Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 09:56
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

 

 

10.02.2010.
SLUDINĀJUMS
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 81 pantu. (identifikācijas Nr.VND/2010/002/ELFLA) projekta „Sporta stadiona būvniecība Vārkavas ciemā” ietvaros veikt būvniecības darbu veikšanai saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.
Iepirkums izsludināts no 2010.gada 10.februāra līdz 2010.gada 26.februārim plkst. 10.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas pagasta pārvaldē  līdz 2010.gada 26.februārim plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag., Preiļu raj. LV 5337 vai personīgi pie iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pēc uzrādītās adreses. Informācija par aptauju pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu:
varkavas_parvalde@inbox.lv.
Pielikumā iepirkuma nolikums.
 
29.01.2010.
SLUDINĀJUMS
Vārkavas novada dome izsludina aptauju (identifikācijas Nr.VND/2010/001/ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā” ietvaros veikto būvniecības darbu būvuzraudzības veikšanai.
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 2000 LVL.
Iepirkums izsludināts no 2010.gada 29.janvāra līdz 2010.gada 4.februārim plkst. 09.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas pagasta pārvaldē  līdz 2010.gada 4.februārim plkst. 09.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag., Preiļu raj. LV 5337 vai personīgi pie iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pēc uzrādītās adreses. Informācija par aptauju pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu:
vijasoldre@inbox.lv.
Pielikumā iepirkuma tehniskā specifikācija
Paziņojums ievietots 2010.gada 29.janvārī
 
22.12.2009.
2009. gada 22.decembrī
Paziņojums par iepirkumā pieņemto lēmumu 
Tālruņi: 65329632, fax.65329632
2. Identifikācijas Nr.: VND/2009/18/ELFLA
3. Iepirkuma priekšmets: Tehniskais projekta izstrāde projektam „Sporta stadiona būvniecība Vārkavas ciemā”.
4. Saņemto piedāvājumu skaits: 3(trīs)
5. Pretendenta  nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums, un piedāvātā līgumcena:
1. Pasūtītāja nosaukums: Vārkavas novada dome.
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335
Nosaukums
Piedāvātā līgumcena bez PVN                (LVL)
Valdis Ligers
1299.00
 
6. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009.gada 22.decembrī
             
Ziņas sagatavoja: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Vija Šoldre.
 
21.12.2009.
SLUDINĀJUMS
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2009/19/ELFLA) projekta „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 119999.99 LVL.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 21.decembra līdz 2010.gada 7.janvārim plkst. 10.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas pagasta pārvaldē līdz 2010.gada 7.janvārim plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag.,Vārkavas nov. LV 5337. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var pieteikt pa  e-pastu: varkavas_parvalde@inbox.lv, kā arī personīgi Vārkavas pagasta pārvaldē, pēc uzrādītās adreses.
 
 
21.12.2009.
SLUDINĀJUMS
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2009/20/ELFLA) projekta „Vārkavas novada pār Kalupīti caurtekas rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 119 999.99 LVL.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 21.decembra līdz 2010.gada 7.janvārim plkst. 14.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas pagasta pārvaldē līdz 2009.gada 7.janvārim plkst. 14.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag.,Vārkavas nov. LV 5337. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var pieteikt pa  e-pastu: varkavas_parvalde@inbox.lv, kā arī personīgi Vārkavas pagasta pārvaldē, pēc uzrādītās adreses.
 
 
10.12.2009.
SLUDINĀJUMS
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2009/18/ELFLA) tehniskā projekta izstrāde projektam ”Sporta stadiona būvniecība Vārkavas ciemā.”
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 2000 LVL.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 10.decembra līdz 2009.gada 17.decembrim plkst. 13.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas pagasta pārvaldē līdz 2009.gada 17.decembrim plkst. 13.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag.,Vārkavas nov. LV 5337. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var pieteikt pa  e-pastu: varkavas_parvalde@inbox.lv, kā arī personīgi Vārkavas pagasta pārvaldē, pēc uzrādītās adreses.
 
 
01.12.2009.
SLUDINĀJUMS
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu –atklātu konkursu (identifikācijas Nr.VND/2009/17/ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā” ietvaros paredzētajiem būvniecības darbiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 1.decembra līdz 2010.gada 5.janvārim plkst. 10.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes Vārkavas pagasta pārvaldē līdz 2010.gada 5.janvārim plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag., Preiļu raj. LV 5337. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var pieteikt pa  e-pastu: vijasoldre@inbox.lv, kā arī personīgi Vārkavas pagasta pārvaldē, pēc uzrādītās adreses.
Pielikumi:
 
01.12.2009.
 
30.11.2009.
Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 29.07.2009. lēmumu Nr.5/13 atkārtoti tiek izsludināta pieteikšanās uz Vārkavas novada Privatizācijas komisijas locekļu vietām.
Pieteikšanās no 30.11.2009.-04.12.2009.Vārkavas novada domē Skolas ielā 5,Vecvārkava no plkst.08.00-16.00.
 
25.11.2009.
Vārkavas novada dome ir izsludinājusi iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2009/15) Mobilo sakaru pakalpojumi Vārkavas novada domei.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 12.novembra līdz 2009.gada 3.decembrim plkst. 9.00.
2009.gada 23.novembrī iepirkumu komisijas sēdē tika veikti Iepirkuma nolikuma grozījumi ( Pielikumā).
Paziņojums ievietots 2009.gada 24.novembrī.
APSTIPRINĀTS
Vārkavas novada domes
Iepirkumu komisijas sēdē Nr.11
2009.gada .23.novembrī
Iepirkuma „Mobilo sakaru pakalpojumi Vārkavas novada domei” NOLIKUMA grozījumi:
Pielikumā Nr.2 izdarīt grozījumus:
  1. Finanšu piedāvājuma 11.punktu nomainīt ar tekstu „GPRS datu pārraide GSM tīklā ( LVL /1 MB)”.
  2. Finanšu piedāvājumā izslēgt 12.punktu.
  3. Finanšu piedāvājumā nomainīt „PVN 18%” ar „PVN 21%”.
  4. Finanšu piedāvājumā nomainīt 7. punktu ar tekstu ”LMT (LVL/gab.)”
  5. Finanšu piedāvājumā nomainīt 8. punktu ar tekstu ”TELE2 (LVL/gab.)”
  6. Finanšu piedāvājumā nomainīt 9. punktu ar tekstu ”Bite (LVL/gab.)”
  7. Finanšu piedāvājumā nomainīt 10. punktu ar tekstu ”Telekom Baltija (LVL/gab.)”
  8. Finanšu piedāvājumā pievienot 13.aili ar tekstu ”Visiem pakalpojumiem, kur ir noteikta abonēšanas maksa norādīt to, katram pakalpojumam atsevišķi”
Pielikumā Nr.3 izdarīt grozījumus:
9. Papildināt ar 13. punktu GSM tīkla pārklājums ( % no Vārkavas novada teritorijas).
 
12.11.2009.
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2009/15) Mobilo sakaru pakalpojumi Vārkavas novada domei.
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 20000 LVL.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 12.novembra līdz 2009.gada 3.decembrim plkst. 9.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes Vārkavas pagasta pārvaldē līdz 2009.gada 3.decembrim plkst. 9.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag., Preiļu raj. LV 5337. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var pieteikt pa  e-pastu:
vijasoldre@inbox.lv, kā arī personīgi Vārkavas pagasta pārvaldē, pēc uzrādītās adreses.
Paziņojums ievietots 2009.gada 12.novembrī.
 
Pielikumā nolikums.
 
 
Publisko iepirkumu likums”
 8.pants 
2009. gada 20.oktobrī
20.10.2009 Paziņojums par iepirkumā pieņemto lēmumu 
1. Pasūtītāja nosaukums: Vārkavas novada dome.
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., Preiļu raj. LV-5337
Tālruņi: 65329632, fax.65323632
2. Identifikācijas Nr.: VND/2009/14
3. Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām.
4. Saņemto piedāvājumu skaits: 4(četri)
5. Iepirkumu komisijas lēmums:
iepirkt malku 100m3 apjomā no Ērika Kļavinska uz kopējo summu 975.00 LVL, iepirkt malku 882 m3 apjomā no z/s „Šņepstu Jaunāres” reģ. Nr.47701006456 uz summu 8908.20 LVL ( bez PVN).
6. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009.gada 20.oktobrī
             
12.09.2009.
Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2009/14) malkas iegādei 982 m3 apjomā novada iestāžu vajadzībām.
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 10000 LVL.
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 13.oktobra līdz 2009.gada 19.oktobrim plkst. 11.00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes Vārkavas pagasta pārvaldē līdz 2009.gada 19.oktobrim plkst. 11.00.
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag., Preiļu raj. LV 5337. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, mob. Tālruni 29116707 vai var pieteikt pa  e-pastu:
vijasoldre@inbox.lv, kā arī personīgi Vārkavas pagasta pārvaldē, pēc uzrādītās adreses.
Paziņojums ievietots 2009.gada 12.oktobrī.
 
11.09.2009.
Vārkavas novada dome izsludina cenu aptauju (identifikācijas Nr.VND/2009/12) par „ Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānojumam ”.
Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 1200 LVL.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas pagasta pārvaldē no 2009.gada 14.septembra līdz 2009.gada 21.septembrim plkst. 10.00
Adrese: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pag., Preiļu raj. LV 5337 vai personīgi pie iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkuma nolikumu pa tālr./fax  65329725, vai var pieteikt pa  e-pastu: vijasoldre@inbox.lv.
Paziņojums ievietots 2009.gada 11.septembrī.
 
26.05.2009.
Vārkavas novada dome paziņo, ka noslēdzies mazais iepirkums Vītolu ielas seguma remontam no 0,00 līdz0,220km, platums 4,0m, laukums 880m2.
 
26.05.2009.
Vārkavas novada dome paziņo, ka noslēdzies mazais iepirkums mēbeļu iegādei pēc projekta ''Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vārkavas vidusskolā.'' Garantija mēbelēm 3 gadi.
 
26.05.2009.
Vārkavas novada dome paziņo, ka noslēdzies mazais iepirkums krēslu iegādei Rožkalnu kultūras nama vajadzībām. Garantija krēsliem 2 gadi.
 
14.05.2009.
Vārkavas novada dome paziņo, ka noslēdzies mazais iepirkums
''Automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas''
ierīkošanu Rimicānos, Saules ielā 16.
 
07.05.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu krēslu iegādei Rožkalnu kultūras nama vajadzībām. Krēslu skaits - 150, norādot atsevišķi krēsla cenu. Noslēdzot līgumu krēslu skaits var tikt mainīts 10 - 15% robežās.
Krēsli izgatavoti no saplākšņa (ozola tonis), augstums aptuveni 830 mm.
Krēsla kājas no '' U '' veida liekta, līmēta, vismaz 24mm bieza saplākšņa.
Krēsla kājas ar krēsla augšējo daļu savā starpā savienotas vismaz ar 4 skrūvēm.
Sēdvirsma izgatavota no 10 - 12mm bieza formēta saplākšņa, sēdvirsmas izmēri 400x420mm, tapsēta ar
nodilumizturīgu audumu, kas paredzēts intensīvai izmantošanai.
Krēsla detaļas lakotas ar nodilumizturīgu laku.
Krēsla augšējā daļa izgatavota no '' L '' veida liekta līmēta 24mm bieza saplākšņa.
Papildus piedāvājumam jāiesniedz:
1. Reģistrācijas apliecība
2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecība
3. VID izziņa, ka nav nodokļu un citu Valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
4. Norāda izstrādājuma garantijas termiņus.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 14.05.2009 plkst.15-00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Kontaktinformācija pa tel.:29446486.


06.05.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu mēbeļu iegādei pēc projekta ''Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vārkavas vidusskolā.''
Iepirkuma specifikācija
pielikumā.
Mēbeļu dizainu un skapju izmērus saskaņot uz vietas Vārkavas vidusskolā, Vecvārkavā, Skolas ielā 4. Mēbeles jāpiegādā un jāuzstāda Vārkavas vidusskolā ar firmas transportu.
Papildus piedāvājumam jāiesniedz:
1. Reģistrācijas apliecība
2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecība
3. VID izziņa, ka nav nodokļu un citu Valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
4. Piegādāto mēbeļu kataloga koopijām, kuras tiks piegādātas pēc mazā iepirkuma līguma noslēgšanas.
5. Finansu piedāvājumu kurā norādītas atsevišķasvienības izmaksas un kopējā summa ar PVN un izdalot PVN.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 15.05.2009 plkst.15-00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Kontaktinformācija pa tel.:29446486.

06.05.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu „Automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas'' ierīkošanu Rimicānos, Saulesielā 16.
Darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu. Materiālu un iekārtu tehniskā specifikācija
pielikumā.
Pretendentam piedāvājumā jābūt ietvertam:
1. Darbu izmaksu apjomamam,
2. Reģistrācijas apliecība,
3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecība,
4. Sertifikāts, kurš apliecina prasmi veikt darbus, kas saistīti ar ugunsaizsardzības iekārtas un apsardzes signalizācijas uzstādīšanu.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 12.05.2009 plkst.15-00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Kontaktinformācija pa tel.:29446486.
 
07.04.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu ceļu greiderēšanai novada teritorijā divas-trīs reizes sezonā. Ceļu kopgarums 77,77 km. Darbu izpilde pēc novada administrācijas rakstiska vai mutiska rīkojuma.
Cenu piedāvājums par vienu gājiena kilometru.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 14.04.2009 plkst.16-00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Kontaktinformācija pa tel.:29446486.
 
01.04.2009.
Informatīvais paziņojums par mazo iepirkumu projektam "KVALITATĪAI DABASZINĀTŅU APGUVEI ATBILSTOŠAS MATERILĀLĀS BĀZES NODROŠINĀŠANA VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ ADMINISTRĀCIJAS IZVEIDOŠANA." Izvertējot iesniegtos dokumentus cenu aptaujai par projekta administrēšanu saskaņā ar izvirzītājiem kritērijiem tika izvirzītas šādas fiziskas personas:
1. Antra Vilcāne - projekta vadītājs;
2. Elmārs Sparāns - projekta iepirkuma speciālists;
3. Elita Dzene - projekta asistents;
4. Zenta Skuķe - projekta grāmatvedis;
5. Helēna Piziča - projekta eksperts.
 
25.03.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu ūdenstorņu tīrīšanai ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu, skalošanai un dezinfekcijai, artēzisko urbumu skalošanai un dezinfekcijai, ūdens apgādes tīklu attīrīšanai un dezinfekcijai Vecvārkavas ciematā. Ūdenstorņu skaits - 2; tilpums 100m3 un 80m3; dziļurbumu skaits - 2; dziļums 150m(centrs) un 101m(skola). Tīklu garums 3920m ciemats un 385m skola.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 02.04.2009 plkst.16-00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Kontaktinformācija pa tel.: 29446486.
 
04.03.2009.
Vārkavas novada dome paziņo, ka noslēdzies mazais iepirkums ''Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas un apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana Vārkavas novada domes administratīvajā ēkā, Vecvārkavā, Skolas ielā 5 un Vārkavas vidusskolā'' Vecvārkavā, Skolas ielā 2.
 
17.02.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu ''Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas un apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana Vārkavas novada domes administratīvajā ēkā, Vecvārkavā, Skolas ielā 5 un Vārkavas vidusskolā'' Vecvārkavā, Skolas ielā 4.
Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas apkalpošanu paredzēt atbilstoši TA reglamentam kuru izstrādā balstoties MK noteikumiem Nr.82 no 17.02.2004 - 113 punkts.
Apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskā apkalpošana Vārkavas novada domes administratīvajā ēkā paredzēt vienu reizi trijos mēnešos.
Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanu veikt atbilstoši MK noteikumiem Nr.82 no 17.02.2004 - 113 punkts.
Ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas tehniskajiem projektiem, parametriem, signalizācijas izvietojumu, un citiem jautājumiem var iepazīties uz vietas objektos Vārkavas novada domes administratīvajā ēkā Skolas ielā 5 un Vārkavas vidusskolā Skolas ielā 2.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 27.02.2009 plkst.12-00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Papildus piedāvājumam jāiesniedz:
1. nodokļu maksātāja apliecība,
2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecība,
3. VID izziņa, ka nav nodokļu un citu Valsts noteikto obligāto
maksājumu parādu,
4. sertifikāts, kurš apliecina prasmi veikt darbus, kas saistīti ar ugunsaizsardzības iekārtas un apsardzes signalizācijas uzstādīšanu, remontu un TA.
Līgums ar pretendentu tiek slēgts uz vienu gadu ar iespējām pagarināt darbības termiņu vēl uz gadu, ja puses abpusēji vienojas.
Kontaktinformācija pa tel.:29446486.
 
23.02.2009.
Vārkavas novada dome paziņo, ka noslēdzies mazais iepirkums tehniskā projekta izstrādei:
"Siltumtrases un katlumājas rekonstrukcija".
 
10.02.2009.
Vārkavas novada dome izsludina mazo iepirkumu tehniskā projekta izstrādei:
"Siltumtrases un katlumājas rekonstrukcija."
Ar tehnisko specifikāciju var iepazīties novada domē katru darba dienu no plkst 9-00 līdz plkst. 16-00. Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 18.02.2009 plkst.16 -00 Vecvārkavā Skolas ielā 5.
Kontaktinformācija pa tel.:29446486.

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 15:22:28

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »