Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 27.04.2017 04:19
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Dienas teikums

Dzīve sašaurinās vai paplašinās proporcionāli drosmei. /A. Nina/

 

Ar Vārkavas novada domes Goda un Atzinības rakstiem apbalvotie


2016. GADS

 

Ar Goda rakstu apbalvoti:

 

Anastasija Vaivode — par ilggadēju, radošu darbu, ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldībā.

Viktors Lazdāns (Z/S “Airi”) — par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību.

Andra Brakovska ģimene — par pašaizliedzīgu un uzcītīgu, pēc savas iniciatīvas, Vārkavas novada teritorijā esošo ceļmalu sakopšanu vairāku gadu garumā Lielās talkas pasākumu laikā.

Andris Plonis — par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu.

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

 

Sandis Soms — zemnieku saimniecības “Stiebri” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Valentīns Vaivods — zemnieku saimniecības “Ezerlejas” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Iveta Lazdāne — par profesionālu un kvalitatīvu savu darba pienākumu veikšanu.

Melita Pastare — par aktīvu grāmatu lasīšanas veicināšanu bērniem un pieaugušajiem Vārkavas vidusskolā, organizējot dažādus pasākumus un aktivitātes.

Jānis Pūga — piemājas saimniecības “Mārtiņi” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.

Edgars Plonis — piemājas saimniecības “Bleidas” īpašnieks — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.

Ainārs Gavars — par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā “Mežmalas” .

Edijs Bitinas — zemnieku saimniecības “Sermuļi” īpašnieks — par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Bonifacijas Vaivods — par pilsonisko atbildību un aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

2015. GADS

 

Ar Goda rakstu apbalvoti:

Anna Romāne, ilggadēja VAS „Latvijas Pasts” darbiniece - par laipnību, atsaucību, izpalīdzību, godprātību un augstu pienākuma apziņu, veicot pastnieces darbu;

Terēzija Jaunromāne - par ilggadēju darbu, atsaucību un izpalīdzību lopkopības pārrauga pienākumu veikšanā;

Solvita Deidule - par radošu darbu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādē.

 

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

Gunita Lazdāne - par radošu darbu pirmsskolas bērnu izglītošanā;

Juris Augšpūls - par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību;

Jānis Neicenieks - par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu;

Roberts Brakovskis - par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;

Ilmārs Skreivers -  par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;

Otīlija Sparāne -  par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību un projektu apguvi;

Ainārs Želvis -  mākslīgās apsēklošanas tehniķis - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu;

Ieva Gavare, Lauris Gavars, Marita Ērgle - par brīvprātīgā darba veikšanu vairāku gadu garumā Vārkavas novada kultūras centra organizētajos pasākumos;

Inga Gavare - par atsaucību, apzinīgi pildot pastnieces pienākumus.

 

 

 

2014. GADS

Ar Goda rakstu apbalvoti:

Jāni Ruču – par uzņēmību un nozīmīgu sabiedrisko aktivitāti mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”;

Jāni Lazdānu, z/s „Kalmes” īpašnieku – par novada uzņēmējdarbības attīstību, veiksmīgu projektu apguvi un skaistas lauku vides veidošanu;

Aiju Smirnovu – par Vārkavas novada jauniešu folkloras kopas „Sudobri” vadīšanu un novada vārda popularizēšanu.

Anitu Vilcāni, Vārkavas vidusskolas direktori - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā Vārkavas vidusskolā,

Edgaru Vaivodu, Vārkavas novada Sporta skolas direktoru - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā,

Skaidrīti Medni, Vārkavas pamatskolas direktori - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā,

Veltu Ziemeli, Rimicānu PII vadītāju - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā.

Ar Atzinības rakstu apbalvoti:

Jāni Vilcānu – par atbildību, drosmi, pašaizliedzību, pildot aizbildņa pienākumus, un četru nepilngadīgo brāļu un māsu audzināšanu un aprūpi;

Jevgeniju un Georgiju Isajevus – par ieguldījumu bez vecāku gādības palikuša bērna audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā;

Evitu Jaudzemu – par radošu darbu pirmsskolas bērnu izglītošanā;

Ināru Armani – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas pamatskolā;

Mārci Rukmani – par ieguldīto darbu biedrības „Dzintars 2007” vadīšanā un projektu realizēšanā;

Aivaru Lozdu, z/s „Andiņi” īpašnieku par novada uzņēmējdarbības attīstību un veiksmīgu projektu apguvi;

Voldemāru Utinānu, z/s „Jasmīnlejas” īpašnieku par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu;

Ivaru Ušacki, p/s „Sondori” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;

Āri Sparānu, p/s „Ozolu birzs” īpašnieku – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.

 

 

2013. GADS

Goda rakstu saņēma:

Valentīna Brice – par ilggadēju deju kopas „Vanagi” vadīšanu un ieguldīto darbu kolektīva sagatavošanā XXV Vispārējo Dziesmu svētkiem un XV Deju svētkiem;

Anita Ruča – par godprātīgu darbu Vārkavas novada Rožkalnu pagasta attīstībā;

Inta Kivleniece – par ieguldīto darbu Vārkavas iedzīvotāju un pagasta labā.

Atzinības rakstu saņēma:

Irēna Toločko – par godprātīgu un atbildīgu savu pienākumu veikšanu;

Janīna Poplavska – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu lopkopības pārrauga pienākumu veikšanā;

Andris Mačāns – par ilgstošu sadarbību novada publiskā tēla veidošanā, atspoguļojot novada notikumus, sadzīvi un objektus fotogrāfijās;

Ināra Smoļenska – par aktīvu darbību Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes vadīšanā un organizēšanā;

Ainārs Ruzģis – par uzdrošināšanos un uzņēmību saimnieciskās darbības uzsākšanā vectēva mājās;

Ženija Cirša – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas novada pašvaldībā;

Guna Stubure, Inta Gavare, Oskars Mednis, Elīna Cimbolineca – Vārkavas novada Jauniešu studijas dalībnieki – par aktīvu un brīvprātīgu darbu, dažādojot Vārkavas novada sabiedrisko dzīvi, popularizējot novadu;

Bonifacijs Vaivods – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē;

 

Artis Stuburs – par pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecības attīstības veicināšanā Vārkavas novadā. 

 

 

 

2012. GADS

Goda rakstu saņēma:

Aija Bitinas – par Vārkavas pašdarbnieku teātra vadīšanu un novada vārda popularizēšanu;

Juris Soms – par remontdarbu brīvprātīgu vadīšanu projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”;

Antons Onckulis – par profesionālu un ar lielu atbildības sajūtu uzticēto pienākumu veikšanu;

Edgars Vaivods – par pašaizliedzīgu rīcību 2011.gada 18.novembra ugunsgrēka novēršanā.

Atzinības rakstu saņēma:

Ņina Volonte – par apzinīgu un pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu;

Velta Ziemele – par Rimicānu pamatskolas 100 gadu jubilejas svinību organizēšanu, biedrības „Dzintars 2007” vadīšanu vairāku gadu garumā un aktīvu darbību projekta realizēšanā;

Aija Siksnāne – mākslīgās apsēklošanas tehniķe par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu;

Atis Jaudzems – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību, par izveidotajām darbvietām savā uzņēmumā;

Guntars Vaivods – par apzinīgu un atbildīgu darbu Vārkavas novada teritorijas mežu apsaimniekošanas uzraudzīšanā;

Dagmāra Skutele – par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā;

Anna Zaķe – par godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu;

Andris Pastars – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu.

 


2011. GADS

Goda rakstu saņēma:

Jānis Rimicāns – par drošsirdību, glābjot novada iedzīvotāju no ugunsgrēka;

Marija Čipāne – par drošsirdību, glābjot novada iedzīvotāju no ugunsgrēka;

Anita Brakovska – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Upmalas teātra draugu kopas vadīšanā un par ieguldīto darbu novada attīstībā;

Henrihs Kivlinieks – par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Rožkalnu pagastā.

Atzinības rakstu saņēma:

Intars Armans – par atbildīgu sava darba pienākumu veikšanu;

Arnis Višņevskis – par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldības saimnieciskajā attīstībā un godprātīgu attieksmi pret sabiedrību;

Faina Timošenko – par veiksmīgu inovatīvu metožu ieviešanu mācību un ārpusklases darbā;

Vija Jakimova – par biedrības „Dzintars 2007” dibināšanu un projektu realizāciju 4 gadu garumā;

Nauris Lazdāns – par ilggadēju un centīgu darbu vecāku saimniecībā;

Gustavs Norkārklis – par zemnieku interešu aizstāvēšanu un labvēlīgu lēmumu ieteikšanu valsts mērogā;

Ilze Lazdāne – par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā;

Jānis Čipāns – par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldības saimnieciskajā attīstībā un godprātīgu attieksmi pret sabiedrību;

Gita Some – par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē un par nozīmīgu ieguldījumu Vārkavas novada pašvaldības saimnieciskajā attīstībā.

 


2010. GADS

Goda rakstu saņēma:

Valentīna Vaivode – par atbildīgi nostrādātajiem 40 darba gadiem Vārkavas pagasta medpunktā;

Skaidrīte Medne – par ieguldīto darbu izglītības pilnveidošanu Vārkavas pamatskolā.

Lauris Volonts – par materiālu atbalstu brālim augstskolas studijām. Par sava vaļasprieka apvienošanu ar nesavtīgu palīdzību vietējo zemnieku tehnikas un iekārtu remontam;

Marija Gavare – par aktīvu, radošu un atbildīgu darbu Vārkavas vidusskolas padomes priekšsēdētājas amatā;

Svetlana un Voldemārs Logini – par rūpēm, prasmi, iejūtību, izpratni, optimismu bez vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanu (šis laulātais pāris ir no Viļakas novada, viņi no audzina 2 bez vecāku gādības palikušus bērnus no Upmalas pagasta).

Atzinības rakstu saņēma:

Eleonora Spūle – par tautas mākslas saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm;

Ainārs Želvis – par Pilišku sabiedriskās vides organizēšanu un centra telpu iekārtošanu;

Elvīra Āboliņa – par ieguldījumu novada radošā gara uzturēšanā, visu paaudžu iedzīvotāju talantu atklāšanā un attīstīšanā, kultūras dzīves organizēšanā un vadīšanā daudzu gadu garumā;

Anita Barovska – par aktīvu un nesavtīgu darbošanos sabiedrības labā (par Lazdānu kapu pārvaldīšanu);

Pēteris Šņepsts – par veiksmīgu uzņēmējdarbību, jaunu darbavietu radīšanu un ilggadēju sadarbību ar Vārkavas novada pašvaldību;

Anastasija Bekeša – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīves norisēs un atbalstu mūžizglītībā Vārkavas novada Rožkalnu pagastā;

Māris Rusiņš – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīves veidošanā;

Anna Brakovska – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīves veidošanā;

Regīna Bartuseviča – par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Vārkavas vidusskolā.

 


2009. GADS

Goda rakstu saņēma:

Jānis Bruss – par ilggadēju darbu grāmatvedībā, rūpīgi veicot savus darba pienākumus;

Silvija Onckule – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas novadā;

Juris Maskalāns – zemnieku saimniecības „Tomiņi” īpašnieks par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.

Atzinības rakstu saņēma:

Aigars Dzerkalis – zemnieku saimniecības „Krusti” īpašnieks – uzņēmējs – par atpūtas un spēļu vietas ierīkošanu pie Lielā Klaparu ezera Klaparu silā;

Līga Lutinska – par aktīvu iesaistīšanos Vārkavas pamatskolas vecāku padomes darbā, par līdzdalību projektu izstrādē;

Juris Kivlenieks – par amatniecību un sava amata popularizēšanu, uzņemot tūristus;

Inese Plivda – par aktīvu iesaistīšanos novada kultūras dzīvē un darbošanos teātra draugu kopā;

Velta Smane – zemnieku saimniecības īpašniece par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā;

Anna Stare – par ilggadēju darbu, sniedzot medicīnisko palīdzību novada ļaudīm;

Silvija Ziemele – par zemnieku izglītošanu lauksaimniecības attīstībā;

Aija Ancāne – zaļā tirgus dibinātāja un labdarības akciju organizētāja;

Lilija Lazdāne – par ilggadēju darbu medicīnas jomā, sniedzot medicīnisko palīdzību novada ļaudīm.2008. GADS

Goda rakstu saņēma:

Pēteris Dambītis;

Elmārs Sparāns;

Līga Vanaga;

Ināra Purviņa;

Jānis Šalkovskis;

Skaidrīte Zelčāne.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki: Vitolds Rubins, Jānis Kancāns, Jānis Lazdāns, Antonijs Gadzāns.

Atzinības rakstu saņēma:

Lilāna Zarāne;

Zita Siksnāne;

Evita Kusiņa;

Anita Lazdāne;

Anna Vaivode;

Aivars Daņiļevičs;

Biruta Daugule;

Velta Ziemele;

Staņislavs Stankevičs;

Ārija Rukmane.

 


2007. GADS (Goda rakstus šajā gadā vēl nepiešķīra)

Atzinības rakstu saņēma:

Francis Pizičs – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas novadā;

Agris Soms – par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē;

Ilgvars Caune – zemnieku saimniecības „Nautrāni” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā;

Leonīds Jurgensons – zemnieku saimniecības „Augšupes” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā;

Iveta Kokorīte – par ilgstošu un nevainojamu darbu ēdināšanas organizēšanas nodrošināšanā Vārkavas vidusskolā;

Zinaida Krēsliņa – par ilggadēju pedagoģisko darbu un lielo ieguldījumu jaunatnes izglītošanā Rimicānu pamatskolā;

Jānis Kursītis – zemnieku saimniecības „Odzēni” īpašnieks par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā;

Elizabete Lāce – par radošu un kvalitatīvu darbu pirmsskolas izglītības realizēšanā Vanagu pamatskolā.

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 13:40:47

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Tuberkuloze (TB) ir ārstējama infekcijas slimība, ko izraisa tuberkulozes nūjiņa Mycobacterium tuberculosis. TB izplatās gaisa – pilienu ceļā no cilvēka uz cilvēku. TB ierosinātājs apkārtējā vidē izplatās pa gaisu – TB pacientam klepojot, šķaudot, spļaujot, runājot, dziedot, elpojot. Ar TB nevar inficēties sarokojoties vai sasveicinoties, no kukaiņu un dzīvnieku kodumiem, skūpstoties, kopīgi lietojot virtuves piederumus, apģērbu un citus sadzīves priekšmetus, pārlejot asinis. TB visbiežāk skar plaušas, bet var skart arī citas ķermeņa daļas, piemēram, nieres, kaulus, limfmezglus vai smadzenes.

Visbiežāk TB simptomi sāk izpausties pakāpeniski. Sākumā tie ir praktiski nemanāmi, bet ar laiku progresē un kļūst izteiktāki. Izteiktākie TB simptomi ir klepus ar vai bez krēpām, kas ilgst vairāk kā trīs nedēļas, paaugstināta ķermeņa temperatūra, svara zudums, svīšana naktīs, ēstgribas zudums, nespēks un nogurums. Retāk TB saslimšanas gadījumā novērojams: asiņu piejaukums krēpām, elpas trūkums, sāpes krūtīs. Noteikti jāvēršas pie ārsta, ja 3-4 nedēļas ir vismaz viens no šiem simptomiem.

TB simptomi var būt praktiski nemanāmi, tāpēc nepieciešams rūpēties par savu veselību un veikt profilaktiskās veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta reizi gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »