Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 30.09.2023 18:27
Elma, Elna, Menarda
Dienas teikums

Pasaulei nav gala, un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. /Kārlis Skalbe/

 

Ar Vārkavas novada domes Goda un Atzinības rakstiem apbalvotie

 

2019. GADS

Ar Goda rakstu apbalvoti:

 

Aigars Ručs par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

Igors Petrovspar ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

Valentīna Mačānepar ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Vārkavas vidusskolā, nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

 

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

Vita Kirilova – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

Mārtiņš Šalkovskis –par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

Leontīna Kirilova – par aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Aivars Dambītis - par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu Vārkavas novadā.

Broņislava Gavare – par mūža ieguldījumu folkloras tradīciju kopšanā.

Andris Plivda  – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

Irina Stepanova – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienībā “Cimdiņš”.

Andrejs Klindžāns – par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Vārkavas novada pašvaldībā.

Irēna Leikuča – par aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

 


 

2018. GADS

Ar Goda rakstu apbalvoti:

 

Viktors Lazdāns – par ilggadēju un aktīvu darbu Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes vadīšanā.

Jānis Šņepsts – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu Vārkavas novadā.

Zita Laizāne – par ilggadēju un atbildīgu ģimenes ārsta pienākumu veikšanu Vārkavas novadā.

Janīna Vilmane – par mūža ieguldījumu izglītībā, mutvārdu folkloras izpētē un saglabāšanā Vārkavas novadā.

Iveta Isajeva – par neatlaidīgu deju kopas “Vanagi” vadīšanu un ieguldīto darbu kolektīva sagatavošanā XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Andris Liepa – par fonda “Gloria Patri” sadarbību ar Vārkavas novadu, sniedzot nesavtīgu atbalstu bērniem un ģimenēm.

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

 

Pēteris Kuzminovs – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

Anna Kirilova – par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Anfiza Čeirāne – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienībā “Cimdiņš”.

Solvita Čaunāne – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu Vārkavas novadā.

Ivara Vaivods–Šulte – par apzinīgu darbu Vārkavas vidusskolā un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.

Armands Čeirāns – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un sekmīgu modernizācijas projektu īstenošanu saimniecībā.

Ingrīda Ločmele – par apzinīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā un veiksmīgu Ekoskolu programmas īstenošanu Vārkavas vidusskolā.

Vita Stikāne – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē.

Helēna Lazdāne – par aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

 

 


 

 2017.GADS

 

Ar  Goda rakstu apbalvoti:

 

Marija Salceviča — par kultūrvides saglabāšanu Arendolē, ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Arendoles bibliotēkas vadītājas amatā un Arendoles vārda popularizēšanu.

Helēna Piziča   par aktīvu un radošu darbošanos Vārkavas novada vecākās paaudzes dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Antons Danovskis — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā.

Ernests Lazdāns  par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu LTV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.

Antoņina Rusiņa par apzinīgi nostrādātajiem 40 darba gadiem Vārkavas novada pašvaldībā.

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

 

Ella Januševska –par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē.

Sandis Vuškāns – par zemnieku saimniecības “CIDO” attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu.

Emīlija Kancāne – par aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

Skaidrīte Trafimova –par veiksmīgu projektu realizāciju Vārkavas pagastā vairāku gadu periodā.

Mārtiņš Landsmans – par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Valērijs Kitajevs - par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā.

 Ēriks Purviņš - par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā.

Jānis Spūls- par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Valentīna Ruzģe – par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas vidusskolā.

 

 

 


 

2016. GADS

 

Ar Goda rakstu apbalvoti:

 

Anastasija Vaivode — par ilggadēju, radošu darbu, ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldībā.

Viktors Lazdāns (Z/S “Airi”) — par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību.

Andra Brakovska ģimene — par pašaizliedzīgu un uzcītīgu, pēc savas iniciatīvas, Vārkavas novada teritorijā esošo ceļmalu sakopšanu vairāku gadu garumā Lielās talkas pasākumu laikā.

Andris Plonis — par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu.

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

 

Sandis Soms — zemnieku saimniecības “Stiebri” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Valentīns Vaivods — zemnieku saimniecības “Ezerlejas” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Iveta Lazdāne — par profesionālu un kvalitatīvu savu darba pienākumu veikšanu.

Melita Pastare — par aktīvu grāmatu lasīšanas veicināšanu bērniem un pieaugušajiem Vārkavas vidusskolā, organizējot dažādus pasākumus un aktivitātes.

Jānis Pūga — piemājas saimniecības “Mārtiņi” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.

Edgars Plonis — piemājas saimniecības “Bleidas” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.

Ainārs Gavars — par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā “Mežmalas” .

Edijs Bitinas — zemnieku saimniecības “Sermuļi” īpašnieks — par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Bonifacijas Vaivods — par pilsonisko atbildību un aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

2015. GADS

 

Ar Goda rakstu apbalvoti:

Anna Romāne, ilggadēja VAS „Latvijas Pasts” darbiniece - par laipnību, atsaucību, izpalīdzību, godprātību un augstu pienākuma apziņu, veicot pastnieces darbu;

Terēzija Jaunromāne - par ilggadēju darbu, atsaucību un izpalīdzību lopkopības pārrauga pienākumu veikšanā;

Solvita Deidule - par radošu darbu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādē.

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

Gunita Lazdāne - par radošu darbu pirmsskolas bērnu izglītošanā;

Juris Augšpūls - par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību;

Jānis Neicenieks - par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu;

Roberts Brakovskis - par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;

Ilmārs Skreivers -  par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;

Otīlija Sparāne -  par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību un projektu apguvi;

Ainārs Želvis -  mākslīgās apsēklošanas tehniķis - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu;

Ieva Gavare, Lauris Gavars, Marita Ērgle - par brīvprātīgā darba veikšanu vairāku gadu garumā Vārkavas novada kultūras centra organizētajos pasākumos;

Inga Gavare - par atsaucību, apzinīgi pildot pastnieces pienākumus.

 

 

 

2014. GADS

Ar Goda rakstu apbalvoti:

Jāni Ruču – par uzņēmību un nozīmīgu sabiedrisko aktivitāti mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”;

Jāni Lazdānu, z/s „Kalmes” īpašnieku – par novada uzņēmējdarbības attīstību, veiksmīgu projektu apguvi un skaistas lauku vides veidošanu;

Aiju Smirnovu – par Vārkavas novada jauniešu folkloras kopas „Sudobri” vadīšanu un novada vārda popularizēšanu.

Anitu Vilcāni, Vārkavas vidusskolas direktori - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā Vārkavas vidusskolā,

Edgaru Vaivodu, Vārkavas novada Sporta skolas direktoru - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā,

Skaidrīti Medni, Vārkavas pamatskolas direktori - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā,

Veltu Ziemeli, Rimicānu PII vadītāju - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā.

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

Jāni Vilcānu – par atbildību, drosmi, pašaizliedzību, pildot aizbildņa pienākumus, un četru nepilngadīgo brāļu un māsu audzināšanu un aprūpi;

Jevgeniju un Georgiju Isajevus – par ieguldījumu bez vecāku gādības palikuša bērna audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā;

Evitu Jaudzemu – par radošu darbu pirmsskolas bērnu izglītošanā;

Ināru Armani – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas pamatskolā;

Mārci Rukmani – par ieguldīto darbu biedrības „Dzintars 2007” vadīšanā un projektu realizēšanā;

Aivaru Lozdu, z/s „Andiņi” īpašnieku par novada uzņēmējdarbības attīstību un veiksmīgu projektu apguvi;

Voldemāru Utinānu, z/s „Jasmīnlejas” īpašnieku par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu;

Ivaru Ušacki, p/s „Sondori” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;

Āri Sparānu, p/s „Ozolu birzs” īpašnieku – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.

 

 

2013. GADS

Goda rakstu saņēma:

Valentīna Brice – par ilggadēju deju kopas „Vanagi” vadīšanu un ieguldīto darbu kolektīva sagatavošanā XXV Vispārējo Dziesmu svētkiem un XV Deju svētkiem;

Anita Ruča – par godprātīgu darbu Vārkavas novada Rožkalnu pagasta attīstībā;

Inta Kivleniece – par ieguldīto darbu Vārkavas iedzīvotāju un pagasta labā.

Atzinības rakstu saņēma:

Irēna Toločko – par godprātīgu un atbildīgu savu pienākumu veikšanu;

Janīna Poplavska – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu lopkopības pārrauga pienākumu veikšanā;

Andris Mačāns – par ilgstošu sadarbību novada publiskā tēla veidošanā, atspoguļojot novada notikumus, sadzīvi un objektus fotogrāfijās;

Ināra Smoļenska – par aktīvu darbību Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes vadīšanā un organizēšanā;

Ainārs Ruzģis – par uzdrošināšanos un uzņēmību saimnieciskās darbības uzsākšanā vectēva mājās;

Ženija Cirša – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas novada pašvaldībā;

Guna Stubure, Inta Gavare, Oskars Mednis, Elīna Cimbolineca – Vārkavas novada Jauniešu studijas dalībnieki – par aktīvu un brīvprātīgu darbu, dažādojot Vārkavas novada sabiedrisko dzīvi, popularizējot novadu;

Bonifacijs Vaivods – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē;

 

Artis Stuburs – par pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecības attīstības veicināšanā Vārkavas novadā. 

 

 

 

2012. GADS

Goda rakstu saņēma:

Aija Bitinas – par Vārkavas pašdarbnieku teātra vadīšanu un novada vārda popularizēšanu;

Juris Soms – par remontdarbu brīvprātīgu vadīšanu projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”;

Antons Onckulis – par profesionālu un ar lielu atbildības sajūtu uzticēto pienākumu veikšanu;

Edgars Vaivods – par pašaizliedzīgu rīcību 2011.gada 18.novembra ugunsgrēka novēršanā.

Atzinības rakstu saņēma:

Ņina Volonte – par apzinīgu un pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu;

Velta Ziemele – par Rimicānu pamatskolas 100 gadu jubilejas svinību organizēšanu, biedrības „Dzintars 2007” vadīšanu vairāku gadu garumā un aktīvu darbību projekta realizēšanā;

Aija Siksnāne – mākslīgās apsēklošanas tehniķe par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu;

Atis Jaudzems – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību, par izveidotajām darbvietām savā uzņēmumā;

Guntars Vaivods – par apzinīgu un atbildīgu darbu Vārkavas novada teritorijas mežu apsaimniekošanas uzraudzīšanā;

Dagmāra Skutele – par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā;

Anna Zaķe – par godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu;

Andris Pastars – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu.

 


2011. GADS

Goda rakstu saņēma:

Jānis Rimicāns – par drošsirdību, glābjot novada iedzīvotāju no ugunsgrēka;

Marija Čipāne – par drošsirdību, glābjot novada iedzīvotāju no ugunsgrēka;

Anita Brakovska – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Upmalas teātra draugu kopas vadīšanā un par ieguldīto darbu novada attīstībā;

Henrihs Kivlinieks – par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Rožkalnu pagastā.

Atzinības rakstu saņēma:

Intars Armans – par atbildīgu sava darba pienākumu veikšanu;

Arnis Višņevskis – par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldības saimnieciskajā attīstībā un godprātīgu attieksmi pret sabiedrību;

Faina Timošenko – par veiksmīgu inovatīvu metožu ieviešanu mācību un ārpusklases darbā;

Vija Jakimova – par biedrības „Dzintars 2007” dibināšanu un projektu realizāciju 4 gadu garumā;

Nauris Lazdāns – par ilggadēju un centīgu darbu vecāku saimniecībā;

Gustavs Norkārklis – par zemnieku interešu aizstāvēšanu un labvēlīgu lēmumu ieteikšanu valsts mērogā;

Ilze Lazdāne – par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā;

Jānis Čipāns – par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldības saimnieciskajā attīstībā un godprātīgu attieksmi pret sabiedrību;

Gita Some – par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē un par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldības saimnieciskajā attīstībā.

 


2010. GADS

Goda rakstu saņēma:

Valentīna Vaivode – par atbildīgi nostrādātajiem 40 darba gadiem Vārkavas pagasta medpunktā;

Skaidrīte Medne – par ieguldīto darbu izglītības pilnveidošanu Vārkavas pamatskolā.

Lauris Volonts – par materiālu atbalstu brālim augstskolas studijām. Par sava vaļasprieka apvienošanu ar nesavtīgu palīdzību vietējo zemnieku tehnikas un iekārtu remontam;

Marija Gavare – par aktīvu, radošu un atbildīgu darbu Vārkavas vidusskolas padomes priekšsēdētājas amatā;

Svetlana un Voldemārs Logini – par rūpēm, prasmi, iejūtību, izpratni, optimismu bez vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanu (šis laulātais pāris ir no Viļakas novada, viņi no audzina 2 bez vecāku gādības palikušus bērnus no Upmalas pagasta).

Atzinības rakstu saņēma:

Eleonora Spūle – par tautas mākslas saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm;

Ainārs Želvis – par Pilišku sabiedriskās vides organizēšanu un centra telpu iekārtošanu;

Elvīra Āboliņa – par ieguldījumu novada radošā gara uzturēšanā, visu paaudžu iedzīvotāju talantu atklāšanā un attīstīšanā, kultūras dzīves organizēšanā un vadīšanā daudzu gadu garumā;

Anita Barovska – par aktīvu un nesavtīgu darbošanos sabiedrības labā (par Lazdānu kapu pārvaldīšanu);

Pēteris Šņepsts – par veiksmīgu uzņēmējdarbību, jaunu darbavietu radīšanu un ilggadēju sadarbību ar Vārkavas novada pašvaldību;

Anastasija Bekeša – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīves norisēs un atbalstu mūžizglītībā Vārkavas novada Rožkalnu pagastā;

Māris Rusiņš – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīves veidošanā;

Anna Brakovska – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīves veidošanā;

Regīna Bartuseviča – par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Vārkavas vidusskolā.

 


2009. GADS

Goda rakstu saņēma:

Jānis Bruss – par ilggadēju darbu grāmatvedībā, rūpīgi veicot savus darba pienākumus;

Silvija Onckule – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas novadā;

Juris Maskalāns – zemnieku saimniecības „Tomiņi” īpašnieks par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Atzinības rakstu saņēma:

Aigars Dzerkalis – zemnieku saimniecības „Krusti” īpašnieks – uzņēmējs – par atpūtas un spēļu vietas ierīkošanu pie Lielā Klaparu ezera Klaparu silā;

Līga Lutinska – par aktīvu iesaistīšanos Vārkavas pamatskolas vecāku padomes darbā, par līdzdalību projektu izstrādē;

Juris Kivlenieks – par amatniecību un sava amata popularizēšanu, uzņemot tūristus;

Inese Plivda – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīvē un darbošanos teātra draugu kopā;

Velta Smane – zemnieku saimniecības īpašniece par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā;

Anna Stare – par ilggadēju darbu, sniedzot medicīnisko palīdzību novada ļaudīm;

Silvija Ziemele – par zemnieku izglītošanu lauksaimniecības attīstībā;

Aija Ancāne – zaļā tirgus dibinātāja un labdarības akciju organizētāja;

Lilija Lazdāne – par ilggadēju darbu medicīnas jomā, sniedzot medicīnisko palīdzību novada ļaudīm.2008. GADS

Goda rakstu saņēma:

Pēteris Dambītis;

Elmārs Sparāns;

Līga Vanaga;

Ināra Purviņa;

Jānis Šalkovskis;

Skaidrīte Zelčāne.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki: Vitolds Rubins, Jānis Kancāns, Jānis Lazdāns, Antonijs Gadzāns.

Atzinības rakstu saņēma:

Lilāna Zarāne;

Zita Siksnāne;

Evita Kusiņa;

Anita Lazdāne;

Anna Vaivode;

Aivars Daņiļevičs;

Biruta Daugule;

Velta Ziemele;

Staņislavs Stankevičs;

Ārija Rukmane.

 


2007. GADS (Goda rakstus šajā gadā vēl nepiešķīra)

Atzinības rakstu saņēma:

Francis Pizičs – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas novadā;

Agris Soms – par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē;

Ilgvars Caune – zemnieku saimniecības „Nautrāni” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā;

Leonīds Jurgensons – zemnieku saimniecības „Augšupes” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā;

Iveta Kokorīte – par ilgstošu un nevainojamu darbu ēdināšanas organizēšanas nodrošināšanā Vārkavas vidusskolā;

Zinaida Krēsliņa – par ilggadēju pedagoģisko darbu un lielo ieguldījumu jaunatnes izglītošanā Rimicānu pamatskolā;

Jānis Kursītis – zemnieku saimniecības „Odzēni” īpašnieks par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā;

Elizabete Lāce – par radošu un kvalitatīvu darbu pirmsskolas izglītības realizēšanā Vanagu pamatskolā.

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 13:40:47

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »