Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 09.06.2023 17:15
Ligita, Gita
Dienas teikums

Pasaulei nav gala, un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. /Kārlis Skalbe/


 

Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumiem no 01.10.2019. iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

 

Lūdzam tos uzņēmējus, kuri vēl nav reģistrējušies www.eis.gov.lv. sistēmā, to izdarīt, lai varētu piedalīties iepirkumos.

 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/5

Procedūras veids

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets

 

Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

14.04.2021.

Iesniegšanas datums

 

26.04.2021. plkst. 15.00

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/55346

 


 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/3

Procedūras veids

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

 

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi 2021.gadā

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

29.03.2021.

Iesniegšanas datums

 

23.04.2021. plkst. 15.00

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54023

Nolikums


 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/4

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

 

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšanas darbi (greiderēšana, profilēšana)2021. gadā.

 

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

25.03.2021.

Iesniegšanas datums

09.04.2021. plkst. 15.30

 

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54202

 

 


 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/2

Procedūras veids

Iepirkums Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana 1.,2. un 3.kārta.

Kontaktpersona

Anita Brakovska

Publikācijas datums

10.02.2021.

Iesniegšanas datums

09.03.2021. plkst. 16.00

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/51465

 


Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/1

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets

Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm 2021.gadā

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

05.02.2021

Iesniegšanas datums

16.02.2021. plkst. 16.30

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/501402

 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/6

Procedūras veids

Atklāts konkurss

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets


“Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada domes iestādēm.”

Kontaktpersona

Skaidrīte Medne

Publikācijas datums

20.11.2020.

Iesniegšanas datums

15.12.2020.

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47994

 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/5

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Pakalpojums

Iepirkuma priekšmets

“Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbi Vārkavas novadā 2020./2021.gada ziemas sezonā”

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

29.10.2020

Iesniegšanas datums

10.11.2020

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47028

 


Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/4

Procedūras veids

ATKLĀTS KONKURSS

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi 2020. gadā.

Kontaktpersona

Skaidrīte Medne

Publikācijas datums

28.04.2020

Iesniegšanas datums

21.05.2020

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37241

 

 


Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/3

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets

Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm 2020.gadā

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

23.04.2020

Iesniegšanas datums

07.05.2020

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37159


SLUDINĀJUMS


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2019/11).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 26.jūlija līdz 2019.gada 06.augustam plkst. 16.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 06.augustam plkst. 16.30.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

  

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

 Paziņojums ievietots 2019.gada 26.jūlijā.

 


 

SLUDINĀJUMS

  

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas pils muižas ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbi”

(identifikācijas Nr. VND  2019/10).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 28.jūnija līdz 2019.gada 11.jūlijam plkst. 16.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 11.jūlijam plkst. 16.30.

  

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

  

Pielikumā iepirkuma nolikums un pielikums.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 28. jūnijā

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2019/9).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 28.jūnija līdz 2019.gada 10.jūlijam plkst. 16.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 10.jūlijam plkst. 16.30.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 28. jūnijā