Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 26.02.2020 11:22
Evelīna, Mētra, Aurēlija
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi: 1.pielikums   2.pielikums  3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums   7.pielikums 

     

 

 

 

 

 

Nr.Pieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsSaistošo noteikumu nosaukums un satursspēkā esošs
     
     
112.29.03.2016.22.04.2016.Vārkavas novada domes 2016.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.112 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
106.29.12.2015.11.02.2016.Vārkavas novada domes 2015.gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 106 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā”   
     
100.26.05.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam". 
99.24.03.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam". 
98.24.02.2015. Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam". 
97.24.02.2015.13.03.2015.Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.97 "Dzīvokļa pabalsts bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības" 
96.  13.03.2015. Vārkavas novada domes 2015. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr.96 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā”  
95.27.01.2015. 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam" 

zaudējis spēku
94.23.09.2014.13.03.2015.

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.94 „Par Vārkavas novada domes 2014. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.87 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

 
93.  Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam". 
92.28.10.2014. Nodeva par Vārkavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 
91.28.10.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumosNr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
90.28.10.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam". 
89.23.09.2014. "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Vārkavas novadā" 
 88. 23.09.2014.  Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam". 
87.23.09.2014. "Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam" 
86.26.08.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam". 
85.29.07.2014. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam" 
 84. 22.05.2014.  Vārkavas novada domes 2014.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.84 „grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 
 83. 29.04.2014. Par Vārkavas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu. 
 82. 29.04.2014.  Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.82 „Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas novadā” (Publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolupe" 2014.gada 19. augustā, stājas spēkā 2014. gada 20. augustā.) 
 81. 28.03.2014.  Saistošie noteikumi Nr. 81 "Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā" (Publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 2014. gada 12. jūlijā, stājas spēkā 2014. gada 13. jūlijā)  
 80. 28.03.2014. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumosNr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
79.04.03.2014. Saistošie noteikumi Nr. 79 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā" (Publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 2014. gada 21. maijā. Stājās spēkā 2014. gada 22. maijā) 
78.28.01.2014. Saistošie noteikumi Nr.78 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam" 
77.28.01.2014. 

Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.77„Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 22.okotobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā””

(Publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 2014.gada 13.februārī, stājās spēkā 2014.gada 14.februārī.)

 
76.27.12.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.76 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.66 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
75.27.12.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.75 „Grozījums Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”” 
74.27.12.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.74 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.67 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”” 
73.27.12.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.73 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
72.27.12.2013. 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.72 “Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

 
71.26.11.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.71 „Grozījums Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par laivu un motorlaivu turēšanu”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
70.26.11.2013. Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.4 "Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās" 
69.26.11.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.69 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vārkavas novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
68.26.11.2013. 

Vārkavas novada domes 2014.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.68 „Grozījums Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā””

(Publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 2014.gada 13.februārī, stājās spēkā 2014.gada 14.februārī.)
 
67.26.11.2013. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.67 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
 66. 26.11.2013. 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.66 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā””(Publicēti 2013.gada 13.decembrī.)

 
 65. 26.11.2013.  Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.65 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi”” (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
64.26.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.64 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”” (Publicēti  2013.gada 13.decembrī.) 
63.22.10.2013. 

Saistošie noteikumi Nr.63 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.)

 
62.22.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.62 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" (Publicēti 2013.gada 13.decembrī.) 
61.24.09.2013. Saistošie noteikumi Nr.61 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.55 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” , Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.61 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"" 
60.27.08.2013. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumosNr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
59.23.07.2013. Saistošie noteikumi Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā" (Publicēti 2013.gada 13.novembrī.) 
58.26.06.2013. Saistošie noteikumi Nr.58 ''Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”" 
57.28.05.2013. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.57 "Grozījumi 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.46 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu Vārkavas novadā" 
56.28.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.56 "Grozījumi 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 "Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā"" 
55.05.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.55 ''Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam" 
 54. 26.02.2013.  Saistošie noteikumi Nr. 54 „Grozījumi 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā” 
53. 10.01.2013.  Saistošie noteikumi Nr.53 ''Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā" 
52. 28.03.2013.  Saistošie noteikumi Nr.52 "Par atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā" 
 51.   Saistošie noteikumi Nr.51 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.35 "Par Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam"" 
50. 30.11.2012.  Saistošie noteikumi Nr.50 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Vārkavas novada speciālo budžetu 2012.gadam" 
 49.   Saistošie noteikumi Nr.49 Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam 
 48. 23.10.2012.  Saistošie noteikumi Nr.48 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam" 
 47. 23.10.2012. Par 28.09.2010.Saistošo noteikumu Nr.23 "Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem" 
 46. 23.10.2012.  Saistošie noteikumi Nr.46 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā" 
45.25.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.45 "Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm"     Pielikums
 
 44. 25.09.2012.  Saistošie noteikumi Nr.44 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās"
 
43.07.08.2012. Saistošie noteikumi Nr.43 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" 
42.24.07.2012. Saistošie noteikumi Nr.42 Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
41.29.05.2012. Saistošie noteikumi Nr.41 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves" 
40.15.05.2012. Saistošie noteikumi Nr.40 "Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam" 
39.29.05.2012. Saistošie noteikumi Nr.39 Grozījumi 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 "Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi" 
38.29.05.2012. Saistošie noteikumi Nr.38 Grozījumi 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 "Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā" 
 37. 27.03.2012.  Saistošie noteikumi Nr.37 "Grozījumi 2010.gada saistošajos noteikumos "Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 "Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā" 
 36. 23.02.2012. Grozījumi 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” 
 35. 23.02.2012.  Saistošie noteikumi Nr. 35 „Par Vārkavas novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžetu". Pamatbudžets 2012. gadam latos 
 34. 31.01.2012.  Saistošie noteikumi Nr.34 Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos "Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
33.31.01.2012. 

Saistošie noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos"

 
32. 27.01.2012. 

Saistošie noteikumi Nr.32 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā"

 
 31. 29.11.2011. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Vārkavas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu" 
30. 31.08.2011. 

Saistošie noteikumi Nr.30 "Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā"

 
29. 31.08.2011. Saistošie noteikumi Nr.29 "Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi"
 
28. 29.06.2011. Saistošie noteikumi Nr.28 "Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
27. 29.06.2011. 

Saistošie noteikumi Nr.27 "Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu"

 
 26. 30.05.2011.  Saistošie noteikumi Nr.26 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā  
 25. 26.04.2011. Saistošie noteikumi Nr.25 "Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam" 
24. 29.12.2010. Saistošie noteikumi Nr.24 "Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
23.28.09.2010. Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”. 
22.28.09.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.22 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums 
21. 28.09.2010. Par grozījumiem Vārkavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 ”Par Vārkavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”. 
20. 27.07.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.20 Par Vārkavas pagasta padomes 1997.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.1 "Pašvaldības nodevas par pagasta padomes izsniegtajiem dokumentiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
19. 27.07.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 Par Vārkavas pagasta padomes 1997.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.5 "Par sabiedrisko kārtību Vārkavas pagastā" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 18. 27.07.2010.  Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18 Par Vārkavas pagasta padomes 2000.gada 26.oktobra saistošo noteikumu "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 17. 27.07.2010.  Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.17 "Par Vārkavas pagasta padomes 2006.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.7 "Vārkavas pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
16. 27.07.2010. "Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmnatošanas un apbūves noteikumi" 
15.29.06.2010. Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.15 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vārkavas novadā" 
14. 31.05.2010. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Vārkavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" 
13.27.04.2010. Saistošie noteikumi Nr.13 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Vārkavas novadā" 
12.23.03.2010. Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 12 "Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā" 
12.26.01.2016.11.03.2016.Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.111 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
 12.   Saistošie noteikumi Nr.12 "Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā" 
 11. 23.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.11 "Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos "Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" 
 10. 23.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.10 "Par Vārkavas novada teritorijas plānojumiem" 
 9. 23.02.2010. Saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā"  
 8. 26.01.2010. Par Vārkavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu ” apstiprināšanu. 
 7. 29.12.2009. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 "Par pašvaldības budžetu" 
 6. 10.11.2009. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 "Par pašvaldības budžetu" 
 5. 29.10.2009.  Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
4. 25.08.2009.  Saistošie noteikumi Nr.4 "Par naudas pabalstiem Vārkavas novadā" 
 3. 25.08.2009. "Par sociālo palīdzību Vārkavas novadā" 
 2. 29.07.2009. 

Saistošie noteikumi Nr.2 „Apvienotais Vārkavas novada pamatbudžets 2009.gadam”

 
 1. 09.07.2009.  Saistošie noteikumi Nr.1 "Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 13:30:11

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Marika Smane
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »