Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 27.04.2017 04:18
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Dienas teikums

Dzīve sašaurinās vai paplašinās proporcionāli drosmei. /A. Nina/

  •  Vārkavas novada iepirkumu rezultāti 2016. gadā 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma uzvarētāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Piliškas – Dovale 0,00-1,970 km pārbūve

VND 2016/1

 04.03.2016

23.03.2016

SIA “RIVIERA L”

119 517,84

LĪGUMS

Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Kazēri-Dzeņi 0,00-1,490 km pārbūve

VND 2016/2

 

 04.03.2016

23.03.2016

 SIA “RIVIERA L”

88 002,33

LĪGUMS

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā

VND/2016/3

04.02.2016

09.03.2016

SIA “Clean R”

tarifu par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 15,15 EUR,  par 1m3 dalīto atkritumu izvešanu EUR b 0 EUR,  par 1m3  nolietotās sadzīves tehnikas un lauksaimniecības plēvju savākšanas un izvešanas izmaksas  9,95 EUR

LĪGUMS

Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016.gadam

VND/2016/4

12.02.2016

24.02.2016

1.daļa Z/S Šņepstu Jaunāres 

2.daļa ­­­­ SIA „GE KOKI” 

3.daļa ­­­­ Z/S Šņepstu Jaunāres   4.daļa SIA „GE KOKI” 

I daļā 4061,40 EUR ,

II daļā 2328,00 EUR , LĪGUMS

III daļā 12571,00 EUR IV  daļā1746,00 EUR

LĪGUMS

Autotransporta remonts, tehniskā apkalpošana un rezerves daļu iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām

VND/2016/5

16.02.2016

 

 SIA “Autocentrs Salinieki”

par rezerves daļu iegādi 9938,56 EUR un vienas darba stundas likmi 12,50 EUR

LĪGUMS

Būvuzraudzība Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Piliškas –Dovale 0,00-1,970 km pārbūvei un Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Kazēri-Dzeņi 0,00-1,490km pārbūvei

VND/2016/6

29.02.2016

11.03.2016

SIA “PRO CAD”

4980 EUR

 

LĪGUMS

Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2016.gadā

VND/2016/7

29.02.2016

24.03.2016

1,.,5,7,11.daļa VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,

3,4,6,8,9,10,12.daļa SIA Neitrino

1.daļa 13 639,17

2.daļa 3 368,10

3.daļa 2 157,3

4.daļa 312,00

5.daļa 6 857,28

6.daļa 3 407,40

7.daļa 6 142,22

8.daļa 567,90

9.daļa 13 154,00, 10.daļa1 413,60, 11.daļa 2 125,18, 12.daļa 4 998,90

LĪGUMS

LĪGUMS

Būvprojekta izstrāde Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Vanagi – Kļavinski 1,04 – 3,42 km pārbūvei

VND/2016/8

20.04.2016

03.05.2016

­­­­ SIA “Latvijasmernieks.lv” un OU Reaalprojekt

5400,01

LĪGUMS

Vārkavas novada Rožklanu pagasta ceļa Kvedervecumi-Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūve

VND/2016/9

27.04.2016

Lauzts

 

 

Meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Vārkavas novada apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm

VND/2016/10

29.04.2016

Bez rezultāta

 

 

Vārkavas kapu kapličas būvniecība

VND/2016/11

30.05.2016.

 

SIA “Borg”

LĪGUMS

Lietota kravas-pasažieru transportlīdzekļa iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām

VND/2016/12

14.06.2016.

 

Andris Ročāns

LĪGUMS

Pārtikas produktu piegāde Vārkavas pašvaldības iestādēm

VND/2016/13

28.06.2016.

 

 

 

Būvuzraudzība Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Krievu purvs pārbūvei

VND/2016/14

28.06.2016.

 

SIA “Sistēmeksperts”

LĪGUMS

Būvprojekta minimālā sastāvā , būvprojekta izstrāde Vārkavas novada sociālās aprūpes centram

VND/2016/15

07.07.2016.

Pārtraukts

 

 

 

Būvprojekta minimālā sastāvā , būvprojekta izstrāde Vārkavas novada sociālās aprūpes centram

VND/2016/16

 

 

SIA “JOE”

 

Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas 2016./2017. gada ziemas sezonā

VND/2016/17

27.10.2016

Bez rezultāta

 

 

 

Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00 – 1,00 km pārbūve

VND/2016/18

09.12.2016

 

 

 

Lietota vieglā -pasažieru  transportlīdzekļa iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām

VND/2016/19

14.12.2016

 

 

 

Lietota zemās grīdas autobusa ar invalīdu uzbraukšanas rampu” iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām

VND/2016/20

22.12.2016.

 

 

 

 

 

 


 

  •    Vārkavas novada iepirkumu rezultāti 2015. gadā

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma uzvarētāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līgums

Tautas tērpu iegāde bērniem projekta „Tautas tērpu iegāde folkloras kopai  „Volyudzeite”  ietvaros

VND/2014/7

19.12.2014

05.01.2015

SIA „ANVI AM”

4774,15

15.04.2015

LĪGUMS

 Juridisko pakalpojumu sniegšana Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām

VND/2015/1

 

12.02.2015

23.02.2015

 SIA „A&A Juridiskie pakalpojumi”

 15600,00

LĪGUMS

LĪGUMS

Cenu apzināšana Vārkavas tautas nama telpu remontam

VND/2015/2

 

25.02.2015

SIA „BORG”

4817,47 

LĪGUMS

Cenu apzināšana Vārkavas novada domei piederošo SIA Preiļu slimnīca kapitāldaļu novērtēšana

VND/2015/3

 

18.02.2015

SIA „Biznesa konsultantu grupa”,

800,00

LĪGUMS

Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015.gadam

VND/2015/4

27.02.2015

10.03.2015

1.un 3.daļa ZS „Šņepstu Jaunāres”

2. un 4.daļa SIA Olemus,

1.daļa 4 656.00, 2.daļa 2 625.60, 3.daļa 12 610.00, 4.daļa 328.20

LĪGUMS

LĪGUMS

Vārkavas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015 .gadā

VND/2015/5

24.04.2015

12.05.2015

1.daļa VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,

2.,-9.daļa SIA Neitrino

1.daļa 27324,00, 2.daļa 2316,20, 3.daļa 1494,40, 4.daļa 1296,80, 5.daļa 8785,20, 6.daļa 5812,60, 7.daļa 10701,00 8.daļa 9164,00, 9.daļa 9860,00

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

Elektroenerģijas piegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām

VND/2015/6

28.04.2015

05.05.2015 Iepirkums pārtraukts

 

 


Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve Vecvārkavā un Vārkavā

VND/2015/7

 

27.04.2015

­­­­ SIA „BORG”

Vecvārkavā 2520,53, Vārkavā 3100,58 

 LĪGUMS

Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām

VND/2015/8

29.04.2015

09.06.2015

SIA RusLatNafta

31296,00 

 LĪGUMS

Elektroenerģijas piegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām

VND/2015/9

06.05.2015

19.05.2015

AS Latvenergo

39039,00

 LĪGUMS

Vārkavas muižas pils jumta remonts un IAC Vanagi zāles grīdas nomaiņa

VND/2015/10

14.05.2015

29.05.2015, 09.06.2015

I un II daļas­­­­­­­­ Spero-SK, III daļa SIA Nordserviss

I daļa 11 238,66, II daļa 4546,34  III daļa  10719,11 

LĪGUMS

LĪGUMS

Autotransporta remonts, tehniskā apkalpošana un rezerves daļu iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām

VND/2015/11

17.06.2015

Iepirkums pārtraukts

 

 

 

 

Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada domes iestādēm

VND/2015/12

26.06.2015

21.07.2015

I daļas­­­­­­­ A/S Preiļu siers, II daļa­­­­­­­­ SIA Žabo,

 III, IV, V, VI, VIII, XI,  XIII, XIV daļas­­­­­­­­  SIA Marijas centrs, VII, IX daļas­­­­­­­­  SIA „Futurus Food”, X, XII daļas­­­­­­­­  SIA „Vecā maiznīca”

I daļa 6747,58,

 II daļa 7828,11, IIIdaļa 295,20 , IV daļa 1951,97, Vdaļa 56,64,

VI daļa 1062,72 , VII daļa 1165,43 

VIII daļa 503,72, IXdaļa 988,40, Xdaļa 1239,60, XIdaļa 1468,13, XII daļa 2727,60, XIII daļa256,36 , XIV daļa 276,00  

 LĪGUMS

Bruģa celiņu izbūve Vārkavas vidusskolas teritorijā

VND/2015/13

11.08.2015

25.08.2015

SIA „Structum”

13 775,56

 Līgums

 

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšana (inventarizācija)”

VND/2015/14

20.08.2015

27.08.2015

Pārtraukts iepirkumsBūvprojekta izstrāde Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūvei

VND/2015/15

14.10.2015

29.10.2015

Pārtraukts iepirkums

 

 

Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Vārkavas novadā 2015.un 2016.gada ziemas sezonā

VND/2015/16

30.11.2015

14.12.2015

Pārtraukts iepirkums

 

 

Būvprojekta izstrāde Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūvei

VND/2015/17

02.12.2015

15.01.2015

IK “METRS”

1462.00

 Līgums

Lietota mikroautobusa iegāde Vārkavas novada Vārkavas pagasta pārvaldes vajadzībām

VND/2015/18

03.12.2015

15.12.2015

Daniēls Pūdžs

7400,00

 Līgums

Remontdarbi Vārkavas novada domei piederošajā ēkā Vanagu IAC

VND/2015/19

07.12.2015

18.12.2015

SIA “LD Būve”

7798.13 

 Līgums

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšana (inventarizācija).

VND/2015/20

11.12.2015

15.01.2016

SIA “Vides konsultāciju birojs’

6479,36  

 Līgums

 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā

VND/2015/21

11.12.2015

25.01.2016

Pārtraukts 25.01.2016

 

 

Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Vārkavas novadā 2015.un 2016.gada ziemas sezonā

VND/2015/22

17.12.2015

13.01.2016

I daļā ” SIA “Z 45’

II daļā ” SIA “Z 45’

III daļā ZS “Druvas”

I daļā ” par 1 km 8,60EUR,

II daļā par 1 km 8,60EUR,

III daļā par 1 km 15,95 EUR.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

 


 


 

 


 

  • Vārkavas novada iepirkumu rezultāti 2010.gadā

 

 

Līguma priekšmets 1
Iepirkuma identifikācijas numurs 2
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2  
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš 3

 

Projekta vadītāja un projekta grāmatveža amati ESF projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”
VND/2010/015 ESF
21.12.2010
23.12.
2010
Projekta vadītājs Ainārs Streiķis
Projekta grāmatvedis Vija Šoldre
 
01.02.2011
30.09.2011
Ekspertu pakalpojums ESF projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”
VND/2010/016 ESF
28.12.2010
11.01.
2011
23.03.2011 Iepirkums pārtraukts
 
 

 

 Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā ietvaros veikto būvniecības darbu uzraudzības veikšanai
 
 VND/2010/001 ERAF
 29.01.2010
 04.02.10
 Vladimirs Haritonovs
 2000.00
16.02.10
 30.10.10
Sporta stadiona būvniecība Vārkavas ciemā būvniecības darbu veikšanai
 
VND/2010/002 ELFLA
10.02.2010
26.02.10
Pārtraukts iepirkums
 
 
Vārkavas novada Rožkalnu kultūras nama stāvlaukuma un malkas novietnes laukuma būvniecības darbu veikšanai saskaņā ar tehnisko projektu
 
VND/2010/003
03.03.2010
22.03.10
SIA „Krustpils”
9182.74
23.03.10
30.10.10
Vecvārkavas ciemata siltumtrases un katlu mājas rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu
 
VND/2010.004
12.04.2010
27.04.10
SIA „Preiļu santehniķis”
68593.13
28.04.10
22.09.10
Traktora iegāde
VND/2010/005
13.05.2010
21.06.10
SIA „Agrolatgale Plus”
5537.19
21.06.10
31.12.10
Vārkavas novada ceļa Raunieši –Slapkava-Svaļbišķi-Mačāni 2.21-4.43 km rekonstrukcija būvniecības darbu veikšanai
 
VND/2010/006 ELFLA
20.05.2010
08.06.10
SIA „SAU”
40312.47
08.06.10
30.11.11
Tribīņu iegāde Vārkavas vidusskolas stadionam
 
VND/2010/007
12.08.2010
27.08.10
SIA „RANTZOWS SPORT”
5262.40
07.09.10 15.10.10
Kanalizācijas sistēmas izveidošana Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā būvniecības darbu veikšanai saskaņā ar tehniskā projekta I kārtu
 
VND/2010/008 ERAF
30.08.2010
14.09.10
SIA „Preiļu santehniķis”
42299.84
16.09.10 31.12.10
Stāvlaukuma pie Vārkavas novada domes rekonstrukcijas darbu veikšana
 
VND/2010/010
13.10.2010
05.10.10
SIA „LOGIK-K”
7773.90
07.10.10 29.10.10
Malkas iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām
 
VND/2010/011
05.11.2010
26.10.10
Z.S. „Šņepstu Jaunāres”
16905.00
03.11.2010 31.03.2011
Pašvaldības ceļa Arendole-Aizalksne 1.9-2.65 km rekonstrukcijas darbu veikšana
 
VND/2010/009
24.09.2010
05.10.10
Pārtraukts iepirkums
 
 
Vārkavas novada ceļa Pilišķi-Vēverovka 1.8-5.66 km rekonstrukcija tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
 
VND/2010/012 ELFLA
21.10.2010
02.11.10
Pārtraukts iepirkums
 
 
Ūdenstorņa Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā rekonstrukcijas projektēšanas un būvdarbu veikšana
 
VND/2010/013 ERAF
16.11.2010
29.11.10
SIA „Siltumkomforts”
18 484.26
13.12.2010 31.01.2011
Vārkavas novada ceļa Pilišķi-Vēverovka 1.8-3.4 km rekonstrukcija tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
VND/2010/014 ELFLA
14.01.2011
20.12.2010
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons
30877.06
21.12.2010 30.11.2011
 
Piezīmes
 
1  Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

2  Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3  Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 15:21:10

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Tuberkuloze (TB) ir ārstējama infekcijas slimība, ko izraisa tuberkulozes nūjiņa Mycobacterium tuberculosis. TB izplatās gaisa – pilienu ceļā no cilvēka uz cilvēku. TB ierosinātājs apkārtējā vidē izplatās pa gaisu – TB pacientam klepojot, šķaudot, spļaujot, runājot, dziedot, elpojot. Ar TB nevar inficēties sarokojoties vai sasveicinoties, no kukaiņu un dzīvnieku kodumiem, skūpstoties, kopīgi lietojot virtuves piederumus, apģērbu un citus sadzīves priekšmetus, pārlejot asinis. TB visbiežāk skar plaušas, bet var skart arī citas ķermeņa daļas, piemēram, nieres, kaulus, limfmezglus vai smadzenes.

Visbiežāk TB simptomi sāk izpausties pakāpeniski. Sākumā tie ir praktiski nemanāmi, bet ar laiku progresē un kļūst izteiktāki. Izteiktākie TB simptomi ir klepus ar vai bez krēpām, kas ilgst vairāk kā trīs nedēļas, paaugstināta ķermeņa temperatūra, svara zudums, svīšana naktīs, ēstgribas zudums, nespēks un nogurums. Retāk TB saslimšanas gadījumā novērojams: asiņu piejaukums krēpām, elpas trūkums, sāpes krūtīs. Noteikti jāvēršas pie ārsta, ja 3-4 nedēļas ir vismaz viens no šiem simptomiem.

TB simptomi var būt praktiski nemanāmi, tāpēc nepieciešams rūpēties par savu veselību un veikt profilaktiskās veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta reizi gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »