Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 29.11.2022 22:15
Ignats, Virgīnija
Dienas teikums

Nu, galu galā laime vienmēr - vairāk vai mazāk - ir ilūzija. /Regīna Ezera/

 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi
 

Nr.Pieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsSaistošo noteikumu nosaukums un satursPiezīmes
175. 29.12.2020. 30.12.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
174. 24.11.2020. 25.11.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 
173. 24.11.2020. 25.11.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
172. 29.09.2020. 30.09.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
171. 29.09.2020. 30.09.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 
170.25.08.2020.30.09.2020.

Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.170„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā”

 
169. 25.08.2020. 26.08.2020. Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.169”Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148”Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldība” 
168. 28.07.2020. 29.07.2020. “Grozījumi Vārkavas novada domes domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 
167.28.07.2020.15.10.2020.

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.167 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”

zaudējis spēku
166.28.07.2020.09.09.2020.

Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.166,, Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

 
165.28.07.2020.26.08.2020.„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās” 
163.28.07.2020.9.10.2020.

Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.163 „„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā”

 
164.28.07.2020.26.08.2020. „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā”.  
162. 28.07.2020. 29.07.2020. Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.29 “Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 
161.28.04.2020.29.04.2020.

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

 
160.28.04.2020.29.04.2020.

Par Vārkavas novada domes 2012. gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.45 „Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
159.31.03.2020. Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības nolikums" 
158.25.02.2020.01.04.2020.

Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.158 ,,Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā.””

 
157.25.02.2020.01.04.2020.

Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”