06.12.2017, 09:31Vārkavas vidusskolā tiks rādīta filma "Astoņas zvaigznes"

15.12.2017, 16:28Egles iedegšana pie Vārkavas muižas pils

11.12.2017, 16:08Vārkavas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde

Vārkavas novadpētniecības muzejā (Kovaļevsku iela 4) tiek atvērta Vārkavas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde.  Rokdarbu izstādi kuplina arī Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma kartītes (no 1940. gada līdz mūsdienām).

Izstāde atvērta no 14.12.2017. līdz 05.01.2018.  katru darba dienu no 8:00 līdz 16.00.

 

11.12.2017, 16:14Vanagu IAC aicina atzīmēt Adventa trešo svētdienu ar vietējā pašdarbnieku koncerta apmeklējumu

25.10.2017, 10:06Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina veidot izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto."
Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina veidot izstādi

Ziemassvētku laikā Vārkavas novada kultūras centra zālē veidosim izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto". Izstādei lūdzam iesniegt senas pavārgrāmatas, kā arī fotogrāfijas par tradīcijām Vārkavas novadā. Materiālus varat iesniegt Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītājai Elvīrai Āboliņai (e-pasts:  elvira.abolina@varkava.lv vai elillija@inbox.lv  tālr.:  27059046) vai Aldai Upeniecei Upmalas bibliotēkā (e-pasts alda.upeniece@gmail.com tālr.: 29295225).

14.12.2017, 10:31Sociālā dienesta apsveikums svētkos

06.12.2017, 11:25Ziemassvētku labdarības koncerti novadā

07.12.2017, 08:25Ziemassvētku koncerti novada baznīcās

11.12.2017, 12:01Rokdarbnieču cimdu izstāde Vanagos

No 15. līdz 31. decembrim Vanagu Informācijas un atbalsta centrā būs skatāma vietējo rokdarbnieču adītu un tamborētu cimdu izstāde “Kulainis, dūrainis, pirkstainis…” Izstādē būs apskatāmi vairāk kā 20 pirkstaiņu un 85 pāri kulaiņu. Cimdiem ir lieliska krāsu un rakstu dažādība. 

04.12.2017, 16:30Ziemassvētku balle Rožkalnu kultūras namā

08.12.2017, 14:47Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 2.novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku Līvānu un Vārkavas novados (1 slodze)

Galvenie amata pienākumi:

-            organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;

-            plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-            pirms katra pasākuma novērtēt drošības riskus, sagatavot drošības instrukcijas un organizēt nepieciešamos pasākumus drošības risku novēršanai;

-            veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;

 

Lasīt vairāk...
06.12.2017, 14:47Aizvadīta II Latvijas stāstnieku konference

5. decembrī Latvijas Universitātes bibliotēkas konferenču zālē notika II Latvijas stāstnieku konference "Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas", ko rīkoja Latvijas stāstnieku apvienība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Konferencē tikās pašvaldību bibliotēku pārstāvji, muzeju vadītāji, folkloru kopu vadītāji,  dažādas biedrības un ar stāstniecību saistīti aktīvi kultūras cilvēki. Konferences laikā tika diskutēts par stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pasākuma dalībnieki dalījās ar savu pieredzi stāstu stāstīšanā, uzklausīšanā, apkopošanā, šīs jomas pētniecībā.  Ar saviem vērojumiem, pārdomām un izdarīto dalījās Latvijas aktīvākie stāstniecības pasākumu organizatori no dažādām vietām  Latvijā.

Ar stāstu par Vārkavas novada pieredzi Latgales stāstnieku festivāla “Omotu Stuosti” rīkošanā, piedalījās arī Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle. Vasarā Vārkavas novadā notikušais stāstnieku festivāls esot bijis ļoti labs piemērs kā dažādot stāstniecības festivālu formu un nodrošināt radošumu izpildījumu.  

Pasākuma diskusiju daļā dalībnieki tika aicināti izteikt savu viedokli par stāstniecības nozares attīstīšanu un Latvijas Stāstnieku asociācijas izveidi, kas plānota kā viens no instrumentiem stāstniecības tradīcijas stiprināšanā Latvijā.

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Dudarjonoka

 

 

11.12.2017, 15:25 „Ģimenes atbalsta centra „Ligzda”” un Vārkavas novada sociālā dienesta rīkotā ekskursija

 

Ikviens no mums— Vārkavas novada iedzīvotājiem — zina, kur atrodas tuvākā pilsēta — pārdesmit minūšu braucienā no mājām. Apmeklējot pilsētu,  bez vilcināšanās mēs atrodam nozīmīgas valsts iestādes, lielveikalus, radu un draugu adreses. Dzīvojam mūsu vajadzībām pakārtotu dzīvi, rakstām savu vēsturi.

Tuvojas Latvijas simtgade. Mēs, Latvijā, Latgalē, Vārkavā dzīvojošie, arī esam daļa no mūsu valsts. Apliecinot savu identitāti, mīlestību pret  savu valsti ir jāzina arī tās izcelsme un vēsture. Sadarbībā ar programmu „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020”, 28.novembrī kopā ar nevalstisko organizāciju „Ģimenes palīdzības centrs ”Ligzda””, tika organizēta izzinoša ekskursija uz Preiļiem. Aizejošā rudens noskaņās ekskursijas dalībnieki izgāja pastaigā pa Preiļu muižas parku gida pavadībā. Apmeklēta tika restaurētā Preiļu parka kapela un Preiļu novadpētniecības muzejs.

Lasīt vairāk...
04.12.2017, 13:46Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" decembra numurs
Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma

Lūgums informāciju publicēšanai iesniegt  līdz  š. g.  14. decembrim, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972.

06.12.2017, 09:50Vārkavas novada pensionāru biedru un draugu salidojums

06.12.2017, 09:41Novada Jaungada balles

22.11.2017, 15:38Noslēdzies jauniešu projekts “Dubnas pieRaksti”

No 2017. gada aprīļa līdz novembrim biedrība “Latgolys Studentu centrs” īstenoja jauniešu iniciatīvu projektu “Dubnas pieRaksti”, kura laikā tika organizēts laivu brauciens — ekspedīcija. Projekta mērķis bija apvienot Daugavpils, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu jauniešus, izmantojot dažādas mācību metodes pētīt Dubnas upi un tās apkārtni, tādā veidā veicinot jauniešos lokālpatriotismu, pilsonisko iniciatīvu un līdzdalību.

Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās jaunieši no Daugavpils, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadiem. Vasaras sākumā –jūnijā jaunieši devās laivu braucienā pa Dubnas upi, tikās ar tās krastos dzīvojošajiem ļaudīm, iepazina upes krastā esošos kultūrvēsturiskos objektus, te sastopamos augus un pētīja Dubnas upi no ģeogrāfiskā, ģeoloģiskā vides viedokļa.

Apkopojot ekspedīcijas laikā iegūto informāciju, intervijas, video un foto materiālus jaunieši izveidojuši filmu, kurā atspoguļoti Dubnas krastos esošie kultūrvēsturiskie objekti un piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāsti. Projekta laikā tapusi arī fotoizstāde ar spilgtākajiem ekspedīcijas mirkļiem, dabu un cilvēkiem, kā arī savdabīga lielformāta karte, kurā attēlots Dubnas upes tecējums, nozīmīgākie objekti piekrastē, kā arī dzīvnieki un augi, kas sastopami upes gultnē un krastos.

 

Lasīt vairāk...
21.11.2017, 09:38Aicina piedalīties aptaujā par Vārkavas novada attīstību

Lai noskaidrotu Vārkavas novada iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par Vārkavas novada attīstību, tiek rīkota aptauja. Lūdzam to aizpildīt novada iedzīvotājiem: https://goo.gl/forms/Jl2aJriRBnLibUy42 novada uzņēmējiem:https://goo.gl/forms/xOghAPzeXr7soZxG2

Paldies!

27.11.2017, 13:50Valsts svētku pasākuma laikā tika pasniegti Goda un Atzinības raksti

Valsts svētku pasākuma laikā 19. novembrī Rožkalnu kultūras namā tika pasniegti Vārkavas novada pašvaldības domes Goda un Atzinības raksti.

2017. gadā ar Goda rakstiem tika apbalvoti: Marija Salceviča — par kultūrvides saglabāšanu Arendolē, ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Arendoles bibliotēkas vadītājas amatā un Arendoles vārda popularizēšanu; Helēna Piziča —  par aktīvu un radošu darbošanos Vārkavas novada vecākās paaudzes dzīves kvalitātes uzlabošanā; Antons Danovskis — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā; Ernests Lazdāns  — par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu LTV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”; Antoņina Rusiņa — par apzinīgi nostrādātajiem 40 darba gadiem Vārkavas novada pašvaldībā.

Ar Atzinības rakstiem tika apbalvoti: Ella Januševska –par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē; Sandis Vuškāns – par zemnieku saimniecības “CIDO” attīstības veicināšanu un ģimenisko vērtību saglabāšanu; Emīlija Kancāne – par aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē; Skaidrīte Trafimova –par veiksmīgu projektu realizāciju Vārkavas pagastā vairāku gadu periodā; Mārtiņš Landsmans – par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu; Valērijs Kitajevs - par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā; Ēriks Purviņš - par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā; Jānis Spūls — par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā; Valentīna Ruzģe – par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas vidusskolā. Vairāk foto.

 

 

22.11.2017, 14:58“Latvijas stāsti Latvijas simtgadei” salidojumā piedalījās arī Gavaru ģimene

Vārkavas novada Gavaru ģimene 18. novembrī piedalījās raidījuma “Latvijas stāsti Latvijas simtgadei” dalībnieku salidojumā Latvijas Radio 1. studijā. Pasākumā pulcējās raidījumu varoņi ar ģimenēm, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, dažādu uzņēmumu pārstāvji, radio darbinieki. Skaistu svētku koncertu sniedza Raimonds Pauls un Dināra Rudāne.  

Vairākām salidojuma ģimenēm tika pasniegti dažādu veidu apbalvojumi: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis balvu pasniedza Medņu ģimenei no Saldus novada, Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts meži savu simpātiju balvu piešķīra Valdim un Zentai Štokmaņiem no Ikšķiles, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs balvu pasniedza Igoram Viktorovam un Lijai Galvanovskai no Ogres,  Latvijas Pašvaldību savienība savu balvu pasniedza Artim un Kristīnei Šimpermaņiem no Kuldīgas, Izdevniecība Latvijas mediji savu balvu pasniedza Skaidrītei Urbānei no Tērvetes novada, Latvijas Radio balvu saņēma Olga un Aivars Jirjeni no Auces novada, Rita un Juris Skrējāni no Jēkabpils novada, Kristīne Nicmane no Preiļu novada.

Visiem  raidījuma varoņiem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Raidījums “Latvijas stāsti Latvijas simtgadei” pie Marijas un Jura Gavariem bija viesojies jūnijā (raidījumu var noklausīties šeit).

 

 

 

22.11.2017, 15:23Izdota grāmata par Vanagu puses vēsturi

9. novembrī Vārkavas novada Vanagos norisinājās novadpētnieka Jāņa Vaivoda grāmatas “Vanagus vēstures lappuses” atklāšanas pasākums.  Grāmatas saturu — vēsturiskus faktus, cilvēku atmiņu stāstus un fotogrāfijas grāmatas autors vācis daudzu gadu garumā. Vairāk kā 300 lapaspušu biezo grāmatu ar Vārkavas novada domes līdzfinansējumu, izdevusi izdevniecība “Jumava”.

Vaivodu ģimene novadā ir pazīstami ne tikai ar stiprām dzimtas tradīcijām un patriotismu, bet arī ar muzikalitāti. Grāmatas atklāšanas pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem bagātināja autora dēls Juris Vaivods, mazbērni Kristīne Kārkle-Kalniņa un Edgars Kārklis. Satikšanās prieks ar autoru, interese par izdoto grāmatu bija sapulcinājusi tālus un tuvus. Vaivodu ģimenei Vanagi nudien ir īpaša vieta, kur bērnības atmiņas un tēva mājas, skola, baznīca, līdzcilvēki.

 

Lasīt vairāk...
21.11.2017, 08:54“Asmu Latgalīts” gaida pieteikumus no latgaliešiem

Biedrība “Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem. Līdz 22.decembrim tiek pieņemti pieteikumi no visiem Latgales nostūriem 7 nominācijās - Latgales gada labākais lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales gada ģimene, Latgales gada varonis, Latgales gada uzņēmējs, Latgales gada aktīvākais seniors un Latgales gada sirds cilvēks. Pieteikumus vērtēs komisija. Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu mākslinieku koncerts par godu mūsu nominantiem. Pēc apbalvošanas ir paredzēts arī svētku cienasts. Pasākumu atbalsta daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas Latgalē.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2017, 13:58Jauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”
Jauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās  „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”

Šī gada novembrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās tematiskās kārtās - “Latvijas simtgade. Notikumi”, “Latvijas simtgade. Vietas” un “Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas noslēgsies 2018. gada 23. novembrī.   

No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”, kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem.

Papildinformācija un arī jautājumi konkursa norises laikā atrodami vietnē www.news.lv. Konkursu piedāvā uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā īpašumā saņems vērtīgas balvas.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2017, 13:53Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”
Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties konkursā  “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas.

Lasīt vairāk...
25.10.2017, 10:06Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina veidot izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto."

Ziemassvētku laikā Vārkavas novada kultūras centra zālē veidosim izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto". Izstādei lūdzam iesniegt senas pavārgrāmatas izstādei, kā arī fotogrāfijas par tradīcijām Vārkavas novadā. Materiālus varat iesniegt Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītājai Elvīrai Āboliņai (e-pasts:  elvira.abolina@varkava.lv vai elillija@inbox.lv  tālr.:  27059046) vai Aldai Upeniecei Upmalas bibliotēkā (e-pasts alda.upeniece@gmail.com tālr.: 29295225). Materiālus gaidīsim līdz 15. decembrim.

Jūsu fotogrāfijas ieskenēsim un saglabāsim elektroniskā formātā bibliotēkas vai muzeja krājumos. 

 

 

17.11.2017, 10:47Par pieņemšanu Arendolē
Par pieņemšanu Arendolē

Vārkavas novada dome paziņo, ka saistībā ar domes pieņemto lēmumu par Arendoles bibliotēkas likvidēšanu, no 1. novembra reizi nedēļā trešdienās laikā no 10.00 līdz 12.00 Arendoles bibliotēkas telpās ieradīsies uz pieņemšanu  Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa un Rožkalnu bibliotēkas vadītāja Iveta Some.  Šajā laikā visi interesenti aicināti ierasties, apspriest sev interesējošos jautājumus par novadā notiekošo, izņemt un nodot grāmatas. 

18.10.2017, 15:23Valsts finansētie sociālie pakalpojumi un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

 

Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

 Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html

Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:

 1. Rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis/likumiskie pārstāvji. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.

2. Ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu:

¨       funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10 redakcijai (SSK- 10),

¨       norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. ! Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmumi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda:

¨       medicīniskās rehabilitācijas laiku,

¨       informācija par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi funkcionālos traucējumus,

¨       vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.

Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

 

Lasīt vairāk...
17.10.2017, 10:25Iespēja apmeklēt seminārus par nodokļu refromu

VID ir uzsācis bezmaksas semināru ciklu visā Latvijā, lai ikvienam skaidrotu, kā ar nodokļu reformu saistītās izmaiņas, kas būs spēkā jau no 2018.gada 1. janvāra, ietekmēs dažādas iedzīvotāju grupas.

Semināru norises grafiks.

 

 

Lasīt vairāk...
17.10.2017, 09:57 Dižkoku apzināšanas akcijā “LV100 Dižošanās” pieteikti vairāk nekā 2500 koku