Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 04.03.2021 05:29
Alise, Auce
Dienas teikums

Nu, galu galā laime vienmēr - vairāk vai mazāk - ir ilūzija. /Regīna Ezera/

  

 

 

Plānotie papildpasākumi 2020. -2021.gadam

Mēnesis

Plānotie papildpasākumi

jūnijs

 Praktiskā nodarbība- diskusija kopā ar fizioterapeiti. “Mazkustīgs dzīvesveids: cēloņi un sekas”

augusts

 Zināšanu pilnveidošana par tēmu” Ārstniecības augi mums visapkārt”. Ekskursija z/s“Kurmīši”.

decembris

“Ķermeņa tīrība, kā ieradums un nepieciešamība” praktiskā darbošanās, iemaņu pilnveidošana , gatavojamies Ziemassvētkiem Ziepju liešanas darbnīca.

februāris

 “Senie amati un vakarēšana mūsdienās” Filcējam2018.gada 18.decembrī Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Sīkāka informācija  http://www.lm.gov.lv/upload/ES_pakas.pdf

 Grozījumi paredz, ka no 2019.gada 1.janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus varēs saņemt maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 vietā. Pašvaldības, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par EUR 242,00, (Vārkavas novada pašvaldībā maznodrošinātas ģimenes vai personas atzīstamas par maznodrošinātām, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 214,00). Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Turklāt, grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai 7 līdz 18 kilogramiem.

Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegšanas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Izziņu par trūcīgās personas vai ģimenes statusu, maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, ģimenes vai personas, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 242,00, nonākšanu krīzes situācijā izsniedz pašvaldības Sociālais dienests.

Vārkavas novadā atbalsta komplektu izdales vieta- Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads- katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena no 9. 00- 15.00.

Vārkavas novadā atbalsta komplektus trūcīgajām ģimenēm (personām), maznodrošinātajām ģimenēm ( personām), ģimenēm (personām), kurām ienākumi nepārsniedz EUR 242,00, kā arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) piegādās tuvāk dzīvesvietai Sociālā dienesta pieņemšanas dienās.

Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5 - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 -12.00;

Rimicānos - Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00;

Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1.un 3.ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00.

 

Ja ģimenei trūcīgā, maznodrošinātā, (vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242,00 euro) izziņa izsniegta uz

3 mēnešiem

Katra persona saņem 2 pārtikas pakas uz izziņas periodu un 1 higiēnas un saimniecības paku izziņas derīguma laikā;

2 pārtikas pakas katram bērnam vecumā no 7-24 mēnešiem (ieskaitot);

1 higiēnas paka katram bērnam vecumā no 0-24 mēnešiem (ieskaitot).

Ja ģimenei trūcīgā, maznodrošinātā (vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242,00 euro), izziņa izsniegta

 uz

 4- 6 mēnešiem

Katra persona saņem 4 pārtikas pakas uz izziņas periodu un 2 higiēnas un saimniecības pakas izziņas derīguma laikā;

4 pārtikas katram bērnam vecumā no 7-24 mēnešiem( ieskaitot);

2 higiēnas pakas katram bērnam vecumā no 0-24 mēnešiem ( ieskaitot).

Ja ģimenei izsniegta izziņa par

 krīzes  situāciju

Katra persona saņem 2 pārtikas pakas un 1 higiēnas un saimniecības paku 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas;

2 pārtikas pakas katram bērnam vecumā no 7-24 mēnešiem ( ieskaitot) 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas;

1 higiēnas paka katram bērnam vecumā no 0-24 mēnešiem ( ieskaitot) 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas.

Ja ģimenei trūcīgā, maznodrošinātā (vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242,00 euro)  izziņa izsniegta uz 1 mēnesi

1 pārtikas paka katrai personai un 1 higiēnas un saimniecības paka;

1 pārtikas paka katram bērnam vecumā no 7 - 24 mēnešiem (ieskaitot);

1 higiēnas paka bērnam vecumā no 0-24 mēnešiem (ieskaitot).

Ja ģimenei trūcīgā, maznodrošinātā (vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242,00 euro)  izziņa;

Ja ģimenei izsniegta izziņa par

 krīzes  situāciju

Tā kalendārā gada laikā, kurā izsniegta izziņa:

1 individuālo mācību piederumu paka (bērnam no 5-16 gadu vecumam)

 

 

 

 Lai saņemtu atbalsta komplektus, trūcīgās, maznodrošinātās personas piedalās papildpasākumos-biedrības ģimenes palīdzības centra „Ligzda” rīkotajos semināros reizi ceturksnī.

 

Plānotie papildpasākumi 2019. gadā

2019. gada aprīlis – Radošās darbnīcas -  lekcija “Pavasara noskaņās” Lieldienu olu krāsošana ar dabiskiem materiāliem Lekcija par pirmajiem dabīgajiem vitamīniem (priežu un liepu pumpuri, nātres, māllēpes), kā no pieneņu ziediem pašiem gatavot medu.

2019. gada septembris – Pieredzes apmaiņas brauciens ar izzinošu lekciju "Mans piemājas dārzs" – Aizkalnes pagasta lielogu dzērveņu audzētava.

2019. gada decembris – Domājot par vidi nodarbība praktikums – “Ziemassvētku rūķīša zābaciņš” dāvanu maisiņu šūšana,  iepirkuma maisiņu un putraimu maisiņu šūšana un lētas pašgatavotas Ziemassvētku dāvanas.

2020. gada februāris – Intervija, diskusija “Kā sevi pasargāt no juridiskām problēmām” –saruna ar juristu, kā atrisināt,  ātro kredītu parādsaistības, komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma parādus

 

 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām).

un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

 

 

 

Pārtikas preču komplekts

Papildus pārtikas preču komplekts[1] maziem bērniem vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Higiēnas un saimniecības preču komplekts bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot)

Papildus higiēnas preču komplekts[2] maziem bērniem vecumā no 0 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Individuālo mācību piederumu komplekts[3] bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem (ieskaitot)

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka bērnam

1 paka bērnam

1 paka bērnam

1 paka

kalendārā gada ietvaros katram bērnam

Izziņa uz 3 mēnešiem

2 pakas katrai personai

2 pakas bērnam

1 paka bērnam

1 paka bērnam

Izziņa no 4 - 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai

Kopā 4 pakas bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

Izziņa par krīzes situāciju

2 pakas katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

2 pakas bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas[1] Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

[2] Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

[3] Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.