 29.09.2020. 30.09.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
171. 29.09.2020. 30.09.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 
170.25.08.2020.30.09.2020.

Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.170„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā”

 
169. 25.08.2020. 26.08.2020. Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.169”Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148”Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldība” 
168. 28.07.2020. 29.07.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
167.28.07.2020.15.10.2020.

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.167 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”

zaudējis spēku
166.28.07.2020.09.09.2020.

Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.166,, Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

 
165.28.07.2020.26.08.2020.„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās” 
163.28.07.2020.9.10.2020.

Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.163 „„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā”

 
164.28.07.2020.26.08.2020. „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā”.  
162. 28.07.2020. 29.07.2020. Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.29 “Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 
161.28.04.2020.29.04.2020.

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

 
160.28.04.2020.29.04.2020.

Par Vārkavas novada domes 2012. gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.45 „Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
159.31.03.2020. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
158.25.02.2020.01.04.2020.

Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.158 ,,Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā.””

 
157.25.02.2020.01.04.2020.

Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”

 
156.28.01.2020. 29.01.2020.Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.156 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. 
155.24.09.2019. 12.10.2019.Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.155 „Grozījums 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā”. 
154.24.09.2019. 12.10.2019.Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.154 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas  un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā” 
153.24.09.2019. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.153 “ Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.146 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.zaudējis spēku
152.24.09.2019. 25.09.2019.Vārkavas novada domes pašvaldības saistošie noteikumi Nr.152 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" un paskaidrojuma raksts. 
151.27.08.2019. Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.zaudējis spēku
150.05.06.2019. Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.zaudējis spēku
149.30.04.2019. 30.08.2019.Vārkavas novada saistošie noteikumi Nr.149 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā” 
148.30.04.2019. 30.08.2019.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.148 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā” 
147.30.04.2019.  Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.zaudējis spēku
146.26.02.2019. 27.02.2019.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi: 1.pielikums   2.pielikums  3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums   7.pielikums 
zaudējis spēku
 145. 27.11.2018. 28.11.2018. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 145 Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 
144.27.11.2018. 13.11.2018. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.144 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.zaudējis spēku
143.30.10.2018. 31.01.2019. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.143 “Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā” un paskaidrojuma raksts 
142. 30.10.2018. Vārkavas novada domes saistošie notikumi Nr. 142 „Par Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.4 „ Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
141.30.10.2018. Saistošie noteikumi Nr.141 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas nopvada pašvaldības budžetu 2018.gadam"zaudējis spēku
140.03.10.2018. Saistošie noteikumi Nr.140 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas nopvada pašvaldības budžetu 2018.gadam"zaudējis spēku
139.25.09.2018. Saistošie noteikumi Nr.139 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"zaudējis spēku
138.28.08.2018. Saistošie noteikumi Nr.138 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas nopvada pašvaldības budžetu 2018.gadam"zaudējis spēku
137.31.07.2018. Saistošie noteikumi Nr.137 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas nopvada pašvaldības budžetu 2018.gadam"zaudējis spēku
136.27.03.2018. Saistošie noteikumi Nr.136 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas nopvada pašvaldības budžetu 2018.gadam"zaudējis spēku
135.23.01.2018. 24.01.2018.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 135 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 
Paskaidrojuma raksts
Pielikumi: 1.pielikums   2.pielikums  3.pielikums  4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums
zaudējis spēku
134.23.01.2018. 24.03.2018.Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.134 „Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” 
133.30.10.2017.
Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"zaudējis spēku
132.30.10.2017. 01.01.2018.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.132 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2014. gada 4. marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā” 
131.30.10.2017. 27.01.2018.Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.131 „Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā” 
130.30.10.2017. 01.01.2018.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.130„Grozījums Vārkavas novada domes 2012. gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā” 
129.04.10.2017. Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"zaudējis spēku
128. 26.09.2017. 09.11.2017.

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.128 „Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”

 
127.26.09.2017. Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"zaudējis spēku
126.25.04.2017. 20.06.2017.Vārkavas novada domes 2017.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.126 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „ Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”” un paskaidrojuma raksts. 
125.25.04.2017. Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"zaudējis spēku
 124. 24.01.2017. 25.01.2017.Saistošie noteikumi Nr. 124 „Par Vārkavas novada pašvaldības  budžetu   2017. gadam”zaudējis spēku
123.27.12.2016. „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
122.29.11.2016. „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
121.25.10.2016. „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
120. 25.10.2016. 01.02.2017.

Saistošie noteikumi Nr.120 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā būvvaldē"

 
 119. 04.10.2016.  „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
118. 29.09.2016. 30.09.2016.Saistošie noteikumi Nr.118 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
117.30.08.2016. „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
116.31.05.2016. „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.109 „Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
 115. 31.05.2016.  „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”zaudējis spēku
114.29.03.2016. Saistošie noteikumi Nr.114 "Grozījums VND 2013.gada 22.oktobra SN Nr.62 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
113.29.03.2016. Saistošie noteikumi Nr.113 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos  Nr.108 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam"zaudējis spēku
112.29.03.2016.22.04.2016.Vārkavas novada domes 2016.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.112 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
111.26.01.2016. 11.03.2016.Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.111 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
110.26.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 110 "Par Vārkavas novada domes saistošo noeteikumu publicēšanas vietu"  
109.26.01.2016. Vārkavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.109 “Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ”zaudējis spēku
108.26.01.2016. Vārkavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.108  “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” un paskaidrojuma raksts.zaudējis spēku
107.29.12.2015. Vārkavas novada domes 2015. gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.107„Vārkavas novada teritorijas plānojums 2016.–2026. gadam” 
106.29.12.2015.11.02.2016.Vārkavas novada domes 2015.gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 106 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā”   
105.29.12.2015. Vārkavas novada domes 2015.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.105 "Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.63 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
104.03.11.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
103.27.10.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
102.26.08.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
 101. 16.06.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
100.26.05.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
99.24.03.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
98.24.02.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam".zaudējis spēku
97.24.02.2015.13.03.2015.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.97 "Dzīvokļa pabalsts bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības" 
96. 03.02.2015. 13.03.2015.Vārkavas novada domes 2015. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr.96 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā”  
95.27.01.2015. 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam" 

zaudējis spēku
94.23.09.2014.13.03.2015.

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.94 „Par Vārkavas novada domes 2014. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.87 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

 
93.  Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam".zaudējis spēku
92.28.10.2014. Nodeva par Vārkavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 
91.28.10.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumosNr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
90.28.10.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam".zaudējis spēku
89.23.09.2014. "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Vārkavas novadā" 
 88. 23.09.2014.  Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam".zaudējis spēku
87.23.09.2014. "Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam"zaudējis spēku
86.26.08.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam".zaudējis spēku
85.29.07.2014. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"zaudējis spēku
 84. 22.05.2014.  Vārkavas novada domes 2014.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.84 „grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”zaudējis spēku
 83. 29.04.2014. Par Vārkavas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu. 
 82. 29.04.2014. 20.08.2014.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.82 „Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas novadā”  
 81. 28.03.2014. 13.07.2014.Saistošie noteikumi Nr. 81 "Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā" .  
 80. 28.03.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumosNr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
79.04.03.2014. 22.05.2014.Saistošie noteikumi Nr. 79 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā" . 
78.28.01.2014. Saistošie noteikumi Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"zaudējis spēku
77.28.01.2014. 14.02.2014.

Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.77„Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 22.okotobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā””

 
76.27.12.2013. 01.01.2014.Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.76 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.66 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
75.27.12.2013. 01.01.2014.Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.75 „Grozījums Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”” 
74.27.12.2013. 01.01.2014.„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.67 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”” 
73.27.12.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.73 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
72.27.12.2013. 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.72 “Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

zaudējis spēku
71.26.11.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.71 „Grozījums Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par laivu un motorlaivu turēšanu”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
70.26.11.2013. Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.4 "Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās" 
69.26.11.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.69 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vārkavas novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.)zaudējis spēku
68.26.11.2013. 14.02.2014.

Vārkavas novada domes 2014.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.68 „Grozījums Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā””

 
67.26.11.2013. 01.01.2014.Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.67 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
 66. 26.11.2013. 01.01.2014.

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.66 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā””(Publicēti 2013.gada 13.decembrī.)

 
 65. 26.11.2013. 01.01.2014.Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.65 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
64.26.11.2013. 01.01.2014.Saistošie noteikumi Nr.64 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”” (Publicēti  2013.gada 13.decembrī.) 
63.22.10.2013. 14.12.2013.

Saistošie noteikumi Nr.63 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.)

 
62.22.10.2013. 01.01.2014.Saistošie noteikumi Nr.62 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
61.24.09.2013. Saistošie noteikumi Nr.61 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.55 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” , Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.61 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam""zaudējis spēku
60.27.08.2013. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumosNr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
59.23.07.2013. Saistošie noteikumi Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā" (Publicēti 2013.gada 13.novembrī.) zaudējis spēku
58.26.06.2013. 27.06.2013.Saistošie noteikumi Nr.58 ''Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”" 
57.28.05.2013. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.57 "Grozījumi 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.46 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu Vārkavas novadā" 
56.28.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.56 "Grozījumi 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 "Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā"" 
55.05.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.55 ''Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"zaudējis spēku
 54. 26.02.2013. Saistošie noteikumi Nr. 54 „Grozījumi 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā” 
53. 10.01.2013. 16.01.2013.Saistošie noteikumi Nr.53 ''Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā" 
52. 28.03.2013. 20.08.2013.Saistošie noteikumi Nr.52 "Par atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā" 
 51.  Saistošie noteikumi Nr.51 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.35 "Par Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam""zaudējis spēku
50. 30.11.2012. Saistošie noteikumi Nr.50 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Vārkavas novada speciālo budžetu 2012.gadam"zaudējis spēku
 49.  Saistošie noteikumi Nr.49 Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadamzaudējis spēku
 48. 23.10.2012. Saistošie noteikumi Nr.48 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam"zaudējis spēku
 47. 23.10.2012. Par 28.09.2010.Saistošo noteikumu Nr.23 "Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem" 
 46. 23.10.2012. 20.12.2012.Saistošie noteikumi Nr.46 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā" 
45.25.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.45 "Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm"     Pielikums
zaudējis spēku
 44. 25.09.2012. 20.12.2012.Saistošie noteikumi Nr.44 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās"
 
43.07.08.2012. 15.11.2012.Saistošie noteikumi Nr.43 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" 
42.24.07.2012. Saistošie noteikumi Nr.42 Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
41.29.05.2012. 16.08.2012.Saistošie noteikumi Nr.41 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves" 
40.15.05.2012. Saistošie noteikumi Nr.40 "Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam"zaudējis spēku
39.29.05.2012. 16.08.2012.Saistošie noteikumi Nr.39 Grozījumi 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 "Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi" 
38.29.05.2012. 16.08.2012.Saistošie noteikumi Nr.38 Grozījumi 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 "Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā" 
 37. 27.03.2012. Saistošie noteikumi Nr.37 "Grozījumi 2010.gada saistošajos noteikumos "Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 "Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā" 
 36. 23.02.2012. Grozījumi 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” 
 35. 23.02.2012. Saistošie noteikumi Nr. 35 „Par Vārkavas novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžetu". Pamatbudžets 2012. gadam latoszaudējis spēku
 34. 31.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.34 Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos "Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
33.31.01.2012. 

Saistošie noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos"

 
32. 27.01.2012. 28.01.2012.

Saistošie noteikumi Nr.32 “Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā"

 
 31. 29.11.2011. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Vārkavas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu"zaudējis spēku
30. 31.08.2011. 

Saistošie noteikumi Nr.30 "Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā"

 
29. 31.08.2011. Saistošie noteikumi Nr.29 "Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi"
 
28. 29.06.2011. 07.2011.Saistošie noteikumi Nr.28 "Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
27. 29.06.2011. 07.2011.

Saistošie noteikumi Nr.27 "Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu"

 
 26. 30.05.2011. 07.2011. Saistošie noteikumi Nr.26 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā zaudējis spēku
 25. 26.04.2011. Saistošie noteikumi Nr.25 "Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam"zaudējis spēku
24. 29.12.2010. Saistošie noteikumi Nr.24 "Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
23.28.09.2010. Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”.zaudējis spēku
22.28.09.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.22 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums 
21. 28.09.2010. Par grozījumiem Vārkavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 ”Par Vārkavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”.zaudējis spēku
20. 27.07.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.20 Par Vārkavas pagasta padomes 1997.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.1 "Pašvaldības nodevas par pagasta padomes izsniegtajiem dokumentiem" atzīšanu par spēku zaudējušiemzaudējis spēku
19. 27.07.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 Par Vārkavas pagasta padomes 1997.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.5 "Par sabiedrisko kārtību Vārkavas pagastā" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 18. 27.07.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18 Par Vārkavas pagasta padomes 2000.gada 26.oktobra saistošo noteikumu "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 17. 27.07.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.17 "Par Vārkavas pagasta padomes 2006.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.7 "Vārkavas pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiemzaudējis spēku
16. 27.07.2010. "Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmnatošanas un apbūves noteikumi" 
15.29.06.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.15 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vārkavas novadā" 
14. 31.05.2010. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Vārkavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu"zaudējis spēku
13.27.04.2010. Saistošie noteikumi Nr.13 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Vārkavas novadā" 
12.23.03.2010. Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 12 "Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā"zaudējis spēku
 11. 23.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.11 "Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos "Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
 10. 23.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.10 "Par Vārkavas novada teritorijas plānojumiem"zaudējis spēku
 9. 23.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā"  
 8. 26.01.2010. Par Vārkavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu ” apstiprināšanu.zaudējis spēku
 7. 29.12.2009. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 "Par pašvaldības budžetu"zaudējis spēku
 6. 10.11.2009. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 "Par pašvaldības budžetu"zaudējis spēku
 5. 29.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
4. 25.08.2009. Saistošie noteikumi Nr.4 "Par naudas pabalstiem Vārkavas novadā"zaudējis spēku
 3. 25.08.2009. "Par sociālo palīdzību Vārkavas novadā"zaudējis spēku
 2. 29.07.2009. 

Saistošie noteikumi Nr.2 „Apvienotais Vārkavas novada pamatbudžets 2009.gadam”

zaudējis spēku
 1. 09.07.2009. Saistošie noteikumi Nr.1 "Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 13:30:11

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »