Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 11:53
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/


 

Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumiem no 01.10.2019. iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

 

Lūdzam tos uzņēmējus, kuri vēl nav reģistrējušies www.eis.gov.lv. sistēmā, to izdarīt, lai varētu piedalīties iepirkumos.

 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/5

Procedūras veids

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets

 

Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

14.04.2021.

Iesniegšanas datums

 

26.04.2021. plkst. 15.00

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/55346

 


 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/3

Procedūras veids

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

 

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi 2021.gadā

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

29.03.2021.

Iesniegšanas datums

 

23.04.2021. plkst. 15.00

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54023

Nolikums


 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/4

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

 

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšanas darbi (greiderēšana, profilēšana)2021. gadā.

 

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

25.03.2021.

Iesniegšanas datums

09.04.2021. plkst. 15.30

 

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54202

 

 


 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/2

Procedūras veids

Iepirkums Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana 1.,2. un 3.kārta.

Kontaktpersona

Anita Brakovska

Publikācijas datums

10.02.2021.

Iesniegšanas datums

09.03.2021. plkst. 16.00

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/51465

 


Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2021/1

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets

Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm 2021.gadā

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

05.02.2021

Iesniegšanas datums

16.02.2021. plkst. 16.30

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/501402

 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/6

Procedūras veids

Atklāts konkurss

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets


“Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada domes iestādēm.”

Kontaktpersona

Skaidrīte Medne

Publikācijas datums

20.11.2020.

Iesniegšanas datums

15.12.2020.

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47994

 

Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/5

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Pakalpojums

Iepirkuma priekšmets

“Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbi Vārkavas novadā 2020./2021.gada ziemas sezonā”

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

29.10.2020

Iesniegšanas datums

10.11.2020

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47028

 


Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/4

Procedūras veids

ATKLĀTS KONKURSS

Līguma veids

Būvdarbi

Iepirkuma priekšmets

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi 2020. gadā.

Kontaktpersona

Skaidrīte Medne

Publikācijas datums

28.04.2020

Iesniegšanas datums

21.05.2020

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37241

 

 


Pasūtītājs

Vārkavas novada dome

Identifikācijas numurs

VND 2020/3

Procedūras veids

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Līguma veids

Piegādes

Iepirkuma priekšmets

Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm 2020.gadā

Kontaktpersona

Elmārs Sparāns

Publikācijas datums

23.04.2020

Iesniegšanas datums

07.05.2020

Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37159


SLUDINĀJUMS


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2019/11).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 26.jūlija līdz 2019.gada 06.augustam plkst. 16.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 06.augustam plkst. 16.30.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

  

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

 Paziņojums ievietots 2019.gada 26.jūlijā.

 


 

SLUDINĀJUMS

  

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas pils muižas ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbi”

(identifikācijas Nr. VND  2019/10).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 28.jūnija līdz 2019.gada 11.jūlijam plkst. 16.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 11.jūlijam plkst. 16.30.

  

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

  

Pielikumā iepirkuma nolikums un pielikums.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 28. jūnijā

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2019/9).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 28.jūnija līdz 2019.gada 10.jūlijam plkst. 16.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 10.jūlijam plkst. 16.30.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 28. jūnijā

 


 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 14, Rimicānos, jumta remonts”

(identifikācijas Nr. VND  2019/6).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 17.maija līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 9.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 9.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239646 vai  jautājumi  e-pastā: lasma.ruzge@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums un tāme.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 17.maijā

 

 

 


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Traktora puspiekabes iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2019/4).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 09.aprīļa līdz 2019.gada 25.aprīlim plkst. 12.30.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 25.aprīlim plkst. 12.30.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 09.aprīlī

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2019. gadā”

(identifikācijas Nr. VND  2019/3).

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 03.aprīļa līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 28239044 vai var uzdot jautājumus  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv.

 

 

Nolikums un pielikums.

 

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 3.aprīlī

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm”.

(identifikācijas Nr. VND  2019/2).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 14.marta līdz 2019.gada 29.martam plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2019.gada 29.marta plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv.

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 14.martā


 

 

SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2019. gadā”

(identifikācijas Nr. VND  2019/1).

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 14.marta līdz 2019.gada 28.marta plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2019.gada 28.marta plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 28239044 vai var uzdot jautājumus  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv.

 

Nolikums.

Pielikumi.

 

Paziņojums ievietots 2019.gada 14. martā

 


 

 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada pašvaldībām iestādēm”

(identifikācijas Nr. VND  2018/14).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 05.decembra līdz 2018.gada 17.decembrim plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 17.decembrim plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: skaidrite.medne@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

 

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 05.decembrī

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”

(identifikācijas Nr. VND  2018/13).

 

Iepirkums izsludināts no 2018. gada 13. novembra līdz 2018.gada 30. novembra plkst. 9:00. Termiņš pagarināts līdz 2018. gada 14.decembra plkst. 09.00. 

 

Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14. decembra plkst. 9.00 pēc vietējā laika.

 

Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 14.decembra  plkst.10:00.

 

Pielikumā iepirkuma nolikums, būvdarbu apjomu saraksts

 

Paziņojums ievietots 2018. gada 13. novembrī.

Norāde par iesniegšanas laika pagarināšanu pievienota 2018. gada  29. novembrī.

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Vārkavas novadā 2018./2019.gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. VND  2018/12).

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 05.novembra līdz 2018.gada 16.novembrim plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 16.novembra plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv.

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 05.novembrī.

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Kurināmā piegāde Vecvārkavas katlu mājas vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2018/11).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 17.oktobra līdz 2018.gada 05.novembrim plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 05.novembra plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239044 vai  jautājumi  e-pastā: skaidrite.medne@varkava.lv.

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 17.oktobrī.

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Elektroenerģijas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm”
(identifikācijas Nr. VND  2018/10).


Iepirkums izsludināts no 2018. gada 30. augusta līdz 2018. gada 19. septembra plkst. 9:00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018. gada 19. septembra plkst. 9.00.


Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv


Pielikumā iepirkuma nolikums.

Tehniskā specifikācija


Paziņojums ievietots 2018. gada 30. augustā.

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm”

(identifikācijas Nr. VND  2018/9).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 28.jūnija līdz 2018.gada 11.jūlija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 11.jūlija plkst. 9.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

 

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 28.jūnijā.

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”

(identifikācijas Nr. VND  2018/8).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 19.jūnija līdz 2018.gada 3.jūlija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 3.jūlija plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: dome@varkava.lv, vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikumsbūvdarbu apjomi

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 19.jūnijā.

 

 

 


 

 

 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”

(identifikācijas Nr. VND  2018/7).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 11.maija līdz 2018.gada 6.jūnija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 6.jūnija plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: dome@varkava.lv, vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums un būvdarbu apjoms.

 

 

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 11.maijā.

 

 

 

 


PĀRTRAUKTS

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”

(identifikācijas Nr. VND  2018/6).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 20.aprīļa līdz 2018.gada 8.maija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 8.maija plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums un būvdarbu apjomi.

 

 

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 19.aprīlī.

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2018. gadā”

(identifikācijas Nr. VND  2018/5).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.gada 8.maija plkst. 9:00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 8.maija plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Pielikums Nr.1pielikums Nr.5pielikums Nr.8pielikums Nr.9pielikums Nr.10,pielikums Nr. 14pielikums Nr. 15pielikums Nr.18pielikums Nr.20

 

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 18.aprīlī.

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Mikroautobusa piegāde”

(identifikācijas Nr. VND  2018/4).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 13.aprīļa līdz 2018.gada 26.aprīļa plkst. 9:00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 26.aprīļa plkst. 9.00.

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 13.aprīlī.

 

 


 PĀRTRAUKTS

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm”

(identifikācijas Nr. VND  2018/3).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 13.aprīļa līdz 2018.gada 26.aprīļa plkst. 9:00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 26.aprīļa plkst. 9.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

 

Paziņojums ievietots 2018.gada 13.aprīlī.

 

 

 


 

PĀRTRAUKTS

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Mikroautobusa piegāde”

(identifikācijas Nr. VND  2018/2).

 

Iepirkums izsludināts no 2018.gada 15.marta līdz 2018.gada 28.marta plkst. 9.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 28.marta plkst. 9.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2018.gada 14.martā.

 

 


 PĀRTRAUKTS

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm”

(identifikācijas Nr. VND  2018/1).

 

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 27.februāra līdz 2018.gada 14.marta plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2018.gada 14.marta plkst. 9.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu:vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 27.februārī.

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Būvprojekta izstrāde Vārkavas novada pašvaldības autoceļa Gaters - Kaļvi 0,50km – 2,99 km Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā pārbūvei”

(identifikācijas Nr. VND  2017/17).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 29.novembrim plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 29.novembra plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

 

Pielikumā iepirkuma nolikumsTehniskā specifikācija. 

Paziņojums ievietots 2017.gada 15.novembrī.

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Vārkavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas papildus darbu veikšana plūdu seku likvidēšanai 2017./2018.gadā”

(identifikācijas Nr. VND  2017/16).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 29.novembrim plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 29.novembra plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2017.gada 15.novembrī.

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas 2017. /2018.gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. VND  2017/15).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 2.novembra līdz 2017.gada 15.novembrim plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 15.novembraplkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 2.novembrī.

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2017/13).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 12.jūlija līdz 2017.gada 26.jūlijam plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 26.jūlija plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2017.gada 12.jūlijā..
_________________________________________________________________________

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada pašvaldībām iestādēm”

(identifikācijas Nr. VND  2017/12).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 11.jūlija līdz 2017.gada 26.jūlijam plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 26.jūlija plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2017.gada 11.jūlijā.

 

 

 

_________________________________________________________________________

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Autotransporta remonts, tehniskā apkalpošana un rezerves daļu iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2017/11).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 21.jūnija līdz 2017.gada 5.jūlijam plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 5.jūlijam plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 21.jūnijā.

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūve”

(identifikācijas Nr. VND  2017/10).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 8.jūnija līdz 2017.gada 19.jūnijam plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 19.jūnijam plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 8.jūnijā.

 

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Būvuzraudzības veikšana Vārkavas novada pašvaldības ceļa posma Vanagi – Kļavinski 1,03-3,42km pārbūvei

(identifikācijas Nr. VND  2017/9).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 1.jūnijs līdz 2017.gada 14.jūnija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 14.jūnija plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Tehniskā dokumentācija (50 mb). 

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 1.jūnijā

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2017.gadā”

(identifikācijas Nr. VND  2017/8).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2017.gada 9.maija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 9.maija plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2017.gada 24.aprīlī

 

 

 

 

 


 

 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ ĒKAS PĀRBŪVE PAR SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRU VĀRKAVĀ”

(identifikācijas Nr. VND  2017/7).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 12.maija plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 12.maija plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Darbu daudzumu apjomi.

Būvprojekts

Paziņojums ievietots 2017.gada 18.aprīlī

 

 IEPIRKUMA GROZĪJUMI

Būvdarbu apjomu saraksts.

Durvju specifikācija.

 Grozījumi.

 

 

 Jautājumi un atbildes.


 

 

 

SLUDINĀJUMS - IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Būvuzraudzības veikšana Vārkavas novada pašvaldības ceļa posma Vanagi – Kļavinski 1,03-3,42km pārbūvei”

(identifikācijas Nr. VND  2017/6).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 12.aprīļa līdz 2017.gada 27.aprīļa plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 11.aprīļa plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Tehniskā dokumentācija (50 mb)

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 12.aprīlī

 

 

 

 


 

 

 

SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršota fasāžu atjaunošana”

(identifikācijas Nr. VND  2017/5).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 28.marta līdz 2017.gada 11.aprīļa plkst. 9:00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 11.aprīļa plkst. 9:00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Darbu daudzumu apjomi.


 Būvprojekts (29,2 MB zip)

 

Ziņojums

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 28.martā

 

 


 

 

 

SLUDINĀJUMS PĀRTRAUKTS!

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru Vārkavā”

(identifikācijas Nr. VND  2017/4).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 27.marta līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 9:00.

 

 

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 9:00.

 

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā:

 

Iepirkuma nolikums

 

 

 

Darbu daudzumu apjomi.

 

Būvprojekts (74 MB zip)

 

 

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 27.martā

 

 

 


 

 

 SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Vanagi-Kļavinski 1,04-3,42 km pārbūve”

(identifikācijas Nr. VND  2017/2).

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 22.marta līdz 2017.gada 20.aprīļa plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 20.aprīļa plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā:

Iiepirkuma nolikums.

Darbu daudzumu apjomi.

Būvprojekts (50 MB zip)

Paziņojums ievietots 2017.gada 22.martā

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2017.gadā”

(identifikācijas Nr. VND  2017/3).

 

 

 

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 21.marta līdz 2017.gada 3.aprīļa plkst. 9:00.

 

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 3.aprīļa plkst. 9:00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums,

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.4.

Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.6.

Pielikums Nr.13.

Pielikums Nr.14.

Pielikums Nr.15.

Pielikumi Nr.3;3A;3B.

Pielikumi Nr. 12;12A.

Pielikumi Nr.2;2A;2B;2C.

Autoceļu shēma.

 

Ziņojums

 

Paziņojums ievietots 2017.gada 21.martā

 


 

 

SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017.gadam" (identifikācijas Nr. VND  2017/1).

 

Iepirkums izsludināts no 2017.gada 7. februāra līdz 2017. gada 22.februāra plkst. 9:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017. gada 22. februāra plkst. 9.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Ziņojums

 

Paziņojums ievietots 2017. gada 7. februārī

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Lietota zemās grīdas autobusa ar invalīdu uzbraukšanas rampu iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND  2016/20).

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 22.decembra līdz 2017.gada 9.janvāra plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2017.gada 9.janvāra plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 22.decembrī

 

 


SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūve”

(identifikācijas Nr. VND  2016/18).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 9.decembra līdz 2016.gada 22. decembra plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 22.decembra plkst. 10.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums, tehniskais projektsbūvprojekta apsekojuma atskaitedarbu apjomu tāmegrafiskais pielikums.

 

Paziņojums ievietots 2016.gada 9.decembrī

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu ” Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas 2016. /2017.gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. VND  2016/17).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 28.oktobra līdz 2016.gada 9.novembrim plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 9.novembra plkst. 10.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

  

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2016.gada 27.oktobrī

  

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu ”Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde Vārkavas novada sociālās aprūpes centram”

(identifikācijas Nr. VND  2016/16).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 30.septembra līdz 2016.gada 12.oktobrim plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 12.oktobra plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2016.gada 30.septembrī

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu ”Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde Vārkavas novada sociālās aprūpes centram”

(identifikācijas Nr. VND  2016/15).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 22.jūlija līdz 2016.gada 2.augustam plkst. 10:00. Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 2.augusta plkst. 10.00. Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2016.gada 22.jūlijā

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde Vārkavas novada sociālās aprūpes centram” (identifikācijas Nr. VND  2016/15).

 

Iepirkums izsludināts no 2016. gada 7. jūlija līdz 2016. gada 20. jūlijam plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 20.jūlija plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikumsVeselības inspekcijas nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai.

Paziņojums ievietots 2016. gada 7. jūlijā.

 

 

 

 


 SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Būvuzraudzība Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūvei” (identifikācijas Nr. VND  2016/14).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 28.maija līdz 2016.gada 12.jūlijam plkst. 13:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 12.jūlija plkst. 13.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums un pielikumi: tehniskais projekts,būvprojekta apsekojuma atskaitedarbu apjomu tāme.

Paziņojums ievietots 2016.gada 28.jūnijā.

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada pašvaldībām iestādēm” (identifikācijas Nr. VND  2016/13).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 12.jūlijam plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 12.jūlija plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 28.jūnijā.

 

 

 

 

 


 SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Lietota kravas-pasažieru transportlīdzekļa iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām” (identifikācijas Nr. VND  2016/12).


Iepirkums izsludināts no 2016.gada 14.jūnija līdz 2016.gada 27.jūnijam plkst. 10:00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 27.jūnija plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv
 

Pielikumā iepirkuma nolikums.
 

Paziņojums ievietots 2016.gada 14.jūnijā.
 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas kapu kapličas būvniecība” (identifikācijas Nr. VND  2016/11).

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 30.maija līdz 2016.gada 10.jūnijam plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 10.jūnija plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv. Iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 30.maijā.

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Vārkavas novada apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm” (identifikācijas Nr. VND  2016/10).


Iepirkums izsludināts no 2016.gada 29.aprīļa līdz 2016.gada 13.maija plkst. 10:00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 11.maija plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums.
Paziņojums ievietots 2016.gada 29.aprīlī.
 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūve” (identifikācijas Nr. VND  2016/9).


Iepirkums izsludināts no 2016.gada 27.aprīļa līdz 2016.gada 11.maija plkst. 10:00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 11.maija plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums un darbu apjomu tāme iepirkumam.

Paziņojums ievietots 2016.gada 27.aprīlī.
 

 

 

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Būvprojekta izstrāde Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Vanagi – Kļavinski 1,04 – 3,42 km pārbūvei” (identifikācijas Nr. VND  2016/8).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 21.aprīļa līdz 2016.gada 3.maija plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 3.maija plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 20.aprīlī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2016.gadā” (identifikācijas Nr. VND  2016/7).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 24.marta plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 24.marta plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 2708960627089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums un grafiskais pielikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 1.martā.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „BūvuzraudzībaVārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Piliškas –Dovale 0,00-1,970 km pārbūvei un Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Kazēri-Dzeņi 0,00-1,490km  pārbūvei” (identifikācijas Nr. VND  2016/6).

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada 11.marta plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 11.marta plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 2708960627089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 29.februārī.

 

 

 

 

 

 


 

 

 SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Autotransporta remonts, tehniskā apkalpošana un rezerves daļu iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām” (identifikācijas Nr. VND  2016/5).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 16.februāra līdz 2016.gada 2.marta plkst. 10:00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 2.marta plkst. 10.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 16.februārī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016.gadam”

(identifikācijas Nr. VND  2016/4).

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 12.februāra līdz 2016.gada 24.februāra plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 24.februāra plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2016.gada 11.februārī.

 

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” (identifikācijas Nr. VND  2016/3)

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 4.februāra līdz 2016.gada 9.marta plkst.10.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 9.marta plkst.10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

                                     Nolikuma grozījumi.

                                      Jautājumi un atbildes.

Paziņojums ievietots 2016.gada 4.februārī.

 

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Kazēri – Dzeņi 0,00-1,490 km pārbūve”(identifikācijas Nr. VND  2016/2).

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 28.janvāra līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums un tāme.

                                       Nolikuma grozījumi Nr.1

                                       Nolikuma grozījumi Nr. 2

Paziņojums ievietots 2016.gada 27.janvārī.

 

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu "Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Piliškas-Dovale 0,00-1,970 km pārbūve" (identifikācijas Nr. VND  2016/1).

Iepirkums izsludināts no 2016.gada 28.janvāra līdz 2016.gada 4.marta plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada4.marta plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums un tāme.

Nolikuma grozījumi Nr. 1.

Paziņojums ievietots 2016.gada 27.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 


 

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” (identifikācijas Nr. VND/ 2015/21).

Iepirkums izsludināts no 2015.gada 16.decembra līdz 2016.gada 26.janvāra plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 26.janvāra plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015.gada 16.decembrī.

 

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Vārkavas novada 2015.gada un 2016.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. VND/ 2015/22).

Iepirkums izsludināts no 2015.gada 17.decembrī līdz 2016.gada 5.janvāra plkst. 10:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2016.gada 5.janvāra plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015.gada 17.decembrī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS


Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu " Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšana (inventarizācija)" (identifikācijas Nr. VND/ 2015/20.
Iepirkums izsludināts no 2015.gada 11.decembra līdz 2015.gada 22.decembra plkst. 10:00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 22.decembra plkst. 10.00.
Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Iepirkuma nolikums.


DU Varkavas karjeriDU Mizovsku karjers-1Pielikumi kartes PDF

Paziņojums ievietots 2015.gada 11.decembrī.

 

 

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Remontdarbi Vārkavas novada domei piederošajā ēkā Vanagu IAC”

(identifikācijas Nr. VND/ 2015/179.

 

 

 

Iepirkums izsludināts no 2015.gada 7.decembra līdz 2015.gada 18.decembra plkst. 10:00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 18.decembra plkst. 10.00.

 

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015.gada 7.decembrī

 

 

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Lietota mikroautobusa iegāde Vārkavas novada Vārkavas pagasta pārvaldes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND/ 2015/18).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2015.gada 3.decembrī līdz 2015.gada 15.decembra plkst. 10:00.

 

 

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 15.decembra plkst. 10.00.

 

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015.gada 3.decembrī

 

 

 

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Būvprojekta izstrāde Vārkavas novada Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūvei” (identifikācijas Nr. VND/ 2015/17).

Iepirkums izsludināts no 2015.gada 2.decembrī līdz 2015.gada 14.decembra plkst. 13:00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 14.decembra plkst. 13.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015.gada 2.decembrī.

 

 

 

 

 


 

LUDINĀJUMS
Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu "Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Vārkavas novada 2015.gada un 2016.gada ziemas sezonā"
(identifikācijas Nr. VND/ 2015/16).
Iepirkums izsludināts no 2015.gada 30.novembrī līdz 2015.gada 14.decembra plkst. 11:00.
Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 14.decembra plkst. 11.00.
Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv
Pielikumā iepirkuma nolikums.
Paziņojums ievietots 2015.gada 30.novembrī

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015. gadam”(identifikācijas Nr. VND/ 2015/4).

Iepirkums izsludināts no 2015. gada 27. februāra līdz 2015. gada 10. martam plkst. 10.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015. gada 10. marta plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015. gada 27. februārī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām”

(identifikācijas Nr. VND/ 2015/1).

Iepirkums izsludināts no 2015.gada 12.februāra līdz 2015.gada 23.februārim plkst. 10.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 23.februāra plkst. 10.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2015.gada 11.februārī.

 

 

 

 

 


 

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Tautas tērpu iegāde bērniem” projekta „Tautas tērpu iegāde folkloras kopai „Volyudzeite”" ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr.VND/2014/7).

Iepirkums izsludināts no 2014.gada 19.decembra līdz 2015.gada 5.janvārim.Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2015.gada 5.janvāra plkst. 13.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 29446486, e-pasts: dome@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2014.gada 19.decembrī.

 

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Sniega tīrīšana ar tehniku Vārkavas novadā 2014. un 2015. gada ziemas sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr.VND/2014/6).

Iepirkums izsludināts no 2014.gada 29.oktobra līdz 2014.gada 10.novembrim.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2014.gada 10.novembra plkst. 12.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 29133612, e-pasts: antra.vilcane@inbox.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2014.gada 29.oktobrī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Pasažieru autobusa iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.VND 2014/5).

 

Iepirkums izsludināts no 2014. gada 10. oktobra līdz 2014. gada 21. oktobrim.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2014. gada 21. oktobra plkst. 12.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. Antra Vilcāne, tel. 29133612, e-pasts: antra.vilcane@varkava.lv, Elmārs Sparāns, tel. 29446486, e-pasts: elmars.sparans@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2014. gada 10. oktobrī.

 

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Mazlietota pasažieru autobusa iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.VND 2014/4).

Iepirkums izsludināts no 2014. gada 25. septembra līdz 2014. gada 6. oktobrim.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2014. gada 6. oktobra plkst. 12.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. Antra Vilcāne, tel. 29133612, e-pasts: antra.vilcane@varkava.lv, Inta Kivleniece, tel. 28239044, e-pasts: inta.kivleniece@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2014. gada 25. septembrī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu "Vārkavas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada rudens sezonā" (identifikācijas numurs VND/2014/03).

 

Iepirkums izsludināts no 2014. gada 19. septembra līdz 2014. gada 30. septembrim.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2014. gada 30. septembra plkst. 12.00.

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. Antra Vilcāne, tel. 29133612, e-pasts: antra.vilcane@varkava.lv, Inta Kivleniece, tel. 28239044, e-pasts: inta.kivleniece@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums.

 

Paziņojums ievietots 2014. gada 19. septembrī.

 

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Vārkavas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. VND/ 2014/02).

Iepirkums izsludināts no 2014. gada 30. jūlija līdz 2014. gada 11. augustam plkst. 12.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2014. gada 11. augusta plkst. 12.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. Antra Vilcāne, tel. 29133612, e-pasts: antra.vilcane@varkava.lv, Elmārs Sparāns, tel. 29446486, e-pasts: elmars.sparans@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2014. gada 30. jūlijā.

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Ekspertu pakalpojums „Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšanai Vārkavas novada teritorijas plānojumam” (identifikācijas Nr. VND/ 2014/1). Iepirkums izsludināts no 2014. gada 22. janvāra līdz 2014. gada 5. februārim plkst. 11.00. Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2014. gada 5. februārim plkst. 11.00. Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums. Paziņojums ievietots 2014. gada 22. janvārī.

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2013.-2014. gadam” (identifikācijas Nr. VND/ 2013/08). Iepirkums izsludināts no 2013. gada 6. decembra līdz 2013. gada 17. decembrim plkst. 11.00. Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2013. gada 17. decembrim plkst. 11.00. Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums. Paziņojums ievietots 2013. gada 6. decembrī.

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2013.-2014. gadam” (identifikācijas Nr. VND/ 2013/07). Iepirkums izsludināts no 2013. gada 30. oktobra līdz 2013. gada 12. novembrim plkst. 11.00. Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2013. gada 12. novembrim plkst. 11.00. Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv. Pielikumā iepirkuma nolikums. Paziņojums ievietots 2013. gada 30. oktobrī.

 

 

 

 

 


 SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu Būvprojektu izstrāde „Ceļa Kazēri-Dzeņi 0.00-1.49 km rekonstrukcijai Vārkavas novadā” un „Ceļa Piliškas Dovale 1.97 km rekonstrukcija Vārkavas novadā"

(identifikācijas Nr. VND/ 2013/06).

Iepirkums izsludināts no 2013.gada 25.otobra līdz 2013.gada 6.novembrim plkst. 11.0> ievietots 2011.gada 22.decembrī.

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Energoaudita veikšana daudzstāvu dzīvojamām mājām Vārkavas novadā” (identifikācijas Nr.VND/2011/17).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 20.decembra līdz 2012.gada 5.janvāra plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2012.gada 5.janvāra plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 20.decembrī.

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2012.gadam.” (identifikācijas Nr.VND/2011/16).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 6.decembra līdz 2011.gada 19.decembra plkst. 13.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 19.decembra plkst. 13.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax 65329632, vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.soldre@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 6.decembrī.

 

 

 

 

 

 


 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Kultūrvēsturiskās izpētes veikšana vietējās nozīmes kultūras piemineklim „Vārkavas muižas pils”” (identifikācijas Nr.VND/2011/15).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 17.oktobra līdz 2011.gada 28.oktobra plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 28.oktobra plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax 65329632, vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.soldre@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 17.oktobrī.

 

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana Vārkavas novada pašvaldībā” (identifikācijas Nr.VND/2011/14).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 27.septembra līdz 2011.gada 10.oktobra plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 10.oktobra plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax 65329632, vai var uzdot jautājumus pa e-pastu: vija.soldre@varkava.lv

Pielikumā - iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 27.septembrī.

 

 

 

 

 

 


SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Apkures katla piegāde Vārkavas pamatskolai” (identifikācijas Nr.VND/2011/13).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 6.septembra līdz 2011.gada 19.septembra plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 19.septembra plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.soldre@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 6.septembrī.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SLUDINĀJUMS

 

 

 

 

 

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu (identifikācijas Nr.VND/2011/12 ESF).

 

Ekspertu pakalpojums ESF projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde””

 

 Iepirkums izsludināts no 2011.gada 10.augusta līdz 2011.gada 22.augustam plkst. 11.00.

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 22.augustam plkst. 11.00.

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi domes sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr. 2911670729116707/fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.soldre@varkava.lv.

 

Pielikumā iepirkuma nolikums, pakalpojuma līguma projekts.

 

Paziņojums ievietots 2011.gada 10.augustā.

Iepirkuma nolikums.
Pakalpojuma līguma projekts

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SLUDINĀJUMS

 

 

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Kopētāja piegāde” (identifikācijas Nr.VND/2011/11).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 21.jūnija līdz 2011.gada 4.jūlija plkst. 11.00.

 

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 4.jūlija plkst. 11.00.

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vijas.soldre@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 21.jūnijā.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

SLUDINĀJUMS

 

 

 

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu: atklāts konkurss „Degvielas iegāde Vārkavas novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām” (identifikācijas Nr.VND/2011/10).

 

 

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 20.jūnija līdz 2011.gada 19.jūlija plkst. 11.00.

 

 

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 19.jūlija plkst. 11.00.

 

 

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vijas.soldre@varkava.lv

 

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 20.jūnijā.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SLUDINĀJUMS

IEPIRKUMS ATCELTS

 

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Kopētāja piegāde” (identifikācijas Nr.VND/2011/09).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 16.jūnija līdz 2011.gada 29.jūnija plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 29.jūnija plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vijas.soldre@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 16.jūnijā.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SLUDINĀJUMS

 

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Klēts-muzeja izbūves darbi” (identifikācijas Nr.VND/2011/08).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 15.jūnija līdz 2011.gada 28.jūnija plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 28.jūnija plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax  65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vijas.soldre@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums un izkopējums no tehniskā projekta.

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS
IZKOPĒJUMS

 

Paziņojums ievietots 2011.gada 15.jūnijā.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu:

 

Vārkavas novada pašvaldības autoceļu un ielu 131.3 km garumā greiderēšana un kopšanas darbi 2011.gadā. (identifikācijas Nr.VND/2011/07).

 

Iepirkums izsludināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 20.aprīļa līdz 2011.gada 9.maijam plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 9.maijam plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi domes sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax 65329632, vai var uzdot jautājumus pa e-pastu:vija.soldre@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 20.aprīlī.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Krēslu piegāde novada kultūras iestāžu vajadzībām” (identifikācijas Nr.VND/2011/06).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 30.marta līdz 2011.gada 11.aprīļa plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 11.aprīļa plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi domes sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax 65329632 vai var uzdot jautājumus pa e-pastu:vija.soldre@varkava.lv.

Pielikumā iepirkuma nolikums.

Paziņojums ievietots 2011.gada 30.martā.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SLUDINĀJUMS

Vārkavas novada dome izsludina iepirkumu „Datoru un biroja tehnikas piegāde” (identifikācijas Nr.VND/2011/04).

Iepirkums izsludināts no 2011.gada 22.marta līdz 2011.gada 8.aprīļa plkst. 11.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domē līdz 2011.gada 8.aprīļa plkst. 11.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV 5335 vai personīgi domes sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr./fax 65329632, vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu:varkavas_parvalde@inbox.lv.

Pielikumā