Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 23:35
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

 

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 01.01.2019.

 

 

Amatu grupa

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons

(no-līdz)

Vidējā mēnešalga

Amatu saime,

apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis

Amata nosaukums

1 IV A1

Izpilddirektors

1

970

970

18.3.  II

Sekretārs

0,75

670

502

46.  II

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

0,25

670

167

18.3.  II

Lietvedis

2

470-650

560

19.5  I

Datortīkla administrators

1

590

590

14 VA

Galvenais grāmatvedis

1

950

950

14 IIIB

Algu grāmatvedis

0,6

670

402

14 IIIB

Grāmatvedis

1

670

670

14 I

Kasieris

1

670

670

12.3. II

Nodokļu inspektors

0,8

670

536

13 IIB

Apkopējs

18,65

430

430

24 II

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

660

660

3 IIC

Zemes lietu speciālists

1

660

660

32 IIA

Projektu koordinators

1

730

730

33 II

Mākslinieks noformētājs

0,45

660

297

48 III

Sporta organizators

1

680

680

23 IIA

Lopkopības pārraugs

2

430

430

45 III

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

1

750

750

39 IV

Sociālais darbinieks

2

590-692

641

39 IIIA

Sociālās palīdzības organizators

0,5

570

285

1 IVA

Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs

5

580-808

709,6

13 III

Kurinātājs

24

430

430

3 IIA

Autovadītājs-saimniecības pārzinis

5

430-500

475

13 IIA

Saimniecības darbinieks

1

460

460

41 I

Traktorists

1

460

460

33 IV

Kultūras centra vadītājs

1

761,6

761,6

35 I

Jaunatnes lietu speciālists

1

619,2

619,2

18.5. IV

Muzeja vadītājs

1

590

590

18.5 I

Krājumu glabātājs

0,5

480

240

41 III

Autobusa vadītājs

4

739,2

739,2

41 II

Vieglās automašīnas vadītājs

2

448

448

18.2. III

Bibliotēkas vadītājs

4

470-750

582

39 IV

Sociālais aprūpētājs

0,5

450

225

39 IV

Sociālais rehabilitētājs

0,5

500

250

39 I

Aprūpētājs

4,5

430

430

5.1. IA

Ārsta palīgs

0,8

430-650

540

13 III

Pavārs

7

430-500

451,70

13 IIA

Veļas pārzine

0,5

430

215

13 IIA

Sētnieks

0,75

430

322,5

13 IIA

Strādnieks

1

430

430

13 IIA

Trauku mazgātājs

1

430

430

Pedagogi atbilstoši pedagogu

amatu sarakstam*

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

0,2

800**

 

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

0,65

800**

 

Skolotājs logopēds

0,45

755**

 

Pedagoga palīgs

0,5

710**

 

Izglītības psihologs

0,5

710**

 

Skolotāja palīgs

0,5

430**

 

Laborants (fizika,ķīmija)

0,5

430**

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja  3.kvalitātes pakāpe

2

 

710**

 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja

1,9

710**

 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

0,5

710**

 

Skolotājs logopēds 3.kvalitātes pakāpe

0,126

710**

 

Izglītības psihologs 3.kvalitātes pakāpe

0,05

710**

 

Skolotāja palīgs

4

430**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 3.daļu „Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa, kā arī 19.panta ceturtā daļa un 22.pants. Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām (darbiniekiem) piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.” un 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” norādītajām amatu vienībām atalgojums netiek aprēķināts pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga.

** Alga par pamatlikmi, mēnešalgu aprēķina atbilstoši tarifikācijai.

 

 

 

 

 

 

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 26.11.2019 13:43:11

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »