Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 30.09.2023 18:37
Elma, Elna, Menarda
Dienas teikums

Pasaulei nav gala, un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. /Kārlis Skalbe/

 

Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Vārkavas novada sociālajā dienestā
 
Izdots saskaņā ar Iesniegumu likuma
3.panta piekto daļu
 
Sociālajā dienestā iesniegtie iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības (turpmāk tekstā – iesniegumi) tiek izskatīti atbilstoši Iesniegumu likumam. Iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu Vārkavas novada Sociālajam dienestam Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā vai pagastu pārvaldēs sociālajam darbiniekam.
 
1.   Iesniegumu iesniedzējam ir jānorāda:
1.1. vārds, uzvārds;
1.2. adrese;
1.3.  tālruņa numurs u.c. ziņas, kas palīdz sazināties.
 
2.   Iesniegumus var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
 
3.   Iesniegumus var iemest „Priekšlikumu vai sūdzību kastītē”, kas novietota sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, LV-5337.
 
4.   „Priekšlikumu un sūdzību kastītē” iemestie iesniegumi tiek izņemti vienu reizi nedēļā, ceturtdienās.
 
5.   Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.
 
6.   Iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības tiek reģistrēti rakstiski saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā.
 
7.   Sociālais dienests sūdzību izskata, vadoties pēc tā satura.
 
8.     Sociālais dienests atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
 
9.     Ja iesniegta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes vai tās darbinieka rīcībai.
 
10.    Sociālais dienests ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas (2., 3., 4.p. iesniedzēju informējot rakstiski) šādos gadījumos:
1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
2) iesniegums nav parakstīts;
3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.
 
11.    Ja atbilde uz iesniegumu ir sniegta iepriekšējā vēstulē, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies, iesniedzējs tiek rakstiski informēts, ka atbilde sniegta, norādot iepriekšējās vēstules numuru un datumu.
 
12.     Sociālā dienesta sniegto atbildi viena mēneša laikā var apstrīdēt Kovaļevsku ielā 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5337.
 
Vadītājs R.VilciņšPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 25.09.2015 15:41:50

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »