Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 23:44
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/


Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes Vārkavas Sociālā dienesta Sociālās aprūpes centrs "Vārkava"

 


 

Vadītāja: Lidija Krasnais

Tālrunis uzziņām: 65823999,
Mob. tālr. (tikai darba laikā no plkst. 8:00-16:30): 28440356

Sociālais darbinieks: Diāna Stubure

Mob. tālr. 28440356

E-pasta adrese: sac.varkava@preili.lv

 

 Adrese: Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

 
 CIENĪJAMIE APMEKLĒTĀJI!

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī tiek ierobežoti SAC Vārkava klientu apmeklējumi sociālā aprūpes centra telpās.

Lūdzu izvērtējiet apmeklējumu nepieciešamību, tikai izņēmuma gadījumā ar vadītājas atļauju varēs apmeklēt tuviniekus.

Sūtījumi tiks pieņemti, zvaniet uz tālruni 65823999.

Paldies par sapratni , un sargājam savu un savu tuvinieku veselību.

SAC vadītāja


 

Cienījamie SAC “Vārkava” klientu tuvinieki!

Saskaņā ar COVID -19 infekcijas izplatību un gripas un citu aktuālo augšējo elpošanas ceļu infekcijas slimību profilaksi:

 

 1. No 23.09.2020. ierobežot tuviniekiem SAC “Vārkava” klientu apmeklējumus sociālā aprūpes centra telpās:

 2. Gulošos klientus drīkst apmeklēt tikai ar SAC “Vārkava” vadītājas atļauju 1x nedēļā, iepriekš telefoniski saskaņojot darba dienā no plkst.9 00 līdz 16 00 ;

 3. Pārējos klientus klātienē var apmeklēt tikai SAC “Vārkava” teritorijā vai sliktos laika apstākļos aprūpes centra zālē 1x nedēļā, iepriekš darba dienās no plkst. 9 00 līdz 16 00 telefoniski piesakoties pie SAC “Vārkava” vadītājas, sociālā darbinieka, sociālās aprūpētājas 65823999,28440356;

 4. Sūtījumus varēs nodot SAC “Vārkava” dežūrējošajam personālam.

 

SAC “Vārkava” administrācija

 


Iepriecini  SAC "Vārkava" senjorus !

Tuvojas Starptautiskā veco ļaužu diena. Starptautiski atzīmējamās dienas statusu 1. oktobrim piešķīra ANO Ģenerālā asambleja, 1991. gadā izsludinot to par Starptautisko veco ļaužu dienu. Šīs dienas mērķi ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

Aicinām visus interesentus atcerēties vecos ļaudis un veikt labus darbus, iepriecinot mūsu seniorus Sociālajā aprūpes centrā “Vārkava.”

SAC “Vārkava” administrācija.


Cienījamie SAC “Vārkava” klientu tuvinieki!

No 2020. gada 10. jūnija SAC klientu apmeklējumi klātienē pieejami darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16: 00. Iepriekš telefoniski saskaņojiet ierašanās laiku!

 

65823999, 28440356 no plkst. 8:00 līdz 16: 00.

 

 SAC “Vārkava” administrācija


Cienījamie SAC “Vārkava” klientu tuvinieki!

 

Saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību no 07.08.2020. ir noteikts klientu kustības ierobežojums ikdienā- brīvi iziet vai izbraukt no aprūpes centra uz laiku.

 

SAC “Vārkava” administrācija


 

Cienījamie SAC “Vārkava” klientu tuvinieki!

No 2020. gada 10. jūnija SAC klientu apmeklējumi klātienē pieejami darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16: 00. Iepriekš telefoniski saskaņojiet ierašanās laiku!

Tālrunis: 65823999, 28440356 no plkst. 8:00 līdz 16: 00.

SAC “Vārkava” administrācija

 


 

 Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”

Sociālās aprūpes centrs atrodas  Vārkavā– bijušajā pamatskolas ēkā. Pēc veiktās pārbūves sociālajā aprūpes centrā  ārējā un iekšējā vide pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir piemērotas uzbrauktuves un telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atrodamies skaistā vietā ekoloģiski tīrā vidē-meža ielokā, ārpus pilsētas burzmas. Dažu minūšu gājiena attālumā atrodas Vārkavas pagasta centrs ar vēsturiskām ēkām, muzeju.

 

 

Aprūpes centra ”Vārkava” darbības mērķis:

Nodrošināt klientu pamatvajadzības - mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pensijas vecuma sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Personām darbspējīgā vecumā un/vai personām ar III invaliditātes grupu, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās sociālā  pakalpojuma apjomu.

Sniegt aprūpes centra pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un noslēdzot par to attiecīgus līgumus.

 

Sociālā aprūpes centrā „Vārkava” tiek nodrošināti šādi sociālie pakalpojumi:

 • Nodrošinām klientiem diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās, četrvietīgās  labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru.
 • Nodrošinām četrreizēju ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli.
 • Klientiem nodrošinām telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm.
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces.
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, nodrošinām ar medikamentiem.
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā.
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus.
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.

 

 

 

 

Plānotais vietu skaits SAC “Vārkava” – 41.

Iestājoties sociālā aprūpes centrā “Vārkava”, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Vārkavas  novada Sociālā dienesta vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai; 
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte.

 

   


Uzturēšanas maksa  SAC “Vārkava” 2020. gadā vienai personai vienā dienā EUR 17,12.

26.02.2019. Vārkavas novada domes  lēmums Nr. 12 (protokols Nr.2.,8.&) "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam".

 

Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra "Vārkava" nolikums.

 

25.06.2019. Vārkavas novada domes lēmums Nr.124 (protokols Nr.14.,9&) “Par grozījumu Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra “Vārkava” nolikumā”.

 

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” administrācijas darba laiks:

 •  darba dienās plkst. 8.00–16.30
 •  pusdienu pārtraukums plkst. 12.30.–13.00

 

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā  ar Darba grafiku.

 

 

SAC “Vārkava” organizatoriskā struktūra.

Iesnieguma veidlapa.
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 26.03.2019 14:58:08

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »