Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 23:27
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

Ar 2021. gada 1. augustu Vārkavas novadā  tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

 

 SIA “Clean R” Vārkavas novadā 2020.gadā, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.537, ik ceturksni veikusi atkritumu svēršanu un noteikusi sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības[1].

 

SIA “Clean R” līdz 2021.gada 1.martam informēja Vārkavas novada pašvaldību, ka Vārkavas novadā atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficients ir pieaudzis vairāk nekā par 23%, tādejādi lielāka atkritumu svara dēļ ir pieaugušas atkritumu noglabāšanas izmaksas poligonā.

Saistībā ar minētajām izmaiņām1 no 2021. gada 1. augusta tiek paaugstināta apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 29,54 EUR (ieskaitot PVN).

 

Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi no 01.08.2021:

Konteinera tilpums mᶟ

EUR 27,62 (t.sk. PVN)

EUR 29,54 (t.sk. PVN)

pieaugums EUR (t.sk. PVN) uz vienu konteinera tukšošanas reizi no 01.08.2021

Cena par vienu konteinera tukšošanu no 01.01.2021

Cena par vienu konteinera tukšošanu no 01.08.2021

0,24

6,63

7,09

0,46

0,66

18,23

19,49

1,26

1,1

30,38

32,49

2,11

 

 Vārkavas novada Upmalas pagastā  2021.gada 29.jūnijā LĒMUMS Nr.111

  


[1] Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā  un 2018.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi” 9.punkta noteikumiem.

 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām

 

Visiem Vārkavas novada klientiem atkārtoti tiks nosūtīta informācija par pareizo tarifu kopā ar apsaimniekošanas kalendāriem nākošajam gadam.

 

 

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā vari iepazīties ŠEIT!


Pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atklāj unikālu vides instalāciju – “Piemēslot nav māksla”

 

Aicinot piedalīties Pasaules talkā, 18. septembrī AS Latvijas valsts meži (LVM) kopā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) akcijā “Piemēslot nav māksla” atklāj neparastu vides objektu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību atkritumu piesārņojuma problemātikai Latvijas mežos.  Instalācijā latviešu mākslinieka Riharda Zariņa ofortu var aplūkot caur “realitātes” jeb piesārņojuma filtru.

Akcijā “Piemēslot nav māksla”, kas veltīta mežu aizsardzībai pret atkritumiem, pirmo reizi apvienojas  LVM un LNMM. Tajā cilvēki tiek aicināti pievērst uzmanību mežu piesārņojuma problemātikai, apzināties savu atbildību pret dabu, iesaistīties Pasaules talkā (19. septembrī), savācot atkritumus no mežiem, kā arī veidot ieradumu – ikdienā uz mežu doties ar tukšu atkritumu maisiņu, lai varētu savākt atrastos gružus.  

“Pagājušajā gadā no mežiem izvesti teju 2 tūkstoši kubikmetru atkritumu, kas pielīdzināms apmēram 26 vilcienu kravas vagoniem. Lai risinātu mežu tīrības problēmu, pirmkārt, būtu svarīgi ieviest PET pudeļu depozītu sistēmu. Plastmasas atkritumi veido vairāk nekā pusi no visiem atkritumiem. Otrkārt, daba kļūs tīrāka tad, ja atkritumi uzreiz nonāks tiem paredzētajās vietās. Izdevumi par atkritumu izvešanu varēja tikt novirzīti atpūtas vietu labiekārtošanai. Šajā akcijā aicinām sabiedrību nemēslot dabā, piedalīties mežu sakopšanas darbos un arī citkārt, dodoties mežā, palīdzēt dabai, paņemot līdzi atrastos atkritumus.  Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, esam vienojušies kopīgā sadarbībā ar LNMM, caur mākslas prizmu parādot, ko esam nodarījuši mežiem pēdējo simts gadu laikā,” skaidro Tomass Kotovičs, AS „Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,6 miljonus hektāru valsts mežu jau 20 gadus, sniedzot Latvijas iedzīvotājiem iespēju brīvi pārvietoties un atpūsties tajos. Šogad mežos būtiski pieaudzis apmeklētāju skaits, tāpēc vides jautājumiem jāpievērš vēl lielāka sabiedrības uzmanība. Pērn savākto atkritumu apjoms, salīdzinot ar 2018. gadu, būtiski pieauga, sasniedzot rekordlielu skaitli pēdējo desmit gadu griezumā. Mežos tiek izgāzti būvgruži, atstāti sadzīves atkritumi, tostarp televizori un ledusskapji, kā arī mētājas atpūtnieku nesavāktās skārdu bundžas, PET pudeles un citi gruži. Šāds piesārņojums rada bīstamu kaitējumu florai un faunai.

Vides instalācijas pamatā ir LNMM kolekcijā esoša darba – Riharda Zariņa gleznas “Mūža mežs” (1900-1910) – atainojums, kuru papildina vēl viens slānis: tīra, neskarta meža aina, kam priekšplānā ir atkritumi. Vides objekts simboliski ataino saikni starp mākslu un dabu, parādot cilvēka negatīvo ietekmi un ļaunprātīgās rīcības sekas. 

“Rihards Zariņš ir viens no Latvijas nacionālās mākslas pamatlicējiem. Visu savu mūžu viņš ir veltījis Latvijas kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai, domājot par mūsu tautas nākamajām paaudzēm. Pateicoties “Latvijas valsts mežu” iniciatīvai izmantot Riharda Zariņa darbu “Mūža mežs” kā aicinājumu rūpēties par dabu un apkārtējo vidi, tiek atkal apliecināta mākslinieka spēja ietekmēt Latvijas nākotni. Priecājamies, ka Rihards Zariņš turpina nest savu vēstījumu arī mūsdienās, aicinot kopt un saglabāt ne tikai kultūras, bet arī dabas vērtības,” stāsta Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore. 

LNMM izstādi «Rihards Zariņš (1869–1939). Ko Latvijas meži šalc» un vides objektu “Piemēslot nav māksla” varēs aplūkot līdz šā gada 25. oktobrim.

KONTEKSTS

AS “Latvijas valsts meži” kampaņai “Nemēslo mežā!” – 15 gadi

·         Kopš 2005. gada LVM īsteno sociālo kampaņu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību atkritumu problēmām mežos.

·         Kampaņas galvenais tēls ir Cūkmens, kas aktīvi piedalās pasākumos visā Latvijā un, izglītojot sabiedrību, rūpējas par mežu tīrību.

·         Kampaņā tiek īstenota arī ekoprogramma “Cūkmena detektīvi”, kas paredzēta 5 līdz 7 gadus veciem bērniem. Tās pamatā ir praktiska darbošanās, vienlaikus bērniem apgūstot zināšanas par mežu un meža produktiem. Šogad teju 4000 bērnu izzinājuši mežu arī attālināti.

LVM statistika

·         Pēdējo 10 gadu laikā no mežiem izvesti 15 171 m3 atkritumu.

·         Desmit gados par atkritumu izvešanu uzņēmums samaksājis vairāk nekā 635 000 eiro. Pērn, salīdzinot ar 2018. gadu, uzņēmuma iztērēto līdzekļu apjoms atkritumu izvešanai pieaudzis par 32%.

·         Vismazākais izvesto atkritumu daudzums pēdējā dekādē bijis 2017. gadā (1100 m3), taču nākamajos gados bijis straujš pieaugums, negatīvu rekordu sasniedzot 2019. gadā – 1997 m3.

Atkritumu nonākšanas mežos iemesli

 • ·         Pašvaldību līmenī nesakārtota atkritumu apsaimniekošana un šķirošana
 • ·         Vasarnīcu atpūtnieki nenoslēdz līgumus par atkritumu apsaimniekošanu
 • ·         Būvniecības atkritumu izvešanas augstās izmaksas
 • ·         Zināšanu trūkums par atkritumu kaitējumu dabai
 • ·         Bezrūpīga, bezatbildīga attieksme pret dabas vērtībām

PET pudeļu depozītu sistēmas ieviešana:

Kā liecina pasaules pieredze, depozītu sistēmas ieviešana ir efektīvs veids, kā samazināt PET pudeļu nonākšanu atkritumos, tostarp dabā.

Kaimiņvalstīs: Igaunijā depozītu sistēmu ieviesa 2005. gadā, savukārt Lietuvā – 2016. gadā. Latvijā šo sistēmu plānots ieviest 2022. gadā.

Pēc SKDS datiem vēl 2008. gadā iedzīvotāji bija skeptiski noskaņoti par PET pudeļu depozītu sistēmas ieviešanu Latvijā, 9.1% - “drīzāk” neatbalstīja vai “nemaz” neatbalstīja šo ieceri, 7% bija grūti pateikt savu nostāju un tikai 51% iedzīvotāju “pilnībā” atbalstīja. Sākot ar 2010. gadu iedzīvotāju nostāja ir mainījusies par labu depozītu sistēmas ieviešanai, 2019. gadā jau  92,6 % iedzīvotāju to  “pilnībā” atbalstīja vai “drīzāk” atbalstīja.

2019. gadā vislielākais atbalsts PET pudeļu depozītsistēmas ieviešanā izrādījies Kurzemes reģionā (91% iedzīvotāju - “pilnībā” atbalsta; vidēji Latvijas laukos šis rādītājs ir 75%), savukārt vismazākais – Rīgā (63% - “pilnībā” atbalsta), turklāt publiskajā sektorā 74% nodarbināto “pilnībā” atbalsta, kamēr privātajā sektorā to ir par 6% mazāk, “pilnībā” atbalsta arī 72% iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem, kamēr ar augstiem ienākumiem pārliecināto atbalstītāju skaits ir par 13% mazāk.

Atkritumu sadalīšanās ilgums

 • ·         Polietilēna maisi (sadalās 200 - 1000 gadu laikā)
 • ·         Plastmasas pudeles  (sadalās 200 - 500 gadu laikā)
 • ·         Stikla pudeles (dabā nesadalās)
 • ·         Alumīnija skārdenes (sadalās 200-500 gadu laikā)
 • ·         Putuplasts (sadalās līdz 90 gadu laikā)
 • ·         Cigaretes izsmēķi (sadalās 10-20 gadu laikā)
 • ·         Baterijas (sadalās 100 gadu laikā)
 • ·         Ādas apavi (sadalās līdz 40 gadu laikā)

Sabiedrības atbildība

 • ·         Izmest atkritumus mežā ir aizliegts.
 • ·         Par atkritumu izmešanu mežā pienākas administratīvais sods un jāsedz ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi.
 • ·         Meža īpašniekam ir pienākums sakopt piesārņoto teritoriju.
 • ·         Par pamanītu piesārņojuma vietu jāziņo pašvaldības policijai, pašvaldības atbildīgajām iestādēm vai VVD.

Saistītie normatīvie akti

 • ·         Atkritumu apsaimniekošanas likums.
 • ·         Meža likums.
 • ·         Administratīvās atbildības likums.

 FOTO (Kaspars Dobrovoļskis): https://failiem.lv/u/feamr6dr

Sīkāka informācija:

Ilze Aizsila | Projektu vadītāja 
Nords Porter Novelli

Tālr. +371 27330607
Brīvības iela 40-34
Rīga, Latvija, LV-1050
www.porternovelli.lv

 

 


 

Lielā Talka aicina Latvijas iedzīvotājus uz Pasaules talku

 

Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šā gada 19. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi. Latvijas iedzīvotāji aicināti iesaistīties talkas aktivitātes – gan ar apkārtējās vides sakopšanas darbiem, ko gan Latvijā ierasts darīt pavasara talkas laikā, gan ar jau tradicionālo koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”.

 

Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar klimata pārmaiņām un globālo piesārņojumu. Savukārt Latvijā Pasaules talkas ietvaros tiek stādīti koki. Akcija “Laimes koki” Pasaules talkas laikā tiek rīkota ik gadu, ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

 

Lielā Talka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 19. septembrī nepalikt malā, lai katra akcijas laikā iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv izveidota interaktīvā karte, kur ikviens talkotājs var atzīmēt un pieteikt uzkopšanas un labiekārtošanas talkas, kā arī atzīmēt vietu, kur tiks iesēts vai iestādīts koks.

 

Vita Jaunzeme, Lielās talkas vadītāja un organizatore: “Pasaules talka ir unikāla kustība, jo nav citas, kas spētu apvienot tik daudzu valstu iedzīvotājus kopīga mērķa vārdā. Mēs esam lepni, ka šīs kustības pamatā ir triju Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – talkošanas tradīcijas. Tas ir mūsu vērtīgākā dāvana pasaulei, lai saglabātu to zaļu un tīru. Esmu gandarīt, ka neskatoties uz apstākļiem šā gada pavasarī cilvēki bija aktīvi un devās talkot, iespējams ne tik lielā pulkā kā citus gadus, taču kopumā tas parādā, ka esam stipri savā garā un mums ir svarīga Latvijas nākotne. Tāpēc Pasaules talkas laikā, kad parasti stādām kokus, šogad aicinām veikt arī uzkopšanas un labiekārtošanas darbu, kas netika iespēti pavasarī. Ja vēlamies dzīvot tīrā vidē, mums uz šo mērķi jāiet jau šodien, tajā pašā laikā nebaidoties iniciēt un īstenot idejas, kas palīdzēs mums sasniegt mērķi arī ilgtermiņā. ”

 

Ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas cilvēkiem ir izvēle – piedalīties Pasaules talkas jeb World Cleanup Day aktivitātēs savā mītnes zemē (vairāk informācijas par konkrēto valsti var atrast platformā worldcleanupday.org) vai pievienoties Latvijas “Laimes koku” akcijai. Visas Latvijas pārstāvniecības un tautiešu organizācijas ārvalstīs tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektīvus pasākumus savās mītnes zemēs, iesaistot arī vietējos sadarbības partnerus un draugus, un par to savlaicīgi informējot arī Lielo Talku (rakstot uz: talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv)

 

 

Piedaloties akcijā “Laimes koki” neaizmirstiet padalīties ar savu labo darbu:

 

1.       Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavota koka sēkla vai savā apkaimē jāiestāda koka stāds;

2.       Sēšanas / stādīšanas process jānofilmē vai jānofotografē un jāpublicē savos sociālo tīklu kontos, izmantojot tēmturus: #Lielatalka #WorldCleanupDay #Laimeskoki

3.       Interaktīvajā kartē, kas atrodama vietnē talkas.lv, jāatzīmē vieta, kur iestādīts vai iesēts jaunais kociņš.

 

Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī.

 

Papildu informācija:

Jana Kralliša

Lielās Talkas

sabiedrisko attiecību konsultante

Mob. 26462844

E-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com


Iezīmējot tuvojošos Pasaules talku, Rīgas pilī diskutē par Latvijas kā zaļas valsts ieguldījumu planētas ekoloģiskajā atlabšanā

 

 

 

Ar diskusiju “Planētas dzīvībai ir nozīme” Rīgas pilī tika aizsākts atskaites mēnesis pirms 19.septembrī notiekošās Pasaules talkas. Diskusijas laikā, kurā piedalījās arī Valsts prezidents Egils Levits, tās dalībnieki secināja, ka ne vien valsts politikai ir nozīme, bet arī katra mūsu valsts iedzīvotāja rīcība un domāšanas veids ietekmē to, cik zaļa un ilgtspējīga ir valsts. Latvija ir zaļa tās dabas resursu izpratnē, bet vai mūsu domāšana arī ir vērsta uz ilgtspējību?

Lai Latvija sasniegtu mērķi un kļūtu par zaļāko valsti Eiropā un pasaulē, nepieciešams veicināt sabiedrības izpratni par veselīgāku un zaļāku dzīvesveidu. Viens no soļiem, kā varam rūpēties par dabu, ir mainīt savus ikdienas paradumus – sākot, piemēram, ar atkritumu šķirošanu mūsu pašu mājās. Tikpat svarīgi ir domāt par pareizu atkritumu apsaimniekošanu valstī, lai samazinātu vides piesārņojumu, radot kaitīgas vielas, kas nonāk cilvēku organismos. Taču būtiskākais ir jau no bērnības cilvēkiem ieaudzināt pareizu attieksmi pret apkārtējo vidi.

 

Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota trešo reizi, un mēs, Lielās talkas organizatori, aicinām ikvienu iesaistīties talkas aktivitātes. Visa pasaule 19. septembrī vienosies akcijā, lai mūsu visu kopīgo dzīves telpu padarītu tīrāku un zaļāku. Mēs, Latvijā, Pasaules talku šogad atzīmēsim gan ar sakopšanas darbiem, gan, kā allaž, ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”, lai katra tās laikā iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

 

Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma Pasaules talkā izvēlēta tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas klimata līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā. Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:

 

 • Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;

 • Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;

 • Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

 

Tiekamies Pasaules talkā 19.septembrī!

 Papildu informācija:

Jana Kralliša

“Lielās Talkas” sabiedrisko attiecību konsultante

mob.26462844

e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com

 

 


 

Neaizmirstiet noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu

 

Vārkavas novada dome atgādina – neaizmirstiet noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu līdz 1. augustam! Visus tos, kuriem šobrīd nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām to izdarīt līdz augusta mēnesim.

Līgumus iespējams noslēgt:

• elektroniski: mājaslapā www.cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi;

• attālināti sazinoties ar SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centru rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanot uz tālruni 67111001 darbadienās plkst. 8:00-17:00;

• klātienē Vārkavas novada domē 8. kabinetā, Skolas ielā 5, Vecvārkava, darba dienās no plkst. 8:00 - 16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:30 - 13:00).

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Projektu koordinatori Sabīni Uļjanovu, kontakttālrunis: 20399639.

Atbilstoši Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Noteikumu 58.punkts nosaka, ka „Par šo Saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā”, un proti, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otrā daļa nosaka, ka „Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”. Par norādīto pārkāpumu, tāds soda veids kā - brīdinājums nav paredzēts


 

Nodod plēvi! Viens un divi!

Ja saimniecībā sakrājusies plēve, plastmasas maisi un kannas, kas vairs nenoder ikdienas darbos - nekrāj, nodod to pārstrādei. Vides pakalpojumu sniedzējs SIA “Clean R” sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldību piedāvā Vārkavas iedzīvotājiem un uzņēmējiem sakopt savus īpašumus, un 2020.gada 1.jūlijā nododot pārstrādei plastmasas iepakojumu. Plēves nodošanas tarifs ir bez maksas, lūgums ņemt vēra, ka tiks pieņemts tikai tīrs un sauss iepakojums.

Aicinām nodot:

 •  agro plēvi;
 • dārza plēvi;
 •  ruļļu ietinamo plēvi;
 •  skābsiena plēvi;
 •  iepakojuma plēvi;
 •  polipropilēna maisus;
 •  plastmasas kannas.

Kur? Uz vietas saimniecībā, iepriekš piesakot izvešanu, zvanot uz tālr. 20399639 vai rakstot e-pastu sabine.uljanova@varkava.lv, obligāti norādot prognozējamo apjomu. Pieteikties var līdz 2020.gada 25.jūnijam.

 

Iegaumē!!!

Lai varētu piedalīties akcijā, saimniecībai ir jābūt noslēgtam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam!

 

SIA “Clean R” un Vārkavas novada pašvaldība aicina saudzēt Latvijas dabu - neizmet un nededzini atkritumus!

 


 

Clean R tīrības dienas Vārkavas novadā 20. jūnijā

Vārkavas novada iedzīvotājiem tradicionāli tiek dota lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām un savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.

 

 Elektriskās un elektroniskās iekārtas varēs nodot 2020.gada 20.jūnijā:

 • Šķiroto atkritumu punktā, Saules ielā 14, Rožkalnu pagasts- plkst. 10:30-11:30
 • Šķiroto atkritumu punktā, Padomes ielā 49, Upmalas pagasts- plkst.  12:00-13:00
 • Šķiroto atkritumu punktā, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavas pagasts- plkst. 13:30-14:30
 • Pie Pilišķu saieta nama, pilskalna ielā 12, Vārkavas pagasts- plkst.  15:00-15:30

 

 

Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!

 

Kāpēc jānodod pārstrādei?

 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, Jūs ne vien atbrīvosiet savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes cehos, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.

 

 

 

Clean R tīrības dienas Vārkavas novadā tiek organizēts sadarbībā ar Vārkavas novada domi.

  Piedalies Lielajā Talkā 16. maijā!
 
 
 
 

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 16.maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu.  Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!

Talkas vietu var pieteikt šeit.

 

Maisus var saņemt Vārkavas novada domē, iepriekš zvanot pa tālruni: 20399639.


Vārkavas novada dome atgādina – neaizmirstiet noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu

Visus tos, kuriem šobrīd nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām to izdarīt līdz jūlija mēnesim. Līgumus iespējams noslēgt:

• Elektroniski: mājaslapā www.cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi;

• Attālināti sazinoties ar SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centru rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanot uz tālruni 67111001 darbadienās plkst. 8:00-17:00;

• Klātienē Vārkavas novada domē līgumus šobrīd nav iespējams noslēgt.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Projektu koordinatori Sabīni Uļjanovu, kontakttālrunis: 20399639.

Atbilstoši Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Noteikumu 58.punkts nosaka, ka „Par šo Saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā”, un proti, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otrā daļa nosaka, ka „Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.”.

Par norādīto pārkāpumu, tāds soda veids kā - brīdinājums nav paredzēts un minimālais naudas sods fiziskajām personām ir 70,00 EUR (septiņdesmit euro), bet juridiskajām 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro). Vārkavas novada domes saistošie noteikumi nr. 29 ‘‘Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi’’ nosaka administratīvo atbildību par labiekārtošanas noteikumu pārkāpšanu t.i. par sadzīves atkritumu (jebkāda veida iepakojums) dedzināšanu uzliek naudas sodu līdz 42,00 EUR.


 

Clean R informē par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņām

 

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” informē, ka ar 2020. gada 1. janvāri Vārkavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam ar 2020. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Cinīši”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Tāpat informējam, ka maksas pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atgādinām, ka saskaņā ar DRN likumu, DRN likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 2020. gadam.

Saistībā ar augstākminētajām izmaiņām no 2020. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No minētā datuma tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 26,56 EUR (ieskaitot PVN). Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, vai Jūs vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un piedāvājumu kompleksai un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru zvanot: 67111001 vai rakstot: kc@cleanr.lv. Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi no 01.01.2020: Konteinera tilpums, mᶟ EUR 26,06 (t.sk. PVN) EUR 26,56 (t.sk. PVN) pieaugums EUR (t.sk. PVN) uz vienu konteinera tukšošanas reizi no 01.01.2020 Cena par vienu konteinera tukšošanu no 01.11.2019 Cena par vienu konteinera tukšošanu no 01.01.2020:

 

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Pieaugot atkritumu apglabāšanas tarifam, tiek pārrēķināta kopējā pakalpojuma maksa, pie tam izmaiņas stājas spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa spēkā stāšanās dienas.


Vārkavas novada dome atgādina – neaizmirstiet noslēgt jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu!

Esošie līgumi darbojās līdz 2019. gada 1. novembrim, ja līgums netiks pārslēgts – turpmāk pakalpojums vairs netiks saņemts. Atgādinām, ka pavasarī plānotajā bezmaksas plēvju savākšanas akcijā, plēves tiks savāktas tikai no tām zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem vai privātpersonām, kurām būs spēkā esošs līgums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Visus tos, kuriem šobrīd nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām to izdarīt tuvākajā laikā.

Līgumus iespējams noslēgt:

• Elektroniski: mājaslapā www.cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi;

• Attālināti sazinoties ar SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centru rakstot uz e-pastu kc@ cleanr.lv vai zvanot uz tālruni 67111001 darbadienās plkst. 8:00-17:00;

• Klātienē Vārkavas novada dome, 8. kabinets, Skolas iela 5, Vecvārkava, darbadienās plkst. 8:00-16:30 (pārtraukums plkst. 12:30- 13:00).

Atbilstoši Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, kā arī brīdinām – sadzīves atkritumu novietošana pie šķiroto atkritumu konteineriem un citās tam nepiemērotās vietās ir neatļauta. Par šo Saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.


Vārkavas novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumi ar «Clean R»

 

Uzvarot Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu konkursā, vides pakalpojumu uzņēmums «Clean R» turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā nākamos trīs gadus. «Clean R» aicina Vārkavas novada iedzīvotājus noslēgt jaunus līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ņemot vērā, ka «Clean R» sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, kas noslēgts ar pašvaldību, jauni līgumi ir jāslēdz arī visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, «Clean R» sākot ar 1. septembri aicina noslēgt jauno pakalpojuma līgumu. Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 2019.gada 31. oktobrim. Ja līgums netiks noslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks nodrošināta līdz tas tiks paveikts. No š.g. 1. novembra Vārkavas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 26,06 EUR/m3 ieskaitot PVN. Jaunajā atkritumu apsaimniekošanas periodā, kas sāksies 2019. gada 1. novembrī, iedzīvotājiem būs pieejamas arī bezmaksas akcijas nolietoto elektropreču un lauksaimniecības iepakojumu savākšanai.

Kā noslēgt jauno līgumu? Visvienkāršāk līgumu ir noslēgt “Clean R» mājaslapas www.cleanr.lv, sadaļā «E-pakalpojumi», kas aizņems tikai dažas minūtes. Līgumu tāpat var noslēgt attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67111001 (darba dienās plkst. 8.00 –17.00) vai sūtot e-pastu: kc@cleanr.lv. Līgumu varēs noslēgt arī Vārkavas novada domē.

Dalīti vākto atkritumu izvešana. Ņemot vērā, ka turpmākajos gados palielināsies Dabas resursu nodoklis, pieaugs arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu. 2019. gadā minētais nodoklis ir EUR 43,00, bet 2020. gadā tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. “Clean R” visiem iedzīvotājiem nodrošinās iespēju šķirot sadzīves atkritumus. Cītīgi un pareizi šķirojot, tas palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina. «Clean R» aicina visus Vārkavas novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā, jo lielāko daļu no nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma veido otrreiz izmantojamie materiāli, piemēram, plastmasa, papīrs un stikls. Atkritumu šķirošana nav sarežģīts process, taču ir jāievēro daži nosacījumi. Pats svarīgākais – šķirot pareizi! Jau šobrīd pašvaldībā ir izveidoti un tiek apkalpoti publiski pieejamie dalīti vākto atkritumu punkti. Šajos punktos iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam. Iedzīvotājiem ir nepieciešams sašķirot ikdienas sadzīves atkritumus un ievietot sašķiroto atbilstošajā atkritumu konteinerā.

Rūpējoties par pareizu šķirošanu, ielāgo!

• Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes. Tetrapakas ir jāizmet pie sadzīves atkritumiem. Plastmasas un papīra iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst mest plastmasas iepakojums, PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm. Pudeles noteikti ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu plastmasas taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.

• Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos nedrīkst mest no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukus, spoguļstiklu un logu stiklu.

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķirot, “Clean R” līdz š.g. 1. novembri visos dalīti vākto atkritumu punktos apmainīs atkritumu konteinerus. Turpmāk novadā būs pieejami divu veidu šķiroto atkritumu konteineri – zaļā un dzeltenā krāsā. Zaļās krāsas konteineri paredzēti stikla pudelēm un burkām, bet dzeltenie – jauktajam iepakojumam (papīram un kartonam, plastmasai, metālam).

Jāuzsver, ka ja konteinerā tiks ievietots neatbilstošs sastāvs, piemēram, sadzīves atkritumi, dalīti vākto atkritumu izvešana netiks veikta. Konstatējot faktu, “Clean R” informēs pašvaldību un konteiners tiks iztukšots kopā ar sadzīves atkritumiem. Par to tiks piestādīta samaksa atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

Vārkavas novada dome atgādina – Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām. Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Kā arī ir aizliegts nešķirotus atkritumus izmest dalītās savākšanas konteineros, novietot maisos pie konteineriem dalītās atkritumu vākšanas laukumos, kā arī izmest atkritumus citās tam neparedzētās vietās. Par noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

Raksts tapis sadarbībā ar «Clean R»


Vārkavas novada dome sadarbībā ar «Clean R» aicina bezmaksas nodot nolietoto sadzīves tehniku

Vārkavas novada iedzīvotājiem tradicionāli tiek dota lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām un savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām, kā arī baterijām un ekonomiskajām/ luminiscētajām spuldzēm.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas varēs nodot 2019. gada 7. septembrī:

 • Šķiroto atkritumu punktā, Saules ielā 2, Rožkalnu pagasts- plkst. 10:30-11:30
 • Šķiroto atkritumu punktā, Padomes ielā 49, Upmalas pagasts- plkst. 12:00-13:00
 • Šķiroto atkritumu punktā, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavas pagasts- plkst. 13:30-14:30
 • Pie Pilišķu saieta nama, Pilskalna ielā 12, Vārkavas pagasts- plkst. 15:00-15:30

 

Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas! Kāpēc jānodod pārstrādei? Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, Jūs ne vien atbrīvosiet savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu!

Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes cehos, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.


Poligona tarifa izmaiņas paaugstinās atkritumu apsaimniekošanas tarifu Vārkavas novadā no 2019. gada 1. janvāra

Jau informējām, ka mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas.

DRN veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa «Clean R» pakalpojuma izmaksas. 2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.

Šī gada 3. decembrī saņēmām informāciju no SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas”, ka atkritumu poligonā “Cinīši”, kurā tiek noglabāti Vārkavas novadā savāktie atkritumi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu no 2019. gada 1. janvāra. Tāpēc no 2019. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās iepriekš noteikto apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

No 01.01.2019 tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā būs 21,38 €, t.sk. PVN (līdzšinējais tarifs 19,40 €) DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu. Ja ir radušies jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv.

 

Plašāka informācija:

Kaspars Līcītis,«Clean R» preses sekretārs

Tālrunis: +371 29660003

E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv


Vanagos norisinājās pasākums jauniešiem “Es un Vide – Simbioze”

Rudenīgā un dzestrā 26. septembra rītā Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagos norisinājās projekta “ES un VIDE – simbioze” pasākums, kura mērķis ir veicināt vides apzināšanos jauniešos.

Šogad ap 240 jaunieši ir piedalījušies projekta pasākumos, un mums bija prieks ar Vārkavas novada jauniešiem kopā pavadīt šo dienu, kas tapusi kopā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Pasākuma laikā gatavojām dezodorantus, skrubjus un zobu pastas, daloties pieredzē par videi draudzīgajiem materiāliem. Pie ugunskura dalījāmies atklājumos un jaunumos, mielojāmies ar ugunskurā gatavotu maltīti, prakstiski veidojām ainavu un sakārtojām vidi, vācām un šķirojām atkritumus, mācījāmies atrast āderes, sajust, kā koki sadarbojas, kādas mijiedarbības saites pastāv dabā, izmēģinājām spēka un līdzsvara vingrinājumus kā arī meklējām dabas dāvanas mums. Papildus, iepazinām meža ekosistēmas elementus un sapratām, ko nozīmē bioloģiskā dauzdveidība.

Pasākums deva iespēju būt ne tikai dabas patērētājiem, bet arī mijiedarboties ar vidi, radot ainavu, bagātinot to ar praktiskiem vides objektiem un augiem kā arī savācot atkritumus Vanagu baznīcas apkaimē.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā! Novēlam, lai zaļi un videi draudzīgi ieradumi vairojas katra ikdienā un esam atbildīgi par to, ko radām pasaulē.

Projekta koordinatore Lelde Kalinka


Pasākums jauniešiem "ES un VIDE - simbioze"

 


Vārkavas novadā uzstādīti zvanveida stikla savākšanas konteineri

Sadarbībā ar SIA “Eco Baltia Grupa” Vārkavas novadā uzstādīti trīs zvanveida stikla savākšanas konteineri: Vārkavā dalīto atkritumu savākšanas laukumā pie pagasta pārvaldes, Rimicānos dalīto atkritumu savākšanas laukumā Saules ielā 14 pie daudzdzīvokļu mājas, Vecvārkavā Skolas ielā 5 stāvlaukumā pie estrādes. Izvietoto konteineru mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanu un pārstrādi, kā arī veicināt rūpes par apkārtējo vidi. Aicinām izmantot jaunos izvietotos stikla savākšanas konteinerus, tādejādi samazinot stikla pudeļu, burku apjomu ne tikai kopējā atkritumu plūsmā, bet arī apkārtējā vidē. Konteineru izmantošana ir bezmaksas.


Lielās Talkas laikā sakoptas daudzas novada vietas

2018. gada 28. aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā Talka 2018. Šogad talkošana notika 1700 oficiāli pieteiktajās vietās, bet, protams, talkas noritēja arī daudzās citās vietās, kas nebija pieteiktas lapā talkas.lv.

Vārkavas novadā čakli talkotāji bija arī šogad: biedrība “Vārkavas novada pensionāri” sakopa brāļu Kovaļevsku piemiņas vietu “Zaķīšos” (talkas vadītāja H. Piziča), čaklākie Vanagu iedzīvotāji talkoja Dubnas upes krastā (talkas vadītāja A. Vilcāne), sakopts tika arī Vanagu centrs, Lielajā Talkā piedalījās arī Pilišķu iedzīvotāji (talkas vadītāja I. Znotiņa), tika savākti atkritumi gar ceļmalām posmā Moskvina – Vecvārkava – Dubenca (talkas vadītājs A. Brakovskis). S. Medne un citi aktīvisti Vārkavā sakopa gadiem ilgi ar sadzīves atkritumiem piemētāto apkārtni pie garāžām— Bērzu ielā. Vārkava talkoja arī Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes struktūrvienība «Cimdiņš», Rimicānos talkā iesaistījās Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde (talkas vadītāja S. Trafimova), talkā iesaistījās arī biedrība “Dzintars 2007”. Vecvārkavā apkārtni ap domes ēku un parku kopa gan domes darbinieki, gan jaunieši, ko talkā iesaistīja A. Lazdāns. Apkārtni ap Vārkavas vidusskolu sakopa Vārkavas vidusskolas audzēkņi, aktīva rosība Lielās talkas dienā norisinājās arī pie dzīvojamās ēkas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Arendoles baznīcas teritorijā un daudzās citās vietās.

Liels prieks par ikvienu, kurš sev tuvāko apkārtni uztur sakoptu un pievilcīgu.

Latvijai būt zaļai!

 

Lielās Talkas koordinatore Vārkavas novadā Linda Pudule

 


Lielā Talka 2018 – Mainām Latviju! Maināmies paši!

2018. gadā Lielā Talka norisināsies 28. aprīlī. Informācija par talku pieteikšanu un talkošanas vietām būs pieejama Vārkavas novada domes mājaslapā un sociālo tīklu kontos, un afišās. Talkosim kopā!


SIA «Clean R» informē

Informāciju par atkritumu izvešanas grafiku Vārkavas iedzīvotāji var iegūt, sazinoties ar mūsu Klientu centru, sūtot e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00 - 17.00). Tāpat grafiku var saņemt, vēršoties Vārkavas novada domē pie Lindas Pudules (8. kab.). Ja radies papildu atkritumu apjoms, kas neietilpst konteinerā, uzņēmums aicina to pieteikt Klientu centram savlaicīgi.

Nepieteiktus atkritumu maisus, kas novietoti pie konteinera, «Clean R’» darbinieki nesavāc. Izņēmums ir situācijas, ja papildu apjoms radies uzņēmuma vainas dēļ, piemēram, tehnisku iemeslu dēļ ir atlikta izvešanas reize. Šādā gadījumā izvedīsim papildu atkritumu apjomu maisos bez maksas.

Jāuzsver, ka «Clean R» pārceļ izvešanu vienīgi ārkārtas jeb force-majeure gadījumos. Tad mūsu Klientu centrs sazinās ar klientu un vienojas par citu izvešanas reizi. Saskaņā ar līgumu atkritumu radītājs ir atbildīgs par to, lai konteiners atrastos pieejamā vietā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja piebraucamais ceļš ir netīrīts vai nav izbraucams. Šādās situācijās iespējams vienoties par citu izvešanas reizi, taču ievērojot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo izvešanas reižu skaitu - vismaz vienu reizi trijos mēnešos.

No 2018. gada 1. janvāra lielākajā daļā Latvijas pašvaldību mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Būtiski pieaugot dabas resursu nodoklim (DRN), kas ir daļa no tarifu veidojošās summas, lielākoties kopējais tarifs Latvijas pašvaldībās paaugstināsies. Turpretī vides pakalpojumu uzņēmuma «Clean R» apsaimniekotajā Vārkavas novadā tarifs samazināsies. No 2018. gada 1. janvāra maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 19,40 €/m3 (līdz 01.01.2018 - 19,90 €/m3). Zemāku pakalpojuma maksu novada iedzīvotājiem nodrošina «Clean R», kas, pieaugot citām pakalpojuma maksas komponentēm un respektējot novada iedzīvotāju intereses, ir pārrēķinājis un samazina savu pakalpojumu izmaksu daļu.

Vārkavas novadā kopējās pakalpojuma maksas samazinājums ir kļuvis iespējams, pateicoties «Clean R» tarifa maksas samazinājumam, kas tiek piemērots par sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu. Pārējās tarifa komponentes - poligona izmaksas un DRN - nākamgad palielināsies.

Ikviens iedzīvotājs var vēl vairāk samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē sastāda, tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei.

Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

 

Kaspars Līcītis,

«Clean R» preses sekretārs

E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 12.08.2020 14:30:26

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »